Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Để tải video lên Office 365 Video, bạn tải nó lên một kênh cụ thể. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một kênh cho video cho một chủ đề cụ thể hoặc cho video cho nhóm, chẳng hạn như một bộ phận hoặc một nhóm. Người quản trị kênh trong tổ chức của bạn có thể tạo ra các kênh, và mỗi kênh có thể do một hoặc nhiều người có quyền chỉnh sửa cho kênh quản lý riêng biệt. Bài viết này mô tả cách tạo và quản lý kênh và tải video lên đó nhanh chóng và dễ dàng trong Office 365 Video.

Trong bài viết này:

 • Tạo kênh. Tạo kênh để mọi người có thể tải video lên đó.

 • Quản lý kênh. Tải lên video, kiểm soát việc ai có thể chỉnh sửa hoặc xem kênh, và thực hiện các tác vụ quản lý kênh khác.

Office 365 Video đi kèm với một kênh đã được cấu hình sẵn, tên là Cộng đồng. Theo mặc định, mọi người trong tổ chức của bạn có thể chỉnh sửa và xem kênh Cộng đồng , nhưng bạn có thể thay đổi các quyền này nếu muốn. Ví dụ, bạn có thể thay đổi quyền chỉnh sửa cho kênh Cộng đồng để chỉ một số người nhất định mới có thể tải video lên đó. Để biết thêm thông tin về quyền chỉnh sửa kênh và quyền xem kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này. Hoặc bạn có thể xóa kênh Cộng đồng nếu không cần đến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa kênh ở phần sau của bài viết này.

Tạo kênh

Bạn phải có quyền quản trị kênh để tạo kênh. Theo mặc định, mọi người trong tổ chức của bạn có quyền quản trị kênh. Chỉ có người quản trị video có thể thay đổi việc ai có quyền quản trị kênh. Để biết thêm thông tin về quyền quản trị video và quyền quản trị kênh, hãy xem Thay đổi quyền quản trị cho cổng thông tin Office 365 Video của bạn trong Quản lý cổng thông tin Office 365 Video của bạn.

Người tạo kênh sẽ tự động có được quyền sở hữu đối với kênh đó và có thể cấp quyền chỉnh sửa kênh đó cho những người khác. Để biết thêm thông tin về quyền sở hữu kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Để tạo kênh

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người dùng có quyền quản trị kênh.

 2. Chọn Office 365 công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , sau đó chọn lát xếp Video .

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, ở phía bên trái, hãy chọn Kênh, và sau đó chọn + Kênh mớiở phía bên phải.

  Nút Kênh và nút + Thêm Kênh

 4. Trong hộp thoại Bắt đầu kênh mới, hãy làm như sau:

  1. Nhập tên cho kênh mới.

  2. Bên dưới chọn một màu kênh, chọn màu cho kênh mới.

  Tạo Kênh trong Office 365 Video
 5. Chọn Tạo.

Quản lý kênh

Phần này mô tả các thủ tục quản lý kênh, mà bạn có thể thực hiện chỉ khi bạn có quyền sởu hữu hoặc quyền chỉnh sửa đối với kênh đó:

Để biết thêm thông tin về quyền sở hữu kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Chọn kênh để quản lý

Để quản lý kênh, trước tiên bạn phải chọn nó.

Để chọn kênh để quản lý

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người dùng có quyền sở hữu hoặc quyền chỉnh sửa kênh mà bạn muốn quản lý. Để biết thêm thông tin về các quyền của kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

 2. Chọn Office 365 công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , sau đó chọn lát xếp Video .

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, hãy chọn Kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video
 4. Chọn kênh bạn có quyền sở hữu hoặc chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về các quyền của kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Đang tải video lên

Miễn là bạn có quyền kênh chủ sở hữu hoặc trình soạn thảo cho một kênh, bạn có thể tải video lên đó từ bất kỳ đâu trong Office 365 Video. Bạn cũng có thể tải nhiều video lên một kênh cùng một lúc. Để biết thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này. Để biết thông tin về định dạng video tương thích với Office 365 Video, hãy xem định dạng Video hoạt động trong Office 365 Video.

Tệp video gốc được lưu trữ trong SharePoint Online tại thời điểm bạn tải lên video và đếm bất lợi cho hạn mức lưu trữ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn lưu trữ tuyển tập trang quản lý.

