Tạo và sửa trang cái

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trang cái để lặp lại các yếu tố thiết kế và bố trí trên nhiều trang trong ấn phẩm. Sử dụng trang cái cho các thành phần thông thường cung cấp cho Ấn phẩm của bạn một diện mạo nhất quán hơn và cho phép bạn tạo và cập nhật các thành phần trong một nơi, chứ không phải thay đổi chúng trên mỗi trang của Ấn phẩm.

Tạo hoặc sửa trang cái

Bạn có thể tạo một trang cái mới từ đầu hoặc trùng lặp một trang cái hiện có đó bạn có thể sửa để thay đổi chỉ các thành phần mà bạn muốn thể khác.

Nếu bạn thiết lập Ấn phẩm của bạn để xem được dưới dạng hai trang trải rộng, bạn nên sử dụng trang chính hai trang. Nếu bạn thiết lập Ấn phẩm của bạn để được xem là trang đơn lẻ, bạn nên sử dụng trang cái trang đơn.

Bạn cũng có thể thay đổi trang chính trang đơn vào trang chính hai trang, hoặc thay đổi trang chính hai trang vào trang cái trang đơn.

  1. Để xem các trang cái hiện tại trong mở Ấn phẩm của bạn, hãy bấm xem > Trang chính.

  2. Bắt đầu sửa trang chính trong cửa sổ trang cái bằng cách thêm các thành phần chẳng hạn như đầu trang và chân trang hoặc số trang.

  3. Bấm Đóng trang chính để trở lại dạng xem của Ấn phẩm.

Lưu ý: Phần tử được thêm vào dạng xem trang cái không thể sửa được trong ấn phẩm, vì vậy thật tốt nhất để sử dụng trang cái cho các thành phần như đầu trang và chân trang, số trang, viền và các yếu tố thiết kế khác mà bạn không muốn thay đổi từ trang trang trong ấn phẩm của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×