Tổng quan Trình hướng dẫn Giải pháp Gói

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói cung cấp một cách đơn giản để gói và triển khai các ứng dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Trình hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để gói các ứng dụng Access độc lập thành gói Thiết lập. Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói để đưa Access 2007 Runtime hoặc Access 2010 Runtime vào gói của mình và tạo lối tắt để gọi tệp Access thích hợp.

Tổng quan

Đầu ra của Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói là một tệp Thiết lập Microsoft Windows Installer (.msi) có tác dụng hướng dẫn người dùng trong quá trình cài đặt ứng dụng Access của bạn.

Sau đó, mọi tệp và tùy chọn bổ sung được chỉ định trong trình hướng dẫn đều sẽ được ghi theo chương trình vào tệp .msi, chẳng hạn như tệp bitmap, dữ liệu phiên bản, thông tin cho mục Chương trình và tính năng trong Panel Điều khiển, thông tin thuộc tính Windows Explorer và thông tin Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối (EULA).

Bạn có thể đưa Access Runtime vào gói cài đặt các ứng dụng Access để người dùng có thể triển khai và sử dụng các ứng dụng này trên máy tính chưa được cài đặt Access. Giấy phép phân phối Access Runtime được bao gồm trong bản tải xuống Access Runtime của bạn.

Hãy xem Microsoft Access 2007 Runtime để biết thêm thông tin về cách tải xuống Access 2007 Runtime.

Hãy xem Microsoft Access 2010 Runtime để biết thêm thông tin về cách tải xuống Access 2010 Runtime.

Lưu ý: Yêu cầu hệ thống để sử dụng Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói cũng giống với yêu cầu tương ứng dành cho Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2010. Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói yêu cầu Microsoft Windows Installer 3.0.

Cài đặt Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói cho Access 2007

Trình hướng dẫn này là phần bổ trợ cơ sở dữ liệu Access sẵn dùng như một phần trong Microsoft Office Access 2007 Developer Extensions (ADE). Hãy xem Giới thiệu về Access 2007 Developer Extensions và Runtime để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft Office Access 2007 Developer Extensions.

 1. Khi bạn cài đặt Access 2007 Developer Extensions trên máy tính, mục mới có tên Nhà phát triển sẽ được thêm vào menu xuất hiện khi bạn bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút trong Access 2007.

 2. Sau khi cài đặt Access 2007 Developer Extensions trên máy tính, bạn có thể khởi động Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói bằng cách bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Nhà phát triển, rồi bấm vào Giải pháp Đóng gói.

 3. Xem các liên kết ở cuối bài viết này để biết thông tin về các trang trong hộp thoại hướng dẫn.

Cài đặt Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói cho Access 2010

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói không được cài đặt theo mặc định khi bạn cài đặt Access 2010. Để cài đặt Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói, hãy thực hiện như sau:

 1. Thoát khỏi Microsoft Access.

 2. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Panel Điều khiển.

 3. Bấm vào Chương trình và Tính năng.

 4. Bấm chuột phải vào mục nhập Microsoft Office 2010, rồi bấm vào Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Thiết lập Microsoft Office 2010, hãy bấm vào Thêm hoặc Loại bỏ Tính năng, rồi bấm vào Tiếp tục.

 6. Bấm vào dấu cộng (+) để bung rộng thư mục Microsoft Office.

 7. Bấm vào dấu cộng (+) để bung rộng thư mục Phần bổ trợ.

 8. Bấm vào Không Sẵn dùng Không Sẵn dùng ở cạnh Trình hướng dẫn Đóng gói, rồi bấm vào Chạy Từ Máy tính của Tôi Chạy từ máy tính của tôi . Bấm vào Tiếp tục để cài đặt Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói.

 9. Sau khi cài đặt Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói trên máy tính, bạn có thể khởi động Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói bằng cách bấm vào Tệp > Lưu & Phát hành, rồi bấm vào Giải pháp Đóng gói. Bạn sẽ không thấy nút Giải pháp Đóng gói trên trang Lưu & Phát hành nếu bạn chưa cài đặt trình hướng dẫn này.

 10. Xem các liên kết ở cuối bài viết này để biết thông tin về các trang trong hộp thoại hướng dẫn.

Xem Thêm

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói - Trang 1

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói - Trang 2

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói - Trang 3

Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói - Trang 4

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×