Để giúp dễ dàng hơn cho người dùng để tìm thấy video của bạn khi sử dụng tìm kiếm, có thể hữu ích nhất quán về cách bạn tiêu đề và mô tả video khi bạn tải lên chúng. (Bạn cũng có thể thay đổi thông tin này vào bất kỳ lúc nào sau này. Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa thông tin của video ở phần sau của bài viết này.) Thông tin này có thể dễ dàng hơn cho mọi người để tìm kiếm các video sau này, đặc biệt là khi có nhiều video trong Office 365 Video. Nó cũng cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho video trong Delve và đồ thị Office.

Lưu ý: Tương tự cho trường hợp tải tệp bất kỳ lên, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian cần để tải video lên, chẳng hạn như băng thông mạng và kích cỡ video.

Để tải video lên

 1. Trong Office 365 Video, trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy chọn tải lên.

  Nút Tải video lên trong Office 365 Video

 2. Chọn kênh mà bạn muốn tải lên video. Nếu bạn đã ở trong một kênh, tên kênh đó sẽ được chọn làm mặc định. Để tải lên video của bạn lên một kênh khác nhau, chỉ cần chọn kênh tên từ danh sách thả xuống.

  Office 365 Video chọn kênh để tải lên Video của bạn

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo một tệp vào hộp có nhãn Chọn video để tải lên hoặc kéo tệp vào đây.

  • Bấm vào hộp có nhãn Chọn video để tải lên hoặc kéo tệp vào đây, chọn video trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, rồi chọn Mở.

   Office 365 Video chọn video để tải lên

  Video sẽ bắt đầu tải lên.

  Mẹo: Để thay thế video hiện có bằng phiên bản mới, chỉ cần đảm bảo rằng tên tệp cho phiên bản mới là chính xác giống như tên tệp cho phiên bản gốc. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn tải lên phiên bản mới của video cho kênh cùng một gốc. Điều này sẽ đảm bảo rằng URL cho video giữ nguyên.

 4. Trong khi video đang tải lên, bạn có thể cung cấp tiêu đề và mô tả cho video, rồi bấm Lưu.

 5. Sau khi tải lên đã hoàn tất, hãy bấm vào video để xem video của bạn.

Để tải nhiều video cùng một lúc

 1. Từ cửa sổ Windows Explorer, kéo và thả video vào trong hộp có nhãn Chọn video để tải lên hoặc kéo tệp vào đây. Video sẽ bắt đầu tải lên.

 2. Khi tất cả các video được tải lên và đang được xử lý để phát lại, bạn có thể chọn Chỉnh sửa chi tiết bên cạnh hình thu nhỏ video để cung cấp tiêu đề và mô tả cho video. Để cung cấp thông tin này:

  1. Xác định tiêu đề và mô tả cho video.

  2. Chọn Lưu.

Đang kiểm tra khi nào video sẵn sàng phát

Sau khi bạn tải video lên, cần có thời gian để xử lý video cho việc phát lại trực tuyến và lập chỉ mục video cho việc tìm kiếm trước khi sẵn sàng phát. Trước tiên, video sẽ hiển thị và được phát trong Video của tôi trong kênh đó. Nó sẽ hiển thị và được phát do người khác bất kỳ nơi nào trên cổng thông tin một thời gian sau đó. Chỉ những người có quyền xem video trong kênh đó mới có thể xem.

Để kiểm tra khi nào video sẵn sàng phát

 1. Chọn kênh mà bạn tải một hoặc nhiều video lên. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Chọn Video của tôi.

 3. Thỉnh thoảng làm mới trang. Ví dụ, để làm mới trang trong Internet Explorer, bạn có thể nhấn F5. Khi video đã sẵn sàng phát từ Video của Tôi, hình thu nhỏ video sẽ xuất hiện thay vì thông báo đang xử lý. Video sẽ xuất hiện bất kỳ nơi nào trên cổng thông tin cho những người khác xem một lúc sau.

Thay đổi hình thu nhỏ cho video

Sau khi bạn đã tải lên Office 365 Video video có được xử lý và sẵn sàng để phát, bạn có thể thêm một hình thu nhỏ tùy chỉnh cho video hoặc bạn có thể chọn một trong các hình thu nhỏ tạo tự động được cung cấp.

Để thêm một hình thu nhỏ video

 1. Trên trang trình phát video trong Office 365 Video, bấm quản lý trên thanh menu và sau đó bấm hình thu nhỏ.

  Thêm Video O365 aThumbnail

 2. Trong ngăn chọn hình thu nhỏ , hãy bấm để chọn hình thu nhỏ bạn muốn dùng cho video của bạn từ một trong các hình thu nhỏ được tạo trước. Luân phiên, hãy bấm tải lên một hình ảnh, để chọn và tải lên một hình thu nhỏ tùy chỉnh.

