Tải hình ảnh và dữ liệu được nhập nhị phân khác, vào mô hình dữ liệu

Bạn có thể tải các đốm màu của dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh, vào mô hình dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hỗ trợ kiểu dữ liệu này chẳng hạn như SQL Server. Sau khi bạn tải dữ liệu blob vào mô hình dữ liệu, bạn có thể trực quan hóa hình ảnh trong báo cáo Power View.

Cột được đánh số nhị phân có thể lưu trữ kích cỡ dữ liệu lớn, chẳng hạn như hình ảnh. Kích cỡ dữ liệu lớn được gọi là một đối tượng lớn nhị phân (BLOB). Bạn cũng có thể sử dụng các hàm thư viện Power query, chẳng hạn như tệp. contents và web. Contents, để tải và lưu trữ nội dung blob vào mô hình dữ liệu.

Tải hình ảnh vào mô hình dữ liệu

Giả định rằng bạn muốn tải một hình ảnh từ cơ sở dữ liệu SQL Server vào mô hình dữ liệu. Truy vấn của bạn sẽ nhập một danh sách tên sản phẩm và hình ảnh. Cơ sở dữ liệu SQL

Tải các cột dữ liệu nhị phân, chẳng hạn như ảnh Thumbnailảnh

  1. Tải dữ liệu vào mô hình dữ liệu. Để tìm hiểu cách tải dữ liệu vào mô hình dữ liệu, hãy xem mục Thêm truy vấn vàotrang tính Excel.

  2. Trong phần Tab ruy-băng PowerPivot , bấm vào Quản lý.

  3. Trong Power Pivot Tab ruy-băng thiết kế , bấm vào Thuộc tính của bảng.

  4. Trong phần Biểu mẫu thuộc tính bảng , chọn một Cột dữ liệu nhị phân , chẳng hạn như ThumbNailPhoto. Điều này cho phép cột có chứa dữ liệu nhị phân. Bấm Lưu.

    Nhị phân
  5. Trong Power Pivot Tab ruy-băng nâng cao , bấm vào Hành vi bảng.

  6. Trong phần Biểu mẫu hành vi bảng , chọn một Mã định danh hàng, chẳng hạn như ProductID, và chọn một Ảnh mặc định, chẳng hạn như ThumbNailPhoto. Bấm OK. Hành vi Bảng

Trực quan hóa hình ảnh trong báo cáo Power View.

Power View

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×