Tổng hợp các cách cộng và đếm dữ liệu Excel

Tổng hợp các cách cộng và đếm dữ liệu Excel

So sánh đếm và tính tổng
Tính tổng (cộng các giá trị) là một phần không thể thiếu trong phân tích dữ liệu, dù bạn đang tính tổng phụ doanh thu cho khu vực Tây Bắc hay thực hiện tính tổng hiện có cho hóa đơn hàng tuần. Excel mang tới nhiều kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để tính tổng dữ liệu.

Nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, bài viết này cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về các phương pháp, thông tin hỗ trợ để giúp bạn nhanh chóng quyết định sử dụng kỹ thuật nào và các liên kết đến bài viết chuyên sâu.

Bạn không nên nhầm lẫn giữa đếm và tính tổng. Để biết thêm thông tin về việc đếm số ô, cột hay hàng dữ liệu, hãy xem mục Đếm ô, hàng hoặc cột dữ liệu.

Trong bài viết này

Phép cộng hoặc phép trừ đơn giản

Bạn có thể cộng hoặc trừ các số bằng một công thức đơn giản, bấm vào một nút hoặc bằng cách sử dụng một hàm trang tính.

Cộng các giá trị trong một ô bằng công thức đơn giản

Nếu bạn chỉ cần kết quả nhanh thì bạn có thể sử dụng Excel làm máy tính mini. Thực hiện hoạt động này bằng cách sử dụng toán tử số học dấu cộng (+). Ví dụ: nếu bạn nhập công thức =5+10 vào một ô, Excel sẽ hiển thị kết quả bằng 15.

Để biết thêm thông tin về cách thức sử dụng các toán tử số học trong một công thức, hãy xem bài viết Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn.

Đầu Trang

Trừ các giá trị trong một ô bằng một công thức đơn giản

Thực hiện phép tính này bằng cách sử dụng toán tử số học dấu trừ (-). Ví dụ: công thức =12-9 hiển thị kết quả bằng 3.

Để biết thêm thông tin về cách thức sử dụng các toán tử số học trong một công thức, hãy xem bài viết Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn.

Đầu Trang

Cộng các giá trị trong một cột hoặc hàng bằng một nút

Bạn có thể sử dụng tính năng Tự Tính tổng để nhanh chóng tính tổng một dải số trong một cột hoặc hàng. Bấm vào một ô trống bên dưới một cột số hoặc bên phải một hàng số, rồi bấm vào tính năng Tự Tính tổng. Excel sẽ chọn những giá trị mà ứng dụng này xác định là giống dải dữ liệu nhất. Bấm lại vào tính năng Tự Tính tổng để chấp nhận dải mà Excel chọn hoặc chọn dải riêng của bạn, rồi bấm vào tính năng Tự Tính tổng.

Sử dụng Tự động Tính tổng để nhanh chóng tính tổng một hàng dữ liệu

Để biết thêm thông tin về cách thức sử dụng tính năng Tự Tính tổng, hãy xem bài viết Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn.

Đầu Trang

Cộng giá trị trong một dải bằng một hàm

Hàm SUM rất hữu ích khi bạn muốn cộng hoặc trừ các giá trị từ các dải khác nhau hoặc kết hợp các giá trị số với các dải số. Sử dụng hàm SUM để cộng toàn bộ các tham đối bạn chỉ định trong các dấu ngoặc đơn mở và đóng. Mỗi tham đối có thể là một dải, một tham chiếu ô hoặc một giá trị số dương hay âm.

Để nhập công thức đơn giản, hãy nhập =SUM vào một ô, tiếp theo sau là một dấu ngoặc đơn mở. Tiếp theo, hãy nhập một hoặc nhiều số, tham chiếu ô hoặc dải ô, được phân tách bởi dấu phẩy. Sau đó, nhập một dấu ngoặc đơn đóng, rồi nhấn ENTER để hiển thị kết quả. Bạn cũng có thể sử dụng chuột để chọn các ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn tính tổng.

1

2

3

A

Số người tham dự

4823

12335

Ví dụ: sử dụng dữ liệu trong bảng trước, mọi công thức sau sử dụng hàm SUM để trả về cùng một giá trị (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Hình sau cho thấy công thức sử dụng hàm SUM để cộng giá trị của ô A2 và 12335. Bên dưới công thức, một Mẹo Màn hình sẽ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng hàm SUM.

