Tạo và áp dụng chính sách quản lý thông tin

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin quản lý chính sách cho phép bạn để kiểm soát việc ai có thể truy nhập thông tin tổ chức của bạn, họ có thể làm gì với nó, và khoảng thời gian để giữ lại nó. Chính sách có thể giúp bắt buộc tuân thủ với những quy luật pháp và chính phủ hoặc quy trình kinh doanh nội bộ. Là người quản trị, bạn có thể thiết lập chính sách để kiểm soát cách để theo dõi tài liệu, trong ai có quyền truy nhập vào tài liệu, và khoảng thời gian để giữ lại các tài liệu.

Chính sách mỗi có thể thiết lập một bộ quy tắc cho một kiểu nội dung cụ thể. Mỗi quy tắc trong một chính sách là một tính năng chính sách. Ví dụ, một tính năng chính sách quản lý thông tin có thể xác định khoảng thời gian một kiểu nội dung sẽ giữ lại.

Lưu ý: Chính sách quản lý thông tin được biên soạn bởi một thông tin quản lý chính sách bộ hẹn giờ công việc, quản lý bởi Microsoft, chạy hàng tuần. Do đó, chính sách của bạn có thể không có hiệu lực ngay lập tức. Tần suất và ngày tháng của việc thông tin quản lý chính sách bộ hẹn giờ không thể thay đổi.

Chính sách quản lý thông tin có thể tạo trên site trong ba cách khác nhau:

 1. Tạo một chính sách quản lý thông tin để sử dụng trên nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang.

 2. Tạo một chính sách quản lý thông tin cho một kiểu nội dung trang.

 3. Tạo một chính sách quản lý thông tin cho danh sách hoặc thư viện.

Kích hoạt chính sách trang tính năng cho phép trang người quản trị tuyển tập để xác định duy trì lịch áp dụng cho một trang web và tất cả nội dung. Để kích hoạt tính năng này:

 1. Đi đến trang chủ của tuyển tập trang mà bạn muốn kích hoạt tính năng chính sách trang.

  Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, chọn Tính năng tuyển tập trang.

 3. Di chuyển đến trang chính sách. Ở bên phải, nếu bạn không nhìn thấy hoạt động, chọn kích hoạt.

Để đảm bảo rằng chính sách thông tin được áp dụng cho tất cả tài liệu của một kiểu nhất định trong một tuyển tập trang, hãy cân nhắc việc tạo chính sách ở cấp tuyển tập trang và rồi sau đó áp dụng chính sách cho kiểu nội dung. Những mục này được gọi là chính sách tuyển tập trang.

 1. Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong danh sách Quản trị tuyển tập trang , bấm chính sách tuyển tập trang.

 3. Trên trang chính sách tuyển tập trang, hãy bấm tạo.

 4. Nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết một câu lệnh chính sách ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho. Một câu lệnh chính sách có thể là lên đến 512 ký tự.

 5. Hãy xem tạo một chính sách cho kiểu nội dung ở phần sau của bài viết này để tìm hiểu cách thiết lập các tính năng bạn muốn liên kết với chính sách.

 6. Bấm OK để quay lại trang chính sách tuyển tập trang.

Thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung giúp dễ dàng liên kết các tính năng chính sách có nhiều danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể chọn thêm chính sách quản lý thông tin hiện có vào một kiểu nội dung hoặc tạo một chính sách duy nhất dành riêng cho một kiểu nội dung riêng lẻ.

Bạn cũng có thể thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung cụ thể cho danh sách. Điều này có hiệu lực của việc áp dụng chính sách chỉ cho mục trong danh sách đó được sử dụng kiểu nội dung.

 1. Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang thiết đặt kiểu nội dung trang, hãy chọn kiểu nội dung mà bạn muốn thêm chính sách.

 4. Trên trang kiểu nội dung trang, trong phần thiết đặt , hãy bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 5. Trên trang thiết đặt chính sách quản lý thông tin, chọn xác định một chính sách, sau đó bấm OK.

 6. Trên trang sửa chính sách, hãy nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết mô tả ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho. Mô tả có thể dài tối đa 512 ký tự.

 7. Trong phần tiếp theo, hãy chọn các tính năng chính sách riêng lẻ mà bạn muốn thêm vào chính sách quản lý thông tin của bạn.

 8. Để xác định một thời hạn duy trì cho tài liệu và các mục đều tuân theo chính sách này, hãy bấm Bật duy trìvà rồi xác định khoảng thời gian duy trì và hành động mà bạn muốn xảy ra khi các mục hết hạn.

  Để xác định một thời hạn duy trì

  1.