  Lưu ý: Hình thu nhỏ tạo tự động sẵn dùng cho video được tải lên Office 365 Video sau ngày 1 tháng mười năm 2015.

  O365 Video chọn hình thu nhỏ

 3. Sau khi thực hiện lựa chọn của bạn, hãy bấm X ở góc trên bên phải của ngăn chọn hình thu nhỏ .

  Lưu ý: Có thể mất vài phút để mọi người nhìn thấy hình thu nhỏ mới.

Sửa thông tin của video

Cung cấp thông tin của video, chẳng hạn như mô tả hoặc một danh sách những người trong video, sẽ dễ dàng hơn cho người dùng để tìm thấy nó thông qua tìm kiếm và sẽ cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho video trong Delve và đồ thị Office. Để sửa thông tin của video, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc trình soạn thảo cho có video trong kênh. Để biết thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Để chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả cho video

 1. Chọn kênh có video. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Chọn hình thu nhỏ của video bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang trình phát video, dưới trình phát video, hãy chọn Biểu tượng Sửa trong Office 365 Video .

 4. Thay đổi thông tin của video cho phù hợp.

 5. Chọn Lưu.

Để mọi người liên kết với một video

 1. Bên dưới video trên trang trình phát video, dưới mọi người có liên quan đến video này, hãy bấm Nút Liên kết Mọi người trong Office 365 Video .

 2. Trong ngăn mọi người có liên quan đến video này , bắt đầu nhập tên của người mà bạn muốn thêm và sau đó chọn tên của họ từ danh sách tên xuất hiện.

  Mọi người kết hợp Office 365 Video

 3. Bấm lưu để kết hợp người đó với video.

Xóa video

Việc xóa video sẽ giải phóng dung lượng cho hạn mức lưu trữ SharePoint Online của bạn. Để xóa một video, bạn phải có quyền sở hữu hoặc quyền chỉnh sửa đối với kênh có chứa video trong đó. Để biết thêm thông tin về các quyền của kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Lưu ý: Sau khi xóa video, bạn sẽ không thể khôi phục được.

Để xóa video

 1. Chọn kênh mà bạn muốn xóa video. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Chọn hình thu nhỏ của video bạn muốn xóa. Trang trình phát video sẽ xuất hiện.

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy chọn xóa.

  Xóa Video trong Office 365 Video

 4. Trong hộp thoại Xóa Video , chọn xóa bỏ để xác nhận rằng bạn muốn xóa video.

  Lưu ý: Khi bạn xóa video từ một kênh Office 365 Video , nó sẽ được chuyển vào thùng rác SharePoint nơi nó sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày.

  Sau khi bạn xóa video, có thể sẽ mất một lúc để hoàn thành lập chỉ mục tìm kiếm, rồi video sẽ không còn hiển thị trong Office 365 Video.

Để khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn một video đã xóa

 1. Chọn kênh mà video đã bị xóa.

 2. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video , chọn Thùng rác.

  Office 365 Video thùng rác

 3. Trong ngăn Thùng rác , hãy chọn video bạn muốn khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

  Lưu ý: Trong ngăn Thùng rác , người quản trị toàn cầu sẽ thấy danh sách tất cả các video đã bị xóa khỏi kênh. Người sở hữu kênh và người chỉnh sửa sẽ chỉ xem danh sách các video mà họ đã xóa. Để biết thêm thông tin về thùng rác, hãy xem làm trống thùng rác hoặc khôi phục các tệp của bạnquản lý thùng rác của tuyển tập trang SharePoint Online.

 4. Bấm Khôi phục lựa chọn để khôi phục video để gốc kênh hoặc bấm Xóa lựa chọn để xóa vĩnh viễn video.

  Video Office 365 khôi phục hoặc xóa Video

 5. Bấm OK để xác nhận Khôi phục hoặc xóa bỏ hoặc bấm hủy bỏ để trở về danh sách các mục trong thùng rác.

Quản lý thiết đặt kênh

Phần này mô tả các thủ tục cho việc quản lý thiết đặt kênh, mà bạn chỉ có thể thực hiện đối với các kênh bạn có quyền sở hữu:

Vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh

Để quản lý thiết đặt kênh, trước tiên, bạn phải vào trang thiết đặt kênh video cho kênh đó.

