Tạo và sử dụng hiện đại trang trên một site SharePoint

Tạo và sử dụng hiện đại trang trên một site SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trang là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng hình ảnh, tài liệu Excel, Word và PowerPoint, video cũng như nhiều nội dung khác. Bạn có thể tạo và phát hành các trang nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời các trang này cũng sẽ có giao diện tuyệt vời trên mọi thiết bị.

Khi bạn tạo một trang, bạn có thể thêm và tùy chỉnh phần web, và sau đó phát hành trang của bạn với một cú bấm chuột.

Lưu ý: 

 • Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp.

 • Bạn phải là một người sở hữu trang hoặc người quản trị SharePoint để thêm trang. Nếu bạn là người sở hữu trang nhưng bạn không thể thêm một trang, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng làm như vậy.

 • Bài viết này áp dụng cho hiện đại trang trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019. Nếu bạn đang sử dụng trang cổ điển, hoặc bạn đang dùng phiên bản trước của SharePoint, hãy xem tạo và sửa cổ điển trang SharePoint.

 • Nếu bạn đang dùng một site liên lạc, hãy xem Thêm trang vào một site liên lạc.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn muốn làm gì?

Thêm và phát hành trang

 1. Đi đến site nhóm mà bạn muốn thêm trang.

 2. Đi đến trang chủ của site nhóm.

 3. Bấm + Mới, rồi chọn Trang.

  Trang Mới

  Luân phiên, bạn có thể đi tới trang hiện có, bấm + mới, và chọn bắt đầu từ một trang trống. Hoặc, bạn có thể chọn bản sao của trang này để tạo một trang mới có cùng một phần web và nội dung dưới dạng trang hiện có.

 4. Thêm một tên trang trong khu vực tiêu đề. Bạn cần có một tên trang để lưu trang. Hãy xem tùy chỉnh khu vực tiêu đề.

 5. Thêm phần web

  Di chuột bên dưới khu vực tiêu đề và bạn sẽ thấy đường với một được khoanh tròn +, như thế này:

 6. Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

  Bấm + để thêm nội dung như văn bản, tài liệu, video và nhiều hơn nữa. Để tìm hiểu thêm về cách tìm và sử dụng phần web, hãy xem sử dụng phần web.

  Nút Thêm vào trang

  Bạn cũng có thể thêm các phần và cột vào một trang. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ cột trên một trang.

 7. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, bạn có thể bấm lưu dưới dạng bản thảo để lưu các thay đổi và đóng chế độ soạn thảo. Khán giả của bạn sẽ không nhìn thấy trang cho đến khi bạn phát hành nó. Chỉ những người có quyền sửa trên trang web của bạn sẽ có thể nhìn thấy nó.

 8. Khi bạn đã sẵn sàng cho khán giả của bạn để xem trang, bấm phát hành.

  Để biết thêm thông tin về phát hành và vòng đời của một trang, hãy xem quản lý và vòng đời của một trang SharePoint hiện đại.

Tùy chỉnh khu vực tiêu đề

Bạn có thể tùy chỉnh khu vực tiêu đề với hình ảnh các lựa chọn của bốn bố trí, văn bản trên tiêu đề, có thể thay đổi tác giả được hiển thị, và bạn có thể hiện hoặc ẩn ngày được phát hành.

 • Thêm ảnh

  Để thêm một hình ảnh, hãy bấm Thêm ảnh Thêm hình ảnh nút trong thanh công cụ ở bên trái.

  Lưu ý: Hình ảnh trông tốt nhất khi chúng ngang hoặc 16:9 hoặc cao hơn trong tỷ lệ khung ảnh, và khi chúng có kích thước tối thiểu 1 MB.

  Ngoài ra, bạn có thể đặt một đầu mối để lấy phần quan trọng nhất của ảnh của bạn trong khung. Bấm đặt tiêu điểm Nút đặt tiêu điểm trong thanh công cụ ở bên trái và bên trong hình ảnh, hãy kéo mối vị trí mà bạn muốn.

