Tạo và sửa wiki

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Wiki là một trang web được thiết kế cho các nhóm của mọi người để nhanh chóng ghi lại và chia sẻ ý tưởng bằng cách tạo trang đơn giản và nối kết chúng với nhau. Tổ chức của bạn có thể dùng wiki cho nhiều sử dụng. Trên quy mô lớn, bạn có thể chia sẻ một lượng lớn các thông tin trong một wiki doanh nghiệp. Trên quy mô nhỏ hơn, bạn có thể dùng một site nhóm là một wiki để thu thập và chia sẻ ý tưởng nhanh về dự án.

Để tìm hiểu thêm thông tin thêm về wiki, hãy xem tổng quan về Wiki ở dưới cùng của trang.

Cập Nhật tháng 4, 2018

Tạo thư viện trang wiki

Một trang web nhóm là một wiki. Điều đó cũng đúng với các kiểu trang web khác. Do đó, bạn có thể bắt đầu từ trang web nhóm của bạn hoặc một kiểu trang khác và bắt đầu tạo các trang wiki ngay tại đó. Trong một trang web nhóm, mỗi trang mới được tạo trong thư viện Trang của Trang web. Nếu đó là tất cả những gì bạn cần, bạn không cần tạo một thư viện trang wiki và bạn có thể đến thẳng các quy trình khác trong bài viết này. Nếu bạn thích quản lý riêng wiki của bạn, bạn có thể tạo một thư viện trang wiki.

 1. Bấm Thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online , rồi bấm Thêm một ứng dụng.

  Menu thiết đặt với nút Thêm ứng dụng được tô sáng
 1. Trên trang Ứng dụng của bạn , nhập Wiki vào trường tìm kiếm và bấm Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

  Ứng dụng hộp tìm kiếm với wiki đã nhập trong

  Lưu ý: Bạn cũng có thể cuộn qua các ứng dụng để tìm Thư viện trang Wiki.

 2. Bấm Thư viện Trang Wiki.

  Nội dung trang với Wiki lát ứng dụng được tô sáng
 3. Trong hộp tên , nhập tên cho mới thư viện trang wiki, chẳng hạn như Trang Wiki.

 4. Bấm Tạo.

 5. Trong danh sách nội dung , hãy bấm wiki mới để mở nó.

 6. Để thêm người dùng, bấm chia sẻ Nút chia sẻ cho SharePoint 2016 trong góc trên bên phải của trang.

 7. Trong hộp thoại chia sẻ, nhập tên, email địa chỉ, hoặc bí danh 'Tất cả mọi người'. Nếu bạn có biệt danh email nhóm chẳng hạn như "Kỹ thuật" hoặc bất kỳ bí danh nhóm khác, bạn cũng có thể nhập những người đang ở đây. Khi bạn nhập tên, các truy vấn máy chủ để xác nhận tồn tại của tài khoản người dùng hoặc biệt danh. Nếu sau này, bạn muốn thêm người dùng, hãy xem Thêm người dùng vào một trang wiki dưới đây.

  Hộp thoại chia sẻ

  SharePoint Online

  Chia sẻ trang wiki của bạn với thành viên khác

  SharePoint Server 2019

 8. Bấm chia sẻ để lưu.

Lưu ý: 

 • Bạn có thể cấu hình các thiết đặt cho thư viện trang wiki, chẳng hạn như quyền, lịch sử trang và các nối kết đến, bằng cách đi đến thư viện và bấm Trang trong đầu trang.

 • Nếu bạn tạo một trang wiki mới và sau đó muốn thay đổi tiêu đề của nó, hãy xem tùy chỉnh site nhóm của bạn.

Đầu Trang

Tạo trang web wiki Doanh nghiệp

Trước khi bạn tạo một wiki doanh nghiệp, hãy nghĩ về cho dù đó là giải pháp tốt nhất cho tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin về cách lập kế hoạch và tạo một trang web wiki doanh nghiệp, hãy xem lập kế hoạch trang và quản lý người dùng để nhận được một số ý tưởng. Wiki doanh nghiệp quy mô toàn sẽ được tạo như tuyển tập trang riêng của nó. Hãy xem tạo một tuyển tập trang để biết thêm thông tin.

Quan trọng: Wiki doanh nghiệp nằm trên tab phát hành trong bộ sưu tập mẫu. Phát hành tab sẽ không xuất hiện nếu tính năng phát hành không được hỗ trợ ở cấp tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang của bạn cần phải bật tính năng SharePoint máy chủ cơ sở hạ tầng phát hành trên tuyển tập site để phát hành có liên quan đến mẫu có sẵn trong trang. Để bật phát hành (có đúng quyền), hãy xem bật tính năng phát hành, tính năng bật trong một site phát hành SharePoint Online hoặc bật tính năng phát hành trên SharePoint 2013 hoặc 2016.

Hướng dẫn sau đây cho biết cách tạo một wiki doanh nghiệp là site con.

 1. Trên trang web mà bạn muốn tạo một wiki doanh nghiệp, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online sau đó bấm nội dung Site.

 2. Trên Trang nội dung trang, bấm mới +, sau đó site con, hoặc bấm trang con mới.

 3. Trên trang Site SharePoint mới, hãy nhập một tiêu đềtên URL cho site.

 4. Trong phần Chọn mẫu , bấm phát hành, sau đó bấm Wiki doanh nghiệp.

  Thêm tô sáng Wiki doanh nghiệp
 5. Để thiết đặt các quyền duy nhất, hãy bấm Dùng quyền duy nhất.

  Thêm enterprise wiki màn hình với quyền duy nhất tô sáng
 6. Bấm Tạo.

 7. Bạn có thể được đưa đến hộp thoại Thiết lập nhóm cho trang web này , nơi bạn có thể rời khỏi mặc định, thêm hoặc thay đổi nhóm.

  Thiết lập nhóm cho trang hộp thoại

Lưu ý: Bạn có thể cấu hình các quyền đối với trang và các thiết đặt trang web cho trang web wiki doanh nghiệp về sau, bằng cách bấm chia sẻ. Để biết thông tin, hãy xem Thêm người dùng vào một trang wiki dưới đây.

Đầu Trang

Lần đầu tiên khi bạn tạo một wiki, trang chủ sẽ chứa nội dung mẫu về wiki. Bạn có thể sửa hoặc thay thế nó bằng nội dung của riêng bạn. Cách dễ nhất để bắt đầu thêm nội dung vào wiki của bạn là sửa trang chủ và thêm các nối kết chỗ dành sẵn tới các trang mà bạn sẽ tạo sau đó.