  Bấm Thêm một giai đoạn duy trì cho bản ghi...

  2.

  Chọn một tùy chọn duy trì giai đoạn để xác định khi tài liệu hoặc mục được thiết lập hết hạn. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt ngày hết hạn dựa trên một thuộc tính ngày, trong phần sự kiện bấm giai đoạn này được dựa trên tắt thuộc tính ngày trên mục, sau đó chọn hành động tài liệu hoặc mục (ví dụ, tạo hoặc sửa đổi) và khoảng một thời gian sau này hành động (ví dụ: số ngày, tháng hoặc năm) mà bạn muốn mục hết hạn.

  • Để sử dụng công thức duy trì tùy chỉnh để xác định hết hạn, hãy bấm đặt do một công thức tùy chỉnh duy trì được cài đặt trên máy chủ này.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi công thức tùy chỉnh đã được thiết lập bởi người quản trị của bạn.

  3.

  Tùy chọn bắt đầu một dòng công việc sẵn dùng chỉ khi bạn xác định một chính sách cho một danh sách, thư viện hoặc loại nội dung đã có một dòng công việc được liên kết với nó. Sau đó bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn của dòng công việc để chọn từ.

  4.

  Trong phần lặp lại , hãy chọn lặp lại hành động giai đoạn này... và nhập mức độ thường xuyên bạn muốn hành động reoccur.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi hành động bạn đã chọn có thể được lặp lại. Ví dụ, bạn không thể đặt lặp lại hành động Xóa vĩnh viễn.

  5.

  Bấm OK.

 9. Để cho phép kiểm nghiệm cho tài liệu và các mục đều tuân theo chính sách này, bấm Cho phép kiểm nghiệm, và sau đó xác định các sự kiện bạn muốn kiểm tra.

  Để cho phép kiểm nghiệm

  1.

  Trên trang sửa chính sách, trong phần kiểm tra , hãy chọn hộp kiểm cho phép kiểm tra , và sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh các sự kiện bạn muốn giữ một biên bản kiểm tra cho.

  2.

  Để nhắc người dùng để chèn các mã vạch vào tài liệu, hãy chọn hộp kiểm nhắc người dùng chèn mã vạch trước khi lưu hoặc in .

  3.

  Bấm OK để áp dụng tính năng kiểm toán vào chính sách.

  Tính năng kiểm tra chính sách cho phép các tổ chức để tạo và phân tích lỗ kiểm nghiệm cho tài liệu và danh sách mục chẳng hạn như danh sách nhiệm vụ, vấn đề về danh sách, thảo luận nhóm, và lịch. Tính năng chính sách này cung cấp một Nhật ký kiểm tra bản ghi sự kiện, chẳng hạn như khi nội dung xem, sửa hoặc xóa bỏ.

  Khi kiểm tra được bật như là một phần của chính sách quản lý thông tin, người quản trị có thể xem dữ liệu kiểm nghiệm trong báo cáo sử dụng chính sách đó được dựa trên trong Microsoft Excel và mà tóm tắt hiện tại. Người quản trị có thể dùng những báo cáo này để xác định cách thông tin được sử dụng trong tổ chức. Những báo cáo này cũng có thể giúp tổ chức để xác nhận và tài liệu của họ tuân thủ quy định hoặc điều tra những vấn đề tiềm năng.

  Bản ghi nhật ký kiểm tra thông tin sau: tên sự kiện, ngày và thời gian của sự kiện và hệ thống tên của người dùng thực hiện hành động.

 10. Khi mã vạch được bật như là một phần trong chính sách, họ sẽ được thêm vào thuộc tính tài liệu và hiển thị trong khu vực đầu trang của tài liệu mà mã vạch được áp dụng. Giống như nhãn, mã vạch có thể cũng bị theo cách thủ công loại bỏ khỏi tài liệu.

  Để cho phép mã vạch

  1.

  Trên trang sửa chính sách, trong phần mã vạch , chọn hộp kiểm Bật mã vạch .

  2.

  Để nhắc người dùng để chèn các mã vạch vào tài liệu, hãy chọn hộp kiểm nhắc người dùng chèn mã vạch trước khi lưu hoặc in .

  3.

  Bấm OK để áp dụng tính năng mã vạch vào chính sách.

  Chính sách mã vạch tạo ra mã 39 chuẩn mã vạch. Mỗi ảnh mã vạch bao gồm văn bản bên dưới biểu tượng mã vạch đại diện cho giá trị mã vạch. Điều này cho phép mã vạch dữ liệu để sử dụng ngay cả khi quét phần cứng không sẵn dùng. Người dùng có thể theo cách thủ công nhập số mã vạch vào hộp tìm kiếm để định vị mục trên một trang web.

