Tạo và quản lý danh sách nhiệm vụ dự án

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Danh sách nhiệm vụ dự án SharePoint Hiển thị một tập hợp các nhiệm vụ là một phần của dự án. Nhiệm vụ là một mục việc rời rạc mà một người duy nhất có thể được phân công. Dự án thông thường là một chuỗi các hoạt động có một bắt đầu, giữa, và kết thúc và mà cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như minh họa một sản phẩm cho thương mại sản xuất hiện, tạo một sản phẩm đề xuất cho bên liên quan, hoặc thậm chí đặt cùng một công ty sự kiện tinh thần.

Sau khi bạn tạo một danh sách nhiệm vụ dự án SharePoint , bạn có thể thêm nhiệm vụ, gán tài nguyên cho nhiệm vụ, Cập Nhật tiến triển trên nhiệm vụ và xem thông tin nhiệm vụ trên thanh được hiển thị dọc theo một đường thời gian.

Cập Nhật 27 tháng 1, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

SharePoint Online, SharePoint 2016 và SharePoint 2013 cung cấp dịch vụ kết nối từ danh sách SharePoint nhiệm vụ vào dự án.  Dự án có thể được cấp phép riêng biệt.

Để kết nối, hãy tạo một danh sách nhiệm vụ SharePoint và nhập vào Project Online hoặc Project Server. Khi kết nối, Cập Nhật cho một danh sách nhiệm vụ trong SharePoint sẽ được phản ánh trong Project.

Để nhập danh sách nhiệm vụ vào dự án, hãy làm theo các bước trong thêm danh sách nhiệm vụ SharePoint hiện có vào Project Web App.

Tạo danh sách nhiệm vụ trong SharePoint trực tuyến, 2016 hoặc 2013

Danh sách nhiệm vụ có thể là điểm khởi đầu cho dự án của bạn.

Danh sách nhiệm vụ với đường thời gian
 1. Từ trang chủ của trang của bạn, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt và sau đó bấm Thêm ứng dụng.

 2. Nhập "Nhiệm vụ" vào hộp tìm kiếm và nhấnEnter. Bạn sẽ nhận được một danh sách tất cả các ứng dụng khớp.

  Nhập nhiệm vụ vào hộp tìm kiếm và chọn nhiệm vụ
 3. Nhập tên hoặc tiêu đề cho nhiệm vụ và bấm tạo.

 4. SharePoint Online trả về bạn đến trang nội dung trang. Tìm ứng dụng mà bạn vừa tạo trong danh sách nội dung trang và mở nó. SharePoint Online tạo đường thời gian mặc định và một danh sách trống.

  Tác vụ đường thời gian, hãy bấm mới + để thêm nhiệm vụ

  Bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu bằng cách dùng + nhiệm vụ mới để thêm dữ liệu.

Tạo và làm việc với một SharePoint 2010 dự án danh sách nhiệm vụ

 1. Bấm Hành động Site Hình ảnh Nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo.

  Lưu ý: Một trang web SharePoint có thể sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể xác định một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Trong Mục cài đặt tìm kiếm, nhập dự án, và bấm Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

 3. Bấm nhiệm vụ dự án

 4. Nhập Tên cho danh sách. Phần Tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 5. Bấm Tạo.

Đầu trang

Thêm một nhiệm vụ vào danh sách nhiệm vụ dự án SharePoint 2010

Khi xem một danh sách nhiệm vụ dự án, bạn sẽ thấy bảng ở bên trái của dạng xem, và một đường thời gian ở bên phải. Đường thời gian được gọi là biểu đồ Gantt và giúp để trực quan hóa tiến độ của dự án của bạn. Thanh biểu đồ Gantt được vẽ bằng cách dùng các trường Ngày bắt đầuNgày đến hạn .

Lưu ý: Nếu bạn có một số ý tưởng của cấu trúc bạn muốn tạo cho các nhiệm vụ của bạn – ví dụ, nếu bạn biết các tập hợp các tác vụ nằm trong giai đoạn mà bạn muốn thể hiện trong danh sách nhiệm vụ dự án của bạn – bạn có thể sắp xếp nhiệm vụ của bạn thành nhiệm vụ tóm tắt và nhiệm vụ phụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một nhiệm vụ tóm tắt.

