Tải Phần bổ trợ Office cho Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bổ trợ Office có thể giúp bạn cá nhân hóa tài liệu của bạn hoặc tốc lập cách thức bạn truy nhập thông tin trên web. Ví dụ, với bổ trợ bạn có thể tìm các mục trên Wikipedia hoặc thêm một ánh xạ trực tuyến vào tài liệu của bạn mà không cần phải rời khỏi Excel.

Bạn đang tìm kiếm thông tin về bổ trợ COM cho Excel? Nếu bạn, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ bổ trợ.

Nhận Office một bổ trợ cho Excel

 1. Bấm chèn > lấy bổ trợ.

 2. Trong hộp bổ trợ Office, duyệt tìm bổ trợ bạn muốn, hoặc tìm kiếm bổ trợ bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

 3. Bấm bổ trợ để đọc thêm về nó, bao gồm mô tả dài và đánh giá khách hàng, nếu sẵn dùng. Sau đó, bấm Thêm, Hãy thửhoặc mua cho bổ trợ bạn muốn.

  Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào các chương trình Office. Xem lại thông tin về quyền riêng tư, rồi bấm Tiếp tục (đối với phần bổ trợ miễn phí) hoặc xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất việc mua hàng.

Bắt đầu sử dụng Office bổ trợ của bạn với Excel

Để bắt đầu sử dụng bổ trợ của bạn với Excel, bấm đúp vào nó trong danh sách bổ trợ.

 1. Bấm Chèn > Bổ trợ của Tôi.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào phần bổ trợ của mình dưới Phần bổ trợ Sử dụng Gần đây khi bạn bấm vào nút Phần bổ trợ Của tôi.

 2. Bấm đúp vào bất kỳ bổ trợ từ nhóm bổ trợ của tôi trong hộp bổ trợ Office bắt đầu dùng nó. Bạn cũng có thể chọn phần bổ trợ, rồi bấm Chèn để bắt đầu sử dụng phần bổ trợ.

  Lưu ý:  Sau khi bạn nhận được một bổ trợ mới, nó sẽ hiển thị trong danh sách bổ trợ của tôi của bạn.

Loại bỏ một bổ trợ Office

 1. Bấm Chèn > Bổ trợ của Tôi.

 2. Trong cửa sổ Office bổ trợ , trong tab bổ trợ của tôi , bấm chuột phải vào bổ trợ bạn muốn loại bỏ và chọn loại bỏ.

 3. Bấm loại bỏ trong cửa sổ xác nhận.

Quan trọng: Tên mới dành cho ứng dụng cho Office - Bổ trợ Office. Chúng tôi hiện đang cập nhật sản phẩm, tài liệu, mẫu và các tài nguyên khác của chúng tôi để phản ánh sự thay đổi tên nền tảng từ "ứng dụng cho Office và SharePoint" thành "Bổ trợ Office và SharePoint". Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để phân biệt rõ ràng hơn nền tảng mở rộng với ứng dụng Office (ứng dụng). Trong khi những thay đổi này đang diễn ra, những hộp thoại và thông báo mà bạn thấy trong ứng dụng của mình có thể sẽ khác so với thông tin bạn xem trong bài viết này.

Dùng bổ trợ Office trong Excel 2016

Bạn có thể dùng web Bổ trợ Office trong Excel 2016.

Nhận Office một bổ trợ Excel 2016

 1. Bấm chèn > Store.

  Ảnh chụp màn hình của một phần của tab chèn trên ruy-băng Excel với con chạy trỏ đến cửa hàng. Chọn Store để đến Office Store và tìm bổ trợ cho Excel.

 2. Trong hộp bổ trợ Office, duyệt tìm bổ trợ bạn muốn, hoặc tìm kiếm bổ trợ bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

  Ảnh chụp màn hình của trang Office bổ trợ, nơi bạn có thể chọn hoặc tìm kiếm bổ trợ cho Excel.

 3. Bấm bổ trợ để đọc thêm về nó, bao gồm mô tả dài và đánh giá khách hàng, nếu sẵn dùng. Sau đó, bấm Thêm hoặc mua cho bổ trợ bạn muốn.

  Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào các chương trình Office. Xem lại thông tin về quyền riêng tư, rồi bấm Tiếp tục (đối với phần bổ trợ miễn phí) hoặc xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất việc mua hàng.

Bắt đầu sử dụng Office bổ trợ của bạn với Excel 2016

Để bắt đầu sử dụng bổ trợ của bạn với Excel 2016, bấm đúp vào nó trong danh sách bổ trợ.

