Tạo và Cập Nhật chỉ mục

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chỉ mục danh sách các điều khoản và được thảo luận trong tài liệu, cùng với các trang chúng xuất hiện trên các chủ đề. Để tạo chỉ mục, bạn đánh dấu mục chỉ dẫn bằng cách cung cấp tên của mục nhập chính và tham chiếu chéo trong tài liệu của bạn, và sau đó bạn lập chỉ mục.

Bạn có thể tạo một mục chỉ dẫn cho một riêng lẻ từ, cụm từ hoặc ký hiệu, chủ đề mà trải rộng qua nhiều trang, hoặc có tham chiếu tới mục khác, chẳng hạn như "phương tiện di chuyển. Hãy xem Xe đạp." Khi bạn chọn văn bản và đánh dấu là một mục chỉ dẫn, Word sẽ thêm một đặc biệt XE (mục chỉ dẫn) trường bao gồm mục nhập chính đã được đánh dấu và bất kỳ thông tin tham chiếu chéo mà bạn chọn để bao gồm.

Trường XE (Mục Chỉ dẫn)

Sau khi bạn đánh dấu tất cả các mục nhập chỉ mục, bạn chọn một chỉ mục thiết kế và xây dựng hoàn thành chỉ mục. Word thu thập các mục nhập chỉ mục, sắp xếp chúng chữ cái, tham chiếu số trang của họ, tìm và loại bỏ mục trùng lặp từ cùng một trang và hiển thị chỉ mục trong tài liệu.

Đánh dấu mục nhập

Các bước này cho bạn biết cách đánh dấu các từ hoặc cụm từ để chỉ mục của bạn, nhưng bạn cũng có thể đánh dấu mục chỉ dẫn cho văn bản mà trải rộng qua nhiều trang.

 1. Chọn văn bản bạn muốn dùng làm mục chỉ dẫn, hoặc chỉ cần bấm vào nơi bạn muốn chèn chỉ mục.

 2. Trên tab tham chiếu , trong nhóm chỉ mục , bấm Đánh dấu mục nhập.
  Đánh dấu mục nhập

 3. Bạn có thể sửa văn bản trong hộp thoại Đánh dấu mục chỉ dẫn .
  Đánh dấu hộp thoại Đánh dấu Mục chỉ dẫn

  • Bạn có thể thêm cấp hai trong hộp Mục con. Nếu bạn cần cấp ba, hãy đặt sau văn bản mục con dấu hai chấm (:).

  • Để tạo tham chiếu chéo tới mục khác, hãy bấm Tham chiếu chéo trong phần Tùy chọn và nhập văn bản cho mục khác trong hộp.

  • Để định dạng số trang xuất hiện trong chỉ mục, hãy chọn hộp kiểm Đậm hoặc Nghiên bên dưới Định dạng số trang.

 4. Bấm Đánh dấu để đánh dấu mục chỉ dẫn. Để đánh dấu văn bản này ở mọi nơi xuất hiện trong tài liệu, hãy bấm Đánh dấu tất cả.

 5. Để đánh dấu mục chỉ dẫn bổ sung, chọn văn bản, bấm trong hộp thoại Đánh dấu mục chỉ dẫn và sau đó lặp lại bước 3 và 4.

Tạo chỉ mục

Sau khi bạn đánh dấu mục, bạn đã sẵn sàng chèn chỉ mục vào tài liệu.

 1. Tạo biểu mẫu có hình thức và cách hoạt động giống như biểu dữ liệu bằng cách dùng đối tượng bạn đã chọn làm nguồn dữ liệu.

 2. Trên tab tham chiếu , trong nhóm chỉ mục , hãy bấm Chèn chỉ mục.
  Chèn chỉ mục

 3. Trong hộp thoại chỉ mục , bạn có thể chọn định dạng cho mục nhập văn bản, số trang, tab và đường chỉ dẫn ký tự.
  Hộp thoại chỉ mục

 4. Bạn có thể thay đổi giao diện tổng thể của chỉ mục bằng cách chọn từ menu thả xuống định dạng . Bản xem trước được hiển thị trong cửa sổ để phía trên bên trái.

 5. Bấm OK.

Sửa hoặc định dạng một mục nhập chỉ mục và Cập Nhật chỉ mục

Nếu bạn đánh dấu thêm mục nhập sau khi tạo chỉ mục của bạn, bạn sẽ cần phải Cập Nhật chỉ mục để xem chúng.

 1. Nếu bạn không nhìn thấy các trường XE, bấm Hiện/ẩn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 2. Tìm trường XE cho mục nhập mà bạn muốn thay đổi, ví dụ, {} XE "Callisto" \t"xem Mặt Trăng" }.

 3. Để sửa hoặc định dạng một mục chỉ dẫn, hãy thay đổi văn bản bên trong dấu ngoặc kép.

 4. Để cập nhật chỉ mục, bấm chỉ mục, sau đó nhấn F9. Hoặc bấm Cập Nhật chỉ mục trong chỉ mục nhóm trên tab tham chiếu .

  Cập nhật chỉ mục

Nếu bạn tìm thấy lỗi trong chỉ mục, hãy định vị mục nhập chỉ mục mà bạn muốn thay đổi, thực hiện thay đổi và sau đó Cập Nhật chỉ mục.

Xóa một mục nhập chỉ mục và Cập Nhật chỉ mục

 1. Chọn toàn bộ chỉ mục cho trường mục nhập, bao gồm các dấu ngoặc ({}), sau đó nhấn DELETE.

  Nếu bạn không nhìn thấy các trường XE, bấm Hiện/ẩn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 2. Để cập nhật chỉ mục, bấm chỉ mục, sau đó nhấn F9. Hoặc bấm Cập Nhật chỉ mục trong chỉ mục nhóm trên tab tham chiếu .

  Cập nhật chỉ mục

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×