Tạo và áp dụng một kiểu viền ô

Nếu bạn thường xuyên dùng một kiểu đường viền cụ thể trong sổ làm việc của mình, bạn có thể tạo một nút cho kiểu viền tùy chỉnh và sử dụng nút này để áp dụng nhanh chóng kiểu viền tùy chỉnh.

 1. Bấm Nhà > Kiểu Ô.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy Kiểu Ô, bấm mũi tên Thêm trong bộ sưu tập kiểu ô.

  • Nút Thêm trong bộ sưu tập Kiểu

 2. Chọn Kiểu Ô Mới.

  Tuỳ chọn kiểu ô mới
 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên cho kiểu viền mới này.

 4. Bấm Định dạng.

 5. Bấm Viền và chọn một kiểu đường kẻ.

 6. Để thay đổi màu của đường kẻ, bấm vào hộp màu và chọn một màu.

  Định dạng kiểu ô

 7. Bấm một trong những Thiết lập sẵn hoặc để tùy chỉnh viền cho các cạnh cụ thể của ô, bên dưới Viền hãy bấm các nút viền riêng lẻ.

  Lưu ý: Để hoàn tác một viền, hãy bấm lại nút viền đó.

 8. Bạn có thể xem trước kiểu viền trong sơ đồ Viền. Nếu kiểu viền đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy bấm OK.

 9. Bấm OK để đóng hộp Kiểu.

  Nút kiểu ô tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập. Giống như nút FancyBorderStyle trong hình này.

  Bộ sưu tập Kiểu Ô

Áp dụng hoặc loại bỏ một kiểu viền tùy chỉnh

Sau khi bạn tạo một kiểu ô có viền, đây là cách dùng kiểu đó:

 • Để áp dụng kiểu viền tùy chỉnh, hãy chọn các ô mà bạn muốn để thêm viền, rồi bấm nút kiểu ô tùy chỉnh của bạn.

 • Để loại bỏ một kiểu viền tùy chỉnh, chọn các ô có viền đó và bấm Thường.

Thay đổi định dạng cho kiểu ô có viền

Đây là cách bạn có thể thay đổi kiểu ô có viền tùy chỉnh trong sổ làm việc:

Lưu ý: Thay đổi kiểu ô đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả các ô có cùng kiểu trong sổ làm việc.

 1. Bấm chuột phải vào nút kiểu ô và chọn Sửa đổi.

  sửa đổi kiểu ô

 2. Bấm Định dạng và thực hiện bất kỳ thay đổi định dạng nào.

Xem thêm về viền ô

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×