Tạo và cấu hình một kiểu nội dung tập tài liệu mới

Tạo và cấu hình một kiểu nội dung tập tài liệu mới

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này hướng dẫn cách bật tính năng Tập Tài liệu cho một tuyển tập trang và sau đó là hướng dẫn cách cấu hình kiểu nội dung Tập Tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Bật tập tài liệu cho một tuyển tập trang

Tạo một kiểu nội dung tập tài liệu

Cấu hình hoặc tùy chỉnh một kiểu nội dung tập tài liệu

Bật Tập Tài liệu cho một tuyển tập trang

Nếu tính năng Tập Tài liệu chưa được kích hoạt cho tuyển tập trang của bạn, bạn phải kích hoạt nó trước khi bạn có thể tạo hoặc cấu hình kiểu nội dung Tập Tài liệu mới. Bạn phải là một Người quản trị Tuyển tập Trang để kích hoạt tính năng Tập Tài liệu.

 1. Chuyển tới trang mức đỉnh trong tuyển tập trang mà bạn muốn bật Tập Tài liệu cho trang đó.

 2. Trên menu Trang, bấm Thiết đặt Trang.

 3. Tại mục Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Tính năng tuyển tập trang.

 4. Tìm Tập Tài Liệu trong danh sách, rồi bấm Kích hoạt.

Đầu trang

Tạo một kiểu nội dung Tập Tài liệu

Để giúp cho người dùng trang có thể sử dụng Tập Tài liệu, trước tiên bạn phải tạo và cấu hình một kiểu nội dung Tập Tài liệu cho từng tập mà bạn muốn quản lý. Sau khi bạn tạo kiểu nội dung, hãy thêm kiểu đó vào thư viện tài liệu nơi nó được sử dụng. Sau khi bạn tạo và cấu hình một kiểu nội dung Tập Tài liệu, bạn phải thêm kiểu đó vào thư viện nơi bạn muốn những người dùng tạo Tập Tài liệu của họ.

Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang hoặc một Người sở hữu Trang để tạo hoặc cấu hình kiểu nội dung Tập Tài liệu.

 1. Trên menu Trang, bấm Thiết đặt Trang.

 2. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Kiểu Nội dung Trang, bấm Tạo.

Trong phần Tên và Mô tả, trong hộp Tên, hãy nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho Tập Tài liệu mới của bạn. Đây là tên mà những người dùng sẽ nhìn thấy khi tạo một phiên bản của một Tập Tài liệu.

 1. Trong hộp Mô tả, hãy nhập một mô tả Tập Tài liệu.

 2. Tại mục Hãy chọn kiểu nội dung mẹ từ, bấm Kiểu Nội dung Tập Tài liệu. (Nếu Kiểu Nội dung Tập Tài liệu không phải là một tùy chọn, tính năng Tập Tài liệu có thể chưa được kích hoạt cho tuyển tập trang này.)

Trong phần Nhóm, ghi rõ bạn muốn phân loại kiểu nội dung Tập Tài liệu mới của bạn vào trong một nhóm mới hay nhóm hiện hữu.

 1. Bấm OK.

Khi kiểu nội dung Tập Tài liệu mới của bạn đã được tạo, bạn nhìn thấy trang thông tin Kiểu Nội dung Trang cho kiểu nội dung này, ở đó bạn có thể cấu hình thiết đặt thêm cho nó.

Đầu trang

Cấu hình hoặc tùy chỉnh một kiểu nội dung Tập Tài liệu

 1. Trên menu Trang, bấm Thiết đặt Trang.

 2. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

Trên trang Kiểu Nội dung Trang, bấm vào tên của kiểu nội dung Tập Tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 1. Trên trang Kiểu Nội dung Trang, tại mục Thiết đặt, bấm Thiết đặt Tập Tài liệu.

Trong phần Kiểu Nội dung Cho phép, hãy chọn nhóm kiểu nội dung mà bạn muốn sử dụng. Sau đó, tại mục Kiểu Nội dung Trang Khả dụng, hãy chọn kiểu nội dung mà bạn muốn cho phép trong Tập Tài liệu này. Sau đó, bấm nút Thêm để chuyển nó tới hộp Kiểu Nội dung cho phép trong Tập Tài liệu. Hãy lặp lại bước này cho từng kiểu nội dung mà bạn muốn đưa vào trong Tập Tài liệu.