Để vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh

 1. Chọn kênh mà bạn muốn quản lý. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Ở phía bên phải của thanh dẫn hướng trên cùng, hãy chọn Thiết đặt kênh.

  Thiết đặt Kênh trong Office 365 Video

Thay đổi thiết đặt kênh chung

Bạn có thể thay đổi tên và màu sắc của bất kỳ kênh nào mình có quyền chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về các quyền của kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần sau của bài viết này.

Để thay đổi thiết đặt kênh chung

 1. Chọn kênh bạn muốn thay đổi thiết đặt. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần sau của bài viết này.

 2. Vào trang thiết đặt kênh video cho kênh đó. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem thủ tục dưới đây, Vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn chung.

  Trang thiết đặt kênh video - chung
 4. Trong hộp kiểm Tên Kênh, hãy nhập tên kênh mới.

 5. Bên dưới Màu kênh, hãy chọn hộp để chọn màu khác cho kênh.

 6. Chọn Save (Lưu).

Lưu ý: Những thay đổi này phải mất một lúc mới hiển thị trong các trang nhất định của cổng thông tin video. Một số trang trong cổng thông tin điều chỉnh theo tìm kiếm và hệ thống tìm kiếm phải mất một lúc để chọn các thay đổi.

Thay đổi quyền kênh

Có ba loại quyền của kênh: chủ sở hữu, người chỉnh sửa, và người xem. Bạn phải có quyền sở hữu để thay đổi các thiết đặt quyền.

 • Chủ sở hữu - Một người dùng hay một nhóm bảo mật có toàn quyền điều khiển đối với một kênh. Họ có thể quản lý kênh đó từ trang thiết đặt kênh, có thể tải lên video, xóa video, và xóa kênh. Theo mặc định, chỉ người nào tạo kênh mới có quyền sở hữu kênh đó, nhưng người đó còn có thể trao quyền sở hữu cho người khác.

  Mẹo: Có thể cách làm tốt nhất là hạn chế số người có quyền sở hữu kênh. Ví dụ, nếu một người có quyền sở hữu thực hiện thao tác xóa kênh, thì bạn không thể phục hồi kênh hoặc video nằm trong kênh đó.

 • Người chỉnh sửa - Một người dùng hay một nhóm bảo mật có quyền chỉnh sửa đối với một kênh. Họ có thể tải lên video và xóa video. Họ không thể quản lý thiết đặt kênh hay xóa kênh.

 • Người xem - Một người dùng hay một nhóm bảo mật có thể xem tất cả các video trong kênh đó. Không có quyền này, họ không thể xem kênh hoặc xem video nằm trong đó. Theo mặc định, mọi người trong tổ chức của bạn đều có quyền người xem đối với một kênh khi kênh đó được tạo ra.

Bạn phải có quyền sở hữu đối với một kênh để thay đổi hoặc xem các quyền dành cho kênh đó.

Để thay đổi quyền kênh

 1. Chọn kênh bạn muốn thay đổi quyền. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Vào trang thiết đặt kênh video cho kênh đó. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh ở phần trước của bài viết này.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Quyền.

  Quyền trong Office 365 Video
 4. Để kiểm soát những ai toàn quyền điều khiển đối với kênh, hãy chỉ định những người hoặc nhóm bảo mật trong hộp Chủ sở hữu.

 5. Để kiểm soát những ai có thể chỉnh sửa video trong một kênh, hãy chỉ định những người hoặc nhóm bảo mật trong hộp Người chỉnh sửa.

 6. Để kiểm soát những ai có thể xem kênh, hãy chỉ định những người hoặc nhóm bảo mật trong hộp Người xem.

 7. Theo mặc định, chỉ người sở hữu kênh sẽ hãy xem tải xuống nối kết trên trang trình phát cho video. Để thay đổi những ai có thể tải xuống video từ kênh, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách Hiển thị nối kết tới video để tải xuống .

  Lưu ý: Chỉ Hiển thị tải xuống nối kết tới video thiết đặt điều khiển hay không người dùng có thể nhìn thấy nối kết tải xuống. Vì Office 365 Video được xây dựng trên SharePoint Online, nếu người dùng có quyền xem video và họ biết làm thế nào để truy nhập URL cho video bằng phương tiện khác, họ sẽ luôn có thể tìm thấy video gốc để tải xuống.

Làm nổi bật video trong kênh

Sau khi tải một số video lên một kênh cụ thể, đã đến lúc tăng cấp một vài kênh. Bạn có thể tăng cấp video bằng cách làm nổi bật video ở phía trên cùng của trang kênh. Bạn có thể làm nổi bật tới năm video trên một trang kênh.

