Tạo và chỉnh sửa các thiết bị AutoPilo

Tải lên danh sách thiết bị

Bạn có thể sử dụng Hướng dẫn từng bước để tải thiết bị lên nhưng bạn cũng có thể tải lên trong tab Thiết bị.

Thiết bị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Windows 10, phiên bản 1703 trở lên.

 • Các thiết bị mới chưa qua trải nghiệm cài đặt dễ dàng của Windows.

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business, chọn Triển khai Windows với AutoPilot trên thẻ Hành động thiết bị.

  Trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Triển khai Windows với AutoPilot.
 2. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Thiết bị > Thêm thiết bị.

  Trong tab Thiết bị, chọn Thêm thiết bị.
 3. Trên pa-nen Thêm thiết bị, duyệt đến tệp CSV bạn đã chuẩn bị > Lưu > Đóng.

  Bạn có thể nhận được thông tin này từ nhà cung cấp phần cứng hoặc sử dụng tập lệnh Get-WindowsAutoPilotInfo PowerShell để tạo tệp csv.

Gán một hồ sơ cho một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị

 1. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Thiết bị và chọn hộp kiểm bên cạnh một hoặc nhiều thiết bị.

 2. Trên ngăn Thiết bị, chọn một hồ sơ từ menu thả xuống Hồ sơ được gán.

  Nếu bạn không có bất kỳ hồ sơ nào, hãy xem mục Tạo và chỉnh sửa các hồ sơ AutoPilot để biết hướng dẫn.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×