Tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) để lưu thông tin của bạn

Tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) để lưu thông tin của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

 1. Từ hộp thư đến, hãy chọn Mục mới > Thêm mục > Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Nhập tên tệp.

 3. Để thêm mật khẩu, hãy chọn hộp Thêm tùy chọn mật khẩu .

 4. Chọn OK. Nhập mật khẩu trong hộp văn bản mật khẩuXác nhận mật khẩu và chọn OK một lần nữa.

  Nếu bạn đặt mật khẩu, bạn phải nhập nó mỗi lần mở tệp dữ liệu  — ví dụ: khi Outlook khởi động hoặc khi bạn mở tệp dữ liệu trong Outlook.

Tạo một tệp dữ liệu Outlook mới

Giới thiệu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost)

Khi bạn chạy Outlook lần đầu tiên, các tệp dữ liệu cần được tạo tự động.

Thỉnh thoảng cần có thêm tệp dữ liệu. Ví dụ: mục và thư cũ bạn không dùng thường xuyên có thể được lưu trữ vào Tệp Dữ liệu Outlook (.pst). Hoặc nếu hộp thư trực tuyến của bạn gần đạt hạn ngạch lưu trữ, bạn có thể di chuyển một số mục tại Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

Tệp dữ liệu Outlook (.pst) được lưu trên máy tính của bạn trong thư mục Documents\Outlook Files .

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) được dùng cho tài khoản email POP3. Ngoài ra, khi bạn muốn tạo lưu trữ hay tệp sao lưu dự phòng từ bất kỳ tài khoản nào của mình trong Outlook thì Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) sẽ được dùng.

Mẹo: Nếu bạn Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) trở nên lớn nó có thể làm chậm OneDrive đồng bộ của bạn và có thể hiển thị "Đang xử lý thay đổi" hoặc "một tệp đang sử dụng". Tìm hiểu cách để loại bỏ Outlook tệp .pst của dữ liệu từ OneDrive.

Một số tài khoản dùng Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến. Đây là bản sao đã đồng bộ của những thư được lưu trên máy chủ và có thể được truy nhập từ nhiều thiết bị và ứng dụng chẳng hạn như Outlook. Những tài khoản này bao gồm tài khoản IMAP, Microsoft Exchange Server và Outlook.com.

Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến được lưu trong thư mục ổ đĩa:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Không cần thiết phải sao lưu dự phòng Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến vì nó là bản sao thông tin trên máy chủ. Nếu bạn thiết lập lại tài khoản hay thiết lập trên máy tính hoặc thiết bị khác thì bản sao đã đồng bộ của thư bạn sẽ được tải xuống từ máy chủ.

Giới thiệu tệp dữ liệu Outlook

Khi lưu mục của bạn trên máy tính của bạn, Outlook dùng tệp dữ liệu được gọi là tệp thư mục cá nhân Outlook (.pst). Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange, mục của bạn thường được chuyển đến và được lưu trên máy chủ email. Để cho phép bạn làm việc với các thư của bạn ngay cả khi bạn không thể kết nối với máy chủ email, Outlook sẽ cung cấp thư mục ngoại tuyến, được lưu trong một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) trên máy tính của bạn.

Sự khác biệt chính giữa các kiểu hai Outlook tệp dữ liệu là:

 • Tệp .ost Outlook được sử dụng chỉ khi bạn có tài khoản Exchange và chọn làm việc ngoại tuyến, hoặc bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange.

 • Tệp .pst Outlook được dùng cho POP3, IMAP, và HTTP tài khoản. Khi bạn muốn tạo tệp sao lưu của thư mục Outlook và các mục hoặc lưu trữ trên máy tính của bạn, bao gồm các tài khoản Exchange, bạn phải tạo và sử dụng tệp .pst bổ sung.

Khi bạn chạy Outlook lần đầu tiên, các tệp dữ liệu cần được tạo tự động. Tuy nhiên, có những lúc khi bạn sẽ tạo ra tệp dữ liệu bổ sung. Ví dụ, lưu trữ các mục có thể được lưu trong tệp .pst khác. Bạn cũng có thể giữ cho dự án khác nhau trong tệp .pst riêng của họ.

Tạo một tệp .pst trong Outlook 2003 /Office Outlook 2007 định dạng

Theo mặc định, Outlook sẽ tạo ra tệp .pst trong định dạng tệp mới nhất, hỗ trợ tệp lớn hơn và các bộ ký tự Unicode. Định dạng tệp này không thể đọc với Microsoft Outlook 97, 98, 2000 hoặc 2002.

