Tổng quan về bảo mật và tuân thủ trong Yammer

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

công cụ quản trị Yammer Enterprise giúp bạn bảo vệ dữ liệu Yammer của bạn và tuân thủ luật pháp và quy định tiêu chuẩn, bao gồm GDPR phát triển.

Để biết thông tin về chính sách, công cụ và cách thực hành tốt nhất cho tất cả các Office 365, hãy xem tổng quan về bảo mật và tuân thủ trong Office 365.

Yammer Enterprise cung cấp cho người quản trị bảo mật và tuân thủ công cụ không phải là một phần của miễn phí Yammer Basic. Mục được đánh dấu sao (*) không sẵn dùng trong Yammer Basic. Phần Bảo mật câu hỏi thường gặp của bài viết này mô tả bảo mật, quyền riêng tư và tính năng hoạt động liên tục nghiệp vụ áp dụng cho cả Yammer Basic và Yammer Enterprise.

Tính năng quản trị bảo mật

Tác vụ

Cách

Thiết lập chính sách mật khẩu và lô-gic tường lửa để kiểm soát quyền truy nhập vào Yammer.

Quản lý Yammer thiết đặt bảo mật*

Quản lý người dùng và duy trì định danh duy nhất cho người dùng trên tất cả Office 365.

Thêm, chặn, hoặc loại bỏ người dùng Yammer*

Thực thi các căn cước office 365 dành cho người dùng Yammer*

Cung cấp đã được bảo mật truy nhập vào Yammer trên iOS và Android thiết bị, và kiểm soát truy nhập thiết bị để bảo vệ dữ liệu công ty bằng cách sử dụng Microsoft Intune.

Đăng nhập người dùng tắt một thiết bị*

Quản lý Yammer với Microsoft Intune*

Dùng nhiều mức độ vai trò quản trị để bạn có thể gán các quyền thích hợp để khớp với vai trò của nhân viên.

Người quản trị quản lý Yammer*

Kiểm soát truy nhập mạng bên ngoài.

Quản lý Yammer thiết đặt bảo mật*

Theo dõi thay đổi người dùng, nhóm và người quản trị.

Theo dõi Yammer sự kiện trong Nhật ký Office 365 kiểm tra và với API hoạt động quản lý*

Các tính năng quản trị tuân thủ

Tuân thủ luật pháp và quy định

Tác vụ

Cách

Tuân thủ với các yêu cầu GDPR.

Quản lý yêu cầu chủ đề GDPR dữ liệu trong Yammer Enterprise

Quản lý yêu cầu chủ đề GPPR dữ liệu trong Yammer cơ bản

Xem báo cáo tuân thủ. Yammer là tầng-C tuân thủ trong Office 365 tuân thủ khuôn khổ sự, vốn bao gồm SOC 1, Soc 2, ISO 27001, HIPAA và EU mô hình mệnh đề.

Tuân thủ Framework tài liệu dành cho Office 365*

Chứng nhận ISO 27001

Soc 2 kiểu 2 báo cáo

Điều khiển chính sách duy trì dữ liệu, và xem thông điệp riêng tư nếu cần thiết cho mục đích khám phá.

Quản lý Yammer dữ liệu tuân thủ*

Xuất dữ liệu để xem lại các vấn đề về tuân thủ

Xuất dữ liệu từ Yammer Enterprise*

Xuất dữ liệu từ Yammer cơ bản

Theo dõi thay đổi cho người dùng, người quản trị và nhóm.

Theo dõi Yammer sự kiện trong Nhật ký Office 365 kiểm tra và với API hoạt động quản lý*

Giữ nội dung thích hợp và sẵn dùng cho chỉ những người cần thiết xem chúng

Tác vụ

Cách

Thiết lập chính sách sử dụng để đảm bảo chỉ phù hợp nội dung được đăng.

Thiết lập chính sách sử dụng Yammer*

Giám sát các từ khóa cho nội dung không thể chấp nhận hoặc không thích hợp để bạn có thể can thiệp nếu cần thiết.

Màn hình từ khóa*

Giám sát các nội dung riêng tư trong Yammer (xác nhận người quản trị)*

Ngăn không cho dữ liệu cụ thể được gửi đến người dự bên ngoài.