Lưu ý: Để sửa các trang wiki, mọi người cần có quyền đóng góp cho wiki.

 1. Trên trang wiki bạn muốn sửa, bấm trang, sau đó bấm sửa.

 2. Hãy nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn vào phần văn bản.

 3. Sử dụng các nút trên ruy-băng để định dạng văn bản và chèn nội dung khác, chẳng hạn như hình ảnh, bảng, siêu kết nối và Phần Web.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki
 4. Để thêm nối kết wiki vào các trang khác, hãy nhập tên của trang được đặt trong dấu ngoặc vuông kép: [[tên trang]]

  Ví dụ, để thêm một nối kết wiki vào một trang có tên là "Ngày Dự án", hãy nhập: [[Ngày Dự án]]

  Khi bạn bắt đầu nhập [[, nếu trang tồn tại, bạn có thể chọn từ danh sách.

  Chèn nối kết vào Wiki

  Nếu trang mà bạn đang nối kết đến chưa tồn tại, bạn vẫn có thể tạo một nối kết đến trang đó. Sau khi bạn lưu trang đã sửa, nối kết chỗ dành sẵn mà bạn vừa tạo sẽ có một đường chấm chấm bên dưới nó. Trang thực tế sẽ được tạo sau khi có người bấm vào nối kết đến trang đó.

 5. Khi bạn hoàn tất sửa trang, bấm trang và sau đó bấm lưu. Nếu bạn không muốn lưu thay đổi của bạn, bấm trang, bấm vào mũi tên bên dưới lưu, hãy bấm Dừng sửa sau đó bấm bỏ thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể thêm các nội dung khác hoặc thay đổi nội dung mà bạn đã nhập vào bằng cách bấm Sửa. Nếu bạn đã tạo một nối kết chỗ dành sẵn, sau này bạn có thể bấm vào nối kết để tạo và sửa trang.

Đầu Trang

 1. Từ trang wiki bạn muốn thêm người dùng, hãy bấm chia sẻ Nút chia sẻ cho SharePoint 2016 .

 2. Trong phần chia sẻ 'Tên Wiki' hộp thoại, bấm Mời mọi người để thêm người dùng vào trang.

  Hộp thoại chia sẻ

  SharePoint Online

  Chia sẻ trang wiki của bạn với thành viên khác

  SharePoint Server 2019

 3. Nhập tên, email địa chỉ, hoặc bí danh 'Tất cả mọi người'. Nếu bạn có biệt danh email nhóm chẳng hạn như 'Kỹ thuật', hoặc bất kỳ bí danh nhóm khác, bạn cũng có thể nhập những người đang ở đây. Khi bạn nhập tên, máy chủ xác minh tồn tại của tài khoản người dùng hoặc biệt danh.

  1. Để đặt quyền cho người dùng mới, hãy bấm Hiện tùy chọn. Bên dưới chọn một nhóm hoặc mức cấp phép hoặc chọn một mức cấp phép, chọn một trong các nhóm hoặc mức cấp phép (chẳng hạn như đọc, sửa hoặc toàn quyền kiểm soát.

 4. Để xem danh sách tất cả người dùng đã chia sẻ site, hãy bấm chia sẻ với.

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm chia sẻ.

Đầu Trang

Thường thì bạn không cần kiểm xuất một trang để sửa, nhưng sẽ là ý hay nếu bạn nghĩ rằng ai đó cũng có thể đang tìm cách sửa trang cùng lúc với bạn. Khi bạn kiểm xuất một trang wiki, bạn bảo đảm rằng những người khác không thể thực hiện các thay đổi với trang đó trong khi bạn đang sửa nó. Trong khi trang đang được kiểm xuất, bạn có thể sửa, lưu, đóng và mở lại trang đó. Những người dùng khác không thể thay đổi trang hoặc xem các thay đổi của bạn cho đến khi bạn kiểm nhập trang.

 1. Từ trang wiki bạn muốn sửa, bấm trang và sau đó bấm Kiểm xuất.

  Wiki kiểm xuất trang

  Lưu ý: Khi bạn kiểm tra trang ra, bạn chỉ giữ chỗ cho chính bạn, nó không lưu, tải xuống hoặc sửa. Bạn cần phải chọn bạn muốn làm gì.

 2. Bấm Sửa để sửa trang.

Lưu ý:  Để kiểm nhập trang wiki sau khi sửa, hãy bấm nút Kiểm Nhập. Để bỏ kiểm xuất, hãy bấm vào mũi tên dưới nút Kiểm Nhập, rồi chọn Bỏ Kiểm xuất.

Đầu Trang

Bạn có thể thêm ảnh từ máy tính của bạn, địa chỉ web hoặc trang của SharePoint trực tiếp vào trang wiki.

 1. Nếu bạn chưa sửa trang wiki, hãy bấm Sửa. Sửa nối kết trong Sharepoint trang wiki

 2. Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh rồi bấm tab Chèn trên ruy-băng.

  Chèn ruy-băng trên trang Wiki
 3. Để chèn ảnh từ máy tính của bạn, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào ảnh và sau đó bấm vào Từ máy tính.

   Tùy chọn chèn ảnh từ máy tính

  2. Duyệt đến ảnh trên máy tính của bạn, chọn thư mục bạn muốn tải ảnh lên, rồi bấm OK. Bạn có thể cần điền thêm thông tin về ảnh bạn đang tải lên.

 4. Để chèn ảnh từ một địa chỉ web, hãy làm như sau:

  1. Bấm ảnh và sau đó bấm Từ địa chỉ.

  2. Trong hộp địa chỉ , nhập địa chỉ web nơi có ảnh.

  3. Trong hộp Văn bản thay thế , nhập một số văn bản để mô tả hình ảnh. Văn bản thay thế (hoặc văn bản thay thế) sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản chú giải công cụ khi bộ đọc trỏ tới ảnh. Văn bản thay thế cũng giúp những người đang dùng màn hình người đọc hiểu nội dung của ảnh.

 5. Để chèn ảnh từ thư viện trên site SharePoint của bạn, hãy làm như sau:

  1. Bấm ảnh và sau đó bấm Từ SharePoint.

  2. Trong hộp Chọn một Tài sản, hãy chọn một thư viện hoặc thư mục có chứa ảnh bạn muốn chèn, sau đó bấm vào ảnh rồi bấm Chèn. Bạn có thể cần điền thêm thông tin về ảnh bạn đang chèn.