Trong danh sách nhiệm vụ dự án, hoàn thành các cột sau đây cho mỗi hàng trong bảng bên trái của dạng xem phần:

Lưu ý: Khi điền vào cột nhiệm vụ, bạn có thể có đường phân cách trang chiếu ở bên phải để hiển thị các trường bổ sung. Điều này sẽ làm giảm phần lịch.

Điền vào tiêu đề, ngày và trạng thái nhiệm vụ dự án của bạn
 • Tiêu đề    Nhập tên của một nhiệm vụ trong dự án của bạn.

 • Ngày bắt đầu    Nhập ngày khi nhiệm vụ sẽ bắt đầu.

 • Ngày đến hạn    Nhập ngày bằng khi nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.

 • Trạng thái nhiệm vụ    Chọn mô tả phản ánh nhất chính xác trạng thái nhiệm vụ này. Nếu bạn chỉ có kế hoạch dự án và không có các nhiệm vụ đã bắt đầu, hãy chọn Không bắt đầu.

 • Ưu tiên    Chọn mức độ ưu tiên nhất chính xác phản ánh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, như nó liên quan đến các tác vụ trong dự án này.

Mẹo: Nếu một số nhiệm vụ của bạn chia sẻ cùng Ngày bắt đầu, Ngày đến hạn, hoặc dữ liệu trong bất kỳ cột nào khác, bạn có thể bấm một lần vào ô bạn muốn sao chép, Hiển thị núm điều khiển điền, sau đó kéo góc dưới bên phải của hộp xuống cột để điền cel liền kề phải với dữ liệu được sao chép. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong cột Trạng thái nhiệm vụ , khi bạn đang nhập ban đầu gói của bạn vào danh sách nhiệm vụ dự án và không có các nhiệm vụ đã bắt đầu.

Sau khi bạn có các cột ban đầu điền phần bảng trong dạng xem, bạn có một danh sách nhiệm vụ dự án ở mức cao tại chỗ. Bước tiếp theo là cung cấp các chi tiết hơn về nhiệm vụ của bạn, bao gồm những người sẽ làm việc, và cách các tác vụ có liên quan với nhau. Ví dụ, trong một số trường hợp, một nhiệm vụ phải hoàn tất trước khi khác có thể bắt đầu.

Đầu trang

Điều quan trọng để trở về danh sách nhiệm vụ dự án của bạn khi dự án tiến triển của bạn, và cập nhật các cột liên quan tới mỗi nhiệm vụ trạng thái là. Điều này sẽ giúp liên lạc gì đang xảy ra trong dự án của bạn với những người có thể không được điều chỉnh để biết chi tiết hàng ngày của nhiệm vụ dự án của bạn.

Trong danh sách nhiệm vụ dự án của bạn, hãy hoàn thành các cột sau đây cho từng nhiệm vụ để cung cấp một bản Cập Nhật trên dự án của bạn:

Đặt trạng thái tỷ lệ phần trăm và taslk hoàn thành
 • % Hoàn thành    Nhập ước tính tốt nhất của bạn dưới dạng để lượng công việc được hoàn thành nhiệm vụ, bằng cách dùng tỉ lệ phần trăm. Ví dụ, nếu một nhiệm vụ là về nửa hoàn thành, nhập 50% trong cột % hoàn thành . Tỷ lệ phần trăm này được dùng để vẽ một tiến độ chồng lấp trên thanh Gantt cho nhiệm vụ.

 • Trạng thái nhiệm vụ    Chọn mô tả phản ánh nhất chính xác trạng thái hiện tại của nhiệm vụ này.

Ngoài ra, bạn có thể gặp phải các thay đổi cho dự án của bạn yêu cầu Cập Nhật vào danh sách nhiệm vụ dự án của bạn. Ví dụ, Ngày bắt đầu hoặc Ngày đến hạn cho một nhiệm vụ có thể thay đổi nếu một nhiệm vụ sẽ được bắt đầu phiên bản cũ hơn hơn dự kiến hoặc được trì hoãn. Bạn có thể cập nhật các cột trong bảng phần của dạng xem, giống như bạn làm với bất kỳ cột nào khác. Trong một số trường hợp này, người đang làm việc trên nhiệm vụ có thể không còn có sẵn dùng cho nhiệm vụ. Bạn cũng có thể Cập Nhật đã được gán cho nhiệm vụ bằng cách Cập Nhật Gán cho cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem gán người nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ dự án.