Sử dụng hàm SUM để cộng thêm một ô và một giá trị

Lưu ý: 

 • Không có hàm SUBTRACT nào trong Excel. Để trừ các giá trị bằng một hàm, hãy sử dụng các giá trị âm cùng với hàm SUM. Ví dụ: hàm =SUM(30,A3,-15,-B6) sẽ cộng 30 và giá trị trong ô A3, trừ đi 15, đồng thời trừ giá trị trong ô B6.

 • Bạn có thể đưa vào tối đa 255 giá trị số hoặc tham chiếu ô hay dải, trong mọi tổ hợp, làm tham đối trong hàm SUM.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm SUM.

Đầu Trang

Trừ các giá trị trong một dải bằng một hàm

Sử dụng hàm SUM để trừ các số bằng cách nhập các số bạn muốn trừ dưới dạng số âm trong công thức.

1

2

3

A

Số người tham dự

29072

12335

Ví dụ: sử dụng dữ liệu trong bảng trước, mọi công thức sau sử dụng hàm SUM để trả về cùng một giá trị (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Đầu Trang

Tính tổng dữ liệu bằng cách nhóm và xoay vòng

Bạn có thể sử dụng viền ngoài hoặc báo cáo PivotTable để nhóm và tóm tắt dữ liệu của mình.

Cộng các giá trị trong một cột bằng cách sử dụng viền ngoài

Nếu dữ liệu của bạn nằm trong danh sách và bạn có thể nhóm chúng một cách lôgic theo giá trị cột thì bạn có thể nhóm và tóm tắt dữ liệu bằng cách tạo viền ngoài. Việc tạo viền ngoài có thể giúp tóm tắt dữ liệu bằng cách chèn tổng phụ và tổng cuối. Giả sử bạn có các số liệu doanh số sau, được sắp xếp theo khu vực và tháng.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Khu vực

Tháng

Doanh số

Phía Đông

Th1

$18.000

Phía Đông

Th2

$23.000

Phía Đông

Th3

$19.000

Phía Tây

Th1

$17.000

Phía Tây

Th2

$27.000

Phía Tây

Th3

$21.000

Minh họa sau hiển thị viền ngoài với các tổng phụ, được nhóm theo khu vực và tổng cuối.

Đại cương với các tổng phụ và tổng chính

Sử dụng lệnh Tổng con (Tab Dữ liệu, nhóm Viền ngoài) để tạo viền ngoài, tổng phụ và tổng cuối.

Dữ liệu ban đầu bao gồm ba hàng dữ liệu cho khu vực phía Đông và ba hàng dữ liệu cho khu vực phía Tây (hàng 2 tới hàng 7). Lưu ý rằng phép toán tổng phụ đã chèn Tổng phía Đông vào hàng 5 giữa hàng cuối cùng của dữ liệu phía Đông và hàng đầu tiên của dữ liệu phía Tây.

Nếu bạn bấm vào ô A4, rồi bấm vào lệnh Tổng phụ, Excel sẽ tạo viền ngoài, rồi chèn các hàng cho Tổng phía Đông, Tổng phía TâyTổng cuối, rồi điền các ô trong cột Doanh số bằng các tổng này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau đây:

Tạo viền ngoài cho danh sách dữ liệu trong một trang tính

Chèn các tổng phụ vào danh sách dữ liệu ở một trang tính

Đầu Trang

Cộng các giá trị trong một danh sách hoặc cột bảng Excel bằng cách sử dụng một hàm

Như một giải pháp thay thế linh hoạt hơn cho lệnh Tổng phụ, bạn có thể sử dụng hàm SUBTOTAL để tính tổng phụ và tổng cuối trong danh sách hoặc bảng Excel có chứa các hàng hay cột ẩn. Trong hàm SUBTOTAL, bạn có thể chỉ định tham đối bao gồm hoặc không bao gồm các giá trị ẩn.

Lưu ý: Hàm SUBTOTAL có thể kiểm soát việc có đưa các hàng ẩn vào kết quả hay không và luôn bỏ qua các hàng đã được lọc.

