Tổ chức sự kiện trực tiếp trong yammer

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo, sản xuất và lưu trữ các sự kiện trực tiếp cho mọi người trong mạng yammer của bạn, với các thảo luận tích hợp sẵn có thể được sử dụng trước đó, trong và sau sự kiện. Bạn có thể làm cho video có sẵn sau khi sự kiện, để những người không thể thực hiện điều này tại thời điểm đã lên lịch vẫn có thể tham gia.

Sau đây là những gì bạn cần làm:

Bước

Mục đích

Bước 1: tạo và lên lịch sự kiện trực tiếp của bạn

Tạo sự kiện trong nhóm yammer, điều này sẽ tự động đưa bạn đến các nhóm để lên lịch sự kiện.

Bước 2: đẩy mạnh sự kiện của bạn

Hãy để mọi người biết về sự kiện trực tiếp. Lấy các nối kết đến trang sự kiện từ yammer hoặc từ trang chi tiết sự kiện trong nhóm.

Bước 3: tạo sự kiện của bạn

Khởi động sự kiện, hãy bắt đầu video, vừa với các cuộc thảo luận và kết thúc sự kiện.

Bước 4: theo dõi sau đó

Tiếp tục thảo luận sau sự kiện.

Bước 1: tạo và lên lịch sự kiện trực tiếp của bạn

 1. Trong yammer, đi tới nhóm mà bạn muốn lưu trữ sự kiện.

 2. Bên dưới hành động nhóm, chọn tạo sự kiện trực tiếp.

  Menu hành động nhóm Hiển thị tạo sự kiện trực tiếp

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy liên kết tạo sự kiện trực tiếp , tài khoản hoặc nhóm của bạn không đáp ứng được các yêu cầu được liệt kê trong câu hỏi thường gặp bên dưới. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được trợ giúp.

  Điều này sẽ đưa bạn đến các nhóm để lên lịch sự kiện. Bạn sẽ tự động tạo nhà sản xuất cho sự kiện trong nhóm.

 3. Khi bạn nhìn thấy bạn có nghĩa là chuyển các ứng dụng không?, hãy bấm .

 4. Điền vào tiêu đề, ngày tháng, thời gian bắt đầu và kết thúc và các chi tiết cho sự kiện.

  Lời mời sự kiện yammer Live
 5. Trong hộp mời mọi người vào hộp nhóm sự kiện của bạn, hãy thêm tên của nhóm sự kiệncủa bạn — những người sẽ được sản xuất, trình bày và làm mới sự kiện.

  Để biết thêm thông tin về vai trò, hãy xem vai trò sự kiện nhóm.

 6. Trong phần trình tổ chức , chọn vai trò của bạn làm nhà sản xuất hoặc diễn giả.

 7. Bấm vào Tiếp theo.

 8. Dưới cách bạn sẽ tạo sự kiện trực tiếp của mình, hãy chọn phương pháp sản xuất của bạn.

  Phương pháp

  Các lý do để chọn phương pháp này

  Teams

  Chọn điều này nếu diễn giả sẽ tự video từ máy tính của họ.

  Những người dự tham gia sự kiện từ một nối kết trong yammer, hãy xem video trong nhóm và có thể tham gia vào cuộc thảo luận yammer từ các nhóm hoặc yammer.

  Một ứng dụng hoặc thiết bị ngoài

  Chọn tùy chọn này nếu bạn có nhiều nguồn cho video của mình. Điều này hữu ích đối với các sự kiện được sản xuất bởi hãng lưu lượng lớn có yêu cầu sử dụng một thiết bị mã hóa bên ngoài hoặc phần mềm mã hóa bên thứ ba.

  Khi bạn chọn loại sự kiện này, người dự có thể xem video trực tiếp từ yammer, nhóm hoặc dòng. Tất cả các cuộc hội thoại sẽ được lưu trữ trong yammer.