Đầu trang

Nhiệm vụ của bạn được thêm vào danh sách nhiệm vụ dự án, bước tiếp theo là gán chúng cho những người trong tổ chức của bạn. Khi bạn gán một người vào một nhiệm vụ, bạn xác định ai là trách nhiệm đối với cách hoàn tất công việc trên nhiệm vụ đó.

 1. Bấm một lần trong cột Gán cho cho nhiệm vụ bạn giao.

  Điền vào ai gán nhiệm vụ cho
 2. Hãy nhập tên hoặc đăng nhập thông tin của người mà bạn giao, một trong những cách sau ba:

  • Bấm duyệt, được xuất hiện bên cạnh cột Gán cho , để tìm người mà bạn đã gán trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn.

  • Nhập thông tin đăng nhập của người mà bạn đã gán từ tổ chức của bạn, bao gồm tên miền, trong cột Gán cho . Ví dụ, nhập contoso\mollyc, trong đó "contoso" là tên miền, và "mollyc" là tên người dùng.

  • Nhập tên của người mà bạn đã gán trong cột Gán cho . Đây là hữu ích nếu bạn giao một nhà thầu hoặc người khác không có tài khoản trong tổ chức của bạn.

 3. Thông báo cho những cá nhân được gán về phân công nhiệm vụ của họ, cho phép họ biết về danh sách nhiệm vụ dự án, và về công việc mà họ bây giờ đã chịu trách nhiệm.

Khi tạo nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ dự án, điều quan trọng là sang gói mà nhiệm vụ có thể nằm trong phần các tác vụ lớn hơn. Ví dụ, dự án của bạn có thể hoàn tất trong giai đoạn, với một số tác vụ diễn ra trong mỗi giai đoạn. Có các giai đoạn được thể hiện trong danh sách nhiệm vụ dự án của bạn cung cấp thông tin hân ở mức cao ở gì đang xảy ra trong dự án của bạn.

Trang nhiệm vụ tóm tắt mới
 1. Trên tab mục , trong nhóm mới , bấm vào mũi tên trên Mục mới, sau đó bấm Nhiệm vụ tóm tắt.

 2. Hoàn thành biểu mẫu để tạo nhiệm vụ tóm tắt mới, điền thông tin sau đây, phù hợp:

  • Tên    Nhập tên của nhiệm vụ tóm tắt.

  • Nhiệm vụ trước    Chọn nhiệm vụ tóm tắt và/hoặc nhiệm vụ con phải hoàn tất trước khi nhiệm vụ tóm tắt này có thể bắt đầu. Với những đã chọn trong hộp bên trái, bấmThêmđể di chuyển chúng sang bên phải hộp. Để biết thêm thông tin về nhiệm vụ trước, hãy xem phần tiếp theo trong bài viết này.

   Mẹo: Nếu bạn đã cảm thấy chắc kiến thức của bạn về nhiệm vụ trước, hoặc nếu bạn không đủ xa dọc theo trong kế hoạch của bạn phải có tất cả nhiệm vụ tóm tắt nhiệm vụ trước được thêm vào danh sách nhiệm vụ dự án của bạn, bạn có thể để trống này bây giờ và thêm mối quan hệ nhiệm vụ trước đó sau này, sử dụng phần bảng bên trái của dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án.

  • Ưu tiên    Chọn mức độ ưu tiên nhất chính xác phản ánh tầm quan trọng này nhiệm vụ tóm tắt, như nó liên quan đến nhiệm vụ tóm tắt trong dự án này.

  • Trạng thái nhiệm vụ    Chọn mô tả phản ánh nhất chính xác trạng thái của tập hợp nhiệm vụ nằm trong nhiệm vụ tóm tắt này. Nếu bạn chỉ cần lập kế hoạch dự án và không có các nhiệm vụ trong tóm tắt nhiệm vụ này đã bắt đầu, hãy chọn Không bắt đầu.

