Tạo và sử dụng mẫu site

Tạo và sử dụng mẫu site

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã tùy chỉnh site của bạn SharePoint sao cho nó chứa các thư viện, danh sách, dạng xem, dòng công việc, logo và các thành phần mà bạn yêu cầu dành cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể muốn tạo một mẫu trang đó để sử dụng lại. Mẫu site giống như một kế hoạch cho trang web. Tạo một mẫu site cho phép bạn ghi lại tùy chỉnh của bạn, sao cho họ có thể nhanh chóng áp dụng cho môi trường SharePoint khác và thậm chí sử dụng mẫu làm cơ sở cho một giải pháp kinh doanh. Người dùng có thể tạo các trang mới dựa trên mẫu hoặc bạn có thể bàn tay tắt cho việc phát triển bổ sung trong Visual Studio.

Biểu đồ dòng này hiển thị quá trình tạo và sử dụng mẫu site trong SharePoint Online.

Tìm hiểu mẫu site

Trước khi bạn làm việc với một mẫu site, sẽ hữu ích nếu bạn hiểu chi tiết một mẫu site là gì để có thể sử dụng hiệu quả hơn. Phần này đề cập đến các thao tác sau:

Bạn đã có thể quen thuộc với các mẫu trang mặc định, chẳng hạn như Site nhóm, trang web dự án và trang web cộng đồng. mẫu site SharePoint là lập sẵn định nghĩa được thiết kế xung quanh nhu cầu cụ thể. Bạn có thể sử dụng các mẫu như tạo trang SharePoint riêng của bạn, và sau đó tùy chỉnh site như bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng mẫu để tạo kiểu khác nhau của các trang SharePoint.

Ngoài các mẫu site mặc định này, bạn còn có thể tạo mẫu site của riêng mình dựa trên một site mà bạn đã tạo và đã tùy chỉnh. Một mẫy site tùy chỉnh là một cách để đóng gói các tính năng và các tùy chỉnh của site mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập giải pháp. Các mẫu site tùy chỉnh thường được dùng để triển khai các giải pháp trong một site tùy chỉnh hoặc để tạo tính nhất quán bên trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể có một chính sách chuẩn về quản lý dự án, vì vậy bạn yêu cầu dùng mẫu site dự án tùy chỉnh cho tất cả các dự án mới.

Mẫu site tùy chỉnh là một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn tạo giải pháp và sau đó chia sẻ các giải pháp đó với đồng nghiệp của bạn, rộng hơn tổ chức hoặc bên ngoài tổ chức. Bạn có thể cũng đóng gói trang vào một tệp gói giải pháp Web (.wsp) và mở nó trong môi trường hoặc các ứng dụng chẳng hạn như Visual Studio khác và tùy chỉnh thêm nó ở đó. Chuyển trang web tùy chỉnh hoặc giải pháp kinh doanh của bạn vào một mẫu là một khả năng rất hữu ích và rất mạnh mẽ. Sau khi bạn bắt đầu để đóng gói giải pháp của bạn dưới dạng mẫu, bạn bắt đầu nhận ra tiềm năng của SharePoint dưới dạng một nền tảng cho ứng dụng kinh doanh. Mẫu site làm cho tất cả điều này có thể xảy ra.

Khi bạn lưu một trang web SharePoint dưới dạng mẫu, bạn đang lưu framework tổng thể của trang web — các danh sách và thư viện, dạng xem và biểu mẫu và dòng công việc. Ngoài các cấu phần, bạn cũng có thể bao gồm nội dung của site trong mẫu; Ví dụ, tài liệu được lưu trữ trong thư viện tài liệu hoặc dữ liệu trong các danh sách. Điều này có thể hữu ích để cung cấp mẫu nội dung cho người dùng để bắt đầu sử dụng. Nhưng hãy cân nhắc rằng bao gồm nội dung cũng có thể tăng kích cỡ của mẫu của bạn vượt quá giới hạn mẫu site 50 MB.

Hầu hết các tính năng trong một site đều được bao gồm và hỗ trợ bởi mẫu đó. Tuy nhiên, có một số tính năng không được hỗ trợ.

