Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint

Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010 hoặc 2007 một cách an toàn lưu trữ tệp mà bạn và đồng nghiệp của bạn có thể tìm thấy chúng dễ dàng, làm việc trên chúng cùng nhau, và truy nhập chúng từ bất kỳ thiết bị ở bất kỳ lúc nào. site nhóm SharePoint bao gồm các thư viện tài liệu theo mặc định, Tuy nhiên, bạn có thể thêm tài liệu bổ sung và các thư viện khác vào một trang web khi cần thiết. Để biết thêm thông tin về thư viện tài liệu, hãy xem Thư viện tài liệu là gì?

Để xóa bỏ một thư viện, hãy xem xóa bỏ thư viện tài liệu trong SharePoint.

Lưu ý: Để tạo hoặc xóa bỏ một thư viện, bạn phải có quyền để tạo hoặc quản lý danh sách.

Lưu ý: Một trang web SharePoint có thể sửa đổi đáng kể trong diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể xác định một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Tạo một thư viện trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019

 1. Đi đến site nhóm mà bạn muốn tạo thư viện tài liệu mới.

 2. Trên thanh menu, hãy bấm mới và sau đó bấm Thư viện tài liệu.

  Tạo thư viện tài liệu Sharepoint

  Đối với các loại thư viện, bấm ứng dụngvà chọn thư viện bạn muốn tạo.

 3. Trong ngăn tạo thư viện tài liệu , hãy nhập tên cho thư viện tài liệu mới và thêm mô tả tùy chọn. Nếu bạn muốn thêm nối kết đến thư viện tài liệu mới vào dẫn hướng bên trái cho site, hãy chọn Hiển thị trong trang dẫn hướng. Tùy chọn này được chọn theo mặc định.

  Chi tiết thư viện tài liệu

 4. Bấm tạo để tạo thư viện tài liệu mới hoặc bấm hủy bỏ để trở về site nhóm.

Để biết thông tin về cách thêm lập phiên bản, tải lên các tệp và bật các tính năng khác của thư viện, hãy xem các bước tiếp theo với thư viện tài liệu của bạn.

Tạo một thư viện trong SharePoint Server 2016 và SharePoint Server 2013

 1. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. sau đó bấm nội dung Site.

 2. Bấm Thêm ứng dụng.

 3. Bấm vào kiểu thư viện bạn muốn (tài liệu, biểu mẫu, ảnh, v.v.).

  Danh sách ứng dụng trên trang nội dung Site

  Nếu bạn không nhìn thấy bạn muốn, hãy nhập một từ khóa vào hộp tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

 4. Nhập tiêu đề vào trường tên .

  Bạn cũng có thể bấm vào Tùy chọn nâng cao và nhập mô mô tả. Tùy thuộc vào kiểu thư viện, bạn có thể thêm lập phiên bản và các tính năng.

  Đặt tên, mô tả, và tùy chọn lập phiên bản
 5. Bấm Tạo.

Để biết thông tin về cách thêm lập phiên bản, tải lên các tệp và bật các tính năng khác của thư viện, hãy xem các bước tiếp theo với thư viện tài liệu của bạn.

Tạo một thư viện trong SharePoint Server 2010

 1. Điều hướng tới trang bạn muốn tạo thư viện.

 2. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo Nút Tạo .

 3. Bên dưới Thư viện, hãy bấm vào kiểu thư viện mà bạn muốn, chẳng hạn như Thư viện tài liệu hoặc Thư viện ảnh.

 4. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

  Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

  Tạo hộp thoại thư viện hình ảnh với tùy chọn khác được tô sáng
 5. Tùy thuộc vào kiểu thư viện, bạn có thể bấm Tùy chọn khác. Sau đây là một số tùy chọn bạn có thể chọn:

  Hộp thoại để thêm tên, sơ đồ, dẫn hướng khởi động nhanh và lập phiên bản.
  • Nhập mô tả vào hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

   Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của thư viện trang, dưới tên của thư viện. Nếu bạn dự định bật thư viện để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của thư viện để mô tả của nó, để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy nó.