  • % Hoàn thành Nhập một tỷ lệ phần trăm nhất đại diện cho lượng công việc đã hoàn thành trên tập hợp nhiệm vụ nằm trong nhiệm vụ tóm tắt. Nếu bạn chỉ có kế hoạch dự án và không có các nhiệm vụ trong tóm tắt nhiệm vụ này đã bắt đầu, hãy để trống trường này, hoặc nhập 0%.

  • Được gán cho Dùng trường này để xác định người trách nhiệm đối với nhiệm vụ tóm tắt này. Để biết thêm thông tin về giao nhiệm vụ, hãy xem gán người nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ dự án.

  • Mô tả    Nhập mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ tóm tắt.

  • Ngày bắt đầu    Nhập ngày khi nhiệm vụ phụ đầu tiên trong nhiệm vụ tóm tắt này nên bắt đầu.

  • Ngày đến hạn    Nhập ngày tháng bằng khi nhiệm vụ phụ cuối cùng trong tác vụ tóm tắt này sẽ được hoàn thành.

 3. Bấm lưu để tạo nhiệm vụ tóm tắt.

Sau khi tạo nhiệm vụ tóm tắt, bạn có thể bấm vào tên của nhiệm vụ tóm tắt trong phần bảng bên trái của dạng xem để mở nhiệm vụ tóm tắt trong dạng xem danh sách nhiệm vụ dự án mới. Trong dạng xem đó, bạn có thể thêm các nhiệm vụ nằm trong đó nhiệm vụ tóm tắt. Để quay lại dạng xem cho thấy nhiệm vụ tóm tắt của bạn, trên tab danh sách , trong nhóm Quản lý dạng xem , hãy bấm Dẫn hướng lên.

Đầu trang

Trong danh sách nhiệm vụ dự án duy nhất, có thể có một số thứ tự để làm thế nào nhiệm vụ, bao gồm các nhiệm vụ tóm tắt và nhiệm vụ phụ, cần phải hoàn tất. Ví dụ, nếu bạn đang xây dựng một ngôi nhà, nền tảng cần được hoàn thành trước khi tường có thể đi lên, và các tường phải lập trước mái có thể đi. Bạn có thể đại diện cho thứ tự này bằng cách sử dụng cột tiền lệ .

 1. Trong một hàng nhiệm vụ, bấm vào ô trong cột tiền lệ và sau đó bấm vào mũi tên ở bên phải của ô để hiển thị danh sách tất cả nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ dự án hiện tại. Điều này bao gồm bất kỳ nhiệm vụ tóm tắt và nhiệm vụ con trong danh sách.

 2. Bấm vào hộp kiểm ở bên trái của từng nhiệm vụ phải hoàn tất trước khi nhiệm vụ này có thể bắt đầu.

  Mẹo: Thật dễ dàng để bắt đầu quá nhiều đồ ở đây, sau đó chọn tất cả nhiệm vụ đi kèm trước khi nhiệm vụ hiện tại. Tuy nhiên, bạn thực sự chỉ cần chọn những nhiệm vụ đến ngay lập tức trước khi nhiệm vụ hiện tại. Ví dụ, giả sử tôi có một danh sách nhiệm vụ dự án chứa ba nhiệm vụ: tác vụ 1, tác vụ 2 và 3 nhiệm vụ. Khi hoàn tất tác vụ 1, 2 nhiệm vụ có thể bắt đầu, và khi hoàn tất tác vụ 2, 3 nhiệm vụ có thể bắt đầu. Khi nhập các nhiệm vụ trước cho tác vụ 3, thật dễ dàng để nghĩ rằng nhiệm vụ 1 và 2 nhiệm vụ cần phải hoàn thành trước khi nhiệm vụ 3 có thể bắt đầu. Tuy nhiên, vì 1 nhiệm vụ đã được liệt kê dưới dạng một nhiệm vụ trước đó cho tác vụ 2, bạn sẽ không cần thêm nó vào danh sách dưới dạng một nhiệm vụ trước đó vào tác vụ 3.

