Tắt đồng bộ hóa thư mục cho Office 365

Bạn có thể sử dụng PowerShell để tắt tính năng đồng bộ hóa thư mục.

Tắt tính năng đồng bộ hóa thư mục

Bạn không nên tắt tính năng đồng bộ hóa thư mục như một bước để khắc phục sự cố. Nếu bạn cần trợ giúp khắc phục sự cố đồng bộ hóa thư mục, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố đồng bộ hóa thư mục cho Office 365.

Nếu bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy xem số điện thoại và biểu mẫu yêu cầu trực tuyến dành riêng cho vị trí của bạn.

Cách tắt tính năng Đồng bộ hóa thư mục:

  1. Trước tiên, hãy cài đặt phần mềm bắt buộc và kết nối với đăng ký Office 365 của bạn. Để biết hướng dẫn cho cả hai, hãy xem mục kết nối với Office 365 PowerShell.

  2. Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-MsolDirSyncEnabled để tắt tính năng đồng bộ hóa thư mục:

    Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $false

Xem Thêm

Thiết lập tính năng đồng bộ hóa thư mục trong Office 365

Chuẩn bị để cung cấp người dùng thông qua tính năng đồng bộ hóa thư mục tới Office 365

Xác định các lỗi đồng bộ hóa thư mục trong Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×