Ví dụ: giả sử bạn muốn tính tổng phụ và tổng cuối cho dữ liệu trong ô C2 tới ô C7 nhưng lại muốn bỏ qua dữ liệu ẩn trong hàng 3 và hàng 6. Hàm bạn sử dụng sẽ có dạng như sau:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Tham đối đầu tiên (109) cho thấy rằng bạn muốn cộng các giá trị trong dải và muốn bỏ qua những giá trị ẩn. Để đưa vào các giá trị ẩn, thay vào đó, bạn hãy sử dụng 9 làm tham đối đầu tiên của mình.

Để biết thông tin chuyên sâu, hãy xem các bài viết hàm SUBTOTALTổng dữ liệu trong bảng Excel.

Đầu Trang

Tính tổng dữ liệu của bạn và xem dữ liệu đó từ các khía cạnh khác

Khi một trang tính có chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn hàng dữ liệu tương tự nhau thì việc rút ra được ý nghĩa từ những con số này có thể sẽ trở nên khó khăn. Bạn có thể tạo báo cáo PivotTable trong Excel từ dữ liệu đó để giúp hiển thị tổng phụ, tổng cuối và có thể tóm tắt dữ liệu dựa theo phân loại mà bạn chỉ định.

Bạn có thể nhanh chóng tạo PivotTable bằng cách chọn một ô trong phạm vi dữ liệu hoặc bảng Excel, rồi trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm PivotTable.

Để minh họa khả năng của PivotTable, lưu ý rằng trong ví dụ sau, dữ liệu doanh số sẽ chứa nhiều hàng (thực tế có 40 hàng dữ liệu nhưng đồ thị chỉ hiển thị một phần của những hàng đó). Ngoài ra, dữ liệu sẽ không được tóm tắt, cũng như không có tổng phụ hoặc tổng cuối.

Dữ liệu được dùng trong báo cáo PivotTable

Báo cáo PivotTable dựa trên cùng một dữ liệu hiển thị tổng phụ, tổng cuối và cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn một cách nhanh chóng.

Dữ liệu được tóm tắt và tính tổng trong báo cáo PivotTable

Việc tạo và làm việc với PivotTable có thể yêu cầu một số bước chuẩn bị dữ liệu ban đầu và làm quen với một số khái niệm.

Để biết thông tin chi tiết giúp bạn bắt đầu, hãy xem bài viết sau:

Tính toán giá trị trong báo cáo PivotTable

Các trường tổng phụ và tổng trong báo cáo PivotTable

Đầu Trang

Tính tổng dữ liệu dựa theo một hoặc nhiều điều kiện

Khi sử dụng các hàm trang tính, bạn có thể áp dụng các điều kiện (còn được gọi là tiêu chí) để bạn chỉ cộng dữ liệu đáp ứng được các điều kiện mà bạn chỉ định.

Cộng các giá trị trong một dải dựa theo một điều kiện duy nhất bằng cách sử dụng một hàm duy nhất hoặc một tổ hợp hàm

Sử dụng hàm SUMIF hoặc lồng hàm SUM vào trong hàm IF.

Bạn có thể cộng các số dựa theo một tiêu chí duy nhất bằng cách sử dụng hàm SUMIF hoặc bằng cách sử dụng một tổ hợp các hàm SUMIF.

Ví dụ: công thức =SUMIF(A2:A6,">20") chỉ cộng các số trong dải A2 tới A6 lớn hơn hoặc bằng 20.

Lưu ý: Thông tin sau sẽ mang một chút tính chất kỹ thuật nhưng rất đáng để tìm hiểu.

Nếu hàm SUMIF không tồn tại thì bạn vẫn có thể tạo cùng một câu trả lời bằng cách kết hợp các hàm IF và hàm SUM. Việc kết hợp các hàm theo cách này còn được gọi là "lồng", vì hàm này được sử dụng trong hàm kia.

Để tạo công thức tương tự hàm SUMIF, bạn cần nhập một công thức coi dải A2 tới A6 là một mảng, nghĩa là dải được coi là một thực thể duy nhất có chứa năm ô.