Điều khiển bên ngoài trong mạng Yammer bằng quy tắc truyền dẫn Exchange nhắn tin*

Giám sát việc sử dụng

Tác vụ

Cách

Theo dõi các giao dịch quản trị và người dùng trong Yammer.

Theo dõi Yammer sự kiện trong Nhật ký Office 365 kiểm tra và với API hoạt động quản lý*

Lợi nhuận cái nhìn rõ về cách mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng Yammer. Báo cáo và API Hiển thị thông tin cho người quản trị và nhóm kiến giải và hiển thị số sẵn có cho người quản lý cộng đồng, người quản trị nhóm và thành viên.

Cách dùng Office 365 báo cáo bảng điều khiển*

Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị - báo cáo hoạt động Yammer*

Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị - báo cáo hoạt động Yammer*

Office 365 tiếp nhận nội dung gói*

Báo cáo Microsoft Graph API

Xem thông tin chuyên sâu về nhóm trong Yammer

Dạng xem Hiển thị đếm trong Yammer

Luôn tổ chức và hiện tại với tổ chức thay đổi

Tác vụ

Cách

Sử dụng chính sách về tên của nhóm Office 365 để bắt buộc đặt tên nhất quán nhóm.

Đặt tên cho chính sách Nhóm Office 365*

Đối với tổ chức quy mô lớn, sử dụng nhóm động tự động là những người tham gia, Cập Nhật tư cách thành viên nhóm rời khỏi hoặc di chuyển trong tổ chức của bạn.

Tạo một nhóm động trong Yammer*

Thiết lập chính sách hết hạn cho Office 365 kết nối nhóm Yammer. Khi thiết lập, chủ sở hữu nhóm sẽ được nhắc để gia hạn các nhóm nếu chúng vẫn cần chúng.

Chính sách hết hạn nhóm Office 365*

Bảo mật câu hỏi thường gặp

Hỏi: người có thể truy nhập vào mạng Yammer?

A: chỉ những người dùng với một địa chỉ email công ty hợp lệ và đã xác nhận có thể gia nhập Yammer mạng của bạn. Yammer có chức năng để tạo mạng bên ngoài để cộng tác một cách an toàn với bên thứ ba.

Hỏi: nơi dữ liệu được lưu trữ?

A: Yammer dữ liệu được lưu trữ trong Trung tâm dữ liệu được quản lý Microsoft. Xem dữ liệu của bạn nằm ở đâu để tìm Trung tâm dữ liệu cho quốc gia nơi công ty của bạn được đặt. Yammer vận hành ra khỏi của Microsoft toàn cầu mạng của Trung tâm dữ liệu với 24/7/365 Giám sát video, sinh trắc học và ghim dựa trên khóa, nhân sự chặt chẽ truy nhập điều khiển và chi tiết khách truy cập mục nhập Nhật ký.

Hỏi: điều gì là chính sách về quyền riêng tư của Yammer? Làm thế nào để bạn có thể xem thư dữ liệu của tôi?

A: của chúng tôi chính sách về quyền riêng tư được chia sẻ công khai và sẵn dùng ở đây, như là một phần của các: Tuyên bố về quyền riêng tư dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Hỏi: điều gì là chính sách bảo mật của Yammer?

A: yammer được bao gồm trong Trung Tâm tin cậy Office 365.

Hỏi: ai có quyền truy nhập vào dữ liệu?

A: chỉ nhân viên với business hợp lệ cần có thể truy nhập dữ liệu khách hàng và tất cả truy nhập trên cơ sở approval‐only. Truy nhập tất cả là đăng và thường xuyên kiểm nghiệm.

Hỏi: là dữ liệu được mã hóa?

Đáp: tất cả dữ liệu trong chuyển vào và thoát khỏi môi trường sản xuất được mã hóa luôn. Liên lạc với Yammer đã vượt quá HTTPS (TLS 1.2 hỗ trợ) bất kể điểm cuối của người dùng (web, ứng dụng trên máy tính, ứng dụng di động, API). Ngoài việc được mã hóa trong quá cảnh, Yammer dữ liệu được mã hóa ở phần còn lại với AES-256 bit khóa mã hóa.

Hỏi: điều gì là cấu trúc của Yammer?

