Bắt đầu nhanh với Outlook

Tạo và gửi email

Tạo và gửi email trong Outlook 2016

Tạo và gửi email

 1. Chọn Email Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email vào trường Tới..., Cc hoặc Bcc.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy Bcc, hãy xem mục Hiển thị, ẩn và xem hộp Bcc.

 3. Trong Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư email.

 4. Đặt con trỏ trong phần nội dung thư email, rồi bắt đầu nhập.

 5. Sau khi nhập thư, hãy chọn Gửi.

Tạo và gửi email

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của ai đó

 1. Trong phần nội dung thư email hoặc lời mời trên lịch, hãy nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên trong tên hoặc họ của người liên hệ.

 2. Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều gợi ý, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập.

  Theo mặc định, tên đầy đủ của người liên hệ sẽ được bao gồm. Bạn có thể xóa một phần nội dung đề cập, ví dụ: mọi thứ trừ tên của người đó.

 3. Liên hệ được đề cập sẽ được thêm vào dòng Tới trên email hoặc lời mời họp.

Tính năng @Đề cập đến trong Outlook

Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn tập trung vào những email quan trọng nhất. Tính năng này tách hộp thư đến của bạn thành hai tab—Ưu tiênKhác.

Nếu thư không được sắp xếp theo cách bạn muốn, bạn có thể di chuyển thư và chỉ định nơi tất cả các thư trong tương lai từ người gửi đó sẽ được chuyển đến.

 1. Từ hộp thư đến của bạn, hãy chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư mà bạn muốn di chuyển.

 2. Nếu di chuyển từ Ưu tiên sang Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ Khác sang Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này sang tab Ưu tiên.

Hộp thư đến Ưu tiên trong Outlook
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×