 • Hỗ trợ    Các danh sách, thư viện, các danh sách bên ngoài, kết nối nguồn dữ liệu, dạng xem danh sách và dạng xem dữ liệu, biểu mẫu tùy chỉnh, dòng công việc, kiểu nội dung, các hành động tùy chỉnh, dẫn hướng, các trang của site, các trang cái, mô-đun và mẫu web.

 • Chưa được hỗ trợ    Các quyền tùy chỉnh, các phiên bản dòng công việc đang chạy, lịch sử phiên bản mục danh sách, nhiệm vụ dòng công việc được liên kết với dòng công việc đang chạy, giá trị trường nhóm hoặc người, giá trị trường phân loại, phát hành trang và site, và các tính năng thiết yếu.

Khi bạn tạo một mẫu site, thông tin về các tính năng trang và kiểu nội dung cũng được lưu. Khi bạn sử dụng mẫu site trong tuyển tập trang khác nhau, các tính năng phải là sẵn dùng và kích hoạt cho mẫu site để làm việc. Vấn đề có thể phát sinh khi di chuyển giữa các mẫu site từ các phiên bản khác nhau SharePoint . Một số tính năng và các kiểu nội dung có thể thậm chí không sẵn dùng tùy thuộc vào mã sản phẩm và cấu hình.

Lưu ý: Di chuyển các mẫu site giữa các phiên bản khác nhau, chẳng hạn như SharePoint 2010 để SharePoint 2013, không được hỗ trợ. Di chuyển giữa SharePoint 2013 và SharePoint 2016 nên làm việc, mặc dù bạn có thể cần kiểm tra mẫu để đảm bảo đã hoàn thành.

Lưu site dưới dạng một mẫu là một tính năng mạnh mẽ vì nó cung cấp có rất nhiều công dụng của một site tùy chỉnh. Đây là những lợi ích ngay lập tức mà bạn nhận được từ việc lưu trang dưới dạng mẫu:

 • Triển khai các giải pháp ngay lập tức    Lưu và kích hoạt mẫu trong bộ sưu tập giải pháp và cho phép các nhân viên khác tạo site mới từ mẫu này. Họ có thể chọn nó, rồi tạo site mới từ nó, điều này sẽ kế thừa các thành phần của site, cấu trúc của site, dòng công việc và nhiều hơn nữa. Tóm lại, chỉ cần lưu site dưới dạng mẫu, kích hoạt site và thế là bạn đã hoàn tất.

 • Khả năng di động    Ngoài việc triển khai giải pháp tùy chỉnh trong môi trường của bạn, bạn có thể tải xuống tệp .wsp, thực hiện trên đường và triển khai trong môi trường SharePoint khác. Tất cả các tùy chỉnh trang của bạn dễ dàng được lưu trữ trong một tệp.

 • Khả năng mở rộng    Dưới dạng một gói giải pháp Web, bạn có thể mở trang tùy chỉnh của bạn trong Visual Studio, thực hiện việc phát triển bổ sung tùy chỉnh vào mẫu và rồi triển khai cho SharePoint. Kết quả, việc phát triển trang có thể đi qua vòng đời giải pháp (phát triển, giai đoạn và đưa vào sản xuất).

Khi bạn bắt đầu để tạo các site tùy chỉnh trong SharePoint, bạn sẽ khám phá ra có thêm những lợi ích để chuyển site của bạn vào một giải pháp có thể thực hiện di động trong tổ chức.

Làm việc với một mẫu site

Bước cơ bản để làm việc với một mẫu site như sau:

Khi lưu một mẫu site, bạn tạo ra một tệp Gói Giải pháp Web (.wsp) mà được lưu trữ trong Bộ sưu tập Giải pháp để dùng thêm. Chỉ site hiện tại được lưu; các site con dưới site này không được lưu.

 1. Dẫn hướng đến site mức cao nhất của tuyển tập site của bạn.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online rồi bấm Thiết đặt Site.

