Tạo truy vấn nguồn dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm, loại bỏ, sắp xếp các trường và bộ lọc hoặc sắp xếp dữ liệu bằng cách áp dụng một truy vấn nguồn dữ liệu. Tùy chọn truy vấn được chỉ sẵn dùng cho các nguồn dữ liệu sau đây:

 • Các nguồn dữ liệu có cấu trúc dựa trên truy vấn ngôn ngữ SQL, bao gồm danh sách Microsoft SharePoint và thư viện

  Lưu ý: Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn truy vấn chỉ trong kết nối nguồn dữ liệu đã được sao chép từ kết nối hiện có vào danh sách SharePoint hoặc thư viện.

 • Cơ sở dữ liệu riêng lẻ

 • Cơ sở dữ liệu được nối kết

Lưu ý: Chọn trường, lọc và sắp xếp ở mức nguồn không sẵn dùng cho tệp XML, còn LẠI, RSS và script phía máy chủ hoặc dịch vụ SOAP Web, vì các nguồn dữ liệu không có một ngôn ngữ truy vấn chẳng hạn như SQL. Thay vào đó, trường lựa chọn, lọc và sắp xếp cho các nguồn dữ liệu được thực hiện khi bạn tạo dạng xem dữ liệu Hiển thị dữ liệu.

Nếu bạn muốn sửa đổi các trường được bao gồm cho danh sách SharePoint mặc định hoặc thư viện trong danh sách nguồn dữ liệu, hoặc nếu bạn muốn nối kết danh sách hoặc thư viện nguồn dữ liệu khác, trước tiên bạn cần tạo một bản sao của dữ liệu nguồn kết nối cho danh sách hay thư viện và sau đó sửa đổi nó.

Trong bài viết này

Tùy chọn truy vấn duy nhất cho các loại nguồn dữ liệu

Thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường

Thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi một bộ lọc

Thêm hoặc loại bỏ một thứ tự sắp xếp

Tùy chọn truy vấn duy nhất cho các loại nguồn dữ liệu

Ngoài việc cung cấp khả năng để chọn trường, áp dụng bộ lọc và sắp xếp dữ liệu trong nguồn dữ liệu, mỗi loại nguồn dữ liệu cung cấp các tùy chọn bổ sung để xác định một truy vấn.

Danh sách SharePoint và thư viện

Bạn không thể sửa đổi truy vấn cho danh sách SharePoint và thư viện như bạn có thể làm cho các nguồn khác trong danh sách nguồn dữ liệu. Bạn có thể, Tuy nhiên, sao chép kết nối cho SharePoint danh sách hoặc thư viện và sau đó tạo một truy vấn tùy chỉnh trên danh sách hoặc thư viện để nó hiển thị chính xác dữ liệu mà bạn muốn. Khi bạn tạo một kết nối nguồn dữ liệu mới cho một danh sách SharePoint, bạn không sao chép dữ liệu nguồn. Thay vào đó, bạn tạo kết nối bổ sung cho cùng dữ liệu.

Khi bạn xác định một truy vấn cho danh sách SharePoint và thư viện, bạn cũng có thể xác định phạm vi truy vấn bằng cách dùng các tùy chọn trong danh sách phạm vi mục và thư mục .

Các tùy chọn phạm vi mục và thư mục

Các tùy chọn phạm vi mục và thư mục xác định xem truy vấn hiện tại trải rộng qua thư mục và thư mục con. Đây là đặc biệt hữu ích khi bạn đang làm việc với thư viện SharePoint. Ví dụ, nếu thư mục chia sẻ tài liệu chứa không chỉ là tệp mà còn là thư mục con cũng bao gồm tệp, bạn có thể xác định những tệp hoặc thư mục hoặc cả hai sẽ được đưa vào truy vấn. Các tùy chọn là như sau:

 • Để áp dụng truy vấn cho tất cả các tệp và tất cả các thư mục con trong thư mục hiện tại, hãy bấm mặc định.

 • Để áp dụng truy vấn chỉ với các tệp trong thư mục hiện tại, chứ không phải cho bất kỳ các thư mục con, hãy bấm FilesOnly.

 • Để áp dụng truy vấn cho tất cả các tệp trong tất cả các thư mục chứ không phải cho bất kỳ thư mục con trong toàn bộ trang, hãy bấm đệ quy.

 • Để áp dụng truy vấn cho tất cả các tệp trong tất cả các thư mục và tất cả các thư mục con trong toàn bộ trang, hãy bấm RecursiveAll.

