Tắt Exchange dữ liệu động (DDE) với chính sách Nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Exchange dữ liệu động (DDE) là một công nghệ Microsoft cũ hơn. Nếu bạn là người quản trị công ty, và bạn không muốn bất kỳ người dùng trong tổ chức của bạn để sử dụng hoặc khởi động DDE máy chủ, bạn có thể tắt thiết đặt chính sách nhóm máy chủ cho phép Dynamic Data Exchange (DDE) tra cứu trong Excel . Để thực hiện điều này, hãy tải xuống các tệp Office 2016 quản trị mẫu mới nhất (ADMX/ADML).  Thiết đặt nằm bên dưới:

Người dùng Configuration Templates\Microsoft Excel 2016\Excel Options\Security\Trust Center\External nội dung

Nếu bạn thay đổi thiết đặt DDE bằng cách dùng một thiết đặt chính sách nhóm, thiết đặt người dùng trong Trung tâm tin cậy sẽ bị mờ đi và người dùng sẽ không thể thay đổi chúng. Nếu bạn không cấu hình thiết đặt chính sách này và dùng các thiết đặt Excel mặc định, người dùng sẽ có thể truy nhập máy chủ DDE có đang chạy, nhưng sẽ không thể khởi động bất kỳ máy chủ DDE mới.

Có hai thiết đặt chính sách nhóm liên quan đến DDE như nêu dưới đây:

  • Không cho phép tra cứu máy chủ Exchange dữ liệu động (DDE) Thiết đặt chính sách này cho phép bạn kiểm soát xem tra cứu máy chủ Exchange dữ liệu động (DDE) được phép. Nếu bạn không sử dụng thiết đặt chính sách nhóm, người dùng có thể bật DDE máy chủ tra cứu bằng cách đi tới tệp > tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy > nội dung bên ngoài.  Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, DDE máy chủ tra cứu không được phép và người dùng không thể bật DDE máy chủ tra cứu trong Trung tâm tin cậy.

  • Không cho phép khởi động máy chủ Exchange dữ liệu động (DDE) Thiết đặt chính sách này cho phép bạn kiểm soát xem khởi động máy chủ Exchange dữ liệu động (DDE) được phép. Theo mặc định, DDE máy chủ khởi động bị tắt, nhưng người dùng có thể bật DDE máy chủ khởi động bằng cách đi tới tệp > tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy > nội dung bên ngoài. Vì lý do bảo mật, bật DDE máy chủ khởi động không khuyến khích. Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, DDE máy chủ khởi động không được phép và người dùng không thể bật DDE máy chủ khởi động trong Trung tâm tin cậy. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, DDE máy chủ khởi động bị tắt, nhưng người dùng có thể bật DDE máy chủ khởi động trong Trung tâm tin cậy.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×