  Đầu mối

 • Thêm hoặc thay đổi được hiển thị trang tác giả

  Trong khu vực tiêu đề, thêm tên, một phần tên, hoặc tên email trong hộp tác giả. Tên sẽ tìm kiếm đối với hồ sơ tổ chức của bạn, và bạn sẽ được trình bày với những người được gợi ý. Chọn bạn muốn, và bạn thực hiện xong! Nếu bạn không nhập tên, một đường vắng tác giả sẽ không hiển thị.

  Trang tác giả mục nhập hộp

 • Chọn một bố trí

  Bấm nút Nút sửa phần web sửa phần web , và trong hộp công cụ ở bên phải, hãy chọn bố trí bạn muốn:

  Tùy chọn cho bố trí trang

 • Đặt căn chỉnh

  Nếu hộp công cụ không hiển thị, bấm nút Nút sửa phần web sửa phần web , và trong hộp công cụ ở bên phải, chọn trái hoặc Trung tâm.

 • Thêm văn bản trên tiêu đề

  Bạn có thể thêm văn bản trong một khối màu trên tiêu đề của bạn để đủ điều kiện nhận tiêu đề hoặc gọi sự chú ý vào thứ gì đó trên trang, như trong ví dụ dưới đây nơi mới là văn bản ở trên tiêu đề. Trong tiếng lóng tờ báo, còn gọi là một kicker. Màu của khối văn bản nằm trong dựa trên chủ đề trang web của bạn.

  Văn bản trên tiêu đề

  Để thêm văn bản trên tiêu đề của bạn, hãy bấm nút Nút sửa phần web sửa phần web , và trong hộp công cụ ở bên phải, hãy nhập các ký tự tối đa 40 của văn bản trong hộp văn bản ở trên tiêu đề . Sau đó, thay đổi chuyển sang Hiển thị khối văn bản ở trên tiêu đề thành .

 • Hiển thị ngày đã phát hành

  Để hiển thị ngày đã phát hành mới nhất của trang trong khu vực tiêu đề, Trượt chuyển sang bên dưới tùy chọn này để .

Trợ giúp người khác tìm trang của bạn

Lần đầu tiên bạn phát hành trang của bạn, bạn sẽ được nhắc để giúp người khác tìm trang của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện điều này sau này, bạn có thể bấm tăng cấp ở phía trên cùng của trang sau khi phát hành trang.

Tùy chọn để giúp người khác tìm trang của bạn.

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều trong các tùy chọn sau đây:

 • Thêm trang vào dẫn hướng: thêm nối kết đến trang của bạn, bằng cách dùng tiêu đề trang vào dẫn hướng bên trái.

 • Bài đăng dưới dạng tin tức trên site này: thêm bài đăng tin tức vào trang chủ của site của bạn. Để biết thêm thông tin về tin tức, hãy xem giữ nhóm của bạn cập nhật tin tức trên site nhóm của bạn.

 • Email: cho phép bạn gửi email với bản xem trước của trang và thông báo tùy chọn cho người nhận đã chọn.

 • Sao chép địa chỉ: địa chỉ trang được hiển thị để bạn có thể sao chép nó và gửi cho người khác.

Chỉnh sửa trang của bạn

Để thực hiện thay đổi cho trang của bạn, hãy làm như sau:

 1. Đi đến site có trang của bạn.

 2. Ở bên trái, bấm trang.

 3. Chọn trang của bạn.

 4. Bấm Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải.

  Khi bạn bấm Sửa trang được kiểm xuất cho bạn. Miễn là trang được mở để chỉnh sửa, hoặc kiểm xuất, không có ai có thể sửa nó. Trang bị "khóa" cho đến khi thay đổi được lưu hoặc loại bỏ, hoặc cho đến khi phát hành trang. Ngoại lệ là nếu trang có hoạt động không 5 phút, phiên làm việc soạn thảo sẽ hết thời gian chờ và trang sẽ "không khóa."

