Tắt tính năng sắp ra mắt cho tổ chức của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể triển khai một tệp reg. đến của người dùng máy để tắt tính năng sắp ra mắt. Để tạo tệp reg. sử dụng các bước sau đây.

  1. Mở Notepad.

  2. Sao chép văn bản sau đây vào tệp.

    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General] "DisablePreviewPlace" = dword:00000001

  3. Lưu tệp và thay đổi phần mở rộng từ .txt để. reg.
    Mẹo: để thay đổi phần mở rộng tệp trong hộp thoại lưu, đặt dấu ngoặc kép xung quanh tên tệp, ví dụ: "DisableComingSoon.reg".

  4. Bấm chuột phải vào tệp mà bạn đã tạo trong bước 3, và chọn phối từ menu bật lên. Điều này sẽ tạo khóa đăng ký đúng và đặt giá trị của nó.
    Ghi chú: bạn có thể phải bấm để cho phép trình soạn thảo sổ đăng ký để thực hiện thay đổi đối với máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng chính sách Nhóm quản lý thiết đặt Office, có là thiết đặt chính sách có tên là "Tắt bản xem trước chỗ" bạn có thể dùng để tắt tính năng sắp ra mắt. Thiết đặt chính sách nằm trong phần người dùng Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Outlook 2016\Outlook Options\Other. Sử dụng thiết đặt chính sách này, tải xuống các tệp quản lý mẫu mới nhất (ADMX/ADML) từ Microsoft Download Center.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×