Tạo và áp dụng chính sách quản lý thông tin

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin quản lý chính sách cho phép tổ chức của bạn để kiểm soát bao lâu để giữ lại nội dung, kiểm tra người làm gì với nội dung và thêm mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu. Chính sách có thể giúp bắt buộc tuân thủ với những quy luật pháp và chính phủ hoặc quy trình kinh doanh nội bộ. Là người quản trị, bạn có thể thiết lập chính sách để kiểm soát cách để theo dõi tài liệu và khoảng thời gian để giữ lại các tài liệu.

Bạn có thể tạo một thông tin quản lý chính sách có thể ở ba vị trí khác nhau trong cấu trúc phân cấp trang web, từ các rộng để các hẹp:

 • Tạo một chính sách sử dụng trên nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang.

 • Tạo một chính sách cho kiểu nội dung trang.

 • Tạo một chính sách cho một danh sách hoặc thư viện.

Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về chính sách quản lý thông tin.

Tạo một chính sách cho nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang

Để đảm bảo rằng chính sách thông tin được áp dụng cho tất cả tài liệu của một kiểu nhất định trong một tuyển tập trang, hãy cân nhắc việc tạo chính sách ở cấp tuyển tập trang và rồi sau đó áp dụng chính sách cho kiểu nội dung. Những mục này được gọi là chính sách tuyển tập trang.

 1. Trên trang chủ tuyển tập site > thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt, bấm Nội dung Site, và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang > Loại nội dung chính sách mẫu.
  Nối kết Mẫu Chính sách Loại Nội dung trên trang Thiết đặt Site

 3. Trên trang chính sách > tạo.

 4. Nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết một câu lệnh chính sách ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho.

 5. Hãy xem phần tiếp theo trên tạo chính sách cho một kiểu nội dung của site để tìm hiểu cách thiết lập các tính năng bạn muốn liên kết với chính sách.

 6. Chọn OK.

Tạo một chính sách cho một kiểu nội dung site

Thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung giúp dễ dàng liên kết các tính năng chính sách có nhiều danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể chọn thêm chính sách quản lý thông tin hiện có vào một kiểu nội dung hoặc tạo một chính sách duy nhất dành riêng cho một kiểu nội dung riêng lẻ.

Bạn cũng có thể thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung cụ thể cho danh sách. Điều này có hiệu lực của việc áp dụng chính sách chỉ cho mục trong danh sách đó được sử dụng kiểu nội dung.

 1. Trên trang chủ tuyển tập site > thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt, bấm Nội dung Site, và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web > kiểu nội dung trang.
  Nối kết Các loại nội dung site trên trang Thiết đặt Site

 3. Trên trang thiết đặt kiểu nội dung trang, hãy chọn kiểu nội dung mà bạn muốn thêm chính sách.

 4. Trên trang kiểu nội dung trang, dưới thiết đặt > thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 5. Trên trang sửa chính sách, hãy nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết mô tả ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho.

 6. Trong phần tiếp theo, hãy chọn các tính năng chính sách riêng lẻ mà bạn muốn thêm vào chính sách quản lý thông tin của bạn.
  Các loại chính sách nội dung

 7. Để xác định một thời hạn duy trì cho tài liệu và các mục đều tuân theo chính sách này, chọn Bật duy trì, và sau đó xác định khoảng thời gian duy trì và hành động mà bạn muốn xảy ra khi các mục hết hạn.

  Để xác định một thời hạn duy trì

1.

Chọn Thêm một giai đoạn duy trì cho bản ghi...

2.

Chọn một tùy chọn duy trì giai đoạn để xác định khi tài liệu hoặc mục được thiết lập hết hạn. Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để đặt ngày hết hạn dựa trên một thuộc tính ngày, bên dưới sự kiện > giai đoạn này được dựa trên tắt thuộc tính ngày trên mục, và sau đó chọn hành động tài liệu hoặc mục (ví dụ, tạo hoặc chỉnh sửa) và khoảng một thời gian sau khi hành động này (cho Ví dụ, số lượng ngày, tháng hoặc năm) mà bạn muốn mục hết hạn.

 • Để sử dụng công thức duy trì tùy chỉnh để xác định hết hạn, chọn đặt do một công thức tùy chỉnh duy trì được cài đặt trên máy chủ này.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi công thức tùy chỉnh đã được thiết lập bởi người quản trị của bạn.

3.