Kết nối cơ sở dữ liệu

Khi bạn xác định một truy vấn SQL cho kết nối cơ sở dữ liệu, bạn cũng có thể xác định xem đọc và viết câu lệnh được đồng bộ khi truy vấn được sửa đổi.

Tự động tạo câu lệnh ghi
Tùy chọn để tạo câu lệnh ghi SQL cho kết nối cơ sở dữ liệu được chọn theo mặc định. Tùy chọn này đồng bộ hóa mới câu lệnh ghi ngoài đọc câu lệnh bất cứ khi nào một truy vấn kết nối cơ sở dữ liệu được sửa đổi.

Một câu lệnh đọc là câu lệnh SQL để truy xuất và hiển thị dữ liệu không thể được sửa đổi. Một câu lệnh ghi là câu lệnh SQL truy xuất dữ liệu mà có thể sửa đổi và sau đó lưu nguồn dữ liệu gốc. Nếu bạn tự động tạo câu lệnh ghi, bạn đã có câu lệnh được tạo trong trường hợp bạn muốn tạo một biểu mẫu dữ liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu mẫu dữ liệu, hãy xem tạo biểu mẫu dữ liệu.

Nguồn dữ liệu được nối kết

Như đã nêu Phiên bản cũ hơn, bạn có thể sửa đổi truy vấn cho một nguồn dữ liệu được nối kết chỉ khi nguồn dữ liệu được nối kết này bao gồm hai các kết nối cơ sở dữ liệu được tham gia, thay vì sáp nhập. Ngoài ra, khi bạn đang làm việc với kết nối cơ sở dữ liệu được nối kết, bạn có thể chọn của outputting dữ liệu trong biểu mẫu dạng bảng hoặc trong biểu mẫu phân cấp.

Sửa đổi truy vấn cho cơ sở dữ liệu được nối kết trong Thư viện Nguồn Dữ liệu

Bảng là tùy chọn tốt nhất khi bạn đang làm việc với hai cơ sở dữ liệu được nối kết có mối quan hệ một-một (tức là một bản ghi trong một trong hai cơ sở dữ liệu liên quan đến chính xác bản ghi trong cơ sở dữ liệu khác).

Hierarchical có thể tùy chọn tốt hơn nếu bạn đã nối kết cơ sở dữ liệu có quan hệ một-nhiều (tức là một bản ghi trong một cơ sở dữ liệu liên quan đến nhiều bản ghi trong cơ sở dữ liệu khác).

Đầu trang

Thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường

Bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường trong nguồn dữ liệu. Khi bạn làm như vậy, bạn chỉ đang thay đổi các trường sẵn dùng để xem trong ngăn tác vụ Chi tiết dạng xem dữ liệu . Bạn không được thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường trong dữ liệu thực tế.

 1. Bấm vào Nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trong tab Nguồn dữ liệu trong bộ sưu tập, bấm chuột phải vào một nguồn dữ liệu và chọn thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu Hiển thị.

  Phần Truy vấn trong hộp thoại Thuộc tính Nguồn Dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện SharePoint
  Hộp thoại phần truy vấn, trên tab nguồn trong thuộc tính nguồn dữ liệu.
 3. Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một danh sách SharePoint hoặc kết nối cơ sở dữ liệu — hãy bấm vào tab nguồn , và bên dưới truy vấn, bấm trường.

  --HOẶC--

  Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một nguồn dữ liệu được nối kết, bấm vào tab truy vấn , và bên dưới truy vấn, bấm trường.

  Lưu ý: 

  • Các tùy chọn bên dưới truy vấn được chỉ sẵn dùng cho các nguồn dữ liệu SQL — SharePoint danh sách và thư viện (khi nguồn dữ liệu một bản sao của một danh sách SharePoint hoặc thư viện), cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu được nối kết bao gồm hai cơ sở dữ liệu bảng trong cơ sở dữ liệu tương tự.

  • Nếu nguồn dữ liệu sử dụng truy vấn tùy chỉnh, bạn thấy nút Sửa truy vấn tùy chỉnh thay vì tùy chọn trường, bộ lọcsắp xếp. Nếu bạn muốn xóa bỏ truy vấn tùy chỉnh, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

   1. Bấm Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, bấm tiếp theo, sau đó bấm kết thúc.

   2. Trong hộp thoại Sửa lệnh SQL tùy chỉnh , cho mỗi tab Hiển thị một câu lệnh SQL, hãy bấm Lệnh sửa, và sau đó xóa câu lệnh SQL.