 3. Trong phần Hành động Site, bấm Lưu site dưới dạng mẫu.

  Lưu ý: Tùy chọn lưu site dưới dạng mẫu có thể không sẵn dùng trong tất cả các trường hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần khắc phục sự cố mẫu site tùy chỉnh dưới đây.

 4. Xác định tên để dùng cho tệp mẫu trong hộp Tên tệp.

 5. Xác định tên và mô tả cho mẫu trong hộp Tên mẫu và Mô tả mẫu.

 6. Để bao gồm nội dung của site trong mẫu site, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung. Giới hạn là 50 MB và không thể thay đổi.

  Quan trọng: Trước khi tạo một mẫu site bao gồm nội dung, hãy kiểm tra danh sách lịch sử dòng công việc cho site. Nếu có hàng ngàn mục trong danh sách, có thể mất một thời gian dài để tạo mẫu trang hoặc bạn có thể vượt quá giới hạn 50 MB. Trong trương hợp này, ý tưởng hay là sửa đổi liên kết dòng công việc để sử dụng một danh sách lịch sử dòng công việc mới và sau đó xóa bỏ danh sách lịch sử dòng công việc ban đầu trước khi tạo mẫu site.

 7. Bấm OK để lưu mẫu.

  Nếu tất cả các cấu phần trên siteg là hợp lệ, mẫu được tạo ra, và bạn thấy thông báo cho biết "Thao tác hoàn tất thành công."

 8. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để trở về site của bạn, hãy bấm OK.

  • Để đi trực tiếp đến mẫu site, hãy bấm Bộ sưu tập Giải pháp.

Khi bạn tải xuống mẫu site của mình, bạn tạo ra tệp .wsp di động được và dễ sử dụng trong bộ sưu tập site khác.

 1. Dẫn hướng đến site mức cao nhất của tuyển tập site của bạn.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online rồi bấm Thiết đặt Site.

 3. Trong phần Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, hãy bấm Giải pháp.

 4. Nếu đó là điều cần thiết để kích hoạt giải pháp, hãy chọn nó, và trong nhóm Lệnh, bấm Kích hoạt. Sau đó, trên màn hình Xác nhận Kích hoạt Giải pháp, trong nhóm Lệnh, bấm Kích hoạt.

 5. Bấm tên của nó trong bộ sưu tập giải pháp, rồi bấm Lưu.

 6. Trong hộp thoại Lưu như, hãy duyệt đến vị trí bạn muốn lưu giải pháp, bấm Lưu rồi sau đó bấm Đóng.

Bạn có thể tải lên tệp .wsp đến cùng một tuyển tập trang hoặc tuyển tập site khác nhau trong cùng một hoặc khác SharePoint môi trường.

 1. Dẫn hướng đến site mức cao nhất của tuyển tập site của bạn.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online rồi bấm Thiết đặt Site.

 3. Trong phần Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, hãy bấm Giải pháp.

 4. Trong nhóm lệnh , bấm tải lên hoặc Tải lên giải pháp, và sau đó trong hộp thoại Thêm tài liệu hoặc Thêm một giải pháp , bấm duyệt.

 5. Trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, xác định vị trí tệp, chọn nó, hãy bấm Mở rồi sau đó bấm OK.

 6. Để kích hoạt giải pháp, trên màn hình xác nhận Kích hoạt Giải pháp, trong nhóm Lệnh, bấm Kích hoạt.

Sau khi bạn tạo một mẫu site và xác nhận nó được kích hoạt, bạn có thể tạo site dựa trên mẫu.

Không có một vài cách để tạo một trang mới hay trang con. Bạn có thể sử dụng SharePoint Designer hoặc tạo trang phụ từ một trang web hiện có. Hãy làm theo các bước sau để tạo trang phụ đơn giản trong SharePoint bằng cách dùng mẫu đã lưu site của bạn:

Tạo trang phụ

 1. Bấm vào Cài đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online , rồi bấm vào Cài đặt site.

 2. Bấm site và Workspace bên dưới Quản trị trang.

  Phần site và nơi làm việc của trang thiết đặt Site
 3. Bấm tạo trong hộp thoại site và Workspace .