 1. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Bấm Office Outlook tệp thư mục cá nhân (.pst), sau đó bấm OK.

 3. Trong tạo hoặc mở tệp dữ liệu Outlook hộp thoại, trong hộp tên tệp , nhập tên cho tệp, sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Tạo thư mục cá nhân của Microsoft , trong hộp tên , nhập tên hiển thị cho thư mục .pst.

  Lưu ý: Cách xác định tên hiển thị giúp bạn phân biệt giữa các tệp dữ liệu Outlook khi bạn làm việc với nhiều hơn một tệp .pst. Chúng tôi khuyên bạn nhập một tên có ý nghĩa cho bạn.

 5. Nếu bạn muốn mật khẩu-bảo vệ tệp dữ liệu của bạn, dưới mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn trong hộp văn bản mật khẩuXác nhận mật khẩu .

  Lưu ý: Để bảo mật được cải tiến, dấu chấm chỉ xuất hiện khi bạn nhập.

  Hộp thoại Tạo Thư mục Cá nhân Microsoft

  1. Hãy nhập tên có ý nghĩa cho bạn.

  2. nếu bạn muốn, hãy nhập mật khẩu cho tệp dữ liệu này.

  3. nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn nếu bạn không muốn được nhắc nhập mật khẩu tệp dữ liệu mỗi lần bạn mở tệp.

  Thông tin mật khẩu

  Mật khẩu của bạn có thể chứa tối đa 15 ký tự.

  Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp các yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải gồm 8 ký tự trở lên. Một cụm mật khẩu có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn.

  Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

  Nếu bạn chọn hộp kiểm lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn , hãy ghi chú của mật khẩu trong trường hợp bạn cần phải mở .pst trên máy tính khác. Chọn hộp kiểm này chỉ khi tài khoản người dùng Microsoft Windows của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và không có ai có quyền truy nhập vào tài khoản máy tính của bạn.

  Quan trọng: Microsoft, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc người quản trị email của bạn không có quyền truy nhập mật khẩu của bạn, và họ có thể hỗ trợ bạn với khôi phục nội dung của tệp .pst nếu bạn quên mật khẩu.

Tên thư mục được liên kết với tệp dữ liệu xuất hiện trong danh sách thư mục. Để xem danh sách thư mục, trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục. Theo mặc định, thư mục được đặt tên là thư mục cá nhân.

Tạo một tệp .pst trong định dạng Outlook 97-2002

Để tạo một tệp dữ liệu tương thích với Outlook 97, 98, 2000 hoặc 2002, bạn có thể tạo một Outlook 97-2002 tệp thư mục riêng (.pst). Định dạng tệp cho tệp .pst này là giống như định dạng sẵn dùng trong Outlook 97, 98, 2000 và 2002.

 1. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Bấm Outlook 97-2002 tệp thư mục cá nhân (.pst), sau đó bấm OK.

 3. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho tệp, sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp tên , nhập tên hiển thị cho thư mục .pst.

 5. Nếu bạn muốn mật khẩu bảo vệ tệp dữ liệu của bạn, dưới mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn vào hộp văn bản mật khẩuXác nhận mật khẩu .

  Lưu ý: Để bảo mật được cải tiến, dấu chấm chỉ xuất hiện khi bạn nhập.

  Thông tin mật khẩu

  Mật khẩu của bạn có thể chứa tối đa 15 ký tự.

  Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Mật khẩu mạnh: Y6dh! et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn. .

  Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

  Nếu bạn chọn hộp kiểm lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn , hãy ghi chú của mật khẩu trong trường hợp bạn cần phải mở tệp .pst trên máy tính khác. Chọn hộp kiểm này chỉ khi tài khoản người dùng Microsoft Windows của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và không có ai có quyền truy nhập vào tài khoản máy tính của bạn.

  Quan trọng: Microsoft, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc người quản trị email của bạn không có quyền truy nhập mật khẩu của bạn, và họ có thể hỗ trợ bạn với khôi phục nội dung của tệp .pst nếu bạn quên mật khẩu.

Tên thư mục được liên kết với tệp dữ liệu xuất hiện trong danh sách thư mục. Để xem danh sách thư mục, trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục. Theo mặc định, thư mục được đặt tên là thư mục cá nhân.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×