 11. Để yêu cầu tài liệu có phải tuân theo chính sách này có nhãn, hãy bấm Bật nhãnvà rồi xác định các thiết đặt mà bạn muốn cho nhãn.

  Để cho phép nhãn

  1.

  Để yêu cầu người dùng để thêm nhãn vào một tài liệu, hãy chọn hộp kiểmnhắc người dùng chèn nhãn trước khi lưu hoặc in.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn nhãn có tùy chọn, không chọn hộp kiểm này.

  2.

  Khóa nhãn để nó không thể thay đổi sau khi nó đã được chèn vào, hãy chọn hộp kiểm ngăn không cho thay đổi đối với nhãn sau khi đã thêm .

  Thiết đặt này ngăn văn bản nhãn Cập Nhật sau khi nhãn đã được chèn vào một mục trong một ứng dụng khách hàng chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint. Nếu bạn muốn nhãn được cập nhật khi thuộc tính cho tài liệu hoặc mục này sẽ được Cập Nhật, không chọn hộp kiểm này.

  3.

  Trong hộp định dạng của nhãn, nhập văn bản cho nhãn bạn muốn nó hiển thị. Nhãn có thể chứa tối đa 10 tham chiếu cột, mỗi đều có thể dài tối đa 255 ký tự. Để tạo định dạng cho nhãn của bạn, hãy làm như sau:

  Nhập tên của cột mà bạn muốn đưa vào nhãn trong thứ tự mà bạn muốn chúng xuất hiện. Hãy đặt tên cột trong dấu ngoặc nhọn ({}), như minh họa trong ví dụ trên trang sửa chính sách.

  Nhập từ để xác định các cột bên ngoài dấu ngoặc đơn, như minh họa trong ví dụ trên trang sửa chính sách.

  4.

  Để thêm dấu ngắt dòng, hãy nhập \n nơi bạn muốn ngắt dòng Hiển thị.

  5.

  Chọn phông chữ và kiểu mà bạn muốn, rồi xác định liệu bạn muốn nhãn định vị bên trái, giữa hoặc bên phải trong tài liệu.

  Mẹo: Chọn một phông chữ và kiểu sẵn dùng trên máy tính của người dùng. Kích cỡ phông ảnh hưởng đến số lượng văn bản có thể được hiển thị trên nhãn.

  6.

  Nhập chiều cao và chiều rộng của nhãn. Chiều cao của nhãn có phạm vi từ in-xơ.25 để in-xơ 20 và chiều rộng của nhãn có phạm vi từ in-xơ.25 để in-xơ 20. Văn bản nhãn được căn giữa luôn theo chiều dọc bên trong hình nhãn.

  7.

  Bấm làm mới để xem trước nhãn nội dung.

 12. Bấm OK.

Bạn có thể xác định một chính sách duy trì chỉ áp dụng cho một danh sách cụ thể, thư viện hoặc thư mục. Nếu bạn tạo một chính sách duy trì này cách Tuy nhiên, bạn không thể dùng lại chính sách này trên các danh sách, thư viện, thư mục hoặc trang web.

Lưu ý: Bạn không thể áp dụng chính sách tuyển tập site cho chính sách vị trí trên nền tảng.

Nếu bạn muốn áp dụng một chính sách duy trì duy nhất cho tất cả các loại nội dung trong một vị trí duy nhất, bạn sẽ có thể muốn dùng dựa trên vị trí duy trì. Trong hầu hết các trường hợp khác, bạn sẽ muốn xác nhận một chính sách duy trì định cho tất cả các kiểu nội dung.

Lưu ý: Mỗi thư mục con kế thừa các chính sách duy trì của mẹ của nó, trừ khi bạn chọn để ngắt kế thừa quyền và xác định một chính sách duy trì mới ở mức phụ.

Nếu bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin không phải là duy trì một danh sách hoặc thư viện, bạn cần phải xác định chính sách quản lý thông tin đối với mỗi loại nội dung danh sách riêng lẻ được liên kết với danh sách hoặc thư viện đó. Hãy xem tạo một chính sách cho kiểu nội dung trang web trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Quan trọng: Nếu bất kỳ điểm bạn quyết định chuyển từ kiểu nội dung về vị trí dựa trên các chính sách cho một danh sách hoặc thư viện, chỉ có chính sách duy trì sẽ được dùng như chính sách dựa trên vị trí. Tất cả các chính sách quản lý (kiểm toán, mã vạch và mã vạch) sẽ được thừa kế từ kiểu nội dung liên kết.

