Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn sử dụng với Office 365
x

Tải xuống và cài đặt hay cài đặt lại Office 365 hoặc Office 2016 trên PC hoặc máy Mac

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo PC hoặc máy Mac của bạn đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống. (Các bước dưới đây đều dành cho Office 365 và Office 2016. Để được trợ giúp cài đặt các phiên bản cũ hơn, xem 2013, 2010, 2011 hoặc 2007.)

Office dành cho gia đình   . Một số sản phẩm Office dành cho gia đình sẽ kèm theo một khóa sản phẩm. Nếu bản của bạn cũng có thì trước khi cài đặt Office lần đầu, bạn hãy đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft mới hoặc hiện có, rồi nhập khóa sản phẩm của mình tại office.com/setup. Đổi khóa của bạn là những liên kết tài khoản của bạn với Office để bạn chỉ phải thực hiện việc này một lần. Đã làm điều này chưa? Chuyển sang Bước 1.

Office dành cho doanh nghiệp    Nếu gói đăng ký Office dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt nó, trừ khi người nào đó trong tổ chức của bạn gán giấy phép cho bạn. Để tìm cách kiểm tra điều này Tôi có giấy phép hoặc sản phẩm Office 365 nào? Nếu là người quản trị Office 365 chịu trách nhiệm về điều này, hãy xem gán giấy phép cho người dùng.

Bước 1: Đăng nhập để tải xuống Office

 1. Truy nhập www.office.com và nếu bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy chọn Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn đã mua Office dành cho mục đích sử dụng cá nhân thông qua lợi ích Microsoft HUP của công ty mình thì có thể bạn không đăng nhập được tại đây. Tìm trợ giúp về cài đặt tại Cài đặt Office thông qua HUP.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản bạn đã liên kết với phiên bản Office này. Đây có thể là tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Bạn không nhớ chi tiết tài khoản của mình? Hãy xem mục Tôi đã quên tài khoản mà mình sử dụng với Office.

 3. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các bước khớp với loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft
  Dòng

  1. Từ trang chủ của Office, chọn Cài đặt Office.

   Ảnh chụp màn hình trang chủ Office.com sau khi đăng nhập
  2. Chọn Cài đặt. (Đối với người đăng ký Office 365, bạn có thể ở trên trang Tổng quan và cần chọnCài đặt Office > đầu tiên.)

   Mẹo: Để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác hoặc cài đặtPhiên bản 64 bit, chọn đường link Tùy chọn khác. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn, rồi chọn Cài đặt.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  Dòng

  1. Từ trang chủ Office 365, chọn Cài đặt các ứng dụng Office (Nếu bạn đặt trang bắt đầu khác, đi đếnaka.ms/office-install.)

   Ảnh chụp màn hình Office.com nếu đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  2. Chọn Office 2016 để cài đặt phiên bản 32-bit, hoặc các tùy chọn cài đặt khác để cài đặt Phiên bản 64-bit hoặc chọn một ngôn ngữ khác.

  Mẹo: Chọn ngôn ngữ của bạn, và sau đó để cài đặt 64-bit, trong mục Phiên bản chọn Nâng cao, chọn 64-bit, sau đó chọn Cài đặt.

  Office sẽ bắt đầu tải xuống. Làm theo lời nhắc ở Bước 2 để hoàn tất việc cài đặt.

  Bạn không thấy tùy chọn cài đặt sau khi đăng nhập? Có thể đã xảy ra sự cố với tài khoản của bạn. Chọn mục Bạn cần trợ giúp? từ bên trên và xem lại mục Câu hỏi về tài khoản.

Bước 2: Cài đặt Office

 1. Tùy theo trình duyệt của bạn, bấm vào Chạy (trong Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

  Nếu bạn thấy lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? Hãy bấm vào .

  Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Cửa sổ hiển thị tiến trình cài đặt Office

 2. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ "Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để hiển thị cho bạn vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Chọn Đóng.

  Hãy làm theo các hướng dẫn trong cửa sổ để tìm ứng dụng Office của bạn. Ví dụ tùy thuộc vào phiên bản của Windows, chọn Bắt đầu và cuộn để tìm các ứng dụng mà bạn muốn mở chẳng hạn như Word hoặc Excel, hoặc nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng

Sự cố về cài đặt hoặc đăng nhập?

Nếu bạn gặp phải sự cố về cài đặt, chẳng hạn như mất nhiều thời gian để cài đặt Office, hãy thử xem mục Bạn cần trợ giúp? để biết danh sách sự cố phổ biến.

Bước 3: Kích hoạt Office

 1. Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office bằng cách mở ứng dụng bất kỳ, như Word hoặc Excel. Bạn không tìm thấy Office sau khi cài đặt?