 9. Chọn các tùy chọn cho phương pháp sản xuất của bạn.

  • Nếu bạn đã chọn nhóm, hãy chọn tùy chọn của bạn:

   Các tùy chọn cho sự kiện trực tiếp mới được tạo trong nhóm
   • Việc ghi sẵn dùng cho các nhà sản xuất vàdiễn giả: một bản ghi có sẵn trên trang sự kiện cho các nhà sản xuất và diễn giả để xem 180 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

    Việc ghi sẵn dùng cho người dự: bản ghi có sẵn trên trang sự kiện dành cho người dự để xem 180 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

   • Chúthích: chọn xem bạn có muốn chú thích sẵn dùng sau sự kiện, ngôn ngữ sẽ được nói trong suốt video và tối đa 6 ngôn ngữ để tự động dịch các chú thích.

   • Báo cáo sự tham gia của người dự

   • Hỗ trợ: bạn có thể nhập URL để liên hệ với bộ phận hỗ trợ trong tổ chức của bạn. Điều này sẽ được hiển thị trên trang sự kiện trực tiếp.

  • Nếu bạn đã chọn một ứng dụng hoặc thiết bị ngoài, hãy chọn tùy chọn của bạn.

   Trang sự kiện trực tiếp Hiển thị các tùy chọn loại sản phẩm
   • Việc ghi sẵn dùng cho người dự: một bản ghi có sẵn cho những người dự để xem 180 ngày sau khi sự kiện đã kết thúc.

   • Chúthích: chọn xem bạn có muốn chú thích sẵn dùng sau sự kiện và ngôn ngữ được sử dụng trong video.

 10. Bấm lên lịch.

  Bạn sẽ thấy một bản tóm tắt về sự kiện.

  Trang tóm tắt nhóm cho sự kiện trực tiếp

 11. Bây giờ, mời người khác tham dự sự kiện trực tiếp của bạn bằng cách chia sẻ liên kết người dự. Có một số cách để lấy các nối kết:

  • Từ bên trong trang này trong nhóm, bấm vào lấy nối kết người dự và sao chép các liên kết để chia sẻ trong yammer, nhóm và dòng.

   Từ trang nhóm cho sự kiện trực tiếp, bạn có thể nhận được các URL để quảng bá sự kiện

  • Từ bên trong yammer, hãy bấm vào sự kiện bạn đã tạo và bên dưới hành động sự kiện, chọn nhận liên kết yammer người dự và sao chép liên kết để chia sẻ trong yammer, email hoặc đặt liên kết trong lời mời lịch.

   Menu hành động sự kiện, Hiển thị liên kết nhận người dự yammer

  Để biết thêm ý tưởng, hãy xem bước 2: tăng cấp sự kiện của bạn.

 12. Sau khi bạn đã hoàn tất việc lên lịch sự kiện, hãy bấm đóng.

  • Sau khi đóng sự kiện, bạn có thể trở lại lịch nhóm để thay đổi thông tin về sự kiện. Để tìm sự kiện trong nhóm, bấm vào lịch nhóm, rồi bấm vào nối kết cho sự kiện.

   Trang nhóm để chỉnh sửa sự kiện trực tiếp đã lên lịch

Bước 2: tăng cấp sự kiện trực tiếp của bạn

Sử dụng nối kết yammer người dự (được tìm thấy trên trang sự kiện trong nhóm hoặc yammer) để mời người dự tham gia sự kiện của bạn.

Sau đây là một số ý tưởng để quảng bá sự kiện của bạn:

 • Đối với nhóm công cộng, đăng một thông báo trong nhóm với một nối kết đến trang sự kiện. Để có được nhiều hơn, bạn cũng có thể đăng thông báo trong nhóm tất cả công ty .

 • Đối với nhóm riêng tư, hãy đăng một thông báo trong nhóm với một nối kết đến trang sự kiện.

 • Gửi email với nối kết.

 • Gửi lời mời họp trong Outlook hoặc nhóm có chứa liên kết.

Bước 3: tạo sự kiện trực tiếp của bạn

Các sự kiện được tạo ra trong nhóm. Cách bạn tạo sự kiện (sử dụng nhóm để mã hóa dòng video hoặc sử dụng một ứng dụng hoặc thiết bị ngoài) tùy thuộc vào những gì bạn đã chọn khi lên lịch sự kiện của bạn.