A: kiến trúc yammer được điều chỉnh theo theo nhu cầu của một Enterprise xã hội mạng (ESN). Một ESN là thành công chỉ khi người dùng lựa chọn và tham gia với nền tảng. Như vậy, Yammer là architected và phát triển trong một cách để hỗ trợ tiếp nhận và sự tham gia, cho phép nhanh chóng lặp công nghệ.

Yammer là một tập hợp các cấu phần rời, kết hợp với API. Những mục này được phát triển và phát hành một cách độc lập bằng cách dùng nhiều mã tốt nhất trong lớp học khác nhau và công nghệ. Yammer là một cấu trúc điện toán đám mây công cộng, SaaS, multitenant chỉ. Chúng tôi sử dụng một dữ liệu điều chỉnh theo, nhanh chóng iterating phát triển phương pháp tới đo thành công của nền tảng bằng số liệu chính của người dùng cuối sự tham gia và áp dụng.

Hỏi: người sở hữu dữ liệu được đăng nhập vào mạng Yammer?

Đáp: dữ liệu được đăng vào một mạng miễn phí Yammer Basic thuộc sở hữu bởi những cá nhân đăng dữ liệu đó. Những người dùng đó là điều khiển dữ liệu cho nội dung của họ. Bên dưới Yammer Enterprise, công ty là bộ kiểm soát dữ liệu và quyền sở hữu của tất cả dữ liệu chuyển công ty. Yammer là một bộ xử lý dữ liệu và không có quyền để bất kỳ nội dung hoặc trách nhiệm cho dữ liệu được đăng trong một mạng Yammer .

Hỏi: làm bạn tuân thủ với các hành động bảo vệ dữ liệu trong quốc gia của mình?

Đáp: nó là trách nhiệm của điều khiển dữ liệu để tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu có ảnh hưởng đến chúng. Yammer có sẵn điều khiển để giúp dễ dàng điều khiển của dữ liệu (cá nhân và các công ty) tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu của họ.

Hỏi: chúng tôi có thể thực hiện một on‐site ghé hoặc kiểm toán cơ sở của bạn?

A: Yammer không cho phép các khách hàng để thực hiện on‐site kiểm toán. Với khách hàng 200.000, đây không phải là nào có thể và cũng là một rủi ro để bảo mật của dịch vụ. Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi bảo mật công khai và minh bạch.

Hỏi: làm bạn tiến hành third‐party kiểm toán hoặc kiểm tra?

A: thâm nhập kiểm tra của cơ sở hạ tầng Yammer đang tiến hành hàng năm là một phần của Office 365.

Hỏi: làm thế nào được phân tách dữ liệu từ các khách hàng?

A: Yammer là mô hình đối tượng thuê đa đúng. Như vậy, khách hàng của dữ liệu một cách hợp lý phân tách với các điều khiển chặt chẽ để đảm bảo khoảng phân tách dữ liệu đối tượng thuê. Máy chủ ứng dụng web của Yammer được thể chất và lô-gic phân tách từ máy chủ lưu trữ dữ liệu khách hàng.

Hỏi: điều gì là sự khác biệt giữa bảo mật của một mạng xã hội doanh nghiệp và Facebook?

A: mạng Yammer trạng thái riêng tư công ty của bạn. Chỉ người dùng có một địa chỉ email hợp lệ và đã xác nhận cho công ty của bạn có thể gia nhập Yammer mạng của bạn. Yammer được xây dựng hoàn toàn dành lên như một mạng xã hội doanh nghiệp với bảo mật built‐in ở mọi mức và một mức độ cao của điều khiển sẵn dùng, cũng như tích hợp với bảo mật công ty Hệ thống như Active Directory và đăng nhập đơn.

Hỏi: điều gì là sự khác biệt giữa bảo mật của Yammer cơ bản và Yammer Enterprise?

A: ẩn dưới bảo mật của cả hai là giống nhau. Yammer Enterprise mang thêm quyền điều khiển quản trị và cung cấp khả năng tích hợp với hệ thống khác (ví dụ như Active Directory, Dịch vụ liên kết Active Directory, SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce).

Để biết chi tiết của các bảo mật liên quan đến quản trị điều khiển sẵn dùng trong Yammer Enterprise, hãy xem các bảng ở đầu bài viết này.

H: Yammer bán hàng dữ liệu của chúng tôi?

