Tạo sự kiện cả ngày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một sự kiện là một hoạt động kéo dài 24 giờ hoặc còn. Ví dụ về một sự kiện có thể hiện thương mại, hội thảo và kỳ nghỉ.

Theo mặc định, sự kiện và sự kiện hàng năm không chặn lịch của bạn và hiển thị thời gian của bạn là bận khi những người khác xem. Khối thời gian cho sự kiện cả ngày thường được hiển thị như miễn phí.

Tạo sự kiện

 1. Trong lịch, hãy chọn Cuộc hẹn mới.

  Bạn cũng có thể chọn Mục mới > Sự kiện cả ngày.

 2. Nhập mô tả trong hộp chủ đề và hoặc bạn có thể thêm một vị trí.

 3. Sử dụng lịch hộp thả xuống bên cạnh thời gian bắt đầuthời gian kết thúc để chọn ngày của sự kiện của bạn. Để bật cuộc hẹn của bạn vào sự kiện cả ngày, hãy chọn hộp sự kiện cả ngày .
  Ghi chú: bạn có thể tạo một sự kiện cả ngày trải rộng qua nhiều ngày.

 4. Để biểu thị cho những người đang xem lịch của bạn mà bạn vắng mặt thay vì miễn phí, trong phần tùy chọn trên ruy-băng, bấm Vắng mặt trong danh sách Hiển thị dưới dạng .

  Hiện trạng thái của tôi trong thời gian diễn ra cuộc họp này là Vắng Mặt

 5. Theo mặc định, tất cả ngày sự kiện được tạo ra bằng một lời nhắc thiết diễn 0,5 ngày trước khi sự kiện. Điều này có nghĩa là một sự kiện đã được thiết lập cho tháng 4 15 sẽ tạo ra một lời nhắc ngày 14 tháng 4 ở giữa trưa. Nếu bạn không muốn đặt lời nhắc, hãy chọn không có trong lời nhắc thả xuống.

 6. Bấm Lưu và Đóng.

Đặt sự kiện để lặp lại

 1. Hãy mở sự kiện bạn muốn đặt là lặp lại.

 2. Trong phần tùy chọn trên ruy-băng, bấm lặp lại.

 3. Bấm tần suất lặp lại  — Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm — bạn muốn, rồi chọn tùy chọn cho tần suất.

 4. Bấm OK, rồi bấm Lưu và Đóng.

Đặt sự kiện là riêng tư

Trong một tổ chức Office 365 hoặc một tổ chức Exchange, những người khác trong tổ chức của bạn có thể xem chi tiết lịch của bạn. Đánh dấu một sự kiện riêng tư ẩn các chi tiết từ tất cả mọi người không phải là bạn và bất kỳ người khác trong tổ chức của bạn mà bạn đã cấp quyền đọc quyền lịch của bạn hoặc hộp thư của bạn. Ví dụ, đánh dấu một sự kiện riêng tư sẽ không ẩn chi tiết của nó từ bất kỳ ai có quyền truy nhập đại diện cho lịch của bạn hoặc người đang gửi dưới dạng quyền cho hộp thư của bạn.

 1. Tạo hoặc mở sự kiện bạn muốn đặt là riêng tư.

 2. Trong phần thẻ của ruy-băng, bấm riêng tư.

  Đánh dấu một mục là riêng tư

Quan trọng: Bạn không nên dựa vào tính năng Riêng tư để ngăn không cho người khác truy cập chi tiết của sự kiện, liên hệ hoặc tác vụ. Để bảo đảm người khác không thể đọc mục bạn đánh dấu là riêng tư, bạn đừng cấp cho họ quyền đọc đối với thư mục Lịch, Liên hệ và Tác vụ của bạn. Người được cấp quyền đọc để truy cập thư mục của bạn có thể dùng phương thức lập trình hoặc ứng dụng email khác để xem chi tiết của mục riêng tư. Hãy chỉ dùng tính năng Riêng tư khi bạn chia sẻ thư mục với người mà bạn tin tưởng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×