 1. Trong phần Nội dung mặc định , chọn kiểu nội dung mà bạn muốn tải lên nội dung mặc định, sau đó bấm duyệt để định vị tệp mà bạn muốn tải lên.
  Nội dung mặc định là gì?

  Nội dung mặc định là nội dung được tự động tạo ra khi bạn tạo một phiên bản của Tập Tài liệu. Ví dụ, giả sử bạn muốn tạo một Tập Tài liệu để quản lý quy trình thiết kế sản phẩm. Tập Tài liệu này có thể bao gồm một Tài liệu Thiết kế Sản phẩm (một tài liệu Microsoft Word), một Bản vẽ Thiết kế (một bản vẽ Microsoft Visio) và Quy cách vận hành (một trang tính Microsoft Excel). Tổ chức của bạn có thể có một mẫu tài liệu chuẩn đối với Tài liệu Thiết kế Sản phẩm với những thông tin được nhập vào trước mà các tác giả phải hoàn tất. Bạn có thể tải mẫu này lên làm nội dung mặc định. Sau đó, khi tác giả tạo một phiên bản cho Tập Tài liệu thiết kế sản phẩm, một bản sao của Tài liệu Thiết kế Sản phẩm được tạo ra cho họ tự động. Họ có thể sửa bản sao mới để thêm thông tin. Nếu bạn chọn không bao gồm nội dung mặc định đối với kiểu nội dung trong Tập Tài liệu, không có tệp nào được tự động tạo ra. Tác giả có thể tạo chúng từ đầu trong Tập Tài liệu, hoặc tải tài liệu lên Tập Tài liệu.

 2. Bạn có thể tải nội dung mặc định cho vài kiểu nội dung khác nhau. Để thực hiện việc này, bấm Thêm nội dung mặc định mới, chọn kiểu nội dung tiếp theo mà bạn muốn định rõ nội dung mặc định. Bấm Duyệt để định vị tệp mà bạn muốn tải lên. Lặp lại bước này cho tới khi bạn đã định rõ tất cả các nội dung mặc định mong muốn cho từng kiểu nội dung riêng biệt trong Tập Tài liệu này.

 3. Nếu bạn muốn tên của Tập Tài liệu được thêm vào tên của từng tệp riêng biệt, hãy chọn hộp kiểm kế bên Thêm tên của Tập Tài liệu cho từng tên tệp. Những thông tin này có thể giúp người dùng nhận ra tệp trong những dạng xem nhất định của thư viện, đặc biệt nếu thư viện chứa nhiều kiểu Tập Tài liệu.

Trong phần Cột dùng Chung, hãy chọn cột mà bạn muốn từng kiểu nội dung được dùng chung trong Tập Tài liệu.
Những cột dùng chung có dạng chỉ đọc đối với những tài liệu trong Tập Tài liệu và chúng chỉ có thể được sửa đối với chính Tập Tài liệu. Khi có những thay đổi đối với những giá trị của những cột dùng chung trong Tập Tài liệu được thực hiện, những cập nhật này sẽ được đồng bộ hóa tới những giá trị trong các cột dùng chung.

Trong phần Cột Trang Chào mừng, hãy định rõ cột nào bạn muốn hiển thị trên Trang Chào mừng cho Tập Tài liệu.

 1. Trong phần Trang Chào mừng, bấm Tùy chỉnh Trang Chào mừng để tùy chỉnh hình thức của Trang Chào mừng hiển thị tới người dùng cho từng phiên bản của Tập Tài liệu.

 2. Nếu bạn muốn áp dụng những thay đổi Trang Chào mừng này cho bất kỳ Tập Tài liệu nào kế thừa từ Tập Tài liệu này, hãy chọn hộp kiểm kế bên Nâng cấp Trang Chào mừng của những Tập Tài liệu kế thừa từ kiểu nội dung này.

Trong phần Cập nhật Danh sách và Kiểu Nội dung Trang, hãy định rõ bạn có muốn cập nhật bất kỳ kiểu nội dung nào kế thừa từ Tập Tài liệu này với những thay đổi mà bạn đã tạo hay không.

 1. Bấm OK.

Sau khi bạn tạo và cấu hình một kiểu nội dung Tập Tài liệu, bạn phải thêm kiểu đó vào thư viện nơi bạn muốn những người dùng tạo Tập Tài liệu của họ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×