 3. Điều chỉnh các ngày trong cột Ngày bắt đầuNgày đến hạn để phản ánh mối quan hệ giữa các tác vụ. Ví dụ, giả sử bạn có hai nhiệm vụ mà bạn biết mỗi sẽ mất khoảng hai ngày để hoàn thành. Bạn thiết lập tác vụ đầu tiên là một nhiệm vụ trước đó cho nhiệm vụ thứ hai. Bạn sẽ cần phải điều chỉnh cột Ngày bắt đầu cho nhiệm vụ thứ hai để ngày là sau Ngày đến hạn cho nhiệm vụ đầu tiên, và bạn sẽ cần phải điều chỉnh cột Ngày đến hạn cho nhiệm vụ thứ hai để nó là hai ngày sau Ngày bắt đầumới.

  Mẹo: Bạn muốn quy trình này được tự động hóa? Cân nhắc sử dụng một enterprise dự án giải pháp quản lý tương thích với SharePoint Foundation 2010, chẳng hạn như Microsoft Project 2010 và Microsoft Project Server 2010.

Sau khi bạn đã xác định các nhiệm vụ trước phù hợp cho từng nhiệm vụ, bạn có thể xem các mối quan hệ được thể hiện trên biểu đồ Gantt. Khi một nhiệm vụ trước đó được xác định cho một nhiệm vụ, bạn sẽ thấy một mũi tên được vẽ giữa cuối thanh Gantt nhiệm vụ trước đó và đầu thanh Gantt nhiệm vụ tiếp theo.

Đầu trang

Danh sách nhiệm vụ dự án sử dụng các tính năng cùng một dạng xem trong SharePoint dưới dạng danh sách khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem tùy chỉnh danh sách nhiệm vụ dự án

Tạo danh sách nhiệm vụ dự án trong SharePoint 2007

 1. Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

  Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Hình ảnh Nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 1. Bên dưới theo dõi, hãy bấm Nhiệm vụ dự án.

 2. Trong phần tên và mô tả , nhập tên cho danh sách trong hộp tên . Tên danh sách được yêu cầu.

 3. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cách danh sách này có thể sử dụng. Mô tả là tùy chọn.

 4. Trong phần dẫn hướng , bấm nếu bạn muốn tạo nối kết đến danh sách này trên khởi động nhanh.

 5. Nếu một phần của Email thông báo xuất hiện, bạn có thể thiết lập danh sách nhiệm vụ của bạn để thông báo được gửi đến người nào đó khi chúng được giao một nhiệm vụ.

  Lưu ý: Người quản trị máy chủ đầu tiên phải bật thiết đặt email cho tùy chọn này xuất hiện.

 6. Bấm Tạo.

Đầu trang

Thêm nhiệm vụ vào danh sách nhiệm vụ dự án trong SharePoint 2007

 1. Nếu danh sách nhiệm vụ dự án được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Mẹo: Nếu tên danh sách của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách của bạn.

 2. Trên menu mới ảnh menu bấm Mục mới.

  Để sửa một nhiệm vụ, hãy bấm vào tên nhiệm vụ trong cột tiêu đề .

 3. Trong phần tiêu đề , nhập tên cho nhiệm vụ.

 4. Trong phần ưu tiên , hãy bấm cao, thông thường, hoặc thấp để cho biết tầm quan trọng tương đối của nhiệm vụ này so với các tác vụ trong danh sách nhiệm vụ dự án của bạn.

 5. Trong phần Trạng thái nhiệm vụ , bấm vào trạng thái nhiệm vụ.

 6. Trong phần % hoàn thành , hãy nhập một số là một giá trị tỷ lệ phần trăm cho biết mức độ mà nhiệm vụ hoàn thành.

 7. Trong phần Giao tới , hãy nhập tên người sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một người có thể gán cho một nhiệm vụ.

  Bấm Kiểm tra tên Ảnh nút để xác định nếu tên của người được tìm thấy trong tư cách thành viên nhà cung cấp dịch vụ được dùng để xác thực. Xem người quản trị máy chủ của bạn nếu tên không tìm thấy trong các nhà cung cấp dịch vụ tư cách thành viên.

