Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trang mọi người trong Outlook.com để xem, tạo, sửa liên hệ và danh sách liên hệ. Tạo liên hệ mới từ đầu, hoặc thêm một người dưới dạng một liên hệ từ thông điệp email. Bạn cũng có thể tạo một danh sách liên hệ cho việc gửi email đến một nhóm người.

Để truy nhập trang Mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook.com, rồi chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang.

Thêm một liên hệ hoàn toàn mới

 1. Trên trang Mọi người, trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục nơi bạn muốn tạo liên hệ. Ví dụ: bạn có thể chọn thư mục Danh bạ.

  Lưu ý: Sau khi tạo liên hệ trong thư mục, bạn không thể di chuyển liên hệ đó đến một thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới nút liên hệ

 3. Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.

 4. Chọn Tạo.

Tạo liên hệ từ thư email

 1. Trong Outlook.com, đi tới Thư.

 2. Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào danh bạ của mình.

 3. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Xem thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Chọn dấu ba chấm, rồi chọn Thêm vào danh bạ

  Lưu ý: Liên hệ mới sẽ tự động được thêm vào thư mục Danh bạ trên trang Mọi người. Khi tạo liên hệ theo cách này, bạn sẽ không thể lưu liên hệ vào thư mục khác hay di chuyển liên hệ sau này.

Thêm liên hệ vào yêu thích

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Các liên hệ yêu thích có địa chỉ email cũng sẽ xuất hiện ở ngăn bên trái trong Thư để bạn có thể xem tất cả email của họ ở một nơi.

Tìm liên hệ

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 • Sử dụng Tìm kiếm. Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 • Chọn Yêu thích ở phía trên bên trái để xem những người mà bạn đã thêm dưới dạng yêu thích.

Mẹo: 

 • Chọn một chữ cái trong dấu tách danh sách để nhanh chóng di chuyển giữa các liên hệ trong danh sách.

 • Chọn một chữ cái để hiển thị các chữ cái sẵn dùng khác

Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ

Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ trong ngăn giữa để xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ đó.

 • Để chỉnh sửa liên hệ, hãy chọn Chỉnh sửa liên hệ ở phía bên phải trang hoặc Chỉnh sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

Với liên hệ có địa chỉ email, bạn cũng có thể xem thêm thông tin trên những tab sau:

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.

 • Email: Thư email và tệp đính kèm email gần đây giữa bạn và liên hệ này.

 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

  Lưu ý: Tab LinkedIn có thể không sẵn dùng.

Thêm ảnh vào danh bạ của bạn

 1. Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.

 2. Chọn Chỉnh sửa liên hệ, rồi chọn biểu tượng camera.

  Chọn biểu tượng camera để thêm ảnh
 3. Chọn Tải ảnh lên, chọn tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở để tải lên.

 4. Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

  Điều chỉnh ảnh rồi chọn Áp dụng
 5. Chọn Áp dụng, rồi Lưu.

Thay đổi cách liên hệ được hiển thị và sắp xếp

Bạn có thể chọn để hiển thị liên hệ theo họ hoặc tên, và cũng có thể quyết định cách chúng được sắp xếp. Sử dụng menu bộ lọc ở góc trên bên phải của danh sách.

Ví dụ, chọn Hiển thị bằng tên cuối cùng, và sắp xếp theo họ.

Liên kết liên hệ

Bạn có thể liên kết các liên hệ để biểu thị chúng có liên quan với nhau, chẳng hạn như nếu bạn có một vài mục nhập cho cùng một người. Các liên hệ được liên kết xuất hiện dưới dạng một liên hệ đơn.

Cách liên kết các liên hệ theo cách thủ công:

 • Trên trang Mọi người, chọn hai liên hệ trở lên, rồi chọn Liên kết liên hệ trong pa nen bên phải.

Cách liên kết các liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Dọn sạch danh bạ:

 • Trên trang Mọi người, chọn Quản lý ở thanh công cụ, rồi chọn Dọn sạch danh bạ. Bạn sẽ thấy mọi liên hệ có cùng tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại.

 • Chọn liên hệ bạn muốn liên kết, rồi chọn Dọn sạch.

Cách hủy liên kết cho liên hệ được liên kết:

 • Trên trang Mọi người, chọn liên hệ, chọn Liên hệ được liên kết ở thanh công cụ, rồi chọn Hủy liên kết.

Tạo danh sách liên hệ

Một danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và hữu ích cho việc gửi email đến một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi được gọi là danh sách phân phối.

Ví dụ, tạo một danh sách liên hệ có tên là câu lạc bộ của tôi sổ và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Khi bạn muốn gửi thông điệp email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần thêm vào dòng email của tôi câu lạc bộ sổ .

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục danh sách liên hệ . Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục trước khi bạn chọn danh sách liên hệ mới. Sau khi bạn tạo một danh sách liên hệ trong một thư mục, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác.

 1. Trên trang mọi người , trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh liên hệ mới và sau đó chọn danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới menu liên hệ với liên hệ mới danh sách được chọn

 2. Nhập tên cho danh sách, và sau đó thêm tên hoặc địa chỉ email.

 3. Chọn Tạo.

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

Thêm nhiều người vào danh sách liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email.

 4. Chọn Lưu.

Loại bỏ địa chỉ email từ danh sách liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Chọn x cho tên hoặc địa chỉ email bạn muốn loại bỏ.

 4. Chọn Lưu.

Tìm danh sách liên hệ

 • Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem Thêm

Nhập các liên hệ Outlook.com

Phiên bản Outlook tôi có?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×