Tạo, sửa hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo, sửa hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Hãy xem hướng dẫn cho các phiên bản beta Outlook.com.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Hãy xem hướng dẫn cho cổ điển Outlook.com.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Lưu ý: Hiện tại, nó không phải là không thể tạo cuộc họp trong Outlook.com beta. Tính năng này sẽ được thực hiện trong tương lai.

Một sự kiện dành cho điều gì đó như trưa, thực hành thể thao hoặc cuộc hẹn y tế mà bạn muốn bao gồm trong lịch của bạn.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch .

 2. Ở phía trên cùng của trang, chọn sự kiện mới.

 3. Trong hộp văn bản, nhập mô tả ngắn gọn về sự kiện, bao gồm một tiêu đề, ngày và thời gian.

  Outlook.com sẽ cung cấp dịch vụ được gợi ý các vị trí dựa trên những gì bạn đã nhập. Chọn một vị trí nếu đó là chính xác. Nếu nó không, bạn có thể nhập vị trí chính xác trên trang chi tiết sự kiện.

 4. Trong chi tiết của sự kiện, xác nhận ngày, bắt đầu và thời gian kết thúc và vị trí, chỉnh sửa nếu cần thiết. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn:

  • Cả ngày: Chọn hộp này nếu đây là một sự kiện cả ngày.

  • Lặp lại: chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để thực hiện một cuộc họp lặp lại hoặc cuộc hẹn, sau đó chọn ngày tháng mà bạn muốn chuỗi để bắt đầu và kết thúc.

 5. Trong danh sách nhắc tôi , điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu bạn cần thiết - theo mặc định, nó được đặt 15 phút trước khi sự kiện.

 6. Bấm Lưu.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch .

 2. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, sau đó chọn sửa.

  Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sự kiện này: chọn tùy chọn này để mở và thay đổi sự kiện lịch duy nhất.

  • Tất cả các sự kiện trong chuỗi: chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi một chuỗi các sự kiện lịch.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết sự kiện này, sau đó chọn lưu.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch .

 2. Chọn sự kiện trong lịch của bạn và chọn xóa. Trong cửa sổ xóa sự kiện , chọn xóa lần nữa.

  Nếu đây là sự kiện định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong các tùy chọn này khi trước tiên bạn chọn xóa:

  • Sự kiện này: chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Tất cả các sự kiện trong chuỗi: chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi sự kiện.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Cuộc họp là một sự kiện trên lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Bạn tạo một cuộc họp tương tự như cách bạn tạo một lịch hẹn, nhưng bạn sẽ mời người tham gia.

 1. Trên thanh dẫn hướng Outlook, bấm công cụ khởi động ứng dụng, sau đó bấm lịch. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

 2. Dưới thanh dẫn hướng Lịch Outlook, bấm Mới.

 3. Dưới Chi tiết, thêm tiêu đề và địa điểm.

 4. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn này:

  • Cả ngày: Chọn hộp này nếu đây là một sự kiện cả ngày.

  • Riêng tư: Chọn hộp này nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy các chi tiết của sự kiện lịch này.

  • Lặp lại: Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để tạo cuộc họp hay cuộc hẹn định kỳ, sau đó đặt ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ này kéo dài bằng cách dùng hộp Từ và hộp Đến.

 5. Trong hộp Lời nhắc, hãy điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu cần thiết - theo mặc định nó sẽ được đặt 15 phút trước khi diễn ra sự kiện.

 6. Nếu bạn muốn gửi một lời nhắc email cho chính mình (hoặc người dự, nếu đây là một cuộc họp), hãy bấm Thêm một lời nhắc email và cung cấp thông tin bổ sung này:

  • Lời nhắc Email: Chọn thời điểm lời nhắc email sẽ được gửi.

  • Gửi lời nhắc đến: Chọn Tôi nếu bạn chỉ muốn gửi lời nhắc cho chính mình (chẳng hạn như một cuộc hẹn) hoặc cho Tất cả người dự nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

  • Thông điệp lời nhắc để gửi: điền vào thư bạn muốn gửi, sau đó bấm đóng.

 7. Dưới mục Mọi người, hãy nhập tên hoặc bí danh của những người bạn muốn mời.

 8. Bên dưới người dự, chọn hộp kiểm yêu cầu phản hồi nếu bạn muốn mọi người để cho phép bạn biết họ sẽ tham dự cuộc họp.

 9. Bên dưới thanh dẫn hướng Outlook, hãy bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho bản thân mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Trong lịch, hãy chọn sự kiện lịch, chẳng hạn như cuộc họp hoặc cuộc hẹn, rồi bấm Sửa.

  Chỉnh sửa sự kiện lịch

 2. Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sửa sự kiện: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một sự kiện lịch duy nhất.

  • Sửa chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một chuỗi các sự kiện lịch.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn và sau đó bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Trong lịch, hãy chọn cuộc họp và bấm Hủy. Trong cửa sổ Hủy sự kiện, hãy bấm Có để hủy sự kiện. Bạn sẽ có cơ hội nhập một thông điệp gửi đến người dự trước khi cuộc họp bị hủy.

 2. Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Hủy:

  • Hủy sự kiện: Chọn tùy chọn này để hủy sự kiện cuộc họp mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Hủy bỏ chuỗi: Chọn tùy chọn này để hủy chuỗi cuộc họp.

 1. Hãy chọn cuộc hẹn trong lịch của bạn và chọn Xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, hãy chọn lại Xóa.

 2. Nếu đây là một cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Xóa:

  • Xóa sự kiện: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi cuộc hẹn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem Thêm

Sử dụng lịch trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×