Tạo và sử dụng một bảng chuyển đổi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cung cấp cho bảng điều khiển trong ứng dụng của bạn có thể giúp người dùng để xác định các tác vụ cần thiết. Bài viết này mô tả cách tạo và xóa bỏ bảng điều khiển trong Microsoft Office Access 2007 và cho biết cách thêm và sửa đổi các mục trong một bảng chuyển đổi.

Nếu bạn đã tạo một bảng chuyển đổi trong phiên bản trước của Access, bảng chuyển đổi đó sẽ xuất hiện và chạy như bình thường trong Access 2007, ngoại trừ các lệnh sẵn dùng không còn chẳng hạn như, Hiển thị cửa sổ cơ sở dữ liệu. Access 2007 cung cấp một tính năng mới gọi là ngăn dẫn hướng thay thế cửa sổ cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dùng ngăn dẫn hướng thay vì bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin về cách dùng ngăn dẫn hướng, hãy xem các nối kết trong phần Xem thêm .

Lưu ý:  Bảng điều khiển không vẫn giữ nguyên Hiển thị tất cả các lần. Windows khác có thể làm mờ chúng.

Mẹo:  Trong Access 2010, bạn có thể tạo một biểu mẫu dẫn hướng"" cung cấp một giao diện trực quan chia theo tab để chuyển đổi giữa các biểu mẫu và báo cáo.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một bảng chuyển đổi

Thêm mục vào một bảng chuyển đổi

Sửa mục trong một bảng chuyển đổi

Xóa bảng chuyển đổi hoặc bảng chuyển đổi mục

Hiển thị bảng chuyển đổi chính trên khởi động

Tạo một bảng chuyển đổi

Trước khi bạn tạo một bảng chuyển đổi, hãy cân nhắc việc làm thế nào bạn muốn người dùng xác định vị trí khác nhau biểu mẫu và báo cáo trong cơ sở dữ liệu và lập kế hoạch của bạn thiết kế dẫn hướng cho phù hợp. Nên nhu cầu của bạn thay đổi sau khi bạn tạo một bảng chuyển đổi, bạn sẽ có thể thay đổi thiết kế của bảng chuyển đổi của bạn ở bất kỳ lúc nào.

Khi bạn tạo một bảng chuyển đổi bằng cách dùng công cụ bảng chuyển đổi trình quản lý, Access tạo một bảng chuyển đổi mục bảng mô tả các nút trên biểu mẫu Hiển thị và những gì họ thực hiện các hành động. Nếu bạn thay đổi bảng chuyển đổi của bạn theo cách thủ công, ứng dụng có thể không còn hoạt động.

Từ trình quản lý bảng chuyển đổi chỉ cho phép tối đa tám nút lệnh trên một bảng chuyển đổi, bạn có thể cần bảng điều khiển bổ sung mà người dùng có thể dẫn hướng đến từ bảng chuyển đổi chính.

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , bấm Trình quản lý bảng chuyển đổi.

  Microsoft Access yêu cầu nếu bạn muốn tạo một bảng chuyển đổi, bấm . Thao tác này tạo một Bảng chuyển đổi chính. Bạn có thể thêm tất cả các lệnh bảng chuyển đổi của bạn vào bảng chuyển đổi chính hoặc tạo bảng điều khiển phụ.

 2. Để tạo bảng điều khiển phụ, hãy bấm mới.

  Lưu ý: Nếu bạn tạo bảng điều khiển phụ, hãy đảm bảo rằng mỗi bảng chuyển đổi có một lệnh để quay lại bảng chuyển đổi chính.

  Hộp thoại Tạo mới xuất hiện.

 3. Nhập tên của bảng chuyển đổi mới và bấm OK.

  Microsoft Access thêm vào bảng chuyển đổi danh sách trong hộp Bảng chuyển đổi trang .

  Bạn có thể thêm bảng chuyển đổi phụ tên tại thời điểm này.

 4. Lặp lại các bước từ 2 đến 3 cho mỗi bảng chuyển đổi phụ mà bạn muốn dùng để tạo, sau đó bấm đóng.

Đầu Trang

Thêm mục vào một bảng chuyển đổi

Sau khi bạn tạo bảng chuyển đổi của bạn, bạn sẽ có thêm các mục hoặc lệnh menu thực hiện các tác vụ khác nhau chẳng hạn như mở biểu mẫu và báo cáo trong cơ sở dữ liệu. Các mục mà bạn thêm vào bảng chuyển đổi xuất hiện dưới dạng các nút lệnh.

 1. Trong hộp thoại Trình quản lý bảng chuyển đổi , chọn bảng chuyển đổi, sau đó bấm sửa.

  Hộp thoại Sửa bảng chuyển đổi trang xuất hiện.

 2. Bấm vào Mới.

  Hộp thoại Sửa bảng chuyển đổi mục xuất hiện.