Tùy chọn bắt đầu một dòng công việc sẵn dùng chỉ khi bạn xác định một chính sách cho một danh sách, thư viện hoặc loại nội dung đã có một dòng công việc được liên kết với nó. Sau đó bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn của dòng công việc để chọn từ.

4.

Trong phần lặp lại , hãy chọn lặp lại hành động giai đoạn này... và nhập mức độ thường xuyên bạn muốn hành động reoccur.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi hành động bạn đã chọn có thể được lặp lại. Ví dụ, bạn không thể đặt lặp lại hành động Xóa vĩnh viễn.

5.

Chọn OK.

 1. Để cho phép kiểm nghiệm cho tài liệu và các mục đều tuân theo chính sách này, chọn Bật kiểm nghiệm, và sau đó xác định các sự kiện bạn muốn kiểm tra.

  Để cho phép kiểm nghiệm

1.

Trên các trang sửa chính sách, bên dưới Kiểm nghiệm > bật kiểm nghiệm , và sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh các sự kiện bạn muốn giữ một biên bản kiểm nghiệm cho

2.

Để nhắc người dùng để chèn các mã vạch vào tài liệu, chọn Nhắc người dùng chèn mã vạch trước khi lưu hoặc in .

3.

Chọn OK để áp dụng tính năng kiểm toán vào chính sách.

Tính năng kiểm tra chính sách cho phép các tổ chức để tạo và phân tích lỗ kiểm nghiệm cho tài liệu và danh sách mục chẳng hạn như danh sách nhiệm vụ, vấn đề về danh sách, thảo luận nhóm, và lịch. Tính năng chính sách này cung cấp một Nhật ký kiểm tra bản ghi sự kiện, chẳng hạn như khi nội dung xem, sửa hoặc xóa bỏ.

Khi kiểm tra được bật như là một phần của chính sách quản lý thông tin, người quản trị có thể xem dữ liệu kiểm nghiệm trong báo cáo sử dụng chính sách đó được dựa trên trong Microsoft Excel và mà tóm tắt hiện tại. Người quản trị có thể dùng những báo cáo này để xác định cách thông tin được sử dụng trong tổ chức. Những báo cáo này cũng có thể giúp tổ chức để xác nhận và tài liệu của họ tuân thủ quy định hoặc điều tra những vấn đề tiềm năng.

Bản ghi nhật ký kiểm tra thông tin sau: tên sự kiện, ngày và thời gian của sự kiện và hệ thống tên của người dùng thực hiện hành động.

 1. Khi mã vạch được bật như là một phần trong chính sách, họ sẽ được thêm vào thuộc tính tài liệu và hiển thị trong khu vực đầu trang của tài liệu mà mã vạch được áp dụng. Giống như nhãn, mã vạch có thể cũng bị theo cách thủ công loại bỏ khỏi tài liệu. Bạn có thể xác định liệu người dùng sẽ được nhắc để bao gồm mã vạch khi in hoặc lưu một mục hoặc nếu mã vạch sẽ được chèn thủ công bằng cách dùng tab chèn trong 2010 Office chương trình phát hành.

  Để cho phép mã vạch

1.

Trên trang sửa chính sách, trong phần mã vạch> Bật mã vạch.

2.

Để nhắc người dùng để chèn các mã vạch vào tài liệu, hãy chọn nhắc người dùng chèn mã vạch trước khi lưu hoặc in.

3.

Chọn OK để áp dụng tính năng mã vạch vào chính sách.

Chính sách mã vạch tạo ra mã 39 chuẩn mã vạch. Mỗi ảnh mã vạch bao gồm văn bản bên dưới biểu tượng mã vạch đại diện cho giá trị mã vạch. Điều này cho phép mã vạch dữ liệu để sử dụng ngay cả khi quét phần cứng không sẵn dùng. Người dùng có thể theo cách thủ công nhập số mã vạch vào hộp tìm kiếm để định vị mục trên một trang web.

 1. Để yêu cầu tài liệu có phải tuân theo chính sách này có nhãn, chọn Bật tính năng nhãn, và sau đó xác định các thiết đặt mà bạn muốn cho nhãn.

  Để cho phép nhãn

1.

Để yêu cầu người dùng để thêm nhãn vào một tài liệu, hãy chọn nhắc người dùng chèn nhãn trước khi lưu hoặc in.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nhãn có tùy chọn, không chọn hộp kiểm này.

2.