Bạn có thể dùng các lệnh trên tab ảnh để thêm Văn bản cho hình ảnh của bạn, thay đổi diện mạo của nó và vị trí của nó trên trang. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa trang, bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Trang wiki hỗ trợ các vị trí của nối kết đến các trang web hoặc SharePoint bên ngoài vào wiki ở trên cùng của trang và trên thanh khởi động nhanh. Các nối kết này khác với nối kết wiki được đặt trực tiếp trên trang wiki bởi người dùng khi họ cụ thể được quản lý người quản trị wiki. Bạn cũng có thể kéo và thả các nối kết để sắp xếp lại.

 1. Trên trang wiki bạn muốn sửa, bấm Sửa nối kết Sửa nối kết trong Sharepoint trang wiki ở phía trên cùng của trang, hoặc Sửa nối kết Sửa nối kết trong Sharepoint trang wiki trong thanh khởi động nhanh.

 2. Bấm nối kết Tiện ích Bấm vào nối kết tiện ích để thêm một nối kết mới .

 3. Nhập văn bản cho trường văn bản để hiển thị cho nối kết. Điều này sẽ quyết định cách nối kết xuất hiện trên trang.

  1. Nhập địa chỉ URL trong trường địa chỉ . Ví dụ: http://www.microsoft.com.

  2. Bấm thử nối kết để kiểm tra URL nối kết của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu nối kết của bạn.

 4. Để sắp xếp lại các nối kết trong thanh khởi động nhanh hoặc ở trên cùng của trang wiki, hãy bấm Sửa nối kết Sửa nối kết trong Sharepoint trang wiki , chọn bất kỳ nối kết và kéo nó đến vị trí mới trong phần của nó.

 5. Để sửa nối kết trong thanh khởi động nhanh hoặc ở trên cùng của trang wiki, hãy bấm Sửa nối kết, chọn bất kỳ nối kết, rồi bấm để đặt con trỏ vào bất kỳ vị trí của nối kết văn bản Sửa nối kết trang wiki Sharepoint . Bấm công cụ sửa một nối kết để sửa nội dung của nối kết, bao gồm địa chỉ của nó.

Đầu Trang

Bạn có thể sử dụng các nối kết wiki để nối kết các trang với nhau, đơn giản bằng cách sử dụng tên trang đặt dấu ngoặc vuông kép. Dù bạn đang nối kết với các trang wiki hiện hữu hoặc các trang chưa tồn tại, thì cách tạo các nối kết wiki đều giống nhau.

Ví dụ, nếu sau này nhóm của bạn sẽ tạo một nối kết cho Vấn đề Đào tạo, bạn có thể đi trước và chèn nối kết này vào trang ngay lúc này bằng cách nhập [[Vấn đề Đào tạo]]. Sau khi bạn lưu trang, nối kết đến trang tương lai của bạn sẽ xuất hiện với một đường chấm chấm bên dưới nó.

Sau này, để tạo trang, người khác có thể bấm vào nối kết chỗ dành sẵn được gạch chân rồi bấm Tạo.

 1. Nếu bạn chưa sửa trang wiki, hãy bấm Sửa. Biểu tượng Sửa

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn nối kết wiki.

 3. Kiểu [[ và sau đó bắt đầu nhập tên của trang. Wiki sẽ gợi ý tên trang bắt đầu với những gì bạn đang nhập.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chọn một trong các trang được gợi ý, hãy dùng các phím mũi tên và sau đó nhấnENTER, hoặc dùng chuột.

  • Nhập tên trang tiếp theo là ]]. Nếu bạn nhập tên trang mới, bạn sẽ tạo một nối kết đến trang mà đã không được tạo.

Tên trang hoàn tất cần được đặt trong dấu ngoặc vuông kép, như thế này: [[tên trang]]

Mẹo: Để nhanh chóng thêm một nối kết từ một trang wiki trở về trang chủ wiki của bạn, hãy nhập [[nhà]]. Bạn có thể nối kết với nhiều đối tượng trong SharePoint, chứ không chỉ trang. Đây là một số ví dụ về nối kết:

 • [[Chó]]: Một nối kết đến một trang có tên là Chó trong cùng thư mục.

 • [[Động vật/Chó]]: Một nối kết đến một trang có tên là Chó trong thư mục con tên là Động vật.

 • [[Danh sách:Thông báo/Chào mừng]]: Một nối kết đến mục được gọi là Chào mừng trong danh sách Thông báo trên trang web này.

 • Để hiển thị kép mở hoặc đóng dấu ngoặc vuông mà không cần thực hiện một nối kết, hãy nhập dấu xuyệt ngược trước dấu ngoặc hai. Ví dụ, \ [[ hoặc \]].

Đầu Trang

Bạn có thể tạo nối kết wiki chỗ dành sẵn cho các trang không tồn tại chưa. Tạo nối kết chỗ dành sẵn, giúp mọi người tạo wiki trong phần nhỏ hơn mà không cần lo lắng về việc tạo tất cả các trang trong wiki cùng một lúc. Nối kết wiki chỗ dành sẵn có đường chấm chấm ở bên dưới.

 1. Đến trang có nối kết wiki chỗ dành sẵn.

 2. Bấm vào nối kết wiki chỗ dành sẵn.

 3. Trong cửa sổ Thêm trang, hãy bấm Tạo.

 4. Thêm nội dung bạn muốn vào trang mới và lưu nó.

Đầu Trang

Bạn có thể sửa nối kết wiki, cũng như văn bản Hiển thị rằng người khác nhìn thấy khi họ bấm vào nối kết. Nối kết wiki sẽ khác nhau từ siêu kết nối đến trang hoặc trang web bên ngoài vào wiki. Để sửa hoặc thay đổi siêu kết nối, sử dụng tab định dạng trên tab công Cụ nối kết theo ngữ cảnh của ruy-băng thay vào đó.

Bạn có thể cần sửa văn bản hiển thị cho một nối kết wiki nếu tên của trang mà bạn muốn nối kết đến không rõ ràng trong ngữ cảnh của trang mà bạn đang chèn nối kết vào đó. Ví dụ, nếu trang cho các ý tưởng động não về chương thứ nhất của một cuốn sách được đặt tên là CH1, bạn có thể muốn dùng văn bản hiển thị cho nối kết đó là "Chương Một" để mục đích của trang rõ ràng hơn.