Công thức của bạn sẽ có dạng như sau: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. Dấu ngoặc "cong" đặt xung quanh công thức cho thấy rằng đây là công thức mảng. Một công thức mảng sẽ yêu cầu một số cách xử lý đặc biệt: Thay vì tự nhập dấu ngoặc, bạn sẽ phải nhấn CTRL+SHIFT+ENTER  — Sau đó, Excel sẽ mở đóng ngoặc cho công thức =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)). Nếu bạn tự nhập dấu ngoặc, bạn sẽ không tạo được công thức mảng.

Hãy thử thao tác này!    

Sao chép dữ liệu từ bảng sau vào một trang tính trong ô A1. Sau khi dán dữ liệu, bạn sẽ thấy rằng ô A10 có chứa lỗi #VALUE!. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần chuyển đổi ô A10 thành một công thức mảng. Thực hiện thao tác này bằng cách nhấn F2, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Excel sẽ hiển thị kết quả (65) trong ô A8 và A10.

Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

 • Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 • Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
 • Nhấn CTRL+C.

 • Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 • Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL+` (dấu huyền).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Trọng số

18

29

36

11

16

Sử dụng hàm SUMIF

=SUMIF(A2:A6,">20")

Sử dụng các hàm SUM và hàm IF

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Ngoài ra, bài viết Cơ sở Kiến thức XL: Khi bạn sử dụng SUM(IF()) thay cho CountBlank() sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung về khi cần sử dụng hàm SUMIF.

Đầu Trang

Cộng các giá trị trong một cột dựa theo một hoặc nhiều điều kiện bằng một hàm

Sử dụng hàm DSUM để cộng các số trong một trường (cột) bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện (còn được gọi là tiêu chí) mà bạn chỉ định.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm DSUM khi bạn có một danh sách cột và bạn thấy dễ xác định điều kiện của mình trong một dải ô tách biệt hơn thay vì sử dụng hàm lồng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm DSUM.

Đầu Trang

Cộng các giá trị ở một dải dựa trên nhiều điều kiện bằng cách sử dụng trình hướng dẫn (chỉ dành cho Excel 2007)

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Tính tổng có Điều kiện (Công thức > Giải pháp >Tính tổng có Điều kiện ) để cộng các giá trị dựa trên nhiều điều kiện.

Quan trọng: Trình hướng dẫn Tính tổng có Điều kiện chỉ khả dụng ở Excel 2007 và các phiên bản trước đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Điều gì đã xảy ra với phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tính tổng có Điều kiện?.

Nếu lệnh này không khả dụng (nhóm Giải pháp có thể không hiển thị), hãy cài đặt và tải phần bổ trợ Analysis ToolPak.

Cách tải Analysis ToolPak

Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Phần bổ trợ.

 1. Trong hộp Quản lý, chọn Bổ trợ Excel, rồi bấm Đi tới.

 2. Trong danh sách Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp TookPak Phân tích, rồi bấm OK.

 3. Nếu trình hướng dẫn xuất hiện trong danh sách Phần bổ trợ Ứng dụng Không hiện hoạt, chọn trình hướng dẫn, rồi bấm vào Đi để phần bổ trợ trở thành Hiện hoạt.

 4. Nếu cần, hãy làm theo các hướng dẫn trong chương trình Thiết lập.

Để sử dụng Trình hướng dẫn Tính tổng có Điều kiện, hãy chọn dải dữ liệu, rồi bấm vào lệnh Tính tổng có Điều kiện (nhóm Giải pháp trên tab Công thức). Làm theo các bước từ 1 đến 4 để hoàn tất trình hướng dẫn. Minh họa sau trình bày bước 2 của trình hướng dẫn, trong đó có điều kiện: Các giá trị được tính tổng phải lớn hơn 100.

Trình hướng dẫn Tính tổng Có điều kiện: Bước 2/4

Đầu Trang

Cộng các giá trị trong một dải dựa theo nhiều điều kiện bằng cách sử dụng một hàm duy nhất hoặc một tổ hợp hàm

Sử dụng hàm SUMIFS. Cung cấp dải bạn muốn tính tổng, một dải có chứa các điều kiện và những điều kiện được áp dụng cho dải điều kiện. Như một giải pháp thay thế, bạn có thể lồng các hàm SUMIF.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm SUMIFS.

