Tệp được đồng bộ hóa sử dụng Windows 10 mã hóa cục bộ nhưng không phải trên OneDrive for Business site

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về cách dùng OneDrive for Business tiếp theo hệ ứng dụng khách đồng (onedrive.exe).

Ghi chú: để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

Bạn sử dụng phương pháp sau đây trong Windows 10 để mã hóa nội dung của một tệp hoặc thư mục:

  1. Bấm chuột phải vào tệp mà bạn muốn mã hóa hoặc thư mục, sau đó bấm thuộc tính.

  2. Bấm tab chung , sau đó bấm nâng cao.

  3. Chọn hộp kiểm mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu , hãy bấm OKvà sau đó bấm OK một lần nữa.

Bạn sử dụng OneDrive for Business đồng bộ ứng dụng để đồng bộ hóa được mã hóa tệp hoặc thư mục:

Trong trường hợp này, khi bạn xem được đồng bộ tệp hoặc thư mục trên OneDrive của bạn cho trang web kinh doanh, Windows 10 mã hóa được không áp dụng cho tệp hoặc thư mục. Tuy nhiên, mã hóa Windows 10 được áp dụng cho cùng một tệp hoặc thư mục trên ổ đĩa cứng cục bộ.

Giải pháp

Đây là hành vi dự kiến. Mã hóa Windows 10 xảy ra chỉ trên ổ đĩa cục bộ trên đó tệp hoặc thư mục được mã hóa. Khi tệp được chuyển từ ổ đĩa cục bộ OneDrive for Business site, mã hóa Windows 10 từ máy tính khách không còn được áp dụng.

Xem thêm thông tin

Thông tin bổ sung sau đây áp dụng cho các tệp được mã hóa trong Windows 10 và được tải lên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online:

  • Tệp và thư mục được tải lên thư viện tài liệu SharePoint Online sẵn dùng cho người dùng thông qua các quyền SharePoint Online thông thường.

  • Một máy khách Windows 10 sẽ không mã hóa tệp hoặc thư mục trong OneDrive for Business thư viện trên site.

  • Trên OneDrive for Business site, khi bạn tạo một tệp hoặc thư mục được cấu hình để đồng bộ hóa bằng cách sử dụng OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ (onedrive.exe), mục sẽ đồng bộ hóa với máy tính cục bộ dưới dạng một tệp hoặc thư mục mà không có mã hóa. Để mã hóa xảy ra, bạn phải di chuyển tệp hoặc thư mục từ thư mục được đồng bộ hóa được mã hóa (chẳng hạn như OneDrive – Contoso) đến màn hình nền hoặc một thư mục, và sau đó di chuyển nó trở lại vào thư mục được mã hóa trong Windows 10.

Ghi chú: Bài viết này không mô tả mã hóa dữ liệu trong SharePoint Online và OneDrive for Business.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×