Mẹo: Vị trí dựa trên chính sách cũng có thể tắt cho tuyển tập trang hủy kích hoạt tính năng thư viện và thư mục trên nền tảng duy trì. Điều này cho phép người quản trị tuyển tập trang để đảm bảo rằng kiểu nội dung chính sách của họ không bị ghi đè bằng các chính sách vị trí dựa trên một danh sách của người quản trị.

Bạn phải có ít quyền quản lý danh sách để thay đổi thiết đặt chính sách quản lý thông tin cho danh sách hoặc thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin.

 2. Thư viện tài liệu, hãy bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , Thiết đặt thư viện.

  Nếu bạn không nhìn thấy các mục menu, hoặc để có danh sách, hãy bấm tab Thư viện hoặc danh sách trong ruy-băng, sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Bên dưới quyền và quản lý, bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 4. Trên trang thiết đặt chính sách quản lý thông tin, hãy đảm bảo rằng nguồn duy trì cho danh sách hoặc thư viện được thiết lập thư viện và thư mục. Nếu Kiểu nội dung sẽ xuất hiện dưới dạng nguồn, hãy làm như sau:

  • Bấm thay đổi nguồn.

  • Trên trang sửa chính sách, trong phần Nguồn duy trì , chọn Thư viện và thư mục. Bạn được nhắc báo chính sách duy trì kiểu nội dung sẽ bị bỏ qua.

  • Bấm OK.

 5. Trên trang sửa chính sách, trong phần công cụ Thư viện trên nền tảng duy trì lịch biểu , nhập mô tả ngắn gọn cho chính sách bạn đang tạo.

 6. Bên dưới Bản ghi không phải, bấm Thêm một giai đoạn duy trì...

  Quan trọng: Lưu ý rằng bên dưới bản ghi, bạn có thể chọn để xác định chính sách duy trì khác nhau cho bản ghi bằng cách chọn các giai đoạn khác nhau duy trì định nghĩa cho bản ghi tùy chọn.

 7. Trên hộp thoại thuộc tính giai đoạn, chọn một tùy chọn duy trì giai đoạn để xác định khi tài liệu hoặc mục được thiết lập hết hạn. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt ngày hết hạn dựa trên một thuộc tính ngày, trong phần sự kiện bấm giai đoạn này được dựa trên tắt thuộc tính ngày trên mục, sau đó chọn hành động tài liệu hoặc mục (ví dụ, tạo hoặc sửa đổi) và khoảng một thời gian sau này hành động (ví dụ: số ngày, tháng hoặc năm) mà bạn muốn mục hết hạn.

  • Để sử dụng công thức duy trì tùy chỉnh để xác định hết hạn, hãy bấm đặt do một công thức tùy chỉnh duy trì được cài đặt trên máy chủ này.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi công thức tùy chỉnh đã được thiết lập bởi người quản trị của bạn.

  • Dưới hành động, hãy xác định những gì bạn muốn xảy ra khi tài liệu hoặc mục hết hạn. Để bật một hành động cụ thể xảy ra với tài liệu hoặc mục (chẳng hạn như xóa), hãy chọn một hành động từ danh sách.

 8. Tùy chọn bắt đầu một dòng công việc sẵn dùng chỉ khi bạn xác định một chính sách cho một danh sách, thư viện hoặc loại nội dung đã có một dòng công việc được liên kết với nó. Sau đó bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn của dòng công việc để chọn từ.

 9. Trong phần lặp lại , hãy chọn lặp lại hành động giai đoạn này... và nhập mức độ thường xuyên bạn muốn hành động reoccur.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi hành động bạn đã chọn có thể được lặp lại. Ví dụ, bạn không thể đặt lặp lại hành động Xóa vĩnh viễn.

 10. Bấm OK.

Nếu chính sách quản lý thông tin đã được tạo cho trang của bạn là chính sách tuyển tập trang, bạn có thể áp dụng một trong các chính sách cho kiểu nội dung. Bằng cách thực hiện điều này, bạn có thể áp dụng cùng một chính sách cho nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang mà không chia sẻ các loại nội dung mẹ tương tự.

Lưu ý: Nếu bạn muốn áp dụng chính sách cho nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang, và bạn có quản lý siêu dữ liệu dịch vụ cấu hình, bạn có thể dùng phát hành kiểu nội dung để phát hành ra thông tin quản lý chính sách cho nhiều tuyển tập trang. Hãy xem áp dụng một chính sách cho kiểu nội dung khắp tuyển tập trang trong bài viết này để biết thêm thông tin.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện có chứa kiểu nội dung mà bạn muốn áp dụng một chính sách.