Để khóa các nhãn để nó không thể thay đổi sau khi nó đã được chèn vào, hãy chọn ngăn không cho thay đổi đối với nhãn sau khi đã thêm.

Thiết đặt này ngăn văn bản nhãn Cập Nhật sau khi nhãn đã được chèn vào một mục trong một ứng dụng khách hàng chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint. Nếu bạn muốn nhãn được cập nhật khi thuộc tính cho tài liệu hoặc mục này sẽ được Cập Nhật, không chọn hộp kiểm này.

3.

Trong hộp định dạng của nhãn, nhập văn bản cho nhãn bạn muốn hiển thị. Nhãn có thể chứa tối đa 10 tham chiếu cột, mỗi đều có thể dài tối đa 255 ký tự. Để tạo định dạng cho nhãn của bạn, hãy làm như sau:

Nhập tên của cột mà bạn muốn đưa vào nhãn trong thứ tự mà bạn muốn chúng xuất hiện. Hãy đặt tên cột trong dấu ngoặc nhọn ({}), như minh họa trong ví dụ trên trang sửa chính sách.

Nhập từ để xác định các cột bên ngoài dấu ngoặc đơn, như minh họa trong ví dụ trên trang sửa chính sách.

4.

Để thêm dấu ngắt dòng, nhập \n mà bạn muốn ngắt dòng Hiển thị.

5.

Chọn phông chữ và kiểu mà bạn muốn, rồi xác định liệu bạn muốn nhãn định vị bên trái, giữa hoặc bên phải trong tài liệu.

Chọn một phông chữ và kiểu sẵn dùng trên máy tính của người dùng. Kích cỡ phông ảnh hưởng đến số lượng văn bản có thể được hiển thị trên nhãn.

6.

Nhập chiều cao và chiều rộng của nhãn. Chiều cao của nhãn có phạm vi từ in-xơ.25 để in-xơ 20 và chiều rộng của nhãn có phạm vi từ in-xơ.25 để in-xơ 20. Văn bản nhãn được căn giữa luôn theo chiều dọc bên trong hình nhãn.

7.

Chọn làm mới để xem trước nhãn nội dung.

 1. Chọn OK.

Tạo một chính sách cho một danh sách, thư viện hoặc thư mục (chính sách duy trì dựa trên vị trí)

Bạn có thể xác định một chính sách duy trì chỉ áp dụng cho một danh sách cụ thể, thư viện hoặc thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn tạo một chính sách duy trì cách này, bạn không thể dùng lại chính sách này trên các danh sách, thư viện, thư mục hoặc trang web, và bạn không thể áp dụng chính sách tuyển tập site cho chính sách vị trí trên nền tảng.

Nếu bạn muốn áp dụng một chính sách duy trì duy nhất cho tất cả các loại nội dung trong một vị trí duy nhất, bạn sẽ có thể muốn dùng dựa trên vị trí duy trì. Trong hầu hết các trường hợp khác, bạn sẽ muốn xác nhận một chính sách duy trì định cho tất cả các kiểu nội dung.

Mỗi thư mục con kế thừa các chính sách duy trì của mẹ của nó, trừ khi bạn chọn để ngắt kế thừa quyền và xác định một chính sách duy trì mới ở mức phụ.

Nếu bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin không phải là duy trì một danh sách hoặc thư viện, bạn cần phải xác định chính sách quản lý thông tin đối với mỗi loại nội dung danh sách riêng lẻ được liên kết với danh sách hoặc thư viện đó.

Nếu bất kỳ điểm bạn quyết định chuyển từ kiểu nội dung về vị trí dựa trên các chính sách cho một danh sách hoặc thư viện, chỉ có chính sách duy trì sẽ được dùng như chính sách dựa trên vị trí. Tất cả các chính sách quản lý (kiểm toán, mã vạch và mã vạch) sẽ được thừa kế từ kiểu nội dung liên kết.

Vị trí dựa trên chính sách cũng có thể tắt cho tuyển tập trang hủy kích hoạt tính năng thư viện và thư mục trên nền tảng duy trì. Điều này cho phép người quản trị tuyển tập trang để đảm bảo rằng kiểu nội dung chính sách của họ không bị ghi đè bằng các chính sách vị trí dựa trên một danh sách của người quản trị.

Bạn cần ít nhất quyền quản lý danh sách để thay đổi thiết đặt chính sách quản lý thông tin cho danh sách hoặc thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin.

