Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trang mọi người trong Outlook trên web để tạo, xem và sửa liên hệ, danh sách liên hệ và nhóm. Tạo liên hệ mới từ đầu, hoặc thêm một người dưới dạng một liên hệ từ thẻ hồ sơ của họ. Bạn có thể tạo danh sách liên hệ đơn giản để gửi email đến một nhóm người, hoặc tạo nhóm cho nhóm dựa trên cộng tác.

Để đi đến trang mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook trên web và chọn biểu tượng người Mọi người ở dưới cùng của trang.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web.

Tạo liên hệ

Liên hệ mới được lưu trong thư mục liên hệ mặc định, và bạn cũng sẽ nhìn thấy chúng bên dưới tất cả liên hệ. Nếu bạn muốn lưu liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục trước khi tạo liên hệ.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn biểu tượng người Mọi người ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

 3. Trên trang mọi người, trên thanh công cụ, hãy chọn liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới nút liên hệ

 4. Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.

 5. Chọn Tạo.

Khi bạn bấm của ai đó tên hoặc ảnh trong Outlook hoặc ứng dụng Office và dịch vụ khác, bạn sẽ thấy thẻ hồ sơ của họ với thông tin về chúng. Từ thẻ hồ sơ của họ, bạn có thể lưu chúng vào liên hệ của riêng bạn, ví dụ: nếu bạn muốn thêm ghi chú hoặc thông tin khác.

Đây là cách bạn có thể thêm một liên hệ từ thông điệp email:

 1. Trong thư, mở thông điệp email trong ngăn đọc, sau đó chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Chọn dấu ba chấm, rồi chọn Thêm vào danh bạ

 3. Thêm thông tin khác nếu bạn muốn. Chọn Thêm khác để thêm thông tin khác, chẳng hạn như sinh nhật và địa chỉ của liên hệ.

 4. Chọn Tạo.

Lưu ý: Liên hệ được tự động lưu vào thư mục liên hệ mặc định trên trang mọi người.

Nếu công ty của bạn có một thư mục thiết lập, bạn có thể xem thông tin về đồng nghiệp của bạn mà không lưu chúng thành các liên hệ. Bạn có thể tìm kiếm chúng hoặc chọn tên hoặc ảnh của họ từ thông điệp email. Thẻ hồ sơ của họ sẽ hiển thị thông tin được thu thập từ các hệ thống (danh bạ). Nếu bạn muốn thêm thông tin khác, chẳng hạn như ghi chú, bạn có thể lưu đồng nghiệp của bạn vào liên hệ của riêng bạn. Liên hệ mới được tự động nối kết với thư mục liên hệ hiện có. Chỉ, bạn sẽ thấy thông tin bạn đã thêm.

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Những có địa chỉ email liên hệ yêu thích sẽ cũng hiển thị trong ngăn dẫn hướng trong thư, để bạn có thể thấy tất cả các email của họ trong cùng một chỗ.

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 • Dùng tìm kiếm.

 • Chọn mục yêu thích ở phía trên cùng của trang để xem những người bạn đã thêm là yêu thích.

 • Chọn tất cả liên hệ.

  Mẹo: Chọn một chữ cái trong dấu phân cách danh sách để nhanh chóng chuyển giữa các liên hệ trong danh sách.
  Chọn một chữ cái để hiển thị các chữ cái sẵn dùng khác

 • Để tìm thấy mọi người trong tổ chức của bạn (danh bạ) mà không có trong liên hệ của bạn đã lưu, hãy dùng tìm kiếm.

Trên trang mọi người, hãy chọn một liên hệ trong ngăn giữa xem hoặc sửa thông tin về chúng. Những gì bạn nhìn thấy là phiên bản của hồ sơ thẻ. Những gì bạn nhìn thấy các phần và tab có thể khác nhau.

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.

 • Email: thông điệp email gần đây và tệp đính kèm email giữa bạn và liên hệ.

 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

Để sửa liên hệ, hãy chọn sửa liên hệ bên cạnh Liên hệ với thông tin, hoặc chọn sửa trên thanh công cụ.

Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.

 2. Chọn biểu tượng camera.

  Chọn biểu tượng camera để thêm ảnh
 3. Chọn tải lên ảnh mới, chọn tệp bạn muốn dùng, sau đó chọn mở để tải lên.

 4. Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

  Điều chỉnh ảnh rồi chọn Áp dụng
 5. Chọn áp dụng, sau đó chọn xong.

Bạn có thể chọn cách hiển thị và sắp xếp liên hệ của bạn. Sử dụng menu sắp xếp ở phía trên cùng của danh sách.

Ví dụ, chọn sắp xếp theo > họHiển thị bằng > họ.

Bạn có thể liên kết các liên hệ để biểu thị chúng có liên quan với nhau, chẳng hạn như nếu bạn có một vài mục nhập cho cùng một người. Các liên hệ được liên kết xuất hiện dưới dạng một liên hệ đơn.

Nối kết liên hệ:

 • Trên trang mọi người, hãy chọn hai hoặc nhiều liên hệ, sau đó chọn nối kết liên hệ trong ngăn xuất hiện.