Để làm nổi bật video trong một kênh, bạn phải có quyền chủ sở hữu đối với kênh đó. Để biết thêm thông tin về các quyền của kênh, hãy xem thủ tục trước, Thay đổi quyền kênh.

Nếu bạn muốn làm nổi bật các kênh hoặc video cụ thể trên trang chủ cổng thông tin Office 365 Video, hãy liên hệ với một người trong tổ chức của bạn là người quản trị video cho Office 365 Video. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Làm nổi bật các video và kênh trên trang chủ cổng thông tin Office 365 Video trong Quản lý cổng thông tin Office 365 Video của bạn.

Để làm nổi bật các video trong một kênh

 1. Chọn kênh bạn muốn làm nổi bật video. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Vào trang thiết đặt kênh video cho kênh đó. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh ở phần trước của bài viết này.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn ô nổi bật.

  Trang thiết đặt kênh video - tiêu điểm
 4. Chọn một lát xếp ô nổi bật, chẳng hạn như Ô nổi bật 1.

 5. Trong cửa sổ xuất hiện, tìm kiếm hoặc duyệt hình thu nhỏ của video bạn muốn làm nổi bật, sau đó chọn hình thu nhỏ.

  Lưu ý: Chỉ có thể làm nổi bật video vừa tải lên sau khi được lập chỉ mục bởi tìm kiếm và nói chung sẵn sàng phát trên cổng thông tin. Nếu bạn không thấy hình thu nhỏ của video bạn muốn làm nổi bật ngay, hãy kiểm tra lại một lát sau.

 6. Bạn có thể lặp lại các bước từ 3 đến 5 của quy trình này đối với các ô xếp ô nổi bật khác.

  Để đặt video khác vào ô xếp ô nổi bật, hãy chọn ô xếp ô nổi bật và sau đó chọn hình thu nhỏ của video khác.

 7. Chọn Lưu.

Thay đổi thiết đặt hội thoại Yammer

Nếu Yammer được bật trên đối tượng thuê Office 365 của bạn, bạn có thể bật hội thoại Yammer hoặc tắt cho một kênh.

Để thay đổi thiết đặt hội thoại Yammer

 1. Chọn kênh bạn muốn thay đổi thiết đặt. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần sau của bài viết này.

 2. Đi đến trang thiết đặt kênh video cho kênh. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem trang thiết đặt kênh video cho kênh.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Yammer.

  Thiết đặt cho O365 Video Yammer
 4. Chọn trên để bật hội thoại Yammer cho kênh.

 5. Thiết lập nhóm Yammer mặc định cho kênh đó bằng cách chọn một trong các thao tác sau:

  • Nhóm mặc định không để cho phép người dùng để yêu cầu hội thoại của họ vào nhóm Yammer họ xác định hoặc cho một người cụ thể.

  • Nhóm với nguồn cấp ID để bật hội thoại trong nhóm Yammer mặc định bằng cách thêm Yammer nguồn cấp ID cho nhóm. Người dùng có thể rồi chọn đăng bài trong nhóm Yammer mặc định hoặc họ xác định khác.

 6. Chọn tắt để tắt tất cả các hội thoại Yammer trên kênh.

 7. Chọn Lưu.

Xóa kênh

Xóa kênh sẽ loại bỏ kênh và tất cả các video trong đó từ cổng thông tin Office 365 Video. Việc này sẽ giải phóng dung lượng khỏi hạn mức lưu trữ SharePoint Online của bạn.

Để xóa một kênh, bạn phải có quyền chủ sở hữu đối với kênh đó. Để biết thông tin về quyền sở hữu kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh ở phần trước của bài viết này.

Thận trọng: Sau khi bạn xóa kênh, bạn không thể khôi phục kênh đó hoặc video trong đó.

Để xóa kênh

 1. Chọn kênh bạn muốn xóa. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Chọn kênh để quản lý ở phần trước của bài viết này.

 2. Vào trang thiết đặt kênh video cho kênh đó. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem Vào trang thiết đặt kênh video cho một kênh ở phần trước của bài viết này.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn chung.

 4. Chọn Xóa kênh.

  Nút Xóa kênh
 5. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn xóa kênh.

Xem Thêm

Gặp gỡ Office 365 Video

Quản lý cổng thông tin Office 365 Video

Định dạng video hoạt động trong Office 365 Video

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×