 2. Trên ruy-băng, chọn tab danh sách hoặc Thư viện > Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách.

  Trong SharePoint Online, hãy bấm thiết đặt và sau đó bấm thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

 3. Bên dưới quyền và quản lý> thiết đặt chính sách quản lý thông tin.
  Nối kết Chính sách quản lý thông tin trên trang thiết đặt cho thư viện tài liệu

 4. Trên trang thiết đặt chính sách quản lý thông tin, hãy đảm bảo rằng nguồn duy trì cho danh sách hoặc thư viện được thiết lập thư viện và thư mục.

  Nếu Kiểu nội dung sẽ xuất hiện dưới dạng nguồn, bấm Thay đổi nguồn, sau đó bấm Thư viện và thư mục. Bạn được nhắc báo chính sách duy trì kiểu nội dung sẽ bị bỏ qua. Chọn OK.

 5. Trên trang sửa chính sách, bên dưới Thư viện trên nền tảng duy trì lịch biểu, hãy nhập mô tả ngắn gọn cho chính sách bạn đang tạo.

 6. Chọn Thêm một giai đoạn duy trì...

  Lưu ý rằng bên dưới bản ghi, bạn có thể chọn để xác định chính sách duy trì khác nhau cho bản ghi bằng cách chọn các giai đoạn khác nhau duy trì định nghĩa cho bản ghi tùy chọn.

 7. Trong hộp thoại thuộc tính giai đoạn, chọn một tùy chọn duy trì giai đoạn để xác định khi tài liệu hoặc mục được thiết lập hết hạn. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt ngày hết hạn dựa trên một thuộc tính ngày, bên dưới sự kiện > giai đoạn này được dựa trên tắt thuộc tính ngày trên mục, và sau đó chọn hành động tài liệu hoặc mục (ví dụ, tạo hoặc chỉnh sửa) và khoảng một thời gian sau khi hành động này (cho Ví dụ, số lượng ngày, tháng hoặc năm) mà bạn muốn mục hết hạn.

  • Để sử dụng công thức duy trì tùy chỉnh để xác định hết hạn, chọn đặt do một công thức tùy chỉnh duy trì được cài đặt trên máy chủ này.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi công thức tùy chỉnh đã được thiết lập bởi người quản trị của bạn.

  • Dưới hành động, hãy xác định những gì bạn muốn xảy ra khi tài liệu hoặc mục hết hạn. Để bật một hành động cụ thể xảy ra với tài liệu hoặc mục (chẳng hạn như xóa), hãy chọn một hành động từ danh sách.

 8. Tùy chọn bắt đầu một dòng công việc sẵn dùng chỉ khi bạn xác định một chính sách cho một danh sách, thư viện hoặc loại nội dung đã có một dòng công việc được liên kết với nó. Sau đó bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn của dòng công việc để chọn từ.

 9. Tại mục lặp lại, hãy chọn lặp lại hành động giai đoạn này... và nhập mức độ thường xuyên bạn muốn hành động reoccur.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi hành động bạn đã chọn có thể được lặp lại. Ví dụ, bạn không thể đặt lặp lại hành động Xóa vĩnh viễn.

 10. Chọn OK.

Áp dụng chính sách tuyển tập trang cho một kiểu nội dung

Nếu chính sách quản lý thông tin đã được tạo cho trang của bạn là chính sách tuyển tập trang, bạn có thể áp dụng một trong các chính sách cho kiểu nội dung. Bằng cách thực hiện điều này, bạn có thể áp dụng cùng một chính sách cho nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang mà không chia sẻ các loại nội dung mẹ tương tự.

Nếu bạn muốn áp dụng chính sách cho nhiều kiểu nội dung trong tuyển tập trang, và bạn có quản lý siêu dữ liệu dịch vụ cấu hình, bạn có thể dùng phát hành kiểu nội dung để phát hành ra thông tin quản lý chính sách cho nhiều tuyển tập trang. Xem phần áp dụng một chính sách cho kiểu nội dung khắp tuyển tập trang để biết thêm thông tin.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện có chứa kiểu nội dung mà bạn muốn áp dụng một chính sách.

 2. Trên ruy-băng, chọn tab danh sách hoặc Thư viện > Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách.

  Trong SharePoint Online, hãy bấm thiết đặt và sau đó bấm thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

 3. Bên dưới quyền và quản lý > thiết đặt chính sách quản lý thông tin.
  Nối kết Chính sách quản lý thông tin trên trang thiết đặt cho thư viện tài liệu

 4. Xác nhận rằng nguồn chính sách được đặt để Kiểu nội dung, và bên dưới Các chính sách loại nội dung chọn kiểu nội dung bạn muốn áp dụng chính sách vào.