    Để biết thêm thông tin về sửa đổi truy vấn tùy chỉnh, hãy xem chủ đề thêm cơ sở dữ liệu dưới dạng một nguồn dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Trường bao gồm , hãy làm như sau:

  • Để thêm một trường vào nguồn dữ liệu, bên dưới trường sẵn có, bấm vào trường mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm.

  • Để loại bỏ một trường từ nguồn dữ liệu, bên dưới Trường bao gồm, bấm vào trường mà bạn muốn, sau đó bấm loại bỏ.

  • Để thay đổi thứ tự của các trường trong nguồn dữ liệu, bên dưới Trường bao gồm, bấm vào trường mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

   Lưu ý: Di chuyển trường trong danh sách sẽ di chuyển cột sang trái trong bảng dữ liệu. Di chuyển một trường trong danh sách chuyển cột sang phải.

  • Bấm OK.

   Mẹo: Để chọn nhiều trường cùng một lúc, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào mỗi trường.

   Hộp thoại Trường được Bao gồm

Đầu trang

Thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi một bộ lọc

Bạn có thể lọc dữ liệu bằng cách tạo một truy vấn bộ lọc. Khi bạn lọc nguồn dữ liệu, bạn áp dụng một bộ lọc để nguồn dữ liệu Hiển thị chỉ những dữ liệu đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ, bạn có thể có một nguồn dữ liệu có hàng trăm hoặc các hàng ngàn bản ghi. Tuy nhiên, bạn muốn xem chỉ một tập con của những bản ghi đó. Bạn có thể tạo một bộ lọc để chỉ đó tập con của bản ghi được hiển thị trong nguồn dữ liệu của bạn.

 1. Bấm vào Nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trong tab Nguồn dữ liệu trong bộ sưu tập, bấm chuột phải vào một nguồn dữ liệu và chọn thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu Hiển thị.

  Phần Truy vấn trong hộp thoại Thuộc tính Nguồn Dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện SharePoint
  Hộp thoại phần truy vấn, trên tab nguồn trong thuộc tính nguồn dữ liệu.
 3. Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một danh sách SharePoint hoặc kết nối cơ sở dữ liệu — hãy bấm vào tab nguồn , và bên dưới truy vấn, bấm bộ lọc.

  --HOẶC--

  Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một nguồn dữ liệu được nối kết, bấm vào tab truy vấn , và bên dưới truy vấn, bấm bộ lọc.

  Lưu ý: 

  • Các tùy chọn bên dưới truy vấn được chỉ sẵn dùng cho các nguồn dữ liệu SQL — SharePoint danh sách và thư viện (khi nguồn dữ liệu một bản sao của một danh sách SharePoint hoặc thư viện), cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu được nối kết bao gồm hai cơ sở dữ liệu bảng trong cơ sở dữ liệu tương tự.

  • Nếu nguồn dữ liệu sử dụng truy vấn tùy chỉnh, bạn thấy nút Sửa truy vấn tùy chỉnh thay vì tùy chọn trường, bộ lọcsắp xếp. Nếu bạn muốn xóa bỏ truy vấn tùy chỉnh, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

   1. Bấm Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, bấm tiếp theo, sau đó bấm kết thúc.

   2. Trong hộp thoại Sửa lệnh SQL tùy chỉnh , cho mỗi tab Hiển thị một câu lệnh SQL, hãy bấm Lệnh sửa, và sau đó xóa câu lệnh SQL.

    Để biết thêm thông tin về sửa đổi truy vấn tùy chỉnh, hãy xem chủ đề thêm cơ sở dữ liệu dưới dạng một nguồn dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , bấm bộ lọc. Hộp thoại Tiêu chí bộ lọc sẽ xuất hiện.

Bạn đã sẵn sàng để thêm, xóa bỏ hoặc sửa đổi một bộ lọc.

Thêm bộ lọc

Xóa một bộ lọc

Sửa đổi một bộ lọc

Thêm mệnh đề một bộ lọc hiện có

Nhóm các điều khoản trong một bộ lọc

Sửa đổi một mệnh đề

Xóa một mệnh đề

Thêm bộ lọc

 1. Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , bấm Bấm vào đây để thêm một mệnh đề mới.