 5. Thực hiện thay đổi của bạn, và sau đó chọn lưu và đóng để lưu các thay đổi và đóng chế độ soạn thảo. Nếu bạn đã sẵn sàng cho người dùng nhìn thấy thay đổi của bạn, hãy bấm phát hành. Để biết thêm thông tin về phát hành và vòng đời của một trang, hãy xem quản lý và vòng đời của một trang SharePoint hiện đại.

Lưu ý: 

 • Quyền cụ thể được yêu cầu để sửa và đổi tên trang. Nếu bạn không thể đổi tên một trang, hãy liên hệ với người quản trị trang của bạn để bảo đảm bảo rằng bạn có quyền xóa mục. Nếu bạn không thể sửa một trang, đảm bảo rằng bạn có quyền duyệt thông tin người dùng.

 • Nếu bạn dùng để làm việc với các trang được tùy chỉnh và định nghĩa trang, bạn nên biết rằng loại trang này có không có liên kết với một định nghĩa trang; do đó, nó không được đặt lại định nghĩa trang.

Chú thích, thích, và dạng xem

Những người xem trang của bạn có thể bỏ chú thích và thích ở phía dưới cùng của trang. Bạn cũng có thể nhìn thấy dạng xem số lượng trang của bạn có. Di chuột qua thích để xem một số người đã thích trang của bạn. Bấm vào lượt thích và bạn có thể nhìn thấy một danh sách tất cả những người đã thích trang của bạn.

Lưu để dùng sau

Những người xem trang của bạn có thể tìm thấy nó sau này dễ dàng hơn bằng cách sử dụng tùy chọn lưu cho sau này ở dưới cùng của trang. Một lần lưu cho sau này được bấm vào, nó sẽ trở thành đã lưu cho sau này, và biểu tượng liên kết được điền vào.

Lưu cho lệnh lên trên một trang

Khi bạn đã lưu để dùng sau bấm vào, danh sách gần đây đã lưu mục được hiển thị. Bạn có thể bấm xem tất cả các mục đã lưu để xem toàn bộ danh sách các mục đã lưu.

Mục đã lưu gần đây

Gửi trang của bạn bằng email

Khi bạn sử dụng tính năng này, bạn có thể gửi email có chứa một nối kết, xem trước hình thu nhỏ, mô tả và thông báo tùy chọn cho một hoặc nhiều người.

Gửi bằng email hộp thoại

Lưu ý: Người mà bạn chia sẻ nối kết với phải có quyền thích hợp để có thể nhìn thấy trang của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang của bạn, hãy bấm gửi bằng email.

 2. Nhập tên của những người bạn muốn gửi tới trong các để: hộp và thêm thư nếu bạn muốn.

 3. Bấm vào Gửi.

Xóa trang của bạn

 1. Đi đến site có trang của bạn.

 2. Trên thanh dẫn hướng bên trái, bấm trang.

  Nếu bạn không nhìn thấy trang ở bên trái, bấm Nội dung Site từ thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt ở phía trên bên phải, sau đó ở bên trái của trang nội dung trang, hãy bấm vào trang.

 3. Chọn trang, sau đó bấm vào dấu chấm lửng () ở bên phải của trang được chọn.

  Thư viện trang có dấu chấm lửng bên cạnh tệp đã chọn.

 4. Bấm Delete.

  Xóa bỏ lệnh bên cạnh trang đã chọn

Sử dụng phần web

Phần web là các khối dựng của trang. Bạn sẽ thấy các khối dựng khi bấm vào dấu + trên trang để thêm nội dung vào trang của mình. Để biết thêm thông tin về các loại khác nhau của phần web và cách sử dụng, hãy xem mục Sử dụng phần web trên trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×