Tải Microsoft 365 Business

Mua Microsoft 365 Business từ Microsoft

Nếu bạn không có đối tác và muốn mua Microsoft 365 Business, bạn có thể liên hệ với bộ phận bán hàng tại đây.

Tải Microsoft 365 Business từ Trung tâm Đối tác của Microsoft

 1. Đăng nhập tại Trung tâm Đối tác của Microsoft bằng thông tin xác thực bạn đã tạo khi đăng ký chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây của Microsoft (CSP).

 2. Trên Bảng điều khiển Đối tác, hãy chọn Khách hàng, rồi chọn khách hàng của bạn hoặc thêm một khách hàng mới trước khi bạn mua Microsoft 365 Business.

  Trong trung tâm Đối tác của Microsoft, hãy thêm một khách hàng mới.
 3. Trên trang Đăng ký của khách hàng, chọn Thêm đăng ký, chọn tùy chọn Doanh nghiệp nhỏ bên dưới Danh mục, rồi chọn Microsoft 365 Business.

  Chọn số lượng giấy phép bạn cần (tối đa 300 giấy phép). Nếu bạn có hơn 300 người dùng, thay vào đó hãy xem mục Microsoft 365 Enterprise.

  Trên trang Đăng ký mới, chọn doanh nghiệp nhỏ.

  Hoàn thành các bước còn lại để thêm khách hàng mới, bao gồm tên doanh nghiệp.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×