Tạo site nhóm trong SharePoint Online

Tạo site nhóm trong SharePoint Online

Tạo một site nhóm SharePoint Online để cung cấp vị trí mà bạn và nhóm của mình có thể làm việc trên các dự án và chia sẻ thông tin từ mọi nơi, trên mọi thiết bị. Site nhóm bao gồm một nhóm các trang web có liên quan, một thư viện tài liệu mặc định cho tệp, danh sách để quản lý dữ liệu và phần web mà bạn có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mình.

Có nhóm Office 365

Khi bạn tạo một site nhóm trong Office 365, nếu đã kích hoạt Nhóm Office 365 thì một nhóm Office 365 tương ứng sẽ được tạo tự động và bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào site nhóm của mình, đều sẽ được thêm vào nhóm Office 365. Mọi thành viên của site nhóm đều có quyền truy nhập vào nhóm Office 365 và có thể tạo trang, thư viện tài liệu mới, cùng các danh sách tùy chỉnh khi cần thiết. Họ cũng có thể thêm phần web vào các trang có thể được sắp xếp lại trên trang bằng cách chỉ cần kéo và thả chúng vào đúng vị trí. Không cần phải tạo danh sách phân phối email hoặc nhóm SharePoint. Để biết thêm thông tin về Nhóm Office 365, xem mục Tìm hiểu về các nhóm Office 365.

Không có nhóm Office 365

Nếu đã vô hiệu hóa Nhóm Office 365, người dùng sẽ có quyền truy nhập vào site nhưng sẽ không có quyền truy nhập vào bất cứ tài nguyên nhóm Office 365 nào, chẳng hạn như hộp thư đến Outlook hoặc lịch Outlook đã chia sẻ vì không có nhóm Office 365 nào được tạo khi bạn tạo site của mình. Để chia sẻ site nhóm của bạn với người khác, xem mục Chia sẻ site. Để biết thêm thông tin về hoạt động kiểm soát việc tạo nhóm Office 365, xem mục Quản lý người có thể tạo Nhóm Office 365.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã thiết lập tùy chọn phát hành mục tiêu trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Tôi nên tạo một site nhóm hay một site giao tiếp?

Sử dụng một site nhóm khi bạn muốn cộng tác với các thành viên khác trong nhóm của mình hoặc với những người khác trên một dự án cụ thể. Với một site nhóm, thông thường thì toàn bộ hoặc đa số các thành viên có thể đóng góp nội dung vào site và thông tin được giới hạn chỉ đối với các thành viên trong nhóm hoặc dự án và các bên liên quan cụ thể. Nếu ý định của bạn là chỉ để truyền phát thông tin ra cho nhiều người xem, site giao tiếp là lựa chọn tốt hơn. Với một site giao tiếp, thông thường thì chỉ một tập hợp nhỏ các thành viên sẽ đóng góp nội dung cho một lượng người xem lớn hơn rất nhiều sử dụng.

Các bước tạo một site nhóm

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem Nơi đăng nhập vào Office 365.

 2. Ở góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , rồi chọn ô SharePoint. Nếu bạn không thấy ô SharePoint, hãy bấm vào ô Site hoặc Tất cả nếu SharePoint không hiển thị.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy ô SharePoint hoặc ô Site thì có thể gói đăng ký Office 365 của bạn không tích hợp SharePoint Online. Hãy liên hệ với người quản trị Office 365 trong tổ chức của bạn. Nếu bạn là người quản trị của đối tượng thuê Office 365, hãy xem mục Chuyển sang gói Office 365 dành cho doanh nghiệp khác để thêm SharePoint Online vào đăng ký của bạn.

 3. Ở đầu trang SharePoint, bấm + Tạo site và chọn tùy chọn Site nhóm. Trình hướng dẫn tạo site sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình mà bạn nhập thông tin để tạo một site nhóm.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy liên kết + Tạo site, hoạt động tạo site tự phục vụ có thể bị vô hiệu hóa trong Office 365. Hãy liên hệ với người quản trị Office 365 trong tổ chức của bạn để tạo site nhóm. Nếu bạn là người quản trị đối tượng thuê, hãy xem mục Quản lý việc tạo site trong SharePoint Online để kích hoạt hoạt động tạo site tự phục vụ cho tổ chức của bạn hoặc Quản lý site trong Trung tâm quản trị SharePoint để tạo site từ Trung tâm quản trị SharePoint Online. Thao tác tạo site hiện không có trong ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động.