 1. Nếu bạn chưa sửa trang wiki, hãy bấm Sửa. Biểu tượng Sửa

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sửa đường dẫn của nối kết để nó chỉ vào một trang khác nhau, hãy bấm vào giữa hai tập dấu ngoặc vuông kép ([[]]), và sau đó thay thế nối kết hiện tại với tên của trang mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để thay đổi hiển thị văn bản thành một cái gì đó không phải là tên chính xác của trang, hãy nhập thẳng ký tự (|) sau tên trang (SHIFT + \) và sau đó nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện: [[tên trang | Văn bản Hiển thị]]. Ví dụ, sử dụng văn bản khác nhau Hiển thị cho một trang có tên là CH1, bạn có thể nhập: [[CH1 | Chương một]]

Đầu Trang

Bạn có thể thêm một siêu kết nối đến một trang nằm ngoài wiki của bạn hoặc thậm chí nằm ngoài trang web của bạn.

Thêm một nối kết tới trang bên ngoài

 1. Nếu bạn chưa sửa trang wiki, hãy bấm Sửa. Biểu tượng Sửa

 2. Bấm vào nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 4. Để thêm một nối kết nằm ngoài trang web của bạn:

 5. Bấm chèn, sau đó bấm nối kết, sau đó bấm Từ địa chỉ.

 6. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , hãy nhập văn bản để hiển thị và địa chỉ web cho nối kết.

Thêm nối kết từ một trang SharePoint khác

 1. Bấm chèn, sau đó bấm nối kết, sau đó bấm Từ SharePoint.

 2. Trong hộp thoại Chọn một Tài nguyên, hãy duyệt đến tệp bạn muốn tạo nối kết đến và bấm Chèn.

Đầu Trang

Bạn có thể thêm các mục khác vào một trang wiki, chẳng hạn như danh sách nhiệm vụ để theo dõi các mục hành động hoặc các nhiệm vụ liên quan đến wiki. Sau đó, bạn có thể chọn để danh sách hoặc thư viện có xuất hiện hay không xuất hiện trên dẫn hướng Khởi động Nhanh cho wiki đó.

 1. Nếu bạn đã sửa trang wiki, hãy bấm trang, sau đó bấm sửa. Biểu tượng Sửa

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn danh sách hoặc thư viện.

 3. Bấm chèn , sau đó bấm Phần Web.

 4. Trên ngăn xuất hiện ở đầu trang, dưới Thể loại hãy bấm Ứng dụng, sau đó dưới Phần, hãy chọn tên danh sách hoặc thư viên rồi bấm Thêm.

Nếu bạn cần phải thêm một danh sách hoặc thư viện vào danh sách phần Web, hãy xem tạo một danh sách trong SharePoint. Để tạo một thư viện, hãy xem tạo một thư viện tài liệu trong SharePoint Online.

Đầu Trang

Tạo thư viện trang wiki

Theo mặc định, site nhóm là một wiki. Đó cũng là đúng về các kiểu khác của trang. Do đó, bạn có thể bắt đầu từ site nhóm của bạn hoặc kiểu khác của trang và bắt đầu tạo trang wiki có. Nếu bạn sử dụng phương pháp này, mỗi trang mới được tạo trong thư viện trang của trang web. Nếu bạn muốn quản lý của bạn wiki riêng lẻ, bạn có thể tạo một thư viện wiki là riêng biệt từ thư viện trang của trang web.

 1. Trên trang web mà bạn muốn tạo thư viện trang wiki, bấm Hành động trang, sau đó bấm Tùy chọn khác.

 2. Trong hộp thoại tạo , hãy bấm Thư viện trang Wiki.

 3. Trong hộp Tên, hãy nhập tên cho thư viện, chẳng hạn như Các trang wiki.

 4. Bấm Tạo.

Lưu ý: Bạn có thể cấu hình các thiết đặt cho thư viện trang wiki, chẳng hạn như quyền, lịch sử trang và nối kết đến, từ tab trang trên ruy-băng.

Đầu Trang

Tạo trang web wiki Doanh nghiệp

Trước khi bạn tạo một wiki doanh nghiệp, bạn phải xác định xem nó là giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức và đảm bảo rằng các dịch vụ khác đó tùy thuộc được bật tại mức quản trị tuyển tập trung tâm quản trị và trang web. Để biết thêm thông tin về lập kế hoạch và tạo một trang web wiki doanh nghiệp, hãy xem wiki doanh nghiệp lập kế hoạch (SharePoint Server 2010) trên TechNet.

Quan trọng: Wiki doanh nghiệp nằm trên tab phát hành trong bộ sưu tập mẫu. Phát hành tab sẽ không xuất hiện nếu tính năng phát hành không được hỗ trợ ở cấp tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang của bạn cần phải bật tính năng SharePoint máy chủ cơ sở hạ tầng phát hành trên tuyển tập site để phát hành có liên quan đến mẫu có sẵn trong trang. Để bật phát hành (có đúng quyền), hãy xem bật các tính năng phát hành trong SharePoint 2010

 1. Trên trang web mà bạn muốn tạo một wiki doanh nghiệp, bấm Hành động trang, sau đó bấm Trang mới.

 2. Trong hộp thoại tạo , bấm Wiki doanh nghiệp.

 3. Nhập tiêu đề và tên URL cho site.

 4. Để đặt quyền duy nhất hoặc kế thừa dẫn hướng cho trang, hãy bấm Tùy chọn khác.

 5. Bấm Tạo.

Lưu ý: Bạn có thể cấu hình các quyền đối với trang và các thiết đặt khác cho trang web wiki doanh nghiệp, từ menu Hành động trang .

Đầu Trang

Lần đầu tiên khi bạn tạo một wiki, trang chủ sẽ chứa nội dung mẫu về wiki. Bạn có thể sửa hoặc thay thế nó bằng nội dung của riêng bạn. Cách dễ nhất để bắt đầu thêm nội dung vào wiki của bạn là sửa trang chủ và thêm các nối kết chỗ dành sẵn tới các trang mà bạn sẽ tạo sau đó.

Lưu ý: Để sửa trang wiki, mọi người cần quyền đóng góp cho wiki. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về việc quản lý quyền truy nhập vào một wiki trong phần Xem thêm .

 1. Trên trang wiki bạn muốn sửa, hãy bấm Sửa.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn.

 3. Sử dụng các nút trên ruy-băng để định dạng văn bản và chèn nội dung khác, chẳng hạn như hình ảnh, bảng, siêu kết nối và Phần Web.

 4. Để thêm nối kết wiki vào các trang khác, hãy nhập tên của trang được đặt trong dấu ngoặc vuông kép: [[tên trang]]

  Ví dụ, để thêm một nối kết wiki vào một trang có tên là "Ngày Dự án", hãy nhập: [[Ngày Dự án]]

  Lưu ý: Nếu bạn muốn nối kết đến trang không tồn tại chưa, nối kết chỗ dành sẵn với một đường gạch dưới chấm chấm sẽ xuất hiện trên trang (sau khi bạn lưu trang đã sửa).