  • Để thêm một nối kết vào thư viện này trên khởi động nhanh, hãy xác nhận rằng được chọn trong phần dẫn hướng

  • Một số thư viện hỗ trợ tích hợp thư đến email. Nếu một phần Đến email xuất hiện, người quản trị của bạn đã bật site của bạn để nhận nội dung bằng email. Nếu bạn muốn mọi người để thêm tệp vào thư viện bằng cách gửi cho chúng dưới dạng phần đính kèm vào thông điệp email, bấm . Sau đó trong hộp địa chỉ email , hãy nhập một phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người dùng cho thư viện.

  • Để tạo phiên bản mỗi lần kiểm tệp vào thư viện, trong phần Lịch sử Phiên bản tài liệu hoặc Lịch sử Phiên bản ảnh , bấm .

   Sau này bạn có thể chọn liệu bạn muốn lưu trữ phiên bản chính và phụ và số lượng phiên bản của mỗi bạn muốn theo dõi.

  • Một số với thư viện, một phần Mẫu tài liệu có thể sẵn có, mà liệt kê các chương trình mặc định để tạo tệp mới. Trong phần Mẫu tài liệu , trong danh sách thả xuống, bấm vào loại tệp mặc định mà bạn muốn dùng làm mẫu cho các tệp được tạo trong thư viện.

   Lưu ý: Nếu các kiểu nội dung được bật, mẫu mặc định được xác định thông qua kiểu nội dung. Nếu nhiều kiểu nội dung được bật, bạn có thể chọn loại tệp mặc định khác khi bạn tạo tệp mới. Trong trường hợp này, các kiểu tệp mặc định được xác định bằng các kiểu nội dung thay vì phần Mẫu tài liệu khi bạn tạo thư viện.

 6. Bấm Tạo.

Để biết thông tin về cách thêm lập phiên bản, tải lên các tệp và bật các tính năng khác của thư viện, hãy xem các bước tiếp theo với thư viện tài liệu của bạn.

Tạo một thư viện trong SharePoint Server 2007

 1. Bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

 2. Bên dưới Thư viện, hãy bấm vào kiểu thư viện mà bạn muốn, chẳng hạn như Thư viện tài liệu.

  Chọn thư viện từ danh sách thư viện bên dưới tạo ảnh
 3. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

  Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

  Thiết đặt thư viện mới
 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả về mục đích của thư viện. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của thư viện trang, dưới tên của thư viện. Nếu bạn dự định bật thư viện để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của thư viện để mô tả của nó, để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy nó.

 5. Để thêm một nối kết vào thư viện này trên khởi động nhanh, hãy xác nhận rằng được chọn trong phần dẫn hướng .

 6. Bấm Tạo.

 7. Tùy thuộc vào kiểu thư viện, sau đây là một số tùy chọn bạn có thể chọn:

  • Nếu một phần Đến email xuất hiện, người quản trị của bạn đã bật site của bạn để nhận nội dung bằng email. Nếu bạn muốn mọi người để thêm tệp vào thư viện bằng cách gửi cho chúng dưới dạng phần đính kèm vào thông điệp email, bấm . Sau đó trong hộp địa chỉ email , hãy nhập một phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người dùng cho thư viện.

  • Để tạo phiên bản mỗi lần kiểm tệp vào thư viện, trong phần Lịch sử Phiên bản tài liệu hoặc Lịch sử Phiên bản ảnh , bấm .

   Sau này bạn có thể chọn liệu bạn muốn lưu trữ phiên bản chính và phụ và số lượng phiên bản của mỗi bạn muốn theo dõi.

  • Tùy thuộc vào kiểu thư viện bạn đang tạo, một phần Mẫu tài liệu có thể sẵn có, mà liệt kê các chương trình tương thích có sẵn ở dạng mặc định để tạo tệp mới. Nếu các kiểu nội dung được bật, mẫu mặc định được xác định thông qua kiểu nội dung. Trong phần Mẫu tài liệu , trong danh sách thả xuống, bấm vào loại tệp mặc định mà bạn muốn dùng làm mẫu cho các tệp được tạo trong thư viện.

Để biết thông tin về cách thêm lập phiên bản, tải lên các tệp và bật các tính năng khác của thư viện, hãy xem các bước tiếp theo với thư viện tài liệu của bạn.

Bước tiếp theo với thư viện tài liệu của bạn

Sau khi tạo một thư viện, bạn có thể muốn tìm hiểu thêm thông tin về:

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×