 3. Nhập tên của mục lệnh của bạn trong hộp văn bản , và chọn một lệnh phù hợp từ danh sách lệnh .

  Ví dụ, nếu mục Dữ liệu khách hàng, chọn Biểu mẫu trong thêm chế độ mở.

  Lưu ý: Để tạo một bảng chuyển đổi phân nhánh vào bảng điều khiển khác, bấm vào lệnh Đi đến bảng chuyển đổi trong hộp lệnh , và sau đó chọn một bảng chuyển đổi từ danh sách hoặc nhập tên của bảng chuyển đổi khác.

 4. Bấm vào OK.

 5. Lặp lại bước 1 đến 4 cho đến khi bạn đã thêm tất cả các lệnh bắt buộc để bảng chuyển đổi.

Lệnh

Hành động đã thực hiện

Đi tới bảng chuyển đổi

Mở ra một bảng chuyển đổi phụ.

Mở biểu mẫu trong thêm chế độ

Mở biểu mẫu trong một chế độ chỉ cho phép các bản ghi mới được thêm.

Mở biểu mẫu trong chế độ chỉnh sửa

Mở biểu mẫu trong một chế độ cho phép bất kỳ bản ghi được thêm hoặc sửa được.

Mở báo cáo

Mở một báo cáo trong xem trước khi in.

Thiết kế ứng dụng

Mở trình quản lý bảng chuyển đổi.

Thoát khỏi ứng dụng

Đóng cơ sở dữ liệu hiện tại.

Chạy Macro

Chạy một macro.

Chạy mã

Chạy một hàm Visual Basic.

Bạn có thể thêm các nút và nhúng macro để bắt đầu cấu phần cơ sở dữ liệu của bạn, và sau đó thiết đặt biểu mẫu xuất hiện ở khởi động. Để biết thông tin về cách tạo macro nhúng, hãy xem bài viết giới thiệu về Macro. Để biết thông tin về cách tạo một biểu mẫu, hãy xem bài viết lộ trình để tạo một biểu mẫu.

Truy nhập bảng chuyển đổi của bạn

Đây là cách bạn có thể truy nhập bảng chuyển đổi mới tạo của bạn để kiểm tra độ chính xác của các lệnh và các yếu tố thiết kế.

 • Trong ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào biểu mẫu có tên là bảng chuyển đổi.

  Nếu bạn không thích tiêu đề truy nhập có cung cấp cho bảng chuyển đổi của bạn, bạn có thể thay đổi tiêu đề.

Đầu Trang

Sửa mục trong một bảng chuyển đổi

Bạn có thể sửa mục trong một bảng chuyển đổi vì nhiều lý do chẳng hạn như, để thay đổi nhãn lệnh hoặc thay đổi cách thực hiện các lệnh.

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , bấm Trình quản lý bảng chuyển đổi.

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý bảng chuyển đổi , hãy chọn bảng chuyển đổi mà bạn muốn sửa, sau đó bấm sửa.

 3. Bấm vào mục trên bảng chuyển đổi mà bạn muốn thay đổi, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi văn bản của mục, lệnh thực hiện bởi mục, hoặc đối tượng mà được mở hoặc chạy khi bạn bấm vào mục, hãy bấm sửa.

  • Để xóa một mục, hãy bấm xóa.

  • Để di chuyển thứ tự mà một mục xuất hiện, bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 4. Khi bạn hoàn tất việc sửa mục bảng chuyển đổi của bạn, hãy bấm đóng.

Đầu Trang

Xóa bảng chuyển đổi hoặc bảng chuyển đổi mục

Bạn có thể xóa bỏ một bảng chuyển đổi không mong muốn hoặc bảng chuyển đổi một mục với trình quản lý bảng chuyển đổi. Tuy nhiên, khi bạn xóa một bảng chuyển đổi, bạn sẽ cũng xóa bỏ tất cả các mục được gán cho bảng chuyển đổi đó.

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , bấm Trình quản lý bảng chuyển đổi.

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý bảng chuyển đổi , chọn bảng chuyển đổi mà bạn muốn xóa bỏ hoặc có chứa mục bạn muốn xóa.

 3. Để xóa bỏ bảng chuyển đổi, hãy đi đến bước 6.

 4. Để xóa một mục bấm sửa.

  Hộp thoại Sửa bảng chuyển đổi trang xuất hiện

 5. Chọn các mục bạn muốn xóa.

 6. Bấm vào Xóa.

 7. Bấm Đóng.

Đầu Trang

Hiển thị bảng chuyển đổi chính trên khởi động

Bạn có thể thay đổi thiết đặt truy nhập để tạo bảng chuyển đổi chính tự động xuất hiện khi ai đó mở cơ sở dữ liệu của bạn.

 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút

 2. Bấm tùy chọn Access.

 3. Bấm vào Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

 4. Chọn bảng chuyển đổi từ danh sách thả xuống của Biểu mẫu Hiển thị .

 5. Bấm vào OK.

 6. Đóng cơ sở dữ liệu và mở lại nó.

  Bảng chuyển đổi tự động mở ra.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×