Tắt tiếng của một học viên duy nhất trong một nhóm lớp học

Tắt tiếng của một học viên duy nhất trong một nhóm lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tắt tiếng học viên từ chú thích trong một hội thoại lớp học. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ không còn có thể nhìn thấy một chú thích không thích hợp và tắt học viên có thể không còn đăng hoặc trả lời trong lớp học hội thoại. Bạn có thể tắt tiếng bỏ học viên tại bất kỳ lúc nào.

Tắt tiếng của một học viên trong lớp học hội thoại Nhóm

 1. Dẫn hướng tới chú thích học viên không phù hợp trong dòng thao tác hội thoại.

 2. Chọn dấu chấm lửng bên cạnh của học viên hội thoại, sau đó chọn tắt tiếng.

  Chọn dấu chấm lửng bên cạnh của học viên hội thoại, sau đó chọn tắt tiếng.

Tắt tiếng của một học viên từ thiết đặt thành viên

 1. Để tắt tiếng nhiều sinh viên, dẫn hướng đến class nhóm, sau đó chọn dấu chấm lửng bên cạnh tên của nhóm của bạn.

 2. Chọn dạng xem nhóm.

  Trong nhóm dạng xem chọn Nhóm trong biết thêm chi tiết

 3. Chọn tab thành viên . Bạn sẽ thấy các học viên của bạn được liệt kê.

 4. Chọn dấu kiểm hộp bên dưới Các học viên tắt tiếng để ngăn không cho sinh viên một chú thích.

  Từ dạng xem nhóm, chọn sinh viên nào bạn muốn tắt tiếng.

Lưu ý: Tắt tiếng bỏ một học viên bằng trở về thiết đặt, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ.

Tìm hiểu Thêm

Quản lý thiết đặt trong một nhóm lớp học

Quản lý thiết đặt cho OneNote Class Notebook

Tắt tiếng nhiều sinh viên trong nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×