Cách hủy liên kết cho liên hệ được liên kết:

 • Trên trang Mọi người, chọn liên hệ, chọn Liên hệ được liên kết ở thanh công cụ, rồi chọn Hủy liên kết.

 1. Chọn một hoặc nhiều liên hệ, sau đó chọn xóa.

 2. Chọn Xóa để xác nhận.

Tạo danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và hữu ích cho việc gửi email đến một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi được gọi là danh sách phân phối.

Ví dụ, tạo một danh sách liên hệ có tên là ngày của tôi sổ câu lạc bộ và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Khi bạn muốn gửi thông điệp email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần nhập "câu lạc bộ của tôi sổ" cho dòng email.

Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục liên hệ mặc định, và bạn cũng có thể nhìn thấy chúng dưới tất cả liên hệ với danh sách. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục trước khi bạn chọn danh sách liên hệ mới.

 1. Trên trang mọi người, trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh liên hệ mới, sau đó chọn danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới menu liên hệ với liên hệ mới danh sách được chọn

 2. Nhập tên cho danh sách, và sau đó thêm tên hoặc địa chỉ email.

 3. Chọn Tạo.

 1. Trên trang mọi người, chọn tất cả liên hệ với danh sách trong ngăn dẫn hướng, hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email.

 4. Chọn Lưu.

 1. Trên trang mọi người, chọn tất cả liên hệ với danh sách trong ngăn dẫn hướng, hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Chọn x cho tên hoặc địa chỉ email bạn muốn loại bỏ.

 4. Chọn Lưu.

 1. Chọn danh sách liên hệ bạn muốn xóa, và chọn xóa.

 2. Chọn Xóa để xác nhận.

Tạo nhóm

Làm việc cùng nhau trên một dự án hoặc một mục tiêu chung? Tạo một nhóm để cung cấp cho nhóm của bạn một khoảng trống cho các hội thoại, tệp được chia sẻ, lên lịch các sự kiện, và nhiều hơn nữa.

Để biết thông tin về cách quản lý nhóm bạn là thành viên, hãy xem dạng xem và quản lý nhóm của bạn trong Outlook trên web

 1. Trên trang mọi người, trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh liên hệ mới, sau đó chọn nhóm mới.

 2. Nhập tên cho nhóm và thêm thông tin của bạn.

  Để biết thêm chi tiết, hãy xem tạo một nhóm trong Outlook

 3. Chọn Tạo.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

Tạo một liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn biểu tượng người ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

 3. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn dẫn hướng, chọn thư mục mà bạn muốn tạo liên hệ. Nếu bạn vẫn chưa tạo bất kỳ thư mục, hãy đi đến bước 3.

  Lưu ý: Để tạo một thư mục, hãy chọn liên hệ của bạn, bấm chuột phải và sau đó chọn thư mục mới. Nhập tên cho thư mục.

 4. Chọn mới, sau đó chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh cho nút 'Mới', với 'Liên hệ' được chọn.

 5. Nhập chi tiết cho liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 6. Chọn Lưu Lưu.

  Lưu ý:  Sau khi bạn tạo một liên hệ trong một thư mục thì bạn sẽ không thể di chuyển liên hệ đó sang thư mục khác. Để lưu trữ một liên hệ trong thư mục khác sau khi đã tạo, hãy xóa liên hệ đó, rồi tạo lại trong thư mục kia.

 1. Mở thư trong ngăn đọc, sau đó chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Trên thẻ liên hệ xuất hiện cho người đó, hãy chọn Thêm tùy chọn > Thêm vào liên hệ.

 3. Nhập chi tiết cho liên hệ.

 4. Chọn Lưu Lưu.

  Lưu ý: Nếu bạn lưu liên hệ mới, nó sẽ tự động được thêm vào thư mục Liên hệ của bạn. Khi bạn tạo liên hệ theo cách này, thì không thể lưu liên hệ vào thư mục khác hay di chuyển liên hệ sang thư mục khác.

 1. Chọn liên hệ mà bạn muốn thêm vào danh sách.

 2. Chọn Danh sách, rồi chọn danh sách liên hệ mà bạn muốn thêm liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình nút Danh sách

 1. Trong Outlook trên web, chọn biểu tượng người ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

 2. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn Chỉnh sửa.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút Chỉnh sửa thì liên hệ đó có thể đến từ Skype for Business hoặc là một tài khoản mạng xã hội được kết nối. Để chỉnh sửa liên hệ này, hãy mở Skype for Business hoặc sử dụng trình duyệt web để mở tài khoản mạng xã hội có chứa liên hệ đó của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa bên dưới thanh dẫn hướng Outlook.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 4. Chọn Lưu Lưu.

Thận trọng: Bạn không thể khôi phục một liên hệ hoặc danh sách liên hệ đã xóa trong Outlook trên web.

 1. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút Xóa thì liên hệ đó có thể đến từ Skype for Business hoặc là một tài khoản mạng xã hội được kết nối. Để xóa liên hệ này, hãy mở Skype for Business hoặc sử dụng trình duyệt web để mở tài khoản mạng xã hội có chứa liên hệ đó của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Xóa bên dưới thanh dẫn hướng Outlook.

 2. Chọn Xóa để xác nhận.

Xem Thêm

Tạo nhóm trong Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×