  Hộp thoại tạo nối kết trang trong các site và nơi làm việc
 4. Trong hộp thoại Trang SharePoint mới , hãy nhập tiêu đề cho trang, mô mô tả, và tên URL cho người dùng sử dụng để đến trang web của bạn.

  Phần trên cùng của hộp thoại tạo trang
 5. Bên dưới chọn mẫu, bấm tab tùy chỉnh, và bấm mẫu đã lưu của bạn.

  Xuống dưới một nửa của hộp thoại tạo trang web
 6. Chọn các tùy chọn Quyền của người dùngdẫn hướng bạn muốn.

 7. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm tạo.

Bạn có thể kiểm soát khi một mẫu site sẽ xuất hiện trong hộp thoại Tạo hoặc sử dụng tài nguyên của nó bằng cách kích hoạt và hủy kích hoạt mẫu site trong Bộ sưu tập giải pháp.

 1. Dẫn hướng đến Bộ sưu tập Giải pháp của bạn.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online , Thiết đặt trang, và sau đó dưới phần Bộ sưu tập trình thiết kế Web , bấm giải pháp.

 3. Chọn mẫu site, rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Kích hoạt    Làm cho mẫu site sẵn có để sử dụng khi người dùng tạo các site mới thông qua hộp thoại Tạo.

  • Hủy kích hoạt    Loại bỏ mẫu trang khỏi hộp thoại Tạo. Hủy kích hoạt một mẫu site không sẵn có cho việc tạo site và có thể bị xóa bỏ.

  • Xóa bỏ    Loại bỏ các mẫu site từ bộ sưu tập giải pháp, nhưng sẽ di chuyển nó vào thùng rác cho xấp xỉ 90 ngày theo mặc định trước khi làm rỗng thùng rác. Đây là hữu ích nếu sau này bạn quyết định để khôi phục nó. Nếu bạn cần xóa bỏ một mẫu site, bạn phải hủy kích hoạt nó lần đầu tiên.

   Lưu ý: 

   • Điều quan trọng là phải giám sát sự tăng trưởng của Bộ sưu tập Giải pháp. Mỗi mục nhập có số lượng sử dụng tài nguyên được gán cho chúng. Giải pháp có thể tiêu tốn tài nguyên, và vì vậy chúng có thể tạm thời bị vô hiệu nếu sử dụng tài nguyên vượt quá hạn ngạch.

   • Nếu bạn tải lên một mẫu site cho một Bộ sưu tập Giải pháp, và mẫu site gốc hiện đang hủy kích hoạt, bạn có thể ghi đè lên mẫu site gốc. Để tránh điều này, hãy đảm bảo đặt tên duy nhất cho mẫu site bạn đang tải lên. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể kích hoạt cả hai giải pháp cùng một lúc, và sẽ cần phải hủy kích hoạt bản gốc nếu bạn muốn dùng site mới tải lên mẫu để tạo site.

Khắc phục sự cố mẫu site tùy chỉnh

Các phần sau đó có thể giúp bạn giải quyết vấn đề khi bạn đang làm việc với một mẫu site tùy chỉnh.

Các phần sau đây mô tả các vấn đề chung mà bạn có thể gặp phải khi làm việc với mẫu site và các giải pháp đề xuất của chúng.

Lưu ý: Tùy chọn lưu site dưới dạng mẫu không sẵn dùng trong SharePoint Online hoặc với SharePoint Server 2013.

Mẫu site dựa trên kiểu site vốn không có sẵn trong kế hoạch kinh doanh hiện tại

Cung cấp mẫu site tùy thuộc vào các tính năng thiết lập bởi người quản trị của bạn, cho dù bạn làm việc với site hoặc tuyển tập site, và những gì bạn lập kế hoạch có cho Office 365 hoặc SharePoint Server. Bảng sau đây tóm tắt trạng thái sẵn sàng kiểu site giữa các gói khác nhau. Để biết thêm về các mẫu, hãy xem sử dụng mẫu để tạo kiểu khác nhau của trang SharePoint Online.

