Bắt đầu Nhanh Word 2016

Lưu tài liệu vào OneDrive

Tạo và lưu trong Word 2016

Tạo tài liệu

 1. Mở Word.

 2. Chọn một tùy chọn:

  • Chọn Tài liệu trống để tạo tài liệu từ đầu.

  • Chọn một trong các mẫu.

  • Chọn Xem qua để biết các mẹo cho Word.

Mẫu tài liệu mới của Word

Thêm và định dạng văn bản

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn, rồi nhập văn bản.

  Thanh trạng thái ở cuối tài liệu sẽ hiển thị Trang và số từ.

 2. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi chọn một tùy chọn trên tab Trang đầu: Đậm, Nghiêng, Dấu đầu dòng, Đánh số, ...

Tùy chọn định dạng văn bản trên dải băng của Word

Số từ và trang của Office 365

Thêm Ảnh, Hình, SmartArt hoặc Biểu đồ

 1. Chọn tab Chèn.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn thêm:

  • Ảnh - chọn Ảnh, duyệt tới ảnh bạn muốn, rồi chọn Chèn.

  • Hình - chọn Hình, rồi chọn hình từ danh sách thả xuống.

  • SmartArt - chọn SmartArt, chọn một Đồ họa SmartArt, rồi chọn OK.

  • Biểu đồ - chọn Biểu đồ, chọn biểu đồ bạn muốn, rồi chọn OK.

Tính năng Biểu đồ SmartArt Ảnh Word của Office 365

Lưu tài liệu vào OneDrive

Khi bạn lưu tệp của mình lên đám mây, bạn có thể chia sẻ và cộng tác với người khác, cũng như truy nhập tệp của mình từ mọi nơi - trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

 1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

 2. Hãy chọn OneDrive.

  Lưu các tệp cá nhân của bạn vào OneDrive - Cá nhân và các tệp công việc vào OneDrive công ty. Bạn cũng có thể lưu vào một vị trí khác trong danh sách hoặc Thêm Vị trí.

Lưu tệp Word lên đám mây
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×