Tạo, sửa và quản lý kết nối với dữ liệu ngoài

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng Microsoft Office Excel để tạo và sửa kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài được lưu trữ trong sổ làm việc hoặc trong một tệp kết nối. Bằng cách dùng hộp thoại Kết nối sổ làm việc , bạn có thể dễ dàng quản lý các kết nối, bao gồm cách tạo, sửa và xóa chúng.

Ghi chú Bảo mật: Kết nối với dữ liệu ngoài có thể thể hiện đang tắt trên máy tính của bạn. Để kết nối với dữ liệu khi mở sổ làm việc, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc bằng cách đặt sổ làm việc vào một vị trí tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, loại bỏ, hoặc chỉnh sửa vị trí tin cậy cho tệp của bạn, Thêm, loại bỏ, hoặc xem người phát hành tin cậy, và xem tùy chọn và thiết đặt trong Trung tâm tin cậy của tôi.

Dữ liệu trong sổ làm việc Excel có thể xuất phát từ hai vị trí khác nhau. Dữ liệu lưu trữ trực tiếp trong sổ làm việc, hoặc nó có thể lưu trữ trong nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như tệp văn bản, cơ sở dữ liệu hoặc một khối trực tuyến phân tích xử lý (OLAP). Nguồn dữ liệu ngoài được kết nối với sổ làm việc thông qua một kết nối dữ liệu, tập hợp thông tin mô tả cách xác định vị trí, đăng nhập, truy vấn và truy nhập nguồn dữ liệu ngoài.

Khi bạn đang kết nối nguồn dữ liệu ngoài, bạn cũng có thể thực hiện một thao tác làm mới để truy xuất dữ liệu Cập Nhật. Mỗi khi bạn làm mới dữ liệu, bạn hãy xem phiên bản mới nhất của dữ liệu, bao gồm bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với dữ liệu kể từ khi nó đã được làm mới lần cuối.

Thông tin kết nối hoặc có thể được lưu trữ trong sổ làm việc hoặc trong một tệp kết nối, chẳng hạn như tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc) hoặc tệp kết nối dữ liệu chung (UDC) (.udcx). Tệp kết nối đặc biệt hữu ích cho việc chia sẻ kết nối trên cơ sở nhất quán và để có điều kiện quản trị nguồn dữ liệu.

Nếu bạn sử dụng tệp kết nối để kết nối với nguồn dữ liệu, Excel sẽ sao chép thông tin kết nối từ tệp kết nối sổ làm việc Excel. Khi bạn thực hiện thay đổi bằng cách dùng hộp thoại Thuộc tính kết nối , bạn đang chỉnh sửa thông tin kết nối dữ liệu được lưu trữ trong sổ làm việc Excel hiện tại và không dữ liệu kết nối tệp gốc mà đã được dùng để tạo kết nối biểu thị bằng tên tệp được hiển thị trong thuộc tính Tệp kết nối . Sau khi bạn sửa thông tin kết nối (ngoại trừ các thuộc tính Kết nối tên Mô tả kết nối ), nối kết đến tệp kết nối sẽ bị loại bỏ và thuộc tính Tệp kết nối bị xóa.

Hộp thoại Kết nối sổ làm việc giúp bạn quản lý một hoặc nhiều kết nối đến nguồn dữ liệu ngoài trong sổ làm việc của bạn. Bạn có thể dùng hộp thoại này để thực hiện các thao tác sau:

 • Tạo, sửa, làm mới và xóa bỏ kết nối sử dụng trong sổ làm việc.

 • Xác nhận vị trí dữ liệu ngoài đến từ, vì, ví dụ, kết nối đã xác định bởi người dùng khác.

 • Hiển thị nơi mỗi kết nối được dùng trong sổ làm việc hiện tại.

 • Chẩn đoán các thông báo lỗi về kết nối với dữ liệu ngoài.

 • Chuyển hướng một kết nối đến một máy chủ khác nhau hoặc nguồn dữ liệu, hoặc thay thế tệp kết nối cho kết nối hiện có.