 5. Bên dưới xác định chính sách > sử dụng một chính sách tuyển tập site, và sau đó chọn chính sách mà bạn muốn áp dụng từ danh sách.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn sử dụng một chính sách tuyển tập trang web không sẵn dùng, không có chính sách tuyển tập trang đã được xác định cho tuyển tập trang.

 6. Chọn OK.

  Nếu danh sách hoặc thư viện bạn đang làm việc với hỗ trợ quản lý nhiều kiểu nội dung, dưới Kiểu nội dung bạn có thể chọn kiểu nội dung mà bạn muốn xác định chính sách quản lý thông tin. Điều này sẽ đưa bạn trực tiếp đến bước 5 ở trên.

Áp dụng một chính sách trên tuyển tập trang

Chia sẻ các loại nội dung khắp tuyển tập trang bằng cách dùng một ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý để thiết lập phát hành kiểu nội dung. Phát hành kiểu nội dung sẽ giúp bạn quản lý nội dung và siêu dữ liệu nhất quán trên các trang của bạn vì các kiểu nội dung có thể tạo và Cập Nhật tập trung và Cập Nhật có thể được phát hành đến nhiều subscribing tuyển tập trang hoặc ứng dụng Web.

Tạo mẫu từ một chính sách hiện có để sử dụng trong các tuyển tập trang

Bạn có thể xác định chính sách quản lý thông tin và sau đó tạo một mẫu từ nó để dùng khi cần thiết qua nhiều tuyển tập trang. Có thể dùng phương pháp này nếu bạn muốn có một bản sao lưu của chính sách thông tin của bạn, hoặc nó cũng có thể được dùng như một phương pháp thay thế sử dụng phát hành kiểu nội dung để áp dụng một chính sách khắp tuyển tập trang. Bạn tạo một mẫu hoặc sao lưu của chính sách bằng cách xuất chính sách từ bộ sưu tập một trang và sau đó nhập nó vào một vị trí đã lưu hoặc tuyển tập trang khác.

Quan trọng: Nếu bạn xuất/nhập sử dụng tính năng như một cách để thực hiện một tập hợp các chính sách mẫu, hãy nhớ rằng một mã định danh duy nhất tồn tại trong tệp .xml chính sách. Vì điều này, bạn không thể nhập chính sách đó vào một trang web nhiều lần mà không thay đổi này mã định danh duy nhất.

Xuất một chính sách

 1. Trên trang chủ tuyển tập trang, chọn thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt, bấm Nội dung Site, và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang > Loại nội dung chính sách mẫu.
  Nối kết Mẫu Chính sách Loại Nội dung trên trang Thiết đặt Site

 3. Chọn chính sách bạn muốn xuất > cuộn đến cuối > xuất.

 4. Khi được nhắc để lưu hoặc mở tệp, chọn lưu, sau đó chọn một vị trí để lưu tệp vào. Hãy đảm bảo chọn một vị trí có sẵn cho các tuyển tập site nhập chính sách.

 5. Khi hộp thoại tải xuống hoàn thành được hiển thị, hãy chọn đóng.

Nhập một chính sách vào tuyển tập trang khác nhau

Nhập một chính sách quản lý thông tin cho phép bạn áp dụng nó cho nhiều kiểu nội dung ở cấp trang web hoặc danh sách trong bất kỳ tuyển tập trang đã cho. Các lợi ích của cách này là gấp đôi: bạn không cần phải xác định lại và áp dụng chính sách trên mỗi loại nội dung, và bạn có thể dễ dàng quản lý sửa chính sách bằng cách thực hiện thay đổi vào chính sách chỉ một chỗ.

 1. Trên trang chủ của tuyển tập trang mà bạn muốn áp dụng chính sách, chọn thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt, bấm Nội dung Site, và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang > Loại nội dung chính sách mẫu.

 3. Trên trang chính sách > nhập > duyệt để tìm tệp XML cho chính sách.

 4. Chọn tệp XML mà chính sách đã được lưu > mở.

 5. Trên trang nhập một tuyển tập Site chính sách trang > nhập để thêm chính sách vào tuyển tập trang.

Chính sách của bạn đã nhập có thể áp dụng vào một hoặc nhiều kiểu nội dung ở cấp trang web hoặc danh sách.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×