 5. Khi bạn hoàn tất sửa trang, bấm lưu & đóng.

Mẹo: Bạn có thể thêm các nội dung khác hoặc thay đổi nội dung mà bạn đã nhập vào bằng cách bấm Sửa. Nếu bạn đã tạo một nối kết chỗ dành sẵn, sau này bạn có thể bấm vào nối kết để tạo và sửa trang.

Đầu Trang

Khi bạn kiểm xuất trang wiki, bạn đảm bảo rằng những người khác không thể thực hiện các thay đổi vào trang trong khi bạn sửa nó. Trong khi trang được kiểm xuất, bạn có thể sửa và lưu nó, đóng lại và mở lại nó. Người dùng khác không thay đổi trang hay nhìn thấy thay đổi của bạn cho đến khi bạn kiểm nhập.

 1. Từ trang wiki bạn muốn sửa, hãy bấm vào tab Trang trên ruy-băng.

 2. Bấm vào nút Kiểm xuất .

Lưu ý:  Để kiểm nhập trang wiki sau khi sửa, hãy bấm nút Kiểm Nhập. Để bỏ kiểm xuất, hãy bấm vào mũi tên dưới nút Kiểm Nhập, rồi chọn Bỏ Kiểm xuất.

Đầu Trang

Bạn có thể thêm ảnh từ máy tính của bạn hoặc từ một địa chỉ Web trực tiếp vào trang wiki của bạn.

 1. Với trang trong chế độ chỉnh sửa, bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh, sau đó bấm vào tab chèn trên ruy-băng.

 2. Để chèn ảnh từ máy tính của bạn, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào nút ảnh , sau đó bấm Từ máy tính.

  2. Duyệt đến ảnh trên máy tính của bạn, hãy chọn thư viện mà bạn muốn tải ảnh lên và sau đó bấm OK.

 3. Để chèn ảnh từ một địa chỉ Web, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên bên dưới nút ảnh , sau đó bấm Từ địa chỉ.

  2. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ Web nơi ảnh đang đặt tại đó.

  3. Trong hộp Văn bản Thay thế, hãy nhập văn bản thay thế để mô tả ảnh. Văn bản thay thế sẽ xuất hiện như là một văn bản mẹo công cụ khi bộ đọc trỏ đến ảnh. Văn bản thay thế cũng giúp những người dùng bộ đọc màn hình có thể hiểu nội dung của ảnh.

Đầu Trang

Bạn có thể sử dụng các nối kết wiki để nối kết các trang với nhau, đơn giản bằng cách sử dụng tên trang đặt dấu ngoặc vuông kép. Dù bạn đang nối kết với các trang wiki hiện hữu hoặc các trang chưa tồn tại, thì cách tạo các nối kết wiki đều giống nhau.

Ví dụ, nếu sau này nhóm của bạn sẽ tạo một nối kết cho Vấn đề Đào tạo, bạn có thể đi trước và chèn nối kết này vào trang ngay lúc này bằng cách nhập [[Vấn đề Đào tạo]]. Sau khi bạn lưu trang, nối kết đến trang tương lai của bạn sẽ xuất hiện với một đường chấm chấm bên dưới nó.

Sau này, để tạo trang, người khác có thể bấm vào nối kết chỗ dành sẵn được gạch chân rồi bấm Tạo.

 1. Nếu hiện tại bạn không sửa trang wiki, hãy bấm vào Sửa.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn nối kết wiki.

 3. Kiểu [[ và sau đó bắt đầu nhập tên của trang. Wiki sẽ gợi ý tên trang bắt đầu với những gì bạn đang nhập.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn một trong những trang được đề xuất, hãy dùng phím mũi tên, rồi nhấn ENTER hoặc dùng chuột.

  • Nhập tên trang tiếp theo là ]]. Nếu bạn nhập tên trang mới, bạn sẽ tạo một nối kết đến trang mà đã không được tạo.

Tên trang hoàn tất cần được đặt trong dấu ngoặc vuông kép, như thế này: [[tên trang]]

Mẹo: Để nhanh chóng thêm một nối kết từ một trang wiki trở về trang chủ wiki của bạn, hãy nhập [[nhà]]. Bạn có thể nối kết với nhiều đối tượng trong SharePoint, chứ không chỉ trang. Đây là một số ví dụ về nối kết:

 • [[Chó]]: Một nối kết đến một trang có tên là Chó trong cùng thư mục.

 • [[Động vật/Chó]]: Một nối kết đến một trang có tên là Chó trong thư mục con tên là Động vật.

 • [[Danh sách:Thông báo/Chào mừng]]: Một nối kết đến mục được gọi là Chào mừng trong danh sách Thông báo trên trang web này.

 • Để hiển thị kép mở hoặc đóng dấu ngoặc vuông mà không cần thực hiện một nối kết, hãy nhập dấu xuyệt ngược trước dấu ngoặc hai. Ví dụ, \ [[ hoặc \]].

Đầu Trang

Mức độ thường xuyên, mọi người tạo nối kết wiki chỗ dành sẵn cho các trang không tồn tại chưa. Các nối kết chỗ dành sẵn xuất hiện dưới dạng nối kết với một đường gạch dưới chấm chấm. Tạo nối kết chỗ dành sẵn, giúp mọi người tạo wiki trong phần nhỏ hơn mà không cần lo lắng về việc tạo tất cả các trang trong wiki cùng một lúc.

 1. Bấm vào nối kết wiki chỗ dành sẵn.

  Nối kết wiki chỗ dành sẵn có đường chấm chấm bên dưới nó.

 2. Bấm Tạo.

 3. Thêm nội dung mà bạn muốn vào trang mới.

Đầu Trang

Bạn có thể sửa các nối kết wiki cũng như văn bản hiển thị mà người khác thấy khi họ bấm vào nối kết. Các nối kết wiki khác với các siêu kết nối tới các trang hoặc các trang web bên ngoài wiki. Để sửa hoặc thay đổi các siêu kết nối, bạn hãy dùng tab Định dạng trên tab ngữ cảnh Công cụ Nối kết của ruy-băng.

