Tải hình ảnh và các dữ liệu nhị phân đã nhập, vào mô hình dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tải blob của dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh vào mô hình dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hỗ trợ kiểu dữ liệu này chẳng hạn như SQL Server. Sau khi bạn tải dữ liệu blob vào mô hình dữ liệu, bạn có thể hình ảnh trong báo cáo Power View.

Một cột nhị phân đã nhập có thể lưu trữ một kích cỡ lớn dữ liệu, chẳng hạn như một hình ảnh. Kích cỡ lớn dữ liệu được gọi là một đối tượng lớn nhị phân (BLOB). Bạn cũng có thể dùng Power Query thư viện hàm, chẳng hạn như File.Contents và Web.Contents, tải và lưu trữ blob nội dung vào mô hình dữ liệu.

Tải hình ảnh vào mô hình dữ liệu

Giả định bạn muốn tải ảnh từ một cơ sở dữ liệu SQL Server vào mô hình dữ liệu. Truy vấn của bạn nhập các danh sách các tên sản phẩm và hình ảnh. Cơ sở dữ liệu SQL

Tải một cột dữ liệu nhị phân, chẳng hạn như một hình ảnh ThumbNailPhoto

  1. Tải dữ liệu vào mô hình dữ liệu. Để tìm hiểu cách tải dữ liệu vào mô hình dữ liệu, hãy xem Thêm một truy vấn vào trang tính Excel.

  2. Trong POWERPIVOT ribbon tab, bấm quản lý.

  3. Trong tab ribbon Power Pivot thiết kế , bấm Thuộc tính bảng.

  4. Trong biểu mẫu Bảng thuộc tính , hãy chọn một cột Dữ liệu nhị phân , chẳng hạn như ThumbNailPhoto. Điều này cho phép cột chứa dữ liệu nhị phân. Bấm lưu.

    Nhị phân
  5. Trong tab ribbon Power Pivot nâng cao , bấm Hành vi bảng.

  6. Trong biểu mẫu Hành vi bảng , chọn một Mã định danh hàng, chẳng hạn như ProductID, và chọn một Ảnh mặc định, chẳng hạn như ThumbNailPhoto. Bấm OK. Hành vi Bảng

Trực quan hóa hình ảnh trong báo cáo Power View.

Power View

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×