Outlook trên web

Tạo và chỉnh sửa liên hệ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo và chỉnh sửa các liên hệ trong Outlook trên web để giữ lại thông tin về những người mà bạn làm việc cùng Cập Nhật.

Tạo liên hệ

 1. Chọn Mọi người.

 2. Chọn liên hệ mới.

 3. Thêm chi tiết liên hệ.

 4. Chọn Thêm nhiều hơn nữa để xem thêm tùy chọn.

 5. Chọn tạo để hoàn tất.

Sửa liên hệ

 1. Chọn một liên hệ.

 2. Chọn tab liên hệ .

 3. Chọn chỉnh sửa liên hệ.

 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

  Lưu ý: Một số thông tin do tổ chức của bạn cung cấp và bạn sẽ không thể sửa được.

 5. Chọn Lưu.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng danh bạ (Mọi người) trong Outlook trên web

Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook trên web

Nhận trợ giúp cho Outlook trên web

Trợ giúp https://support.office.com/en-us/outlookđào tạo về Outlook

Office cho web bắt đầu nhanh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×