Danh mục

Kiểu site

Tuyển tập trang

Site

Office 365 dành cho doanh nghiệp nhỏ

Office 365 dành cho doanh nghiệp trung bình hoặc lớn

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Cộng tác

Nhóm

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Cộng tác

Blog

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Cộng tác

Dự án

Có

Có

Có

Có

Không

Có

Cộng tác

Cộng đồng

Không

Có

Có

Không

Có

Doanh nghiệp

Trung tâm Tài liệu

Có

Không

Có

Không

Doanh nghiệp

Trung tâm Bản ghi

Không

Có

Không

Có

Có

Enterprise

Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh

Có

Không

Có

Không

Có

Enterprise

Trung tâm tìm kiếm doanh nghiệp

Không

Có

Có

Không

Có

Enterprise

Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản

Không

Có

Không

Không

Không

Phát hành

Site Phát hành

Không

Có

Không

Không

Có

Không

Không

Có

Phát hành

Site phát hành với Dòng công việc

Không

Có

Không

Không

Có

Không

Không

Phát hành

Wiki Doanh nghiệp

Không

Không

Có

Có

Không

Không

Có

Mẫu site đã được tạo ra trong phiên bản trước của SharePoint hoặc theo một ngôn ngữ khác

Không hỗ trợ việc di chuyển các mẫu site giữa các phiên bản khác nhau, chẳng hạn như SharePoint 2010 đến SharePoint 2013, hoặc giữa các ngôn ngữ khác nhau.

Các tính năng không sẵn có ngăn chặn việc tạo site

Bạn nhận được một thông báo lỗi thông báo rằng một số tính năng không được cài đặt, kích hoạt hoặc được cấp phép.

Ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi hiển thị lỗi mà bạn có thể gặp nếu các tính năng không có sẵn ngăn tạo site trong SharePoint Online.

Khi mẫu site được tạo, tất cả các tính năng của site đã được lưu với mẫu, bất kể chúng đã được kích hoạt hay không. Tuy nhiên, một hoặc nhiều tính năng site trong những tính năng này không được kích hoạt hoặc sẵn có trong bộ sưu tập site hiện tại. Tình huống này có thể phát sinh khi bạn đang chuyển mẫu site giữa các gói đăng ký Office 365 khác nhau hoặc giữa các máy chủ SharePoint tại cơ sở và SharePoint Online.

Để giúp bạn giải quyết từng trường hợp, thông báo lỗi này thường chứa Mô tả tính năng và HƯỚNG DẪN. Nếu tính năng này sẵn có trong bộ sưu tập site hiện tại, bạn có thể kích hoạt nó. Nếu tính năng này không sẵn dùng trong bộ sưu tập site hiện tại, bạn không thể sử dụng mẫu site để tạo một site.

Để biết danh sách các tính năng SharePoint và GUID, hãy xem Sharepoint 2013: hiện có tính năng GUID. Để biết danh sách mô tả Dịch vụ dựa trên gói Office 365, hãy xem Mô tả Dịch vụ SharePoint Online.

Mẫu site không tạo ra được hoặc không hoạt động chính xác

Một hoặc nhiều trong những vấn đề sau đây có thể là nguyên nhân:

 • Hãy kiểm tra xem liệu có bất kỳ danh sách hoặc thư viện nào vượt quá giới hạn Ngưỡng Giới hạn Dạng xem Danh sách của 5000 mục khi điều này có thể chặn việc tạo một mẫu site.

 • Site có thể đang dùng quá nhiều tài nguyên và do đó, mẫu site vượt quá giới hạn 50 MB. Bạn có thể thấy bao nhiêu tài nguyên đang được sử dụng trong Bộ sưu tập Giải pháp nơi mẫu site được tạo. Bạn có thể giảm tài nguyên site, rồi lưu lại mẫu site.

 • Nếu bạn đang lưu nội dung với mẫu site, bạn có thể cần bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung . Mặc dù bạn có thể tăng giới hạn mẫu site trong SharePoint Server tại cơ sở bằng cách sử dụng lệnh PowerShell, lệnh này không sẵn dùng trong SharePoint trực tuyến. Là cẩn thận tăng kích thước mẫu site trong SharePoint Server tại cơ sở và chuyển nó vào SharePoint online như nó có thể ngăn không cho sử dụng của nó. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trang mẫu trên máy chủ SharePoint, hãy xem lưu, tải xuống, và tải lên site SharePoint dưới dạng mẫu.