  Trong hầu hết các trường hợp, Office được kích hoạt sau khi bạn khởi động một ứng dụng và sau khi bạn bấm vào Chấp nhận để đồng ý với Điều khoản cấp phép.

  Hiển thị trang "Office Sắp Sẵn sàng" khi bạn chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép, rồi khởi động ứng dụng

 2. Office có thể tự động kích hoạt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sản phẩm của mình, bạn có thể thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office. Nếu thế, hãy làm theo các lời nhắc để kích hoạt Office.

  Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

  Nếu bạn cần trợ giúp về kích hoạt, hãy xem mục Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

Câu hỏi thường gặp về đăng nhập hoặc cài đặt

Sau đây là một vài trong số các câu hỏi hoặc sự cố thường gặp hơn khi tìm cách cài đặt Office.

Mẹo: Bạn không thấy sự cố của mình được liệt kê? Hãy thử Khắc phục sự cố cài đặt Office 365 và Office 2016 để biết thêm các sự cố và giải pháp khả thi.

Câu hỏi về tài khoản:

Trước khi có thể cài đặt Office 365 hoặc Office 2016, bạn cần liên kết Office với một tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn có sản phẩm Office dành cho gia đình và đã mua Office tại một cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng trực tuyến nhưng lại không có tài khoản Microsoft thì có thể bạn vẫn chưa quy đổi khóa sản phẩm (nếu bạn đã có khóa sản phẩm) hoặc bạn đã bỏ lỡ bước liên kết gói mua gần đây của mình với tài khoản. Để liên kết tài khoản với Office, hãy thực hiện như sau.

Với sản phẩm Office dành cho gia đình, hãy truy nhập office.com/setup và tạo một tài khoản Microsoft mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có, rồi làm theo các bước còn lại trên trang đó, chẳng hạn như nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có khóa sản phẩm). Tài khoản của bạn đã được liên kết thành công với Office khi bạn thấy trang này, Tài khoản Office của Tôi, sau đó là địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn và nút cài đặt Office. Chọn tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Ảnh chụp màn hình trang Cài đặt trên Tài khoản của Tôi

Nếu tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học không hoạt động, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Nếu sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn không thấy tùy chọn cài đặt các ứng dụng trên máy tính tại trang chủ Office 365, hãy truy nhập thẳng tới trang Phần mềm Office 365 thay vào đó. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Lưu ý: 

Nếu bạn vẫn không thấy tùy chọn cài đặt Office trên trang Phần mềm Office 365 thì có thể người quản trị chưa gán giấy phép cho bạn. Kiểm tra xem bạn đã có giấy phép để cài đặt Office chưa.

Nếu bạn là học viên hoặc giáo viên và tổ chức của bạn không cung cấp cho bạn giấy phép, hãy tìm hiểu xem liệu bạn có đủ điều kiện để Nhận Office 365 miễn phí không.

Nếu bạn đang tìm cách đăng nhập vào www.office.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình và đăng nhập của bạn bị chặn thì có khả năng người quản trị Office 365 đã thiết lập chính sách bảo mật ngăn bạn đăng nhập vào vị trí đó.

Để cài đặt Office, hãy thử thay bằng đăng nhập trực tiếp vào trang Phần mềm Office 365. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Lưu ý: 

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Khóa sản phẩm, mua và cài đặt phiên bản Office cũ hơn:

Không phải tất cả các phiên bản Office 365 hay Office 2016 đều bao gồm khóa, nhưng nếu phiên bản của bạn có, bạn cần quy đổi khóa sản phẩm trước khi có thể cài đặt Office. Truy nhập office.com/setup và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc tạo một tài khoản mới, rồi nhập khóa sản phẩm của bạn. Hãy làm theo những lời nhắc còn lại để hoàn tất việc liên kết tài khoản Microsoft của bạn với phiên bản Office này.

Bạn không có khóa sản phẩm hoặc không chắc mình có cần khóa sản phẩm không? Hãy xem mục Sử dụng khóa sản phẩm với Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

Các bước trong chủ đề này giả định bạn có Office 365 hoặc Office 2016 và bạn đã sẵn sàng để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng. Bạn chưa có phiên bản mới nhất?

Liên kết để mua hoặc dùng thử Office

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Office 365 và Office 2016.

Trợ giúp cài đặt cho những phiên bản Office cũ hơn:

Các câu hỏi hoặc lỗi cài đặt trong khi cài đặt

Chỉ dành cho người đăng ký Office 365 Home: Bạn có thể cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac. Chia sẻ bốn bản cài đặt khác của bạn với bạn bè hoặc gia đình hoặc sử dụng cùng một Tài khoản Microsoft để cài đặt Office trên các máy tính khác của bạn. Các bước cài đặt đều giống nhau.