Ngoài ra, hãy xem các bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết thêm thông tin:

Đầu Trang

Tính tổng các giá trị bình phương và mảng

Bạn có thể sử dụng các hàm trang tính để cộng giá trị trong một hoặc hai cột tương ứng với nhau. Loại phép toán này có thể đơn giản như xác định mức trung bình trọng số (xem ví dụ sau tính điểm trung bình của lớp) hoặc có thể là phép tính thống kê hoặc kỹ thuật phức tạp.

Tính tổng của tích các giá trị tương ứng trong một hoặc nhiều mảng

Sử dụng hàm SUMPRODUCT. Ví dụ: bạn có thể tính điểm trung bình từ lớp của một học viên bằng hàm SUMPRODUCT, rồi chia kết quả đó cho số tín chỉ, như minh họa trong hình dưới đây.

Nhân các giá trị tương ứng trong hai mảng

Công thức =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) sẽ nhân điểm đạt được cho từng lớp với số tín chỉ của lớp đó, tính tổng các tích đó (61,3), chia tổng đó cho tổng số tín chỉ (18), rồi xác định điểm trung bình của lớp (3,41). Loại phép tính này còn được gọi là mức trung bình trọng số.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT trong các phép toán toán học nâng cao hơn bằng cách nhân nhiều mảng.

Bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm SUMPRODUCT với những mảng có cùng một chiều nhưng bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM trong một công thức mảng nếu bạn cần linh hoạt hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Hàm SUMPRODUCT.

Bốn hàm sau đây thường chỉ được sử dụng trong các ứng dụng toán học phức tạp hoặc thống kê nâng cao, do đó, chúng chỉ được cung cấp một đoạn mô tả ngắn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào tên hàm để đi thẳng tới chủ đề tham khảo của chúng.

 • Hàm SUMSQ  Trả về tổng của bình phương danh sách số hoặc giá trị trong một dải ô. Ví dụ: SUMSQ(2,3) sẽ trả về 13.

 • Hàm SUMX2PY2  Cộng tổng bình phương các giá trị tương ứng trong hai mảng.

 • Hàm SUMX2MY2  Trả về tổng của hiệu các bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng.

 • Hàm SUMXMY2  Trả về tổng của bình phương của hiệu các giá trị tương ứng trong hai mảng.

Đầu Trang

Các trường hợp đặc biệt (tổng hiện có, giá trị duy nhất)

Bạn có thể sử dụng các hàm trang tính để tạo các tổng được tự động cập nhật khi bạn thêm nhiều dữ liệu khác vào một dải hay bảng hoặc chỉ cộng các giá trị duy nhất được tìm thấy trong một dải hay bảng.

Tạo tổng hiện có bằng một hàm

Sử dụng hàm SUM. Ví dụ: tạo đầu đề cột trong trang tính có tên là Tiền gửi, Tiền rútSố dư.

 1. Trong ô đầu tiên bên dưới cột Số dư, nhập số dư ban đầu của bạn.

 2. Trong ô nằm ngay bên dưới số dư của bạn (trong trường hợp này là C3), nhập một công thức cộng giá trị từ cột Tiền gửi vào cùng một hàng, rồi trừ giá trị từ cột Tiền rút (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Kéo công thức này xuống bất kỳ hàng mới nào bạn thêm. Trong ví dụ này, công thức được kéo xuống hàng 4.

  Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

  Làm thế nào để sao chép ví dụ

  • Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  • Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  • Nhấn CTRL+C.

  • Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  • Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

A

B

C

Tiền gửi

Tiền rút

Số dư

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Bạn có thể sử dụng số dư hiện thời khi bạn sử dụng một sổ ghi chi phiếu để theo dõi giá trị các mục trong ô tăng hoặc giảm khi bạn nhập các mục và giá trị mới theo thời gian.

Xem bài viết Tính số dư hiện thời để biết thêm thông tin.

Đầu Trang

Cộng các giá trị duy nhất trong một dải bằng công thức kết hợp

Trong một cột, hãy nhập danh sách giá trị có chứa các giá trị trùng lặp, rồi sử dụng tổ hợp hàm SUM, IFFREQUENCY để chỉ thêm các giá trị duy nhất được tìm thấy trong dải đó.