 • Xảy ra sự cố hiển thị dữ liệu từ một danh sách sử dụng cột tra cứu. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo mẫu danh sách không hiển thị dữ liệu từ danh sách tra cứu chính xác trong SharePoint Online.

Lệnh Lưu mẫu site không khả dụng

Lệnh Lưu site làm mẫu không được hỗ trợ và có thể gây ra nhiều vấn đề trên các site có dùng Cơ sở hạ tầng Phát hành SharePoint Server. Nếu site của bạn đã bật cơ sở hạ tầng phát hành thì bạn không thể dùng tính năng mẫu site.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Bật các tính năng phát hành và Giới thiệu về mẫu site có thể phát hành.

Có một số vấn đề với mẫu site sau khi nâng cấp từ SharePoint Online 2010

Nếu bạn có mẫu site mà bạn muốn tùy chỉnh để tiếp tục sử dụng sau khi gói đăng ký của bạn đã được nâng cấp lên SharePoint Online 2013, sau đó bạn phải tạo lại chúng trước khi nâng cấp tuyển tập site của bạn. Nếu không, tất cả các mẫu site mới sẽ không hiệu quả sau khi bạn nâng cấp. Để tạo lại mẫu site, hãy tạo một site con mới dựa trên trải nghiệm 2013, tùy chỉnh lại site con đó để phù hợp với mẫu bạn có, sau đó lưu site con đã tùy chỉnh làm mẫu.

Để biết các bước để tạo lại các mẫu site tùy chỉnh của bạn trong SharePoint Online 2013, hãy xem phần nâng cấp mẫu trang.

Đôi khi, bạn có thể cần phải tìm hiểu sâu hơn để phát hiện vấn đề với một site mẫu. Ví dụ, bạn có thể đã thừa kế các mẫu site và không biết nó được tạo ra như thế nào và có chứa những gì.

Bên dưới lớp bọc, tệp .wsp là tệp cabinet (CAB), là một tệp có chứa các tệp khác. Tệp cab này chứa một tệp bản kê xác định thành phần trong site của bạn. Nếu bạn đang tìm hiểu về nội dung, hãy làm như sau:

 1. Sao chép tệp .wsp.

 2. Đổi tên phần mở rộng tệp từ .wsp thành .cab.

 3. Bấm đúp vào tệp, chọn tất cả các tệp được hiển thị, hãy bấm chuột phải vào phần chọn, bấm Trích xuất, xác định một thư mục trong hộp thoại Chọn đích, và sau đó bấm Trích xuất.

Bây giờ bạn có thể thấy Manifest.xml , các thư mục được tham chiếu trong Manifest.xml, và tất cả các thành phần cần thiết, sơ đồ, tài nguyên và các tệp tính năng được sử dụng để tạo lại site. Nếu bạn đã chọn bao gồm nội dung của site khi bạn đã tạo ra mẫu site, bạn cũng có thể xem nội dung, chẳng hạn như các tệp thư viện tài liệu.

Ảnh chụp màn hình của Windows Explorer hiển thị Gói Giải pháp Web (.wsp) được giải nén.

Quan trọng: Không giải nén .cab gốc, và lựa chọn phần hiển thị, hoặc nội dung, của .wsp. Việc tạo site từ các gói được chỉnh sửa ở cấp độ này có thể dẫn đến tính không ổn định trong các site được tạo từ mẫu. Tuy nhiên, tệp .wsp tệp có thể được mở một cách an toàn và chỉnh sửa trong Microsoft Visual Studio để tùy chỉnh mẫu nhiều hơn.

Lưu ý: Gói Giải pháp Web mà bạn tạo trong mẫu site không phải là một giải pháp người dùng tin cậy cục bộ có cùng một định dạng khai báo dưới dạng giải pháp SharePoint tin cậy đầy đủ. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ mở rộng đầy đủ các loại thành phần của tính năng được hỗ trợ bởi các giải pháp tin cậy đầy đủ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×