 2. Bấm vào hộp Tên trường , sau đó bấm vào trường có chứa các giá trị mà bạn muốn.

 3. Bấm vào hộp so sánh , sau đó bấm toán tử mà bạn muốn.

 4. Bấm vào hộp giá trị , và sau đó nhập hoặc chọn các tiêu chí mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

Xóa một bộ lọc

 • Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , bấm vào mũi tên trong cột ngoài cùng bên trái của mệnh đề, và sau đó nhấn phím DELETE.

Sửa đổi một bộ lọc

 1. Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , bấm tài khoản hiện có, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào hộp Tên trường , sau đó bấm vào trường có chứa các giá trị mà bạn muốn.

  • Bấm vào hộp so sánh , sau đó bấm toán tử mà bạn muốn.

  • Bấm vào hộp giá trị , và sau đó nhập hoặc chọn các tiêu chí mà bạn muốn.

 2. Bấm OK.

Thêm mệnh đề một bộ lọc hiện có

Bạn có thể sử dụng nhiều biểu thức trong một bộ lọc đơn. Bạn thực hiện điều này bằng cách thêm mệnh đề mới chỉ rõ bổ sung các tiêu chí dữ liệu phải thỏa mãn.

 1. Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , ở phần cuối của tài khoản hiện có, bấm vào hộp và/hoặc và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo một bộ lọc trong đó dữ liệu phải khớp với tiêu chí trong mệnh đề cả hai, hãy bấm .

  • Để tạo một bộ lọc dữ liệu phải khớp với tiêu chí trong mệnh đề chỉ có một nơi, hãy bấm hoặc.

 2. Trên hàng tiếp theo, hãy bấm Bấm vào đây để thêm một mệnh đề mới.

 3. Bấm vào hộp Tên trường , sau đó bấm vào trường có chứa các giá trị mà bạn muốn.

 4. Bấm vào hộp so sánh , sau đó bấm toán tử mà bạn muốn.

 5. Bấm vào hộp giá trị , và sau đó nhập hoặc chọn các tiêu chí mà bạn muốn.

 6. Bấm OK.

Nhóm các điều khoản trong một bộ lọc

Khi bộ lọc của bạn chứa nhiều mệnh đề, bạn có thể muốn gom nhóm hai hoặc nhiều mệnh đề để chúng được áp dụng trước mệnh đề khác.

 1. Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , ở cuối mệnh đề thứ hai, hãy bấm vào hộp và/hoặc , sau đó bấm hoặc.

 2. Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , bấm Bấm vào đây để thêm một mệnh đề mới.

 3. Bấm vào hộp Tên trường , sau đó bấm vào trường có chứa các giá trị mà bạn muốn.

 4. Bấm vào hộp so sánh , sau đó bấm toán tử mà bạn muốn.

 5. Bấm vào hộp giá trị , và sau đó nhập hoặc chọn các tiêu chí mà bạn muốn.

 6. Nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào mũi tên trong cột ngoài cùng bên trái của mệnh đề mà bạn muốn nhóm, rồi bấm nhóm. (Để loại bỏ nhóm, bấm rã nhóm.)

  Biểu thức mẫu trong hộp thoại Tiêu chí Lọc, bao gồm một dấu ngoặc chỉ báo các mệnh đề được nhóm
  Dấu ngoặc vuông kết nối hai mệnh đề cho biết những mệnh đề được nhóm.
 7. Bấm OK.

Sửa đổi một mệnh đề

 • Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , bấm tài khoản hiện có, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong hộp Tên trường , hãy bấm vào trường có chứa các giá trị mà bạn muốn.

  • Bấm vào hộp so sánh , sau đó bấm toán tử mà bạn muốn.

  • Bấm vào hộp giá trị , và sau đó nhập hoặc chọn các tiêu chí mà bạn muốn.

  • Bấm OK.

Xóa một mệnh đề

 • Trong hộp thoại Tiêu chí bộ lọc , hãy bấm vào mũi tên trong cột ngoài cùng bên trái của mệnh đề mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

Đầu trang

Thêm hoặc loại bỏ một thứ tự sắp xếp

Khi bạn sắp xếp dữ liệu trong nguồn dữ liệu, bạn có thể thay đổi thứ tự mà dữ liệu xuất hiện. Sắp xếp là một kỹ thuật mà bạn có thể dùng để sắp xếp lại các bản ghi trong cách giúp dễ dàng hơn cho bạn để hiểu dữ liệu của bạn. Thứ tự sắp xếp thông thường bao gồm các bảng chữ cái và số.