Đối với gói mua một lần của Office 2016, chẳng hạn như Office Home & Student, Office Home & Business hoặc Office Professional: Bạn chỉ có thể cài đặt Office trên một máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển Office 2016 sang một máy tính khác của mình nếu bạn gặp lỗi phần cứng hoặc bạn mua máy tính mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Điều khoản Cấp phép của Microsoft cho sản phẩm của bạn hoặc xem bài đăng blog Giờ đây, bạn có thể chuyển giao được Office này.

Khi cài đặt Office trên PC, bạn phải là người quản trị trên máy tính PC mà bạn muốn cài đặt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem mục Kiểm tra xem liệu bạn có quyền quản trị cục bộ để cài đặt Office hay không .

Nếu bạn đã mua phiên bản ứng dụng Office độc lập, như Visio 2016 hoặc Word 2016, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cài đặt ứng dụng này giống như khi cài đặt bộ Office, bằng cách đăng nhập vào www.office.com bằng Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học và chọn Cài đặt cho sản phẩm độc lập của bạn.

Nếu bạn có đăng ký Project Online Professional, Project Online Premium hoặc Visio Pro for Office 365, hãy xem mục Cài đặt Project hoặc Cài đặt Visio để biết các bước cài đặt ứng dụng nằm trong các đăng ký đó.

Các ứng dụng Office sẵn có để cài đặt trên iPhone và iPad, thiết bị chạy Android hoặc điện thoại và máy tính bảng chạy Windows. Xem Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Nếu có vẻ mất rất nhiều thời gian để cài đặt Office, điều này có thể là do các sự cố với kết nối mạng internet, tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút. Để biết các giải pháp khả thi, hãy xem mục Mất nhiều thời gian để cài đặt Office.

Cũng có thể Office mất nhiều thời gian cài đặt do kết nối internet chậm (chẳng hạn như kết nối quay số). Nếu bạn không có kết nối tốt, hãy cài đặt Office bằng cách Sử dụng trình cài đặt Office 2016 ngoại tuyến.

Office không cài đặt: Chỉ có thể cài đặt Office khi máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành được hỗ trợ. Bạn có thể tìm thấy danh sách các hệ thống được hỗ trợ trên trang yêu cầu hệ thống. Ví dụ: bạn sẽ không cài đặt thành công nếu tìm cách cài đặt Office trên máy tính chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows XP. Nếu máy tính của bạn không thể cài đặt phiên bản Office đầy đủ trên máy tính, hãy thử sử dụng các ứng dụng Office Online miễn phí bằng trình duyệt trên máy tính của bạn.

Tôi đã nhận được thông báo lỗi: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi đang tìm cách cài đặt Office và thông báo đó chứa liên kết Tìm hiểu Thêm, hãy chọn liên kết đó để xem thông tin về cách khắc phục lỗi cụ thể đó. Nếu thông báo không chứa liên kết, hãy xem mục Khắc phục sự cố về cài đặt Office 365 và Office 2016.

Tôi đã nhận được thông báo hệ điều hành không được hỗ trợ: Nếu nhận được thông báo lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ, có thể bạn đang tìm cách cài đặt Office trên thiết bị không được hỗ trợ, chẳng hạn như cài đặt phiên bản máy Mac của Office trên PC hoặc ngược lại hay tìm cách cài đặt Office trên Chromebook hoặc thiết bị di động khác. Hãy xem mục Lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ khi cài đặt Office hoặc Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Trợ giúp về những ứng dụng cụ thể và trợ giúp người quản trị Office 365:

Nếu Office đã được cài đặt nhưng bạn cần trợ giúp với thông tin cơ bản về Office hoặc tìm hiểu cách thực hiện một tác vụ cụ thể, như in tài liệu, thiết lập tài khoản trong Outlook hoặc sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, hãy đi đến đầu trang này và chọn Ứng dụng hoặc Tìm hiểu Office.

Bạn cũng có thể nhập nội dung mình đang tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải.

Nếu bạn là người quản trị Office 365 của gói Office dành cho doanh nghiệp thì những người dùng trong tổ chức của bạn chỉ có thể cài đặt Office theo các bước trong chủ đề này, miễn là gói của bạn tích hợp phiên bản Office trên máy tính và bạn đã gán giấy phép cho người dùng cũng như cho phép họ cài đặt Office (Quản lý phần mềm người dùng trong Office 365).

Để biết thông tin về cách gán giấy phép, hãy xem mục Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn đã hết giấy phép và cần mua thêm, hãy xem mục Mua giấy phép cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ với Microsoft

Nếu bạn không thể giải quyết sự cố của mình, hãy thử liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×