Tạo và thay đổi lược đồ phông cho một diện mạo chuyên nghiệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lược đồ phông là một tập hợp đã xác định các phông chữ được liên kết với một ấn phẩm. Trong mỗi lược đồ phông, phông chính và phụ phông được xác định. Nói chung, phông chính được sử dụng cho tiêu đề và đầu đề và phông phụ được dùng cho văn bản nội dung.

Publisher cung cấp một bộ sưu tập dựng sẵn lược đồ phông mà bạn có thể chọn từ bằng cách mở một ấn phẩm hiện có hay mới và bấm Thiết kế trang > phông chữ.

Lược đồ phông cũng giúp dễ dàng thay đổi tất cả các phông chữ trong một ấn phẩm để cung cấp cho nó một diện mạo nhất quán, chuyên nghiệp. Khi bạn áp dụng một lược đồ phông, Publisher thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn để dùng một trong hai phông trong lược đồ phông thay vì phông chữ mặc định cho các kiểu.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một lược đồ phông

Thay đổi lược đồ phông

Tạo một lược đồ phông

Bạn có thể tạo lược đồ phông hoàn toàn mới, hoặc bạn có thể tạo lược đồ phông mới theo lược đồ phông khác.

Tạo một lược đồ phông mới

  1. Bấm Thiết kế trang > Lược đồ phông > tạo lược đồ phông mới.

  2. Chọn một phông chữ đầu đề và phông nội dung, và xem trước chúng trong hộp mẫu .

    Lưu ý: Khi bạn đã bật nhiều kiểu ngôn ngữ (La-tinh, đông á và Script phức tạp), bạn có thể xác định thay thế cặp của phông chữ cho mỗi loại ngôn ngữ.

  3. Nhập tên cho lược đồ phông mới của bạn.

Đầu trang

Thay đổi lược đồ phông

Bạn có thể thay đổi lược đồ phông theo nhiều cách. Bạn có thể xóa bỏ hoặc thay đổi tên một lược đồ phông mà bạn đã tạo, nhưng bạn không thể thay đổi, xóa hoặc đổi tên một lược đồ phông mặc định.

Để thay đổi lược đồ phông, thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn và sau đó áp dụng kiểu lược đồ phông.

Đổi tên một lược đồ phông mà bạn đã tạo

  1. Bấm Thiết kế trang > phông chữvà bấm chuột phải vào lược đồ phông tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  2. Bấm đổi tên bảng phối

  3. Trong hộp tên mới cho lược đồ phông , hãy nhập tên mới cho lược đồ phông của bạn.

Xóa một lược đồ phông mà bạn đã tạo

  1. Bấm Thiết kế trang > phông chữvà bấm chuột phải vào lược đồ phông tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  2. Bấm xóa bỏ bảng phối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×