Tải trước phần đính kèm cho cuộc họp Skype for Business

Tải trước phần đính kèm cho cuộc họp Skype for Business

Bắt đầu nhanh vào cuộc họp Skype for Business bằng cách tải trước phần đính kèm cho cuộc họp khi bạn thiết lập cuộc họp trực tuyến trong Outlook. Bằng cách này, khi người dự gia nhập cuộc họp, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Tải lên trước phần đính kèm cho cuộc họp

Việc tải lên trước phần đính kèm cho cuộc họp sẽ tiết kiệm thời gian để tập trung vào cuộc họp khi người dự gia nhập.

 1. Thiết lập Cuộc họp Skype for Business trong Outlook như bình thường.

 2. Trên tab Chèn, trong phần Bao gồm, hãy bấm Đính kèm Tệp hoặc Mục Outlook, rồi chọn phần đính kèm bạn muốn thêm vào.

  Trên tab Tệp, bấm Đính kèm Tệp hoặc Mục Email

  Thư của bạn sẽ cho biết các tệp của cuộc họp đã được đính kèm vào lời mời họp.

  Phần đính kèm cho cuộc họp trong lời mời Skype for Business
 3. Bạn cũng có thể đính kèm tệp nằm trên đám mây, chẳng hạn như trong OneDrive for Business. Tuy nhiên, tệp sẽ không được tải từ vị trí đám mây cho đến khi cuộc họp bắt đầu.

  Lưu ý: Lúc này, bạn không thể trình bày tệp PowerPoint từ đám mây. Bạn có thể mở tệp rồi chia sẻ màn hình của mình.

 4. Vậy là xong. Chỉ cần kiểm tra kỹ lại thông tin và bấm Gửi.

Lưu ý: Bạn có thể thêm phần đính kèm cho cuộc họp vào bất kỳ lúc nào trước khi họp bằng cách cập nhật lời mời họp gốc và gửi cập nhật.

Sử dụng phần đính kèm trong cuộc họp

Phần đính kèm mà bạn đã bao gồm trong lời mời họp Skype for Business sẽ tự động xuất hiện trong cửa sổ cuộc họp khi người dự đầu tiên gia nhập cuộc họp.

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, mọi người có thể thấy rằng có phần đính kèm cho cuộc họp nhờ thông báo trong dải màu vàng và cũng nhờ chấm màu cam bên cạnh biểu tượng Trình bày.

  Cửa sổ Cuộc họp hiển thị phần đính kèm cho cuộc họp của người dự
 2. Để truy xuất phần đính kèm cho cuộc họp, hãy bấm nút Trình bày, rồi chọn Quản lý Nội dung.

  Menu Trình bày hiển thị tùy chọn Quản lý Nội dung
 3. Để xem tệp của cuộc họp, hãy bấm nút Mở tệp.

  Mở phần đính kèm cho cuộc họp

  Bạn cũng có thể làm những việc khác với phần đính kèm trên trang này.

  Bấm vào đây

  Để thực hiện điều này

  Nút Mở tệp

  Tải xuống phần đính kèm cho cuộc họp.

  Thay đổi những người có thể tải xuống nội dung này

  Thay đổi những người có thể tải xuống phần đính kèm cho cuộc họp (mọi người, diễn giả, người tổ chức). Theo mặc định, chỉ có người tổ chức và diễn giả có quyền truy nhập tự động vào nội dung. Nếu bạn có người dự không thuộc tổ chức của mình, bạn cần đảm bảo thay đổi thiết đặt này thành mọi người.

  Loại bỏ nội dung này khỏi cuộc họp

  Loại bỏ phần đính kèm cho cuộc họp ra khỏi cuộc họp.

  Các tùy chọn khác, chẳng hạn như lưu dưới dạng và đổi tên nội dung

  Các tùy chọn khác, chẳng hạn như lưu dưới dạng và đổi tên phần đính kèm cho cuộc họp.

  Lưu ý: Bạn không thể lưu dưới dạng hoặc đổi tên phần đính kèm trên đám mây.

  Việc đổi tên tệp là tạm thời và không thay đổi tên tệp của phần đính kèm lịch. Ngoài ra, nếu cuộc họp được khởi động lại sau khi đổi tên, tên mới sẽ bị mất và tên gốc sẽ được khôi phục.

Lưu ý: 

 • Bạn chưa thấy tính năng này trong máy khách Skype for Business? Hãy tiếp tục theo dõi. Tính năng này sẽ được triển khai cho bạn trong bản cập nhật Office 365 sắp tới.

 • Nếu bạn vẫn không thấy tính năng này và nghĩ rằng lẽ ra bạn phải thấy, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn để được trợ giúp và gửi cho họ nối kết đến chủ đề trợ giúp quản trị Bật hoặc tắt tính năng cho phép tải xuống nội dung cho cuộc họp.

Xem Thêm

Đồng tác giả trong cuộc họp hoặc hội thoại Skype for Business

Thiết lập cuộc họp Skype for Business trong Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×