Tạo trang, phần hoặc sổ ghi chép trong OneNote cho iPad hoặc iPhone

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sổ ghi chép trong OneNote được thực hiện phần và trang. Trang chứa ghi chú thực tế của bạn, trong khi phần chứa các tuyển tập trang có liên quan. Mỗi sổ ghi chép có thể có số phần mà bạn muốn, và bất kỳ phần nào có thể có bao nhiêu trang tùy thích. Tương tự, trang của bạn sẽ không bao giờ không còn "giấy" — bạn có thể tiếp tục thêm thêm khoảng trống vào bất kỳ trang bất cứ khi nào bạn cần nó.

Tùy thuộc vào tùy chọn của bạn, bạn dùng một sổ ghi chép duy nhất và điền bổ sung phần và trang theo thời gian, hoặc bạn có thể chọn để tạo một vài sổ ghi chép bổ sung để giữ lại thông tin trong cuộc sống của bạn được sắp xếp riêng biệt. Ví dụ, bạn có thể tạo sổ ghi chép riêng biệt cho những điều bạn quan tâm ở nhà, ở nơi làm việc, và ở trường. Có không không đúng cách để duy trì sự gọn gàng trong OneNote — nó cho bạn!

Tạo một trang mới

Để tạo ra thêm khoảng trống trong sổ ghi chép của bạn, bạn có thể thêm nhiều trang tùy thích.

 1. Thực hiện như sau:

  • iPad: Ở dưới cùng của danh sách trang, gõ nhẹ vào + trang.

  • iPhone: Ở dưới cùng của danh sách trang, gõ nhẹ vào + trang. Nếu bạn hiện đang sửa trang, trước tiên gõ nhẹ vào nút Nút Hiển thị Sổ tay ở góc dưới để hiển thị danh sách trang.

 2. Khi bạn sẵn sàng sử dụng một trong các trang mới, hãy nhập tiêu đề trang vào khu vực phần đầu trang. Tiêu đề trang có ý nghĩa sẽ giúp bạn dễ tìm thông tin hơn mỗi khi bạn tìm kiếm trong sổ tay của mình.

Tạo mục mới

Các phần trong OneNote cũng giống như các tab màu trong một sổ ghi chép điển hình chủ đề 5 giấy giữ tuyển tập trang riêng biệt. Tuy nhiên, trong OneNote, bạn có thể có số phần mà bạn muốn.

 1. Thực hiện như sau:

  • iPad: Ở dưới cùng của danh sách phần, gõ nhẹ vào + phần.

  • iPhone: Ở dưới cùng của danh sách phần, hãy gõ nhẹ + phần. Nếu bạn hiện đang sửa trang, trước tiên gõ nhẹ vào nút Nút Hiển thị Sổ tay ở góc cho đến khi nó hiển thị danh sách phần.

 2. Nhập tên cho phần mới, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Phần mới luôn chứa một trang trống mới. Bạn có thể bắt đầu nhận các ghi chú trên Trang này, hãy tạo của riêng bạn, hoặc di chuyển trang từ các phần khác vào mới.

Tạo sổ tay mới

Bạn có thể tạo sổ ghi chép bổ sung vào bất kỳ lúc nào để tiếp tục làm việc của bạn và dự án của bạn được sắp xếp riêng biệt. Nhiều sổ ghi chép cũng dễ dàng hơn để giữ các ghi chú cá nhân riêng tư trong khi đồng thời chia sẻ sổ ghi chép đã chọn với người khác bất cứ khi nào bạn muốn cộng tác trên một dự án hoặc lập kế hoạch.

Để tạo sổ tay mới, hãy làm như sau:

 1. Nếu cần thiết, đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn tạo một sổ ghi chép OneNote mới.

 2. Gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay .

 3. Ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép, gõ nhẹ + sổ ghi chép.

 4. Nhập tên mô tả vào hộp tên .

 5. Gõ nhẹ vào tạo.

  Mẹo: 

  • Sổ ghi chép được tự động mở ngay khi OneNote tạo ra nó. Bạn có thể tìm thấy tất cả mở sổ ghi chép của bạn và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng bằng cách gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay .

  • Theo mặc định, sổ ghi chép mới được tạo ra trên tài khoản OneDrive mà bạn hiện đang đăng nhập. Nếu bạn bỏ qua bước 1 và bạn muốn tạo một sổ ghi chép trên một tài khoản khác, bạn phải đầu tiên đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn trước khi theo dõi phần còn lại của các bước trước đó.

Xem Thêm

Đổi tên trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Xóa bỏ trang, phần, hoặc sổ ghi chép

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×