Tắt Hộp thư đến Ưu tiên

Người đóng góp: Ảnh Tricia Gill
Cập nhật gần nhất: 15/02/2018

Làm theo hướng dẫn dành cho phiên bản Outlook của bạn.

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook.com

Outlook for Mac

Thư của Windows 10

Outlook 2016

 1. Chọn tab Xem.

 2. Chọn Hiện Hộp thư đến Ưu tiên.

  Các tab Ưu tiênKhác sẽ biến mất khỏi đầu hộp thư của bạn.

Nút Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên trên tab Chế độ xem

Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút, phiên bản Outlook của bạn có thể không tích hợp tính năng này. Chúng tôi thường xuyên phát hành các tính năng mới cho các thành viên của Chương trình người dùng nội bộ trước tiên. Sau đó, chúng tôi phát hành các tính năng đó thông qua những bản cập nhật cho các chương trình Office của bạn. Bạn luôn có thể kiểm tra bản các cập nhật bằng cách chọn Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Outlook trên web

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > Cài đặt hiển thị > Hộp thư đến Ưu tiên.

 2. Bên dưới Khi nhận email, chọn Không sắp xếp thư.

  Chọn Không sắp xếp thư để tắt hộp thư đến ưu tiên
 3. Bấm vào OK.

Các chế độ xem chính của Outlook trên web

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn này, phiên bản Outlook của bạn có thể không tích hợp tính năng này. Chúng tôi thường xuyên phát hành các tính năng mới cho các thành viên của Chương trình người dùng nội bộ trước tiên. Sau đó, chúng tôi phát hành các tính năng đó thông qua những bản cập nhật cho các chương trình Office của bạn.

Outlook.com/Hotmail.com

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

 1. Ở đầu trang, chọn Biểu tượng Thiết đặt .

 2. Trong Cài đặt nhanh, di chuyển nút bật tắt Hộp thư đến Ưu tiên sang tắt.

  Ảnh chụp màn hình nút bật tắt Hộp thư đến Ưu tiên

Ảnh chụp màn hình hộp thư đến khi đã tắt lựa chọn Hộp thư đến Ưu tiên

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > Cài đặt hiển thị > Hộp thư đến Ưu tiên.

 2. Bên dưới Khi nhận email, chọn Không sắp xếp thư.

  Chọn Không sắp xếp thư để tắt hộp thư đến ưu tiên
 3. Bấm vào OK.

Màn hình Outlook.com hoặc Hotmail.com chính

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn này, phiên bản Outlook của bạn có thể không tích hợp tính năng này. Chúng tôi thường xuyên phát hành các tính năng mới cho các thành viên của Chương trình người dùng nội bộ trước tiên. Sau đó, chúng tôi phát hành các tính năng đó thông qua những bản cập nhật cho các chương trình Office của bạn.

Outlook 2016 for Mac

 1. Ở tab Sắp xếp, chọn Hộp thư đến ưu tiên.

  Các tab Ưu tiênKhác sẽ biến mất khỏi đầu hộp thư của bạn.

Nút Hộp thư đến Ưu tiên trên tab Sắp xếp của dải băng

Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút, phiên bản Outlook của bạn có thể không tích hợp tính năng này. Chúng tôi thường xuyên phát hành các tính năng mới cho các thành viên của Chương trình người dùng nội bộ trước tiên. Sau đó, chúng tôi phát hành các tính năng đó thông qua những bản cập nhật cho các chương trình Office của bạn. Bạn luôn có thể kiểm tra bản các cập nhật bằng cách chọn Trợ giúp > Kiểm tra các Bản cập nhật.

Thư dành cho Windows 10

 1. Chọn Nút Cài đặt trong Thư và Lịch dành cho Windows 10 > Đọc.

 2. Sử dụng con trượt Sắp xếp thư vào Ưu tiên và Khác để tắt Hộp thư đến Ưu tiên.

  Các tab Ưu tiênKhác sẽ biến mất khỏi đầu hộp thư đến của bạn.

Bật hoặc tắt hộp thư đến ưu tiên bằng con trượt bên dưới Sắp xếp Thư vào Ưu tiên và Khác

Lưu ý: Nếu bạn không thấy con trượt này, phiên bản Outlook của bạn có thể không tích hợp tính năng này. Chúng tôi thường xuyên phát hành các tính năng mới cho các thành viên của Chương trình người dùng nội bộ trước tiên. Sau đó, chúng tôi phát hành các tính năng đó thông qua những bản cập nhật cho các chương trình Office của bạn.

Outlook Mobile

 1. Bấm vào nút menu ở trên cùng màn hình của bạn.

 2. Chọn Nút Cài đặt trong Outlook Mobile .

 3. Sử dụng con trượt Hộp thư đến Ưu tiên để tắt Hộp thư đến Ưu tiên.

Màn hình chính Outlook Mobile với nút menu được tô sáng

Xem thêm

Hộp thư đến Ưu tiên dành cho Outlook

Hộp thư đến Ưu tiên dành cho Outlook Mobile

Outlook giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng với bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×