Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook.com

Tạo thư trong Outlook.com rất dễ dàng, chỉ cần chọn Mới, soạn thư, rồi chọn Gửi. Để trả lời một thư email bạn nhận được, chỉ cần chọn Trả lời hoặc Trả lời Tất cả hay chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp thư cho những người khác.

Lưu ý: Nếu bạn không thể gửi email từ tài khoản Outlook.com của mình, xem mục Outlook.com sẽ không cho phép tôi gửi email.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy theo việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com mới

Tạo và gửi thư email

 1. Ở đầu trang, chọn Thư mới.

  Ảnh chụp mành hình Thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư.

  Lưu ý: Khi soạn email mới và bấm vào các nút Tới hoặc Cc, một số khách hàng sẽ không thấy danh sách liên hệ của mình. Đây là sự cố đã biết. Để chọn tên, bạn chỉ cần bắt đầu nhập vào trường Tới hoặc Cc, rồi các liên hệ liên quan sẽ được hiển thị. 

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả vắn tắt về nội dung thư của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook.com.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Chuyển tiếp thư email

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Chuyển tiếp hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi nhấn Chuyển tiếp.

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Trả lời thư email

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở góc trên cùng bên phải của ngăn thư, chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả hoặc chọn Tác vụ Thư , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: Theo mặc định, email gốc và lịch sử của email đó sẽ không hiển thị khi bạn trả lời thư. Để hiển thị email gốc hoặc thay đổi chủ đề email, hãy chọn Hiển thị lịch sử thư ở cuối ngăn thư.

Thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc và Bcc

Bỏ thư nháp của thư email

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Tạo và gửi thư email

Lưu ý: Nếu tùy chọn hoàn tác gửi đang bật và bạn đóng trình duyệt trong thời gian chờ trước khi gửi thư thì thư sẽ không gửi được. Để thay đổi tùy chọn gửi thư của bạn, chọn Cài đặt > Tùy chọn > Thư > Tự động xử lý > Hoàn tác gửi.

 1. Ở đầu trang, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình nút Viết thư mới

 2. Trên dòng Tới, nhập tên hoặc địa chỉ email của người sẽ nhận thư.

 3. Trên dòng Thêm chủ đề, nhập mô tả ngắn gọn về nội dung email của bạn.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, chọn Đính kèm.

  Để biết thêm thông tin về việc đính kèm tệp vào thư của bạn, xem mục Đính kèm tệp trong Outlook.com.

 5. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Chuyển tiếp thư email

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển tiếp mỗi lần một thư.

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở bên phải ngăn thư, chọn Xem thêm hành động , rồi chọn Chuyển tiếp.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập thư của bạn, rồi chọn Gửi.

Tự động chuyển tiếp

Để thiết lập tùy chọn chuyển tiếp, chọn Cài đặt > Tùy chọn > Chuyển tiếp.

Trả lời thư email

 1. Trong danh sách thư của bạn, hãy chọn thư bạn muốn trả lời.

 2. Ở bên phải ngăn thư, chọn Xem thêm hành động , rồi chọn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

  Ảnh chụp màn hình nút Xem thêm hành động

 3. Nhập phản hồi của bạn, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: 

  • Theo mặc định, email gốc và lịch sử email sẽ không hiển thị khi bạn trả lời thư. Để hiển thị email gốc, chọn Hiển thị lịch sử thư trong trình soạn thảo.

   Ảnh chụp màn hình nút Hiển thị lịch sử thư.

  • Bạn có thể thay đổi nút mặc định từ Trả lời tất cả thành Trả lời. Để làm được điều đó, chọn một thư bất kỳ, chọn Xem thêm hành động và chọn Thay đổi mặc định.

Thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Lưu ý: Tên của mọi người trên dòng Bcc sẽ được ẩn với những người nhận thư khác.

  Ảnh chụp màn hình nút Cc.

Bỏ thư nháp của thư email

 • Để bỏ thư nháp của một thư, chọn Bỏ ở cuối ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình nút Bỏ.

Mẹo về cách sử dụng các tùy chọn trả lời, trả lời tất cả và chuyển tiếp

 • Trả lờiTrả lời tất cả
  Khi trả lời thư, bạn sẽ thấy TL: được thêm vào dòng chủ đề. Thư gốc sẽ được thêm vào bên dưới thư mới.

  Lưu ý: Tệp đính kèm của thư gốc sẽ không được đính kèm khi trả lời.

 • Chuyển tiếp
  Khi bạn chuyển tiếp thư, tiền tố CT: sẽ được thêm vào dòng chủ đề để thông báo cho người nhận rằng họ đang nhận thư được chuyển tiếp. Thư gốc sẽ được đưa vào thư được chuyển tiếp, cùng với mọi tệp đính kèm của thư gốc. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản của thư được chuyển tiếp hoặc thêm và loại bỏ bất kỳ tệp đính kèm nào trước khi gửi.

 • Thay đổi dòng chủ đề
  Khi trả lời hoặc chuyển tiếp thư email, bạn có thể thay đổi dòng chủ đề của thư. Chỉ cần xóa dòng chủ đề hiện có, rồi nhập dòng chủ đề mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Gửi email từ một biệt danh hoặc địa chỉ khác

Sắp xếp email bằng cách quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Chèn ảnh vào thư email hoặc sự kiện lịch trong Outlook.com

Đính kèm tệp vào các thư email và sự kiện lịch trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×