  Lệnh Tạo Site

  Chọn một kiểu site trong SharePoint Online

 4. Nếu được người quản trị bên bạn cho phép, hãy chọn thiết kế bạn muốn sử dụng cho site của mình.

  Chọn thiết kế cho site nhóm của bạn

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi có sẵn các thiết kế site tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về cách tạo thiết kế site tùy chỉnh, xem mục Tổng quan về thiết kế site và tập lệnh site của SharePoint.

 5. Đặt tên cho site nhóm mới của bạn. Email của nhóm Office 365 sẽ được tự động tạo và có cùng tên với site nhóm của bạn. Khi bạn nhập, bạn sẽ thấy tên mà bạn đã chọn có sẵn dùng hay không.

  Lưu ý: Nếu đã vô hiệu hóa Nhóm Office 365, trường Địa chỉ email sẽ không xuất hiện.

  Tạo site nhóm SharePoint

 6. Trong hộp Mô tả site, thêm một số văn bản để cho mọi người biết mục đích của site của bạn.

 7. Trong mục Cài đặt quyền riêng tư, chọn Công khai - bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể truy nhập site này hoặc Riêng tư - chỉ thành viên mới có thể truy nhập vào site này để kiểm soát những người có quyền truy nhập vào site của bạn.

 8. Nếu người quản trị của bạn đã kích hoạt, hãy chọn một phân loại site trong mục Phân loại site. Các tùy chọn được liệt kê có thể liên quan tới độ nhạy cảm của thông tin hoặc đến vòng đời của thông tin trên site của bạn.

 9. Chọn ngôn ngữ cho site của bạn.

  Thận trọng: Sau khi bạn chọn một ngôn ngữ mặc định cho site của mình và tạo site, bạn sẽ không thể thay đổi ngôn ngữ sau đó. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm ngôn ngữ hỗ trợ thay thế.

 10. Thêm tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ người nào khác mà bạn muốn quản lý site trong hộp Thêm chủ sở hữu bổ sung.

  Thêm các thành viên vào một site nhóm

  Lưu ý: Người tạo site tự động là thành viên của nhóm chủ sở hữu site.

 11. Trong hộp Thêm thành viên, thêm tên hoặc địa chỉ email cho tất cả mọi người mà bạn muốn là thành viên của site của bạn rồi bấm Kết thúc. Các thành viên được thêm vào nhóm Office 365 có liên kết với site tự động được thêm vào nhóm thành viên của site.

  Để chờ và thêm chủ sở hữu bổ sung, các thành viên hoặc khách truy nhập sau này, hãy bấm Kết thúc.

  Nếu bạn đã chọn một thiết kế site tùy chỉnh thì một pa-nen sẽ mở ra ở bên phải cho biết các trạng thái thiết lập đối với site mới của bạn.

  Site nhóm kèm theo trạng thái thiết kế tùy chỉnh

  Site của bạn sẽ được tạo và sẽ xuất hiện trong số các site bạn đang theo dõi. Site của bạn sẽ không thừa kế các cài đặt quyền hoặc dẫn hướng site khác. Hãy xem mục Quản lý quyền site trong Quản lý cài đặt site nhóm SharePoint của bạn để biết thêm chi tiết.

Tạo site cổ điển

Nếu màn hình của bạn không khớp với các hình ảnh trên, có nghĩa là người quản trị của bạn đã đặt tạo site thành trải nghiệm tạo site cổ điển. Trong trường hợp này, Nhóm Office 365 tương ứng sẽ không được tạo.

 1. Bấm + Tạo site.

  Lệnh Tạo Site

 2. Đặt tên cho site của bạn, rồi bấm Tạo.

  Tạo một hộp thoại site mới khi các site cổ điển bị buộc dùng

  Site của bạn sẽ được tạo trong vị trí mà người quản trị đã xác định trước và site sẽ xuất hiện trong số các site mà bạn đang dõi theo. Site của bạn sẽ không thừa kế các cài đặt quyền hoặc dẫn hướng site khác.

Một site cổ điển

Bước tiếp theo

Bây giờ, bạn đã tạo một site, hãy tìm hiểu cách bạn có thể tùy chỉnh và tận dụng:

Dành cho người quản trị và chuyên gia CNTT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×