Bạn có thể cần sửa văn bản Hiển thị nếu tên của trang bạn muốn nối kết đến không rõ ràng trong ngữ cảnh của trang nơi bạn chèn vào nối kết. Ví dụ, nếu trang để động não ý tưởng về chương đầu tiên của một sổ được đặt tên là CH1, bạn có thể "Chương một" như văn bản Hiển thị cho nối kết, sao cho mục đích của trang Thêm xóa.

 1. Nếu hiện tại bạn không sửa trang wiki, hãy bấm vào Sửa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sửa đường dẫn của nối kết để nó chỉ vào một trang khác nhau, hãy bấm vào giữa hai tập dấu ngoặc vuông kép ([[]]), và sau đó thay thế nối kết hiện tại với tên của trang mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để thay đổi hiển thị văn bản thành một cái gì đó không phải là tên chính xác của trang, hãy nhập thẳng ký tự (|) sau tên trang (SHIFT + \) và sau đó nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện: [[tên trang | Văn bản Hiển thị]]. Ví dụ, để dùng thử nghiệm khác nhau Hiển thị cho một trang có tên là CH1, bạn có thể nhập: [[CH1 | Chương một]]

Đầu Trang

Bạn có thể thêm siêu kết nối đến một trang bên ngoài vào wiki của bạn hoặc thậm chí bên ngoài vào trang web của bạn.

 1. Nếu hiện tại bạn không sửa trang wiki, hãy bấm vào Sửa.

 2. Bấm vào nơi bạn muốn chèn siêu kết nối.

 3. Bấm vào tab chèn trên ruy-băng, sau đó bấm nối kết.

 4. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , hãy nhập văn bản để hiển thị và địa chỉ Web cho nối kết.

Đầu Trang

Bạn có thể thêm các mục khác vào một trang wiki, chẳng hạn như một danh sách nhiệm vụ để theo dõi các mục hành động hoặc tác vụ liên quan đến wiki. Sau này, bạn có thể chọn hay không danh sách hoặc thư viện xuất hiện trên thanh khởi động nhanh cho wiki.

 1. Nếu hiện tại bạn không sửa trang wiki, hãy bấm vào Sửa.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn danh sách hoặc thư viện.

 3. Bấm vào tab chèn trên ruy-băng, sau đó bấm Danh sách hiện có hoặc Danh sách mới.

 4. Nếu bạn chèn một danh sách hiện có hoặc thư viện, dưới Phần Web, chọn tên của danh sách hoặc thư viện, sau đó bấm nút Thêm .

 5. Nếu bạn chèn một danh sách mới, trong hộp thoại Tạo danh sách , hãy chọn kiểu danh sách hoặc thư viện bạn muốn tạo và sau đó nhập tên cho danh sách hoặc thư viện của bạn trong hộp Danh sách tiêu đề . Tên được yêu cầu.

 6. Bấm tạo để tạo danh sách hoặc thư viện và thêm nó vào trang.

Đầu Trang

Tạo một trang wiki

Trước khi tạo một trang web, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở vị trí trên trang web của bạn mà bạn muốn tạo một trang con mới.

Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 1. Bên dưới trang Web, bấm site và Workspace.

 2. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tiêu đề cho trang web wiki của bạn. Tiêu đề được yêu cầu.

  Tiêu đề sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của trang Web và xuất hiện trong các thành phần điều hướng giúp người dùng để tìm và mở trang web.

 3. Nhập mô tả về mục đích của wiki của bạn trong hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả giúp người dùng hiểu mục đích của trang web của bạn.

 4. Trong phần Địa chỉ trang Web , hãy nhập một URL cho trang wiki của bạn. Phần đầu tiên được cung cấp cho bạn.

  Để tránh các vấn đề tiềm tàng với Cập Nhật hoặc sửa đổi trang web, không nhập bất kỳ ký tự đặc biệt sau đây như một phần của địa chỉ Web.

  Các ký tự đặc biệt để tránh

  Các ký tự đặc biệt để tránh

  /

  \\

  \

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  {

  }

  %

 5. Trong phần Chọn mẫu , bấm vào tab cộng tác nếu nó chưa được chọn, sau đó bấm mẫu Wiki Site .

 6. Trong phần quyền , chọn xem bạn muốn cung cấp quyền truy nhập vào cùng một người dùng có quyền truy nhập vào trang web mẹ hay một tập hợp người dùng duy nhất.

  Nếu bạn bấm Dùng quyền duy nhất, bạn có thể thiết lập quyền sau này sau khi bạn kết thúc việc nhập thông tin trên trang hiện tại.

 7. Trong phần Kế thừa dẫn hướng , xác định xem bạn muốn trang đó thừa kế thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ hoặc có riêng của tập hợp các nối kết trên thanh nối kết trên cùng.
  Thiết đặt này cũng ảnh hưởng đến xem site mới xuất hiện như là một phần của đánh dấu đường dẫn hướng của trang mẹ. Đánh dấu đường dẫn hướng cung cấp một tập hợp các siêu kết nối cho phép người dùng trang để nhanh chóng dẫn hướng lập cấu trúc phân cấp của site trong tuyển tập trang, chẳng hạn như:
  AdventureWorks>Marketing>Convention Planning.

  Khi bạn dẫn hướng xuống cấu trúc phân cấp trang web, đánh dấu đường dẫn hướng sẽ xuất hiện trên trang mà bạn có dẫn hướng. Nếu bạn bấm không, site con của bạn sẽ không xuất hiện trong đánh dấu đường dẫn hướng cho trang web mẹ và đánh dấu đường dẫn hướng cho trang web mới của bạn sẽ bao gồm trang mẹ.

 8. Bấm Tạo.

  Nếu bạn đã xác định mà bạn muốn trang con có cùng một quyền như trang web mẹ của nó, trang web mới được tạo ra khi bạn bấm tạo. Nếu bạn đã xác định các quyền duy nhất, các thiết lập nhóm cho trang web này sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thiết lập nhóm cho site con.

 9. Nếu các thiết lập nhóm cho trang web này xuất hiện, bạn cần phải xác định xem bạn muốn tạo nhóm mới hay dùng nhóm hiện có cho khách truy nhập, thành viên và người sở hữu của trang web này. Trong mỗi phần, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn bấm tạo nhóm mới, hoặc chấp nhận tên tự động tạo ra cho SharePoint nhóm mới, hoặc nhập tên mới, và sau đó thêm những người mà bạn muốn. Bấm vào biểu tượng dấu kiểm để xác nhận bất kỳ tên nào mà bạn gõ, hoặc bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ để duyệt qua các thư mục của bạn cho nhiều tên.