Bạn cũng có thể sắp xếp theo nhiều trường bằng cách thêm trường khác vào danh sách thứ tự sắp xếp. Khi bạn sắp xếp theo nhiều trường, thứ tự sắp xếp sẽ quyết định thứ tự mà sắp xếp xuất hiện và có thể ảnh hưởng đến đầu ra của dữ liệu.

 1. Bấm vào Nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trong tab Nguồn dữ liệu trong bộ sưu tập, bấm chuột phải vào một nguồn dữ liệu và chọn thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu Hiển thị.

  Phần Truy vấn trong hộp thoại Thuộc tính Nguồn Dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện SharePoint
  Hộp thoại phần truy vấn, trên tab nguồn trong thuộc tính nguồn dữ liệu.
 3. Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một danh sách SharePoint hoặc kết nối cơ sở dữ liệu — hãy bấm vào tab nguồn , và bên dưới truy vấn, bấm trường.

  --HOẶC--

  Nếu nguồn dữ liệu của bạn là một nguồn dữ liệu được nối kết, bấm vào tab truy vấn , và bên dưới truy vấn, bấm trường.

  Lưu ý: 

  • Các tùy chọn bên dưới truy vấn được chỉ sẵn dùng cho các nguồn dữ liệu SQL — SharePoint danh sách và thư viện (khi nguồn dữ liệu một bản sao của một danh sách SharePoint hoặc thư viện), cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu được nối kết bao gồm hai cơ sở dữ liệu bảng trong cơ sở dữ liệu tương tự.

  • Nếu nguồn dữ liệu sử dụng truy vấn tùy chỉnh, bạn thấy nút Sửa truy vấn tùy chỉnh thay vì tùy chọn trường, bộ lọcsắp xếp. Nếu bạn muốn xóa bỏ truy vấn tùy chỉnh, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

   1. Bấm Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, bấm tiếp theo, sau đó bấm kết thúc.

   2. Trong hộp thoại Sửa lệnh SQL tùy chỉnh , cho mỗi tab Hiển thị một câu lệnh SQL, hãy bấm Lệnh sửa, và sau đó xóa câu lệnh SQL.

    Để biết thêm thông tin về sửa đổi truy vấn tùy chỉnh, hãy xem chủ đề thêm cơ sở dữ liệu dưới dạng một nguồn dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , hãy bấm sắp xếp. Hộp thoại sắp xếp sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại Sắp xếp

Bạn đã sẵn sàng để thêm hoặc loại bỏ một thứ tự sắp xếp.

Thêm một thứ tự sắp xếp

 1. Trong hộp thoại sắp xếp , bên dưới trường sẵn dùng, hãy bấm vào trường mà bạn muốn sắp xếp trên, sau đó bấm Thêm.

  Lưu ý: Nếu không có trường xuất hiện bên dưới trường sẵn có, bấm đúp vào Trường khác, bấm vào trường mà bạn muốn sắp xếp trên, và sau đó bấm OK

 2. Bên dưới Thuộc tính sắp xếp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp một trường từ thấp nhất đến cao nhất (ví dụ, A, B, C, hoặc 1, 2, 3), hãy bấm tăng dần.

  • Để sắp xếp một trường từ cao nhất đến thấp nhất (ví dụ, C, B, A, hoặc 3, 2, 1), hãy bấm giảm dần.

   Mẹo: Để thay đổi thứ tự sắp xếp một trường từ tăng dần để giảm dần (hoặc ngược lại), bấm đúp vào trường trong danh sách thứ tự sắp xếp . Thông báo hình tam giác bên cạnh tên trường cho biết liệu trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

 3. Để sắp xếp theo nhiều trường, hãy thêm trường khác vào danh sách thứ tự sắp xếp .

 4. Bấm OK.

 5. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự mà các trường được sắp xếp. Để thay đổi thứ tự của các trường, bấm vào một trường trong danh sách thứ tự sắp xếp , sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Loại bỏ một thứ tự sắp xếp

 • Trong hộp thoại sắp xếp , bên dưới thứ tự sắp xếp, hãy bấm vào trường mà bạn muốn loại bỏ khỏi thứ tự sắp xếp, sau đó bấm loại bỏ. Để loại bỏ toàn bộ sắp xếp từ cơ sở dữ liệu, hãy loại bỏ tất cả các trường khỏi thứ tự sắp xếp.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×