Tắt tính năng tuyển tập Nhật ký chẩn đoán trong trợ giúp phục hồi và hỗ trợ cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi cho Office 365 thu thập các Nhật ký chẩn đoán để giúp khắc phục sự cố trong kịch bản sau đây.

 • Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ đôi khi thu thập các Nhật ký chẩn đoán khi công cụ không giải quyết vấn đề của một người dùng.

 • Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ thu thập các Nhật ký chẩn đoán khi người dùng chọn chạy chẩn đoán nâng cao. Thông thường, điều này xảy ra ở yêu cầu của người quản trị hoặc Microsoft hỗ trợ thiết kế.

  Ảnh chụp màn hình của bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi tình huống lựa chọn màn hình với nâng cao chẩn đoán được chọn.

Office 365 sử dụng Nhật ký chẩn đoán để cải thiện công cụ để cung cấp tốt hơn khắc phục sự cố trong tương lai. Microsoft hỗ trợ kỹ sư cũng có thể sử dụng các Nhật ký để phân tích các vấn đề cụ thể của người dùng của bạn hơn kỹ lưỡng. Là người quản trị, bạn có thể tạo một sổ đăng ký sửa để ngăn không cho người dùng thu thập Nhật ký chẩn đoán nếu tổ chức của bạn muốn giới hạn dữ liệu chia sẻ.

Cảnh báo: Trình soạn thảo sổ đăng ký là một công cụ dành cho người dùng nâng cao. Làm theo các bước trong bài viết này cẩn thận để bảo đảm bảo rằng bạn chỉ đang thay đổi tập hợp dữ liệu cho Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ. Trước khi thực hiện thay đổi cho sổ đăng ký, tạo bản sao lưu trong trường hợp điều gì sai. Để biết thêm thông tin về cách tạo bản sao lưu, hãy xem làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

Tùy chọn 1 - tạo mục nhập sổ đăng ký mới

Để tắt tính năng thu thập dữ liệu trong Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ, bạn cần để tạo mục nhập sổ đăng ký sau đây.

Khóa phụ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support và khôi phục hỗ trợ

Giá trị DWORD: UploadDiagnosticLogsDisabled

Giá trị: 1

Để biết chi tiết về việc tạo giá trị sổ đăng ký, hãy xem làm thế nào để thêm, sửa đổi, hoặc xóa khóa đăng ký phụ và các giá trị bằng cách sử dụng một tệp reg..

Với mục nhập sổ đăng ký tại chỗ, Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ không thể thu thập Nhật ký chẩn đoán. Nếu bạn muốn bật lại bộ sưu tập đăng nhập sau này, bạn có thể thay đổi giá trị 0 hoặc xóa mục nhập sổ đăng ký.

Tùy chọn 2 - sửa một khóa đăng ký phụ hiện có

Nếu bạn đã tạo một mục nhập sổ đăng ký cho Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ, bạn có thể sửa mục nhập này để tắt tính năng tuyển tập dữ liệu. Sử dụng các bước sau đây để sửa một khóa đăng ký phụ hiện có để vô hiệu hóa thu thập dữ liệu.

 1. Mở Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

 2. Đi đến vị trí khóa phụ sổ đăng ký sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support và khôi phục hỗ trợ

 3. Bấm đúp vào Reg_DWORD có tên là UploadDiagnosticLogsDisabled. (Nếu bạn không nhìn thấy UploadDiagnosticLogsDisabled, bạn cần phải thêm bằng cách dùng các hướng dẫn trong tùy chọn 1 - tạo mục nhập sổ đăng ký mới.)

 4. Trong giá trị dữ liệu, hãy nhập 1, và chọn OK.

 5. Đóng Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

Sau khi sửa giá trị sổ đăng ký này, người dùng không thể thu thập Nhật ký chẩn đoán.

Xác định nếu bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi thu thập dữ liệu

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ sẽ thu thập dữ liệu Nhật ký, nếu một trong các thiết đặt sau đây được trình bày.

 • Giá trị DWORD UploadDiagnosticLogsDisabled được đặt thành bất kỳ điều gì ngoài 1.

 • Khóa phụ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support and Recovery Assistant không phải là trình bày.

Bài viết liên quan

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×