   Trong phần khách truy cập vào trang web , bạn cũng có thể thêm tất cả người dùng được xác thực để nhóm khách thăm, cung cấp các thành viên nhóm có quyền đọc nội dung trên site của bạn, theo mặc định.

  • Nếu bạn bấm dùng một nhóm hiện có, hãy chọn Nhóm SharePoint mà bạn muốn từ danh sách.

   Nếu bạn có một vài SharePoint nhóm, danh sách có thể được viết tắt. Bấm Thêm để xem danh sách đầy đủ hoặc ít hơn để viết tắt danh sách.

 10. Bấm OK.

Đầu Trang

Khi bạn lần đầu tiên tạo trang wiki, trang chủ chứa nội dung mẫu về wiki. Bạn có thể sửa hoặc thay thế bằng nội dung của riêng bạn. Cách dễ nhất để bắt đầu thêm nội dung wiki của bạn là để sửa trang chủ và thêm chỗ dành sẵn cho nối kết đến các trang mà bạn sẽ tạo ra sau này.

 1. Trên trang wiki bạn muốn sửa, hãy bấm Sửa.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn.

 3. Dùng các nút trên thanh công cụ định dạng để định dạng văn bản và thêm nội dung khác, chẳng hạn như hình ảnh, bảng và siêu kết nối.

  Lưu ý: Nếu bạn không dùng một trình duyệt hỗ trợ điều khiển ActiveX, bạn sẽ không thấy thanh công cụ định dạng . Thay vào đó, bạn có thể nhập văn bản bằng cách dùng thẻ HTML. Tìm thêm thông tin về cách sử dụng hộp văn bản nâng cao trong phần Xem thêm .

 4. Để thêm nối kết wiki vào các trang khác trong wiki của bạn, hãy nhập tên của trang được đặt trong dấu ngoặc vuông kép: [[tên trang]]

  Ví dụ, để thêm nối kết wiki đến một trang có tên là "Hướng thông tin", hãy nhập: [[thông tin hướng]]

  Lưu ý: Nếu bạn muốn nối kết đến trang không tồn tại chưa, nối kết chỗ dành sẵn với một đường gạch dưới chấm chấm sẽ xuất hiện trên trang (sau khi bạn lưu trang đã sửa).

 5. Bấm OK khi hoàn thành.

Mẹo: Bạn có thể thêm các nội dung khác hoặc thay đổi nội dung mà bạn đã nhập vào bằng cách bấm Sửa. Nếu bạn đã tạo một nối kết chỗ dành sẵn, sau này bạn có thể bấm vào nối kết để tạo và sửa trang.

Đầu Trang

Để thêm ảnh vào một wiki, bạn cần để trước tiên tải vào trang của bạn. Bạn có thể tải lên một hình ảnh vào trang của bạn bằng cách sử dụng một thư viện ảnh.

 1. Duyệt đến thư viện ảnh chứa ảnh.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách tạo thư viện và thêm tệp vào chúng trong phần Xem thêm .

 2. Bấm vào ảnh mà bạn muốn dùng.

 3. Bấm chuột phải vào ảnh, sau đó bấm Sao chép lối tắt để sao chép địa chỉ Web cho ảnh.

 4. Dẫn hướng đến trang wiki, nơi bạn muốn thêm ảnh.

 5. Bấm vào Sửa.

 6. Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh, sau đó trên thanh công cụ định dạng cho trang wiki, bấm nút Chèn ảnh Chèn ảnh.

 7. Trong hộp địa chỉ , dán địa chỉ Web cho hình ảnh mà bạn đã sao chép phiên bản cũ hơn.

 8. Trong hộp Văn bản thay thế , nhập văn bản thay thế để mô tả hình ảnh.

  Văn bản thay thế giúp mọi người bằng bộ đọc màn hình rõ nội dung của ảnh.

Đầu Trang

Bạn có thể sử dụng các nối kết wiki để nối kết các trang với nhau, đơn giản bằng cách sử dụng tên trang đặt dấu ngoặc vuông kép. Dù bạn đang nối kết với các trang wiki hiện hữu hoặc các trang chưa tồn tại, thì cách tạo các nối kết wiki đều giống nhau.

Ví dụ, nếu nhóm của bạn sẽ tạo một nối kết sau này cho các vấn đề đào tạo, bạn có thể tiếp tục và chèn nối kết đến trang bây giờ. Nối kết đến một trang trong tương lai sẽ xuất hiện với đường chấm chấm bên dưới nó.

Để tạo trang về sau, người có thể bấm vào nối kết chỗ dành sẵn được gạch dưới, thêm nội dung và sau đó bấm tạo.

 1. Nếu hiện tại bạn không sửa trang wiki, hãy bấm vào Sửa.

 2. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn nối kết wiki.

 3. Nhập tên của trang, được đặt trong dấu ngoặc vuông kép: [[tên trang]]

  Ví dụ, để chèn nối kết đến một trang được gọi là "Đào tạo vấn đề", hãy nhập [[vấn đề đào tạo]]. Nối kết sẽ được tạo khi bạn lưu trang.

Mẹo: Để nhanh chóng thêm một nối kết từ một trang wiki trở về trang chủ wiki của bạn, hãy nhập [[nhà]].

Đầu Trang

Mức độ thường xuyên, mọi người tạo nối kết wiki chỗ dành sẵn cho các trang không tồn tại chưa. Các nối kết chỗ dành sẵn xuất hiện dưới dạng nối kết với một đường gạch dưới chấm chấm. Tạo nối kết chỗ dành sẵn, giúp mọi người tạo wiki trong phần nhỏ hơn mà không cần lo lắng về việc tạo tất cả các trang trong wiki cùng một lúc.

 1. Bấm vào nối kết wiki chỗ dành sẵn.

  Nối kết wiki chỗ dành sẵn có đường chấm chấm bên dưới nó.

 2. Thêm nội dung mà bạn muốn vào trang mới.

 3. Bấm Tạo.

Đầu Trang

Bạn có thể thêm các mục khác vào một trang wiki, chẳng hạn như một danh sách nhiệm vụ để theo dõi các mục hành động hoặc tác vụ liên quan đến wiki. Bạn có thể chọn hay không danh sách hoặc thư viện xuất hiện trên thanh khởi động nhanh cho wiki.

Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 1. Bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn dùng để tạo, chẳng hạn như các tác vụ.

 2. Trong hộp tên , nhập tên cho danh sách hoặc thư viện. Tên được yêu cầu

 3. Trong hộp mô tả , nhập mô tả về mục đích của danh sách hoặc thư viện. Mô tả là tùy chọn.

 4. Để thêm nối kết vào danh sách hay thư viện trên khởi động nhanh, hãy xác nhận rằng được chọn trong phần dẫn hướng .