Đầu Trang

Đưa các giá trị từ các trang tính hoặc sổ làm việc khác vào một công thức

Bạn có thể cộng hoặc trừ các ô hoặc dải dữ liệu từ các trang tính hoặc sổ làm việc khác trong một công thức bằng cách đưa vào tham chiếu đến chúng. Để tham chiếu tới một ô hoặc dải trong một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy sử dụng hướng dẫn trong bảng sau.

Để tham chiếu đến:

Nhập mục này

Ví dụ

Một ô hoặc dải trong một trang tính khác trong cùng một sổ tay

Tên trang tính theo sau là dấu chấm than, rồi đến tham chiếu ô hoặc tên dải.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

Một ô hoặc dải trong một sổ làm việc khác hiện đang mở

Tên tệp của sổ làm việc trong dấu ngoặc vuông ([]) và tên trang tính theo sau là dấu chấm than, rồi đến tham chiếu ô hoặc tên dải.

[MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7

Một ô hoặc dải trong một sổ làm việc khác hiện không mở

Đường dẫn và tên tệp đầy đủ của sổ làm việc trong dấu ngoặc vuông ([]) và tên trang tính theo sau là dấu chấm than, rồi đến tham chiếu ô hoặc tên dải. Nếu đường dẫn đầy đủ có chứa bất kỳ ký tự khoảng trắng nào, hãy đánh dấu trích dẫn đơn ở đầu đường dẫn và cuối tên trang tính (xem ví dụ).

['C:\My Documents\[MyWorkbook.xlsx]Sheet1'!A2:A5

Đầu Trang

Tính tổng hoặc trừ các giá trị ngày và thời gian

Bạn có thể sử dụng các hàm ngày và thời gian và thậm chí là phép cộng hoặc phép trừ đơn giản để tính thời gian đã qua, ước tính số ngày hoàn thành cho dự án và nhiều thao tác khác. Bảng dưới đây cho thấy một số công thức tính toán thời gian và ngày đã qua. Lưu ý rằng nếu bạn trừ một ngày hoặc thời gian trả về giá trị âm, Excel sẽ hiển thị các ký tự ### trong ô có chứa công thức.

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 • Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 • Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 • Nhấn CTRL+C.

 • Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 • Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

5

A

B

C

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Công thức thời gian đã qua

Mô tả (kết quả)

11:55:24 SA

2:48:13 CH

=B2-A2

Hiển thị thời gian đã qua theo giờ, phút và giây. Trong trường hợp này, Excel sẽ hiển thị kết quả (2:52:49 SA) ở định dạng "SA" vì chênh lệch nhỏ hơn 12 giờ. Nếu chênh lệch có giá trị từ 12 giờ trở lên, Excel sẽ hiển thị định dạng "CH".

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Công thức số ngày đã qua

Mô tả (kết quả)

28/05/2008

03/06/2008

=B5-A5

Hiển thị số ngày đã qua dưới dạng số (6).

Làm việc với các giá trị ngày và thời gian có thể tạo ra những kết quả không mong muốn, vì vậy, hãy thực hiện một cách cẩn thận.

Đầu Trang

Hiển thị các phép tính trên thanh trạng thái Excel

Để tìm nhanh tổng các ô đã chọn trong trang tính, hãy xem thanh trạng thái Excel (thanh trạng thái nằm ở dưới cùng của cửa sổ tài liệu).

Khi đã chọn một hoặc nhiều ô, thông tin về dữ liệu trong các ô đó sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái của Excel. Ví dụ: nếu bốn ô trên trang tính của bạn được chọn và chứa các giá trị 2, 3, một chuỗi văn bản (chẳng hạn như "đám mây") và 4 thì tất cả các giá trị sau có thể được hiển thị đồng thời trên thanh trạng thái: Trung bình, Số lượng, Số Đếm, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Tổng. Bấm chuột phải vào thanh trạng thái để hiển thị hoặc ẩn bất kỳ hay tất cả các giá trị này. Các giá trị này được hiển thị trong hình minh họa sau.

Thanh trạng thái hiển thị các phép tính và số lượng ô đã chọn

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×