 • Hiển thị hộp thoại Kết nối hiện có để tạo kết nối mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với (nhập) dữ liệu bên ngoài.

 • Hiển thị hộp thoại Thuộc tính kết nối để sửa đổi thuộc tính kết nối dữ liệu, sửa truy vấn và thay đổi tham số. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

 • Giúp dễ dàng để tạo và chia sẻ tệp kết nối với người dùng.

Để quản lý kết nối trong sổ làm việc hiện tại, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Xác định kết nối

Trong phần đầu của hộp thoại, tất cả kết nối trong sổ làm việc được hiển thị tự động với thông tin sau đây:

Cột

Chú thích

Tên

Tên kết nối, xác định trong hộp thoại Thuộc tính kết nối .

Mô tả

Mô tả tùy chọn kết nối, xác định trong hộp thoại Thuộc tính kết nối .

Làm mới lần cuối

Ngày và thời gian kết nối được cuối cùng được làm mới thành công. Nếu trống, rồi kết nối đã không bao giờ được làm mới.

Thêm một kết nối

Hiển thị thông tin kết nối

 • Chọn kết nối, sau đó bấm thuộc tính để hiển thị hộp thoại Thuộc tính kết nối . Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Làm mới dữ liệu ngoài

 • Bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để làm mới kết nối cụ thể, hãy chọn một hoặc nhiều kết nối, sau đó bấm làm mới.

  • Để làm mới tất cả kết nối trong sổ làm việc, hãy xóa tất cả kết nối, sau đó bấm Làm mới tất cả.

  • Để biết thông tin trạng thái về một thao tác làm mới, chọn một hoặc nhiều kết nối, sau đó bấm Trạng thái làm mới.

  • Để dừng quá trình làm mới hiện tại, hãy bấm Hủy bỏ làm mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm mới kết nối (nhập) dữ liệu.

Loại bỏ một hoặc nhiều kết nối

 • Chọn một hoặc nhiều kết nối bị loại bỏ khỏi sổ làm việc, sau đó bấm loại bỏ.

  Lưu ý: 

  • Nút này bị tắt khi sổ làm việc được bảo vệ hoặc đối tượng, chẳng hạn như báo cáo PivotTable, sử dụng kết nối được bảo vệ.

  • Loại bỏ một kết nối chỉ loại bỏ kết nối và sẽ không loại bỏ bất kỳ đối tượng hoặc dữ liệu từ sổ làm việc.

Quan trọng: Loại bỏ một kết nối ngắt kết nối với nguồn dữ liệu và có thể gây ra hậu quả không mong đợi, chẳng hạn như kết quả công thức khác nhau và có thể xảy ra vấn đề với các tính năng Excel khác.

Hiển thị các vị trí của một hoặc nhiều kết nối trong sổ làm việc

 • Chọn một hoặc nhiều kết nối, và sau đó bên dưới vị trí nơi kết nối được dùng trong sổ làm việc này, bấm vào nối kết Bấm vào đây để xem nơi các kết nối đã chọn được sử dụng.

  Thông tin sau đây được hiển thị.

Cột

Chú thích

Trang tính

Trang tính nơi đang dùng.

Tên

Excel cho tên truy vấn.

Vị trí

Tham chiếu đến một ô, phạm vi hoặc đối tượng.

Giá trị

Giá trị của một ô, hoặc trống cho một phạm vi ô.

Công thức

Công thức của một ô, hoặc cho một phạm vi ô.

Chọn kết nối khác ở phía trên cùng của hộp thoại xóa Hiển thị thông tin hiện tại.

Bằng cách dùng hộp thoại Thuộc tính kết nối hoặc hướng dẫn kết nối dữ liệu, bạn có thể dùng Excel để tạo tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc).

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 2. Lưu thông tin kết nối với một tệp kết nối bằng cách bấm vào Tệp kết nối xuất trên tab định nghĩa của hộp thoại Thuộc tính kết nối để hiển thị hộp thoại Lưu tệp , và sau đó lưu kết nối hiện tại thông tin ra tệp ODC. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×