  Mẹo: Để tìm người mà bạn muốn thực hiện nhiệm vụ, hãy bấm duyệt để sử dụng dịch vụ nhà cung cấp tư cách thành viên.

 8. Trong phần mô tả , nhập mô tả nhiệm vụ.

 9. Trong phần Ngày bắt đầuNgày đến hạn , nhập ngày bắt đầu và kết thúc ngày cho công việc được thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng bộ chọn ngày lịch để nhanh chóng nhập một ngày.

 10. Để đính kèm tệp vào nhiệm vụ, hãy bấm Đính kèm tệp. Bấm duyệt để định vị tệp, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào cách danh sách nhiệm vụ dự án của bạn được thiết lập, bạn có thể không có thể đính kèm tệp vào một nhiệm vụ.

 11. Bấm OK để thêm nhiệm vụ vào danh sách nhiệm vụ dự án của bạn.

Đầu trang

Sau khi bạn tạo một danh sách nhiệm vụ dự án và thêm nhiệm vụ, bạn có thể thấy danh sách nhiệm vụ dự án trong một số cách khác nhau bằng cách sử dụng dạng xem.

Lưu ý: Hãy xem thêm nhiệm vụ cho danh sách nhiệm vụ dự án để tìm hiểu thêm về các loại thông tin bạn có thể áp dụng cho các tác vụ.

 • Trên menu dạng xem sẵn dùng khi bạn đang xem danh sách nhiệm vụ dự án của bạn, bấm vào một trong các dạng xem sau đây:

  • Nhiệm vụ dự án      Đây là dạng xem mặc định xuất hiện khi bạn tạo một danh sách nhiệm vụ dự án. Biểu đồ thanh với tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của dạng xem, và một danh sách nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở phía dưới một nửa dạng xem. Danh sách tác vụ ở phía dưới một nửa tương ứng với các nhiệm vụ cùng trong nửa phía trên.

   Biểu đồ thanh hiển thị mỗi nhiệm vụ bằng đồ họa, thường xuyên nhất là thanh tác vụ.

Đồ họa

Mô tả

Thanh gantt nhiệm vụ dự án

Nếu bạn nhập ngày bắt đầu và ngày đến hạn, thanh tác vụ Hiển thị thời gian thực hiện tác vụ.

đồ họa thanh gantt nhiệm vụ hoàn thành một phần tư

Nếu bạn nhập tỉ lệ phần trăm vào hộp % hoàn thành (ví dụ: 15%), thanh tác vụ Hiển thị thanh tiến độ để cho biết những gì tỷ lệ phần trăm của nhiệm vụ là hoàn thành.

Đồ họa mốc thời gian cho danh sách nhiệm vụ dự án

Nếu bạn nhập ngày bắt đầu mà không có ngày kết thúc, đánh dấu mốc thời gian được hiển thị trên biểu đồ thanh. Theo mặc định, nếu bạn không nhập ngày bắt đầu, ngày hiện tại được sử dụng.

Mẹo: Để nhanh chóng thay đổi ngày bắt đầu của một nhiệm vụ, hãy kéo nhiệm vụ theo chiều ngang bằng cách sử dụng chuột.

 • Nhiệm vụ hiện hoạt      Dạng xem này hiển thị nhiệm vụ có trạng thái không phải là hoàn thành.

 • Tất cả nhiệm vụ Dạng xem này hiển thị tất cả nhiệm vụ bất kể trạng thái của họ.

 • Theo được gán cho      Dạng xem này hiển thị tất cả nhiệm vụ được nhóm theo những người được giao cho các nhiệm vụ.

 • Đến hạn hôm nay      Dạng xem này hiển thị nhiệm vụ đã đến hạn hôm nay.

 • Nhiệm vụ của tôi      Dạng xem này hiển thị nhiệm vụ được giao cho bạn.

Đầu trang

 1. Nếu danh sách nhiệm vụ dự án chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách nhiệm vụ dự án của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách nhiệm vụ dự án của bạn.

 2. Ở phần dưới của trang, trỏ tới nhiệm vụ, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa mục.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 4. Bấm vào OK.

Để xóa một mục, trỏ tới nhiệm vụ, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Xóa mục.

Đầu trang

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×