Tạo tóm tắt cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tóm tắt cuộc họp có thể hoặc bạn có thể bao gồm tất cả hoặc chọn nội dung từ các mục chương trình họp và/hoặc các mục ghi chú. Bạn có thể tự động chèn tóm tắt cuộc họp vào một email Outlook.

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

  Nếu cuộc họp là một phần của một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy chọn tùy chọn để mở chỉ này lần xuất hiện. Bạn không thể sửa tóm tắt cho một chuỗi cuộc họp lặp lại toàn bộ cùng một lúc.

 2. Bấm tóm tắt.

 3. Bấm tóm tắt mới.

 4. Trong hộp thoại Tạo tóm tắt mới , hãy chọn chương trình họp nội dung và các mục ghi chú để đưa vào tóm tắt và bấm OK.

  Nếu bạn muốn bắt đầu một mục tóm tắt trống, hãy bấm không có bên dưới chương trình họp và bỏ chọn tất cả ghi chú.

 5. Thêm bất kỳ văn bản bổ sung nào bạn muốn vào vùng văn bản tóm tắt và bấm OK.

Gửi một cuộc họp tóm tắt cho Outlook

Bạn có thể chèn tóm tắt cuộc họp vào một email Outlook.

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

 2. Bấm tóm tắt.

 3. Bấm vào mục tóm tắt mà bạn muốn gửi cho Outlook.

 4. Bấm gửi tóm tắt.

  Mở Outlook và nội dung tóm tắt mục Hiển thị trong một thông điệp email mới.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×