Tạo siêu kết nối trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Publisher, bạn có thể tạo siêu kết nối đến tệp, các trang web, địa chỉ email, các trang khác trong ấn phẩm web và vị trí cụ thể trên các trang web (đôi khi gọi là thẻ đánh dấu) bằng cách dùng nút siêu kết nối trên tab chèn .

Tạo một siêu kết nối đến một vị trí trên web

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Trong hộp Chèn siêu kết nối , hãy nhập hoặc dán nối kết của bạn trong hộp địa chỉ .

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy hộp địa chỉ , đảm bảo rằng trang Web hoặc tệp hiện tại được chọn bên dưới nối kết đến.

  • Nếu bạn không biết địa chỉ cho siêu kết nối của bạn, hãy bấm duyệt Web Duyệt Web nút để định vị URL trên Internet và sao chép.

Mẹo: Để theo siêu kết nối từ một ấn phẩm web trước khi bạn phát hành lên web, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào văn bản được nối kết hoặc ảnh.

Tạo một siêu kết nối đến một tệp trên máy tính của bạn

Bạn có thể thêm siêu kết nối đến một tệp trên máy tính của bạn, hoặc vào một tệp mới mà bạn muốn tạo trên máy tính của bạn.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

 3. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một tệp hiện có, bấm trang Web hoặc tệp hiện có dưới nối kết đến, và rồi dẫn hướng đến tệp từ nhìn trong danh sách hoặc danh sách Thư mục hiện tại .

   Thêm siêu kết nối vào một tệp hiện có

  • Để tạo tệp mới, trống và nối kết đến đó, bấm Tạo tài liệu mới bên dưới nối kết đến, nhập tên cho tệp mới, và sử dụng một trong hai vị trí Hiển thị bên dưới đường dẫn đầy đủ hoặc duyệt đến khác lưu vị trí bằng cách bấm thay đổi. Bạn cũng có thể chọn xem để sửa tài liệu mới sau hoặc mở và sửa tài liệu mới ngay.

   Tạo siêu kết nối đến tệp mới

Mẹo: Để theo siêu kết nối, Giữ phím CTRL trong khi bạn bấm vào văn bản được nối kết hoặc ảnh.

Tạo một siêu kết nối đến một thông điệp email mới

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

  Tạo siêu kết nối đến một địa chỉ email

 4. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn trong hộp địa chỉ email , hoặc chọn một địa chỉ trong danh sách địa chỉ email sử dụng gần đây .

 5. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.

  Lưu ý: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

Mẹo: Để theo siêu kết nối từ một ấn phẩm web trước khi bạn phát hành lên web, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào văn bản được nối kết hoặc ảnh.

Tạo một siêu kết nối đến một trang khác trong ấn phẩm của bạn

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

  Tạo một siêu kết nối đến một trang trong ấn phẩm

 4. Chọn trang mà bạn muốn.

Mẹo: Để theo siêu kết nối từ một ấn phẩm web trước khi bạn phát hành lên web, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào văn bản được nối kết hoặc ảnh.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×