 1. Bấm Chèn > Bổ trợ của Tôi.

  Ảnh chụp màn hình của một phần của tab chèn trên ruy-băng Excel với con chạy trỏ đến bổ trợ của tôi. Chọn bổ trợ của tôi để truy nhập bổ trợ cho Excel.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào phần bổ trợ của mình dưới Phần bổ trợ Sử dụng Gần đây khi bạn bấm vào nút Phần bổ trợ Của tôi.

 2. Bấm đúp vào bất kỳ bổ trợ từ nhóm bổ trợ của tôi trong hộp bổ trợ Office bắt đầu dùng nó. Bạn cũng có thể chọn phần bổ trợ, rồi bấm Chèn để bắt đầu sử dụng phần bổ trợ.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các tab bổ trợ của tôi của trang Office bổ trợ mà người dùng bổ trợ được hiển thị. Chọn bổ trợ để bắt đầu nó. Cũng sẵn dùng được các tùy chọn để quản lý bổ trợ hoặc làm mới của tôi.

  Lưu ý:  Sau khi bạn nhận được một bổ trợ mới, nó sẽ hiển thị trong danh sách bổ trợ của tôi của bạn. Nếu nó không, hãy bấm làm mới làm mới để cập nhật danh sách.

Loại bỏ một bổ trợ Office

 1. Bấm Chèn > Bổ trợ của Tôi.

 2. Trong cửa sổ Office bổ trợ , trong tab bổ trợ của tôi , bấm chuột phải vào bổ trợ bạn muốn loại bỏ và chọn loại bỏ.

 3. Bấm loại bỏ trong cửa sổ xác nhận.

Quan trọng: Tên mới dành cho ứng dụng cho Office - Bổ trợ Office. Chúng tôi hiện đang cập nhật sản phẩm, tài liệu, mẫu và các tài nguyên khác của chúng tôi để phản ánh sự thay đổi tên nền tảng từ "ứng dụng cho Office và SharePoint" thành "Bổ trợ Office và SharePoint". Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để phân biệt rõ ràng hơn nền tảng mở rộng với ứng dụng Office (ứng dụng). Trong khi những thay đổi này đang diễn ra, những hộp thoại và thông báo mà bạn thấy trong ứng dụng của mình có thể sẽ khác so với thông tin bạn xem trong bài viết này.

Dùng ứng dụng cho Office trong Excel 2013

Hộp thoại và các thông báo bạn thấy trong Excel 2013 hiện đang hiện các ứng dụng cho Office cho bổ trợ dựa trên các công nghệ web cung cấp bởi kiểu bổ trợ Office mới. Những hộp thoại và thông báo này đang chuyển thành Phần bổ trợ dành cho Office.

Lấy ứng dụng cho Excel 2013

 1. Bấm chèn > Store.

  Ảnh chụp màn hình của một phần của tab chèn trên ruy-băng Excel với con chạy trỏ đến cửa hàng. Chọn Store để đến Office Store và tìm bổ trợ cho Excel.

 2. Trong ứng dụng cho Office, duyệt tìm ứng dụng bạn muốn, hoặc tìm kiếm ứng dụng bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy bổ trợ Office trang nơi bạn có thể chọn hoặc tìm kiếm cho bổ trợ Excel.
 3. Bấm ứng dụng để đọc thêm về nó, bao gồm mô tả dài và đánh giá khách hàng, nếu sẵn dùng. Sau đó, bấm Thêm hoặc mua cho ứng dụng mà bạn muốn.

  Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào các chương trình Office. Xem lại thông tin về quyền riêng tư, rồi bấm Tiếp tục (đối với phần bổ trợ miễn phí) hoặc xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất việc mua hàng.

Bắt đầu dùng ứng dụng của bạn cho Office trong Excel 2013

Để bắt đầu sử dụng ứng dụng của bạn, hãy bấm đúp vào ứng dụng trong danh sách ứng dụng.

 1. Bấm Chèn > Ứng dụng của Tôi.

  Ảnh chụp màn hình của một phần của tab chèn trên ruy-băng Excel với con chạy trỏ đến ứng dụng của tôi. Chọn ứng dụng của tôi đến ứng dụng access cho Excel.

 2. Trong ứng dụng cho Office, bấm đúp vào bất kỳ ứng dụng để bắt đầu dùng nó.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tab ứng dụng của tôi của ứng dụng cho Office.

Lưu ý:  Sau khi bạn nhận được một ứng dụng mới, nó sẽ hiển thị trong danh sách Ứng dụng của tôi của bạn. Nếu nó không, hãy bấm làm mới làm mới để cập nhật danh sách.

Loại bỏ một bổ trợ Office

 1. Bấm Chèn > Ứng dụng của Tôi.

 2. Trong cửa sổ ứng dụng cho Office , tab Ứng dụng của tôi , bấm chuột phải vào bổ trợ bạn muốn loại bỏ và chọn loại bỏ.

 3. Bấm loại bỏ trong cửa sổ xác nhận.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×