Đáp: Không. Yammer không tôi hay bán bất kỳ dữ liệu khách hàng. Tất cả dữ liệu của khách hàng (hoặc người dùng hoặc tổ chức, phụ thuộc vào phiên bản Yammer sử dụng).

Hỏi: tôi có thể xuất tất cả các dữ liệu của tôi?

A: trong Yammer Enterprise, người quản trị đã xác nhận có thể xuất thư và tải lên tệp, cùng với siêu dữ liệu của họ. Xuất dữ liệu có thể cũng bao gồm bất kỳ nội dung nào đã bị xóa, nếu tùy chọn Xóa bỏ mềm duy trì dữ liệu đã được cấu hình.

Hỏi: điều gì là tính năng hoạt động liên tục nghiệp vụ của Yammer?

Đáp: dữ liệu được sao lưu nhiều lần trong ngày và được bảo vệ bằng mã hóa mạnh mẽ trên ổ đĩa. Bản sao lưu được chuyển ngoài cơ quan qua SSH và đúng cách xóa bỏ sau khi sáu tháng.

Hỏi: Yammer che phủ bên dưới tài liệu trong Trung tâm tin cậy Office 365?

Đáp: có nó. Hãy xem Trung tâm tin cậy Office 365.

Hỏi: là bảo mật Yammer xác nhận độc lập?

Đáp: Có. ISO27001 là chuẩn toàn cầu trong thông tin bảo mật. Độc lập kiểm toán đã xác nhận rằng Yammer đáp ứng nghiêm ngặt bộ quy trình thực, lô-gic, và điều khiển quản lý do ISO 27001 chuẩn xác định.

Yammer tham gia vào Microsoft Online Services lỗi tiền thưởng, cho phép hàng ngàn bảo mật nghiên cứu để kiểm tra Yammer và giúp đảm sản phẩm của chúng tôi thậm chí an toàn hơn cho người dùng.

Câu hỏi thường gặp quản lý người dùng

Hỏi: tôi có thể bắt buộc multifactor xác thực?

A: cho Yammer Enterprise, nếu bạn thực thi các căn cước Office 365 trong Yammer. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập xác thực đa yếu tố cho người dùng Office 365thực thi các căn cước office 365 dành cho người dùng Yammer.

Hỏi: làm thế nào để tôi quản lý Yammer trên thiết bị di động?

A: Yammer sẵn dùng cho tất cả nền tảng chính di động, bao gồm Windows Phone, iPhone, iPad và Android. Người dùng có thể cài đặt ứng dụng Yammer từ cửa hàng ứng dụng tương ứng của họ.

Yammer Enterprise cung cấp phiên làm việc quản lý chức năng sao cho một người dùng hoặc người quản trị có thể kết thúc phiên Yammer bất kỳ trên bất kỳ thiết bị nếu cần thiết.

có thể quản lý thiết bị Yammer Enterprise với Microsoft Intune. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Yammer với Microsoft Intune.

Hỏi: làm thế nào tôi có thể quản lý người dùng của tôi?

A: chỉ những người dùng với một địa chỉ email công ty hợp lệ và đã xác nhận có thể gia nhập Yammer mạng của bạn.

Trong một mạng miễn phí Yammer Basic , người dùng có thể mời đồng nghiệp của họ với hậu tố cùng một địa chỉ email để cộng tác. Người dùng cũng có thể tạm ngừng khác người dùng khỏi quyền truy nhập vào mạng Yammer .

Trong Yammer Enterprise, người quản trị có thể cung cấp và loại bỏ người dùng lúc bằng tệp .csv và cũng để đồng bộ hóa với Azure Active Directory để tự động thêm người dùng đã không nằm trong Yammer và loại bỏ người dùng từ Yammer nếu hoạt động của họ Tài khoản thư mục bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy xem người dùng Yammer quản lý qua vòng đời của họ từ Office 365Hàng loạt Cập Nhật người dùng.

Hỏi: làm thế nào người dùng không có địa chỉ email có thể truy nhập Yammer không?

A: Yammer hoạt động với các tổ chức lớn nhiều nơi nó là quan trọng để nghe thoại tất cả nhân viên, bao gồm những người không có địa chỉ email. Trong trường hợp này, Yammer có thể cấp cho những người dùng truy nhập dựa trên một mã định danh duy nhất.

Xem Thêm

Yammer - trợ giúp quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×