Tạo và chỉnh sửa các hồ sơ AutoPilot

Tạo hồ sơ

Một hồ sơ áp dụng cho một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị,

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business, chọn Triển khai Windows với AutoPilot trên thẻ Hành động thiết bị.

  Trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Triển khai Windows với AutoPilot.
 2. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Hồ sơ > Tạo hồ sơ.

 3. Trên trang Tạo hồ sơ, hãy nhập tên hồ sơ để giúp bạn dễ nhận dạng, ví dụ: Tiếp thị, bật cài đặt mà bạn muốn (xem Giới thiệu về cài đặt Hồ sơ AutoPilot để biết thêm thông tin), rồi chọn Lưu.

  Nhập tên rồi bật các cài đặt trong ngăn Tạo hồ sơ.

Áp dụng hồ sơ cho một thiết bị

Sau khi bạn tạo một hồ sơ bạn có thể áp dụng cho một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị. Bạn có thể chọn hồ sơ hiện có trong hướng dẫn từng bước, bạn có thể áp dụng cho các thiết bị mới hoặc bạn có thể thay thế hồ sơ hiện có cho một thiết bị hoặc nhóm thiết bị.

 1. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Thiết bị.

 2. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh tên thiết bị và trong pa nen Thiết bị, chọn một hồ sơ từ danh sách thả xuống Hồ sơ được gán > Lưu.

  Trong ngăn Thiết bị, hãy chọn một Hồ sơ được gán để áp dụng.

Chỉnh sửa, xóa hoặc loại bỏ hồ sơ

Sau khi bạn đã gán một hồ sơ cho một thiết bị, bạn có thể cập nhật hồ sơ đó, ngay cả khi bạn đã cung cấp thiết bị của mình cho người dùng. Khi thiết bị kết nối internet, thiết bị sẽ tải xuống phiên bản hồ sơ mới nhất của bạn trong quá trình thiết lập. Nếu người dùng khôi phục thiết bị của họ về cài đặt mặc định gốc, thiết bị sẽ tải xuống lại các bản cập nhật mới nhất cho hồ sơ của bạn.

Chỉnh sửa hồ sơ

 1. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Hồ sơ.

 2. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh tên thiết bị và trong pa nen Hồ sơ, cập nhật bất kỳ cài đặt sẵn dùng nào > Lưu.

  Nếu bạn thực hiện điều này trước khi người dùng kết nối thiết bị với internet thì hồ sơ sẽ được áp dụng cho quy trình thiết lập.

Xóa hồ sơ

 1. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Hồ sơ.

 2. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh tên thiết bị và trong pa nen Hồ sơ, bấm Xóa hồ sơ > Lưu.

  Khi bạn xóa một hồ sơ, hồ sơ này sẽ được loại bỏ khỏi thiết bị hoặc nhóm thiết bị đã được gán.

Loại bỏ hồ sơ

 1. Trên trang Chuẩn bị Windows, chọn tab Thiết bị.

 2. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh tên thiết bị và trong pa nen Thiết bị, chọn Không có từ danh sách thả xuống Hồ sơ đã gán > Lưu.

Xem Thêm

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business

Bắt đầu với Microsoft 365 Business

Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×