Phương pháp sản xuất

Các bước

Ứng dụng hoặc thiết bị ngoài

Tạo sự kiện trực tiếp của nhóm bằng một ứng dụng hoặc thiết bị bên ngoài

Teams

Tạo bản phát rộng của bạn

Lưu ý: Người dự của bạn sẽ có thể xem sự kiện trực tiếp trong yammer nếu bạn đang sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị ngoài để phát rộng sự kiện của bạn. Xem các bộ các sự kiện được mã hóa trong yammer vẫn ở dạng xem trước.

Vừa với sự kiện

Để vừa với sự kiện, hãy xem sự kiện từ trang sự kiện yammer. Bạn sẽ thấy các cuộc hội thoại cụ thể cho sự kiện và có thể phản hồi khi cần thiết. Bạn cũng có thể gắn thẻ bài đăng với chủ đề, theo dõi bài đăng, hoặc đánh dấu các câu hỏi hoặc chú thích cụ thể mà bạn muốn theo dõi.

Để biết thêm chi tiết về cách tổ chức nội dung yammer, hãy xem Mẹo để duy trì được tổ chức trong yammer.

Bước 4: theo dõi sau sự kiện

Hội thoại yammer vẫn mở ra sau sự kiện để theo dõi các câu hỏi và chú thích.

Bạn có thể xem báo cáo và bản ghi trong nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý bản ghi và báo cáo sự kiện trực tiếp trong nhóm.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: ai có thể tạo sự kiện trực tiếp trong yammer?

 • Bạn phải là người quản trị nhóm trong nhóm yammer mà bạn tạo sự kiện trực tiếp.

 • Bạn không thể là người dùng khách trên mạng yammer.

 • Bạn phải có đăng ký Office 365 bao gồm yammer và nhóm.

  • Đối với các sự kiện được sản xuất bằng cách dùng một ứng dụng hoặc thiết bị bên ngoài, bạn cũng cần dòng.

  • Các nhóm phải được kích hoạt. Để kiểm tra xem có phải, hãy bấm công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và xem có biểu tượng nhóm hay không.  

Các câu hỏi về cách thiết lập tổ chức của bạn? Liên hệ với người quản trị CNTT cục bộ của bạn.

Hỏi: nhóm có thể có sự kiện trực tiếp nào?

Bạn có thể lưu trữ một sự kiện trực tiếp trong nhóm bất kỳ liên kết nào của công ty hoặc Office 365, ngoại trừ nhóm tất cả công ty . Để xác định xem nhóm của bạn là nhóm liên kết của Office 365, hãy xem mục là nhóm của tôi trong yammer đã kết nối với office 365 không?.

 • Nếu bạn đang tạo một sự kiện được mở cho tất cả nhân viên, hãy dùng một nhóm công cộng để bất kỳ thành viên nhóm hoặc thành viên không có thể xem và tham gia.

 • Nếu bạn muốn hạn chế những người có thể tham gia và tham gia vào sự kiện, hãy sử dụng một nhóm riêng tư và sau đó chỉ những người có tư cách thành viên trong nhóm yammer có thể tham gia vào sự kiện.

Hỏi: làm thế nào để tôi có thể hủy bỏ một sự kiện trực tiếp theo lịch trình?

 1. Đi đến sự kiện:

  • Trong yammer, đi tới trang nhóm, bấm vào sự kiện trong ngăn bên phải, rồi bấm sửa sự kiện. Điều này sẽ đưa bạn đến trang chi tiết nhóm cho sự kiện.

  • Hoặc nếu sự kiện nằm trong 7 ngày tiếp theo, bạn cũng có thể hủy bỏ sự kiện này từ nhóm. Ở bên trái của ứng dụng, bấm vào cuộc họp_ z0z_và sau đó tìm sự kiện trong lịch.

 2. Bấm hủy bỏ sự kiện. Điều này hủy bỏ sự kiện này trong yammer và nhóm.

 3. Nếu sự kiện đã được sống trong một thời gian, hãy đăng một tin nhắn trong nhóm nói rằng sự kiện đã bị hủy bỏ.

Xem Thêm

Tham dự sự kiện trực tiếp trong yammer

Sự kiện trực tiếp trong yammer (người quản trị)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×