Bắt đầu nhanh - OneDrive (cá nhân)

Tải lên tệp và thư mục

Tải lên và lưu các tệp và thư mục vào OneDrive

Lưu ý: Bắt đầu Nhanh này dành cho OneDrive. Với OneDrive for Business, hãy xem Bắt đầu Nhanh OneDrive for Business.

Tải tệp hoặc thư mục lên OneDrive

Với Microsoft Edge hoặc Google Chrome:

 1. Chọn Tải lên > Tệp hoặc Tải lên > Thư mục.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn tải lên.

 3. Chọn Mở hoặc Chọn thư mục.

Với các trình duyệt khác:

 • Chọn Tải lên, chọn các tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

 • Nếu không thấy Tải lên > Thư mục, hãy tạo một thư mục và tải các tệp lên thư mục đó.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Tải lên đã chọn

Lưu ý: Nếu đã cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive, bạn còn có thể tải lên bằng File Explorer. Chọn các tệp bạn muốn tải lên và kéo chúng vào OneDrive trong ngăn Dẫn hướng của File Explorer.

Lưu một tệp vào OneDrive

 1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng > OneDrive - Cá nhân.

 2. Chọn Nhập tên tệp ở đây, rồi nhập tên.

 3. Nếu bạn muốn lưu vào một thư mục khác, chọn Duyệt, rồi chọn thư mục bạn muốn.

 4. Chọn Lưu.

Lần tới khi bạn mở ứng dụng Office, bạn sẽ thấy tệp đã lưu trong danh sách Gần đây.

Lưu ý: Cần có Office 365, 2019 hoặc 2016.

Ảnh chụp màn hình danh sách vị trí trên trang Lưu Dưới dạng của tài liệu Word.

Nếu bạn không thấy OneDrive - Cá nhân trong danh sách:

 1. Chọn Thêm Vị trí

 2. Chọn OneDrive và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Thêm địa điểm và danh sách Thêm địa điểm trên trang Lưu như của Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp bằng cách gửi email cho nhóm hỗ trợ của OneDrive. Trong ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, hãy lắc thiết bị của bạn để nhận trợ giúp hoặc chia sẻ phản hồi trên OneDrive. 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×