 5. Xác định bất kỳ thiết đặt khác mà bạn muốn.

 6. Bấm Tạo.

Đầu Trang

Tổng quan về wiki

Wiki có thể giúp tổ chức của bạn thu thập và nắm bắt kiến ​​thức của tổ chức, tập hợp nội dung từ nhiều nguồn, chia sẻ kế hoạch và ý tưởng. Ví dụ, một công ty có thể tạo một wiki Doanh nghiệp của toàn công ty, mà ở đó nhân viên có thể tìm thấy và đóng góp các thông tin mới nhất, toàn diện nhất về các hoạt động, lợi ích và dịch vụ của công ty. Hoặc nhóm của bạn có thể sử dụng wiki để thu thập thông tin cho các thành viên mới trong nhóm, lên kế hoạch hội thảo hoặc thu thập ý kiến cho một tài liệu hoặc sổ tay hướng dẫn lớn.

Wiki

Sau khi một người tạo một trang wiki, một thành viên khác trong nhóm có thể thêm nội dung, sửa nội dung hoặc thêm các nối kết hỗ trợ. Cộng đồng các tác giả sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và tính liên quan của nội dung. Wiki tiếp tục phát triển khi mọi người thêm và sửa đổi thông tin.

Vì các thành viên nhóm có thể sửa trang wiki mà không cần bất kỳ công cụ soạn thảo đặc biệt, wiki là một công cụ tốt để chia sẻ ý tưởng và thu thập thông tin từ một vài người. Thành viên nhóm có thể dễ dàng tạo nối kết đến trang cho ai đó để hoàn tất việc tạo sau này, hoặc nối kết đến trang hiện có, mà không cần phải đấu tranh với các địa chỉ web dài.

Trang web nhóm của bạn là một wiki

Kiểu trang mặc định trên các trang web nhóm và các kiểu trang web khác là trang wiki. Vì vậy, theo ý nghĩa đó, wiki có mặt khắp mọi nơi. Điều này có nghĩa là bạn không cần trang web đặc biệt để tạo wiki.

Bởi vì trang chủ của một trang web nhóm và các trang mới mà bạn tạo tại đó sẽ tự động là các trang wiki nên bạn có thể tạo một wiki ngay trên trang web nhóm của bạn mà không cần tạo thư viện hoặc trang web khác. Các trang mới sẽ được tạo trong thư viện Trang của Trang Web trên một trang web nhóm và bạn có thể quản lý các trang của mình từ đó. Tuy nhiên, điểm hạn chế của phương pháp này là bạn sẽ không có nhiều tùy chọn chuyên biệt như trong thư viện trang wiki hoặc một trang web wiki Doanh nghiệp.

Các cân nhắc về Wiki

Nếu bạn biết bạn sẽ tạo nhiều trang wiki hoặc nếu bạn muốn quản lý các quyền cho wiki của bạn tách biệt hơn so với phần còn lại của trang web, bạn sẽ có vài tùy chọn tùy theo quy mô của wiki mà bạn dự định tạo và phạm vi các tùy chọn bạn muốn:

 • Thư viện trang wiki    Một thư viện trang wiki được điều chỉnh để phù hợp cho việc quản lý riêng các trang wiki và bao gồm các lệnh đặc biệt trên ruy-băng để quản lý lịch sử trang, các quyền và các nối kết đến các trang. Chủ sở hữu trang web có thể tạo một thư viện trang wiki trên hầu hết các trang web và có được nhiều lợi ích của một wiki truyền thống.

 • Wiki Doanh nghiệp    Wiki Doanh nghiệp là một trang web xuất bản để chia sẻ và cập nhật những lượng lớn thông tin trong khắp doanh nghiệp. Nếu một tổ chức cần có một kho lưu trữ kiến ​​thức lớn, tập trung và kho này được thiết kế để vừa lưu trữ vừa chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn doanh nghiệp, bạn hãy xem xét sử dụng một wiki Doanh nghiệp. Trước khi bạn tạo một wiki Doanh nghiệp, hãy nghĩ xem liệu đó có phải là giải pháp tốt nhất cho tổ chức của bạn hay không. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách thức lên kế hoạch và tạo một trang web wiki Doanh nghiệp, chúng tôi khuyên bạn nên đọc những bài viết về việc lên kế hoạch cho các trang web và tuyển tập trang web.

Ai có thể tạo một wiki?

Bạn cần có quyền tạo trang web, thư viện hoặc trang. Nhưng rất hay là nếu trang đã được chia sẻ với bạn và bạn có quyền sửa trang đó, thì bạn rất có khả năng có quyền tạo wiki.

Bạn có thể tùy chỉnh các cấp độ quyền, nhưng đối với hầu hết các trang, bạn có thể tạo thư viện trang wiki nếu bạn có cấp độ quyền Sửa. Theo mặc định, các thành viên của nhóm Thành viên Tên Trang có cấp độ quyền Sửa. Bạn cần phải có cấp độ quyền Toàn quyền Điều khiển để có thể tạo trang wiki Doanh nghiệp hoặc người quản trị của bạn phải cho phép việc tạo trang tự phục vụ. Theo mặc định, các thành viên của nhóm Chủ sở hữu Tên Trang web có mức quyền Toàn quyền Điều khiển, nhưng trang web của bạn có thể được thiết lập khác.

Để quản lý quyền cho một trang trong thư viện trang wiki hoặc wiki Doanh nghiệp, chủ sở hữu trang web có thể bấm vào lệnh Quyền đối với Trang trên tab Trang trên ruy-băng.

Mặc dù ban đầu việc tạo trang web này hoặc thư viện cũng tương tự như các trang web khác, nhưng việc thêm nội dung vào wiki khác với cách bạn thêm nội dung vào các kiểu trang web khác. Trên wiki, bạn thường bắt đầu bằng cách sửa trang chủ và thêm các nối kết wiki chỗ dành sẵn tới các trang khác chưa tồn tại. Bạn có thể tạo các trang khác đó trong quá trình thực hiện hoặc tạo chúng sau. Khi bạn muốn tạo trang tương ứng với một nối kết chỗ dành sẵn, hãy bấm vào nối kết. Trang đó sẽ mở ra trong chế độ Sửa, nơi bạn có thể thêm văn bản và nội dung khác, chẳng hạn như hình ảnh.

Đầu Trang

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng là cụ thể như càng và bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước, khắc phục lỗi và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×