Tạo và quản lý Ghi chú Nhanh (ghi chú chưa được xếp)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn có từng dán rất nhiều giấy ghi chú trên màn hình máy tính của mình? Với OneNote 2013, có cách khác để giữ mọi thứ trật tự hơn. Lần sau khi bạn cần, hãy dùng Ghi chú Nhanh thay vì phải lấy ra một xấp giấy ghi chú. Ghi chú Nhanh là phiên bản nhỏ của các trang OneNote thực tế. Chúng sẽ được tự động lưu trong sổ ghi chép của bạn, và bạn có thể dùng chúng để ghi chú nhanh khi làm việc.

Trong khóa học này:

Tạo và sắp xếp Ghi chú Nhanh (ghi chú chưa được xếp) (4:19)
Phần Ghi chú Nhanh tự động thu thập các ghi chú ngẫu nhiên trong những trang chưa được xếp mà bạn có thể chọn để sắp xếp.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×