 2. Thư viện tài liệu, hãy bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , Thiết đặt thư viện.

  Nếu bạn không nhìn thấy các mục menu, hoặc để có danh sách, hãy bấm tab Thư viện hoặc danh sách trong ruy-băng, sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Bên dưới quyền và quản lý, bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 4. Xác nhận rằng nguồn chính sách được đặt để Kiểu nội dung, và bên dưới Các chính sách loại nội dung chọn kiểu nội dung bạn muốn áp dụng chính sách vào.

 5. Trong phần xác định chính sách , hãy bấm sử dụng một chính sách tuyển tập site, sau đó chọn chính sách mà bạn muốn áp dụng từ danh sách.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn sử dụng một chính sách tuyển tập trang web không sẵn dùng, không có chính sách tuyển tập trang đã được xác định cho tuyển tập trang.

 6. Bấm OK.

  Quan trọng: Nếu danh sách hoặc thư viện bạn đang làm việc với hỗ trợ quản lý nhiều kiểu nội dung, dưới Kiểu nội dung bạn có thể bấm vào kiểu nội dung mà bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin. Điều này sẽ đưa bạn trực tiếp đến bước 5 ở trên.

Chia sẻ các loại nội dung khắp tuyển tập trang bằng cách dùng một ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý để thiết lập phát hành kiểu nội dung. Phát hành kiểu nội dung sẽ giúp bạn quản lý nội dung và siêu dữ liệu nhất quán trên các trang của bạn vì các kiểu nội dung có thể tạo và Cập Nhật tập trung và Cập Nhật có thể được phát hành đến nhiều subscribing tuyển tập trang hoặc ứng dụng Web.

Bạn có thể xác định chính sách quản lý thông tin và sau đó tạo một mẫu từ nó để dùng khi cần thiết qua nhiều tuyển tập trang. Có thể dùng phương pháp này nếu bạn muốn có một bản sao lưu của chính sách thông tin của bạn, hoặc nó cũng có thể được dùng như một phương pháp thay thế sử dụng phát hành kiểu nội dung để áp dụng một chính sách khắp tuyển tập trang. Bạn tạo một mẫu hoặc sao lưu của chính sách bằng cách xuất chính sách từ bộ sưu tập một trang và sau đó nhập nó vào một vị trí đã lưu hoặc tuyển tập trang khác.

Quan trọng: Nếu bạn xuất/nhập sử dụng tính năng như một cách để thực hiện một tập hợp các chính sách mẫu, hãy nhớ rằng một mã định danh duy nhất tồn tại trong tệp .xml chính sách. Vì điều này, bạn không thể nhập chính sách đó vào một trang web nhiều lần mà không thay đổi này mã định danh duy nhất.

Xuất một chính sách

 1. Trong tuyển tập trang nơi chính sách lưu giữ, đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm vào chính sách tuyển tập trang.

 3. Bấm vào chính sách bạn muốn xuất, cuộn xuống dưới cùng của chính sách, sau đó bấm xuất.

 4. Khi được nhắc để lưu hoặc mở tệp, bấm lưu, sau đó chọn một vị trí để lưu tệp vào. Hãy đảm bảo chọn một vị trí có sẵn cho các tuyển tập site nhập chính sách.

 5. Khi hộp thoại tải xuống hoàn thành được hiển thị, hãy bấm đóng.

Nhập một chính sách vào tuyển tập trang khác nhau

Nhập một chính sách quản lý thông tin cho phép bạn áp dụng nó cho nhiều kiểu nội dung ở cấp trang web hoặc danh sách trong bất kỳ tuyển tập trang đã cho. Các lợi ích của cách này là gấp đôi: bạn không cần phải xác định lại và áp dụng chính sách trên mỗi loại nội dung, và bạn có thể dễ dàng quản lý sửa chính sách bằng cách thực hiện thay đổi vào chính sách chỉ một chỗ.

 1. Trên trang chủ của tuyển tập trang mà bạn muốn áp dụng chính sách, hãy đi đến thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , Thiết đặt trang.

 2. Trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm chính sách tuyển tập trang.

 3. Trên trang chính sách tuyển tập trang, hãy bấm nhập, sau đó bấm duyệt để tìm tệp XML cho chính sách.

 4. Chọn tệp XML mà chính sách đã được lưu, sau đó bấm mở.

 5. Trên trang nhập một trang chính sách tuyển tập trang, hãy bấm nhập để thêm chính sách vào tuyển tập trang.

Chính sách của bạn đã nhập có thể áp dụng vào một hoặc nhiều kiểu nội dung ở cấp trang web hoặc danh sách. Hãy xem áp dụng chính